Na fóru - ChemPlay

Transkript

Na fóru - ChemPlay
6
Číslo 6, ročník 68, červen 2015
Na fóru
ÚVODEM
Chemičáci ochucenému
pivu zatím nefandí
Tak jsme zase
v polovině roku
a bavit se o prchajícím čase je jen
jeho ztráta. Úžasný
je však právě zmíněný střed roku:
máme za sebou
zimní i letní měsíce, středně teplé jaro,
a první horké dny, před sebou znovu horko, teplotně průměrný podzim a zimu.
Ale co především, máme před sebou
dva měsíce prázdnin, na které se těší
především děti školou povinné a jejich
učitelé. Přestože nám zatím počasí moc
nepřálo, s nástupem července předpovídají meteorologové i vytoužené
sluníčko. A oteplovat by se podle vědců
mělo i v následujících letech, což uvedli
v nedávné studii akademici z katedry
fyziky atmosféry Matematicko-fyzikální
fakulty Univerzity Karlovy. Podle jejich
studie budou naši zemi trápit vlny sucha
a veder, které zasáhnou zejména území
jižní Moravy. Průměrná teplota by měla
do roku 2040 vzrůst o jeden stupeň,
za dalších 20 let pak až o 2,5 stupně, což
posune zmíněnou oblast do subtropů.
Věřme tedy, že následující roky bude
přát počasí jak účastníkům Expedice
Bílina, tak koloběžkářům při jejich závodech. A možná s nástupem veder
přijdeme na chuť i ochuceným pivům.
Podle malé podnikové ankety na Intranetu jim zaměstnanci chemičky
právě nefandí. Přestože národ válcuje optimistická pivní reklama, jen 23
z celkového počtu 168 hlasujících pijí
ochucená piva, 59 si je dá občas a 86
respondentů uvedlo kategorické „ne“.
Určitě ale budeme všichni fandit
našim novým kolegům a především
investičním projektům, které jsou v plném běhu, jak průběžně naše čtenáře
informujeme.
Z redakce Expresu přejeme všem našim čtenářům dobrý start do prvního
prázdninového měsíce a v jejich středu
se budeme těšit zase na shledanou.
Marie Logrová, tisková mluvčí
EXPRES Noviny zaměstnanců chemického průmyslu v Ústí nad Labem zdarma
zalévacích systémů
se diskutovalo o novinkách
Zástupci Spolku pro chemickou
a hutní výrobu i Synpa se v samém
závěru května aktivně účastnili II.
fóra zalévacích systémů v elektrotechnice a elektronice, které proběhlo v ruském Sankt Peterburgu.
Jak Expresu řekl jeden z účastníků, technický ředitel Tomáš Loubal, na dvoudenní akci se sešli jak
světoví producenti chemických
komponentů – epoxidových systémů, plniv a pigmentů pro výrobu
transformátorů a izolátorů, odborníci z výzkumu a vývoje, a v neposlední řadě i přímí výrobci zmíně-
né elektrotechnologie převážně
z Ruska.
Výhodou osobních kontaktů je
možnost konzultace technických
nejasností. „František Socha z výzkumu polymerů, kompozitů a adheziv pardubického Synpa zaujal
přednáškou o našich zalévacích
systémech i vývoji novinek,“ dodal
k programu Tomáš Loubal s tím, že
Spolek je jednoznačně největším
dodavatelem epoxidových systémů na ruském trhu. „Až sedmdesát
procent zpracované produkce pochází z naší výroby,“ vysvětlil.
František Socha ze Synpa prezentoval účastníkům
Fóra novinky v zalévacích systémech.
Expedice Bílina slavila půlkulatiny
15
ročníků Expedice
Bílina v číslech
526
141
206
177
sjetých kilometrů
hodin strávených
na expedici
odí sjelo Bílinu
„cvaků“
Posádky jedenácti lodí letos
oslavily poslední květnovou sobotu jubilejní 15. ročník oblíbené
vodácké „Expedice Bílina Spolchemie Bluepeace“.
„Závěr cesty nám tentokrát změnila nová vodní elektrárna u západního nádraží,“ vysvětluje změny
organizátor akce Petr Zajpt z provozu Polyestery. Právě kvůli ní nemohla výprava doplout až do Labe,
ale musela skončit zhruba o dva
kilometry dříve, na úrovni Makra.
Letošních 36 kilometrů zdolaly po-
Zlatá mezinárodní posádka Láďa
Eichler (vlevo) a José Landeros s medailí za první cvak.
Foto: P. Zajpt
sádky za devět a půl hodiny.
Ani tentokrát nechybělo tradiční mezinárodní zastoupení. Barvy
Mexika hájil kolega z obchodního
úseku Spolku Manuel José Romero Landeros, který v tandemu
s Ladislavem Eichlerem získal zlatou medaili za největší počet „cvaků“. K té přidali i ocenění za první
„cvak“ výpravy. Jak pro Expres
José řekl, byla to pro něj zcela
nová zkušenost. „V Mexiku není
běžné, aby se tyto lodě na řekách
využívaly v létě pro zábavu, pouze
jako sportovní. Měl jsem možnost
poznat ostatní kolegy a vychutnat si kus české přírody. Pokud to
bude možné, určitě se znovu zúčastním,“ dodal nadšeně.
Stříbro si zasloužili Jiří a Linda
Burešovi a pro bronz si doplavali
Petr Stránský z Infraspolu s Jitkou Peksovou z CSS. „Bylo vidět,
že vodákům se do vody moc nechtělo, celkem jsme napočítali
jen sedm „cvaků“, což je podprůměrný počet,“ smál se Petr Zajpt,
Chemici se sešli
na valné hromadě
Předsedu představenstva Spolku pro chemickou a hutní výrobu
Daniela Tamchynu zvolila do svého
představenstva valná hromada Svazu chemického průmyslu ČR (SCHP
ČR), která proběhla počátkem června v Praze.
Vedle procedurálních záležitostí projednal nejvyšší orgán Svazu
Výroční zprávu představenstva
o činnosti SHP ČR za uplynulý rok,
informace o auditu i pravidla pro
stanovení výše a platbu členských
příspěvků pro letošní období, které
zůstávají na úrovni roku 2014.
Mezi výčtem priorit, které na valné hromadě zazněly z úst prezidenta SCHP ČR Petra Cingra, nechybělo
větší zaměření na českou legislativu
a služby pro členy Svazu.
Foto: archiv Spolku
Kompletní výprava v Bílině těsně před vyplutím.
Foto: B. Zajpt
Nejfešnější posádka výpravy: Tomáš
Pavelka (vlevo) se Zdeňkem Moravcem
si kvůli zlatu za dres vyzdobili i loď.
V okamžiku fotografování však vydržela ozdobená pouze příď.
Foto: P. Zajpt
který pozitivně ohodnotil i počasí. „Při ranním čekání na autobus
sice měli někteří kvůli dešti zaječí
úmysly a přemýšleli, že se nenápadně vytratí domů, ale než jsme
dorazili do Bíliny, pršet přestalo
a občas se ukázalo i sluníčko,“
komentoval. Horší to bylo se stavem vody, který byl snad historicky nejnižší, co vodáci pamatují.
„Na kamenech to občas drhlo, ale
žádná loď neuvízla a všechny dopluly až do cíle,“ dodal Petr Zajpt.
Expedice opět ukázala, že Bílina
je hezká a zábavná řeka, která
sice napohled vypadá klidně, ale
umí pěkně kousnout. A určitě stojí za to si ji alespoň jednou sjet.
Medaili za nejhezčí dres, která je udělována pouze jednou
za pětiletku, si letos ze závěrečného hodnocení v Kavárně Praha
odnesli obchodní ředitel Spolku
Zdeněk Moravec s Tomášem Pavelkou.
Na závěr rozhovoru nezapomněl Petr Zajpt poděkovat kamarádům ze sdružení Vodáci Ústí
Petru Baštovi a Tomáši Polákovi,
kteří pro účely expedice již patnáct let půjčují lodě.
2
červen 2015
První technologie pro elektrolýzu z Číny je už na cestě
Desítka tahačů převážela první
červnový den nově vyrobenou technologii pro membránovou elektrolýzu Spolku pro chemickou a hutní
výrobu ze závodu firmy Bluestar
v Pekingu k další lodní přepravě
do Evropy.
Jak společnost uvádí ve své tiskové zprávě na webových stránkách,
největší z výparníků je 11,5 metru
dlouhý a váží 8,4 tun, menší celky
jsou transportovány v mezinárodních kontejnerech. Výrobci technologie podle vlastních slov důsledně
respektovali odlišnou technologii
Evropské unie, požadavky na konstrukci i materiály. Jak Bluestar uvádí,
na celý proces návrhu a výroby technologií dohlíží němečtí specialisté,
kteří ověřují potřebnou kvalitu. Pod-
Vítáme v týmu
Mgr. Barbora
Konšalová
nastoupila jako
posila týmu úseku
nákupu s cílem koordinace zajišťování nechemického
materiálu.
Jak nám řekla, roky působila jako vedoucí nákupu ve společnosti Vodní sklo
a.s., kde odpovídala za nákup anorganické chemie. „Možnost věnovat se nákupu
nechemického materiálu ve Spolku je
pro mě výzvou a jsem ráda, že jsem tuto
příležitost u společnosti dostala,“ dodala
při svém nástupu Barbora Konšalová, která věří, že ve své nové pozici bude moci
uplatnit nabyté zkušenosti, získat nové,
a bude firmě přínosem při zúročení svých
dovedností.
V rámci osobního profilu o sobě uvedla, že je úplně normální ženská, která
ráda sportuje. „A to celoročně a celoživotně,“ konstatuje s úsměvem. Běhá, jezdí
na kole i bruslích, miluje běžky, ráda relaxuje cvičením jógy a Ústecký půlmaraton
si prý rozhodně nenechá ujít.
Bc. Matěj
Konvičný
posílil ve funkci
technologa v chemičce tým výrobny
Alkydy II.
Jak nám řekl,
v roce 2008 absolvoval bakalářské studium na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, letos
v srpnu bude obhajovat diplomovou práci na Přírodovědecké fakultě Univerzity J.
E. Purkyně v Ústí, kde si zvolil stále se rozšiřující obor nanotechnologie.
Od práce ve Spolku očekává jako technolog nové příležitosti a získání nových
zkušeností. Mezi ty první bude jistě patřit
i osobní spolupráce s japonskými partnery z firmy DIC, kteří na provoze dozorují
připravovaný projekt. „Vždy jsem chtěl
V čínském Pekingu naložili desítku tahačů nově vyrobenou
technologií pro membránovou elektrolýzu.
pracovat jako technolog, neboť pocházím
z Valmezu, kterému vévodí Deza, ale život
mě zavál sem, na sever,“ vysvětlil svůj vztah
k chemii Matěj Konvičný.
Zajímá se o historii, hlavně 20. století, rád
cestuje jak po Česku, tak v zahraničí. Lákají
ho exotické kraje, nejvíce asi Blízký VýchodIzrael, Jordánsko.
Mgr. Romana
Granátová
nastoupila do obchodního týmu Spolku na pozici marketingové manažerky.
Pochází z technického města Zlín, kde
absolvovala
strojní průmyslovku, posléze pak žurnalistiku
a marketingovou komunikaci v Praze na univerzitě. Praxi začínala v reklamní agentuře,
dlouhé roky pracovala v marketingu pro
oblast telekomunikací a financí.
„Do Spolku přicházím s nadšením, že
existuje v České republice prosperující
fabrika s dlouhou tradicí a obrovským nášlapem do budoucnosti, která odvážně
pracuje za hranicemi republiky a Evropy,“
říká Romana Granátová s tím, že kdykoliv
se podívá z okna kanceláře, vidí upravenou, čistou továrnu v čilém provozu, která
se modernizuje a roste. „A také plnou činorodých profesionálů. Kolegové, se kterými
jsem za ten měsíc tady setkala, mají rádi
svou práci, jsou kompetentní a s nadšením
mi předávají svoje zkušenosti. To je spolek
lidí opravdu s velký S, se kterými mne těší
pracovat, a které bych i já ráda podpořila
svou prací v marketingu,“ dodala.
Mezi její zájmy a koníčky patří především
cestování, miluje hlavně objevování Evropy
a Turecka. S tím se pojí i druhý koníček, což
je čtení, hlavně o moderní historii Evropy.
Velký kůň Romany Granátové je pak parfumerie, její historie a marketing, obzvláště
nezávislá a umělecká parfumerie. „Mnoho
mých cest vede právě za malými parfuméry
do jejich oficín nebo ke zdrojům vonných
esencí,“ vysvětlila nám. Samozřejmě ji při
tom všem provází manžel a pětiletý syn,
s nimiž zase na oplátku ona sdílí nadšení
pro technické zajímavosti na cestách.
Foto: Bluestar
Ing. Petr
Loprais
nastoupil jako
specialista
marketingu
nákupu
a poradce pro společnost
Zeppoil
ve Schwarzheide.
Petr Loprais je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické
v Praze a má za sebou bohatou praxi
ve výrobě i v obchodě. Začínal jako
technolog na glycerínce a mastných
kyselinách v tehdejší Setuze na Střekově, odkud z pozice šéfa výroby odešel za obchodní činností k firmě Peter
Cremer, ani tady však oblast oleochemie neopustil.
„Po desetileté praxi ve výrobě a dvanáctileté v obchodě se s nástupem
do Spolku vracím částečně zpět k produkci, určitě však také zúročím své
zkušenosti z byznysu,“ říká ke své nové
práci Petr Loprais, jehož úkolem bude
koordinovat výrobu glycerínu ve společnosti Zeppoil tak, aby byla v souladu s potřebami Spolku při výrobě glycerínového
epichlorhydrinu
K jeho koníčkům patří cestování a hra
na kytaru, jak sám dodal, spojení obou
dohromady je už dobou minulou, dnes
se věnuje každému z nich samostatně.
Jiří Tichý
nastoupil jako
elektroodborník
do skupiny správy
majetku a údržby
společnosti
Infraspol z firmy RIOElektro, kterou založili po roce 1989 tehdejší zaměstnanci
chemičky.
Úkolem Jiřího Tichého je mimo jiné
spolupráce na projektu elektrodokumentace pro novou membránovou elektrolýzu. „Věřím, že se svými odbornými
znalostmi budu firmě přínosem,“ dodal
ke své práci.
Ze zájmů jmenoval jednoznačně sport,
na prvním místě je u něj potápění.
Porušení zásad bezpečné práce v provoze Žíravé louhy
„Důvěřuj, ale prověřuj,“ platí staré
dobré úsloví, kterého se drží i technik
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny pro skupinu Spolchemie
Group Vladimír Pečený. Ze své poslední
kontroly nám shrnul následující:
Dne 15. června letošního roku zaměstnanec provozu Žíravé louhy plnil
pytle hydroxidem draselným na balicí
lince a nepoužil předepsanou ochranu
očí. Dioptrické brýle při této činnosti nenahrazují ochranné brýle UVEX.
Hydroxid draselný způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Zaměstnanec porušil hned několik podnikových směrnic a nařízení.
Jeho přestupek byl zapsán do hlášení
Fotografie z provozů zachycuje
nevyhovující respirátory.
Foto: V. Pečený
přestupků na Intranetu a bude řešen
s ohledem na míru závažnosti podle
Pracovního řádu.
Jak nám Vladimír Pečený řekl, na stejném pracovišti se v minulosti stal vážný
pracovní úraz, kdy došlo k poleptání
oka hydroxidem draselným. Úrazem
postižený zaměstnanec byl tenkrát hospitalizován 13 dní a celkem byl v pracovní neschopnosti 48 dní.
„Pokud se šetřením příčin případného pracovního úrazu zjistí, že zaměstnanec nepoužil předepsané osobní
ochranné pracovní prostředky a je to
jediná příčina úrazu, může se zaměstnavatel zcela zprostit odpovědnosti
za úraz a zaměstnanci může být podle
Pokračování na str. 3
le slov manažera Kovoprojekty Brno
Milana Topinky, který koordinuje činnosti ve Spolku, kontroloval expedici
v Číně i jejich zástupce.
„V průběhu realizace, Bluestar Peking předvedla týmového ducha
a meziresortní spolupráci,“ uvádí
společnost ve své oficiální zprávě.
Pro splnění nejvyššího světového
standardu získala potřebné certifikace. Pro ochranu vnějších částí zařízení byl výrobní závod vydlážděn
speciální pryží, pro přepravu nadrozměrných kusů byly použity speciální
zdvihací pásy, které ochránily technologii před poškozením.
První vyexpedovaná technologie
dorazí v průběhu prázdnin do evropského přístavu, odkud se předpokládá železniční přeprava do Spolku.
Poděkování
jubilantům
ŽIVOTNÍ JUBILEA - červen
60 let
Alena Bulánková z laboratoří analýz
makromolekulárních látek II technického úseku Spolek pro chemickou a hutní výrobu
Ing. Přemysl Karásek z oddělení investic výrobního úseku Spolek pro
chemickou a hutní výrobu
55 let
Milan Hovorka z provozu UP I Epoxidy
výrobního úseku Spolek pro chemickou a hutní výrobu
50 let
Libor Horňák z provozu Polyestery výrobního úseku Spolek pro chemickou
a hutní výrobu
Jiří Matiscsák ze střediska Strojní dílna
II Anorganika výrobního úseku Spolek
pro chemickou a hutní výrobu
Zdeněk Růžička z provozu Žíravé louhy výrobního úseku Spolek pro chemickou a hutní výrobu
PRACOVNÍ JUBILEA - červen
35 let
Vlastimila Hanuschová z provozu
Epitetra společnosti CHS Epi
30 let
Roman Ledvinka z provozu Elektrolýza výrobního úseku Spolek pro chemickou a hutní výrobu
Vlastimila Hanuschová
Foto: M. Logrová
Za pětatřicet let práce ve Spolku
pro chemickou a hutní výrobu patří tento měsíc poděkování Vlastimile Hanuschové, která z pozice
účetní provozu Epitetra společnosti CHS Epi současně odešla počátkem června na zasloužený odpočinek.
Vlastimila
Hanuschová
nastoupila v roce 1980 do Spolku
pro chemickou a hutní výrobu
do oddělení konstrukce, později
pracovala i na kapalném chlóru
a od roku 1994 „zakotvila“ v provoze výroby epichlorhydrinu.
V průběhu působení ve firmě si
doplnila teoretické znalosti účetnictví v rámci odborného kurzu.
Vlastimilu Hanuschovou jsme
zastihli telefonicky a požádala nás
pouze tlumočit poděkování všem
bývalým kolegům za spolupráci, což rádi činíme. K poděkování
za odvedenou práci jí do nové životní etapy přejeme hodně štěstí
a zdraví.
20 let
Robert Havlíček ze střediska výrobna Základní polyestery výrobního
úseku Spolek pro chemickou a hutní
výrobu
Inzerce
PRODÁM
●4 ks letních pneu (přední pneu
cca 80%, zadní pneu cca 90%) PIRELLI na ALU discích FLW, rozměr
175/65, R 14, 4 díry (středová rozteč 100). Foto na vyžádání.
Cena: 5 000 Kč
Kontakt: J. Faiglová, tel. linka 3762,
mobil 604 988 722
●4 ks letních pneu, jeté necelou
jednu sezónu. (205/55/16) FIRESTONE 6-7 mm vzorku, 4 díry, průměr středu 108. PC 12 000 Kč nyní
8 000Kč na Alu discích. Fotu zašlu.
Kontakt: P. Kriváková,
tel. 790 399 563
●kombinovaný sporák zn. Mora
na propan-butan s elektrickou
troubou. Používaný 2 roky.
V dobrém stavu. Vhodný na
chalupu. Možno zaslat foto.
Cena 3 000 Kč.
Kontakt: R. Jurmanová,
tel.: 728 078 831
Personální změny
ve skupině
Závěr první poloviny letošního
roky byl ve znamení hned několika
personálních změn ve skupině Spolchemie Group.
Poslední květnový den ukončil
pracovní poměr dlouholetý pracovník chemičky Ing. Tomáš Riedel, kterého na pozici vedoucího provozu
Epitetra nahradil dosavadní technolog Ing. Jaroslav Králík. Na jeho
pozici nastoupil ze společnosti Radsworth Ing. František Tom. Konec
května byl také posledním pracovním dnem pro Mgr. Vojtěcha Vágnera z úseku Strategického rozvoje.
Ke stejnému datu skončila pracovní
poměr také Irena Šrámková, technik
BOZP a hygieny. Její činnost v oblasti pracovně-lékařské péče převzalo
personální oddělení a oblasti akreditovaného měření, kategorizace prací
a další činností bude dále zajišťovat
Ing. Iveta Soperová z referátu ochrany životního prostředí.
První červnový den převzal od Jaroslavy Faiglové funkci vedoucího
skladu pomocných materiálů Luděk
Šlechta, na pozici mistra do výrobny
základních polyesterů přešel z Radsworthu Michal Masopust. Výrobnu
Alkydy II posílil na funkci technologa Bc. Matěj Konvičný, počátkem
června nastoupila také Mgr. Romana Granátová jako manažerka
marketingu a Jiří Tichý do skupiny
správy majetku a údržby Infraspolu.
Do týmu úseku nákupu nastoupila
koncem měsíce Mgr. Barbora Konšalová s úkolem koordinace nákupu
nechemického materiálu a Ing. Petr
Loprais jako poradce pro společnost
Zeppoil.
červen 2015
3
Vývoj chemického průmyslu
Pozitivní vývoj tuzemského chemického průmyslu v loňském roce konstatoval ve své výroční zprávě Svaz
chemického průmyslu České republiky (SCHP ČR).
Jak uvedl prezident Svazu Petr
Cingr, chemické odvětví zaznamenalo
v porovnání s předchozím obdobím
výrazný meziroční nárůst většiny průmyslových a finančních ukazatelů. Tržby vzrostly o 14,4 procenta, převážně
zásluhou přírůstku pracovníků v gumárenském a plastikářském průmyslu byl
zaznamenán i nárůst počtu pracovníků
o 2,8 procenta. Vzestup o 14,6 procenta zaznamenal vývoz z odvětví chemie,
dovoz pak stoupl o 13,2 procenta. Přidaná hodnota vzrostla díky zvýšeným
tržbám meziročně o 22,5 procentních
bodů.
Pro zajímavost přinášíme stav chemického průmyslu v Evropské unii.
Ucelená data má SCHP ČR k dispozici
pouze za rok 2013.
Z grafu je patrné, že největším producentem chemikálií v evropské 27 nadále
zůstává Německo, které následuje Francie, Itálie a Nizozemsko. Podíl těchto
čtyř zemí na tržbách Evropské unie činil
v roce 2013 62,6 procenta, což je v absolutním čísle 329,7 miliardy EUR. Spolu
s Velkou Británií, Španělskem a Belgií
dosahuje podíl 83,6 procenta. Dalších
21 členských států (počítaje i Chorvatsko) pak v roce 2013 generovalo
16,4 procenta z celkových tržeb, přičemž
podíl České republiky představoval
1,3 procenta. Pro zajímavost například
Polsko představovalo 2,8 procenta a Rakousko 2,6 procenta.
Tržby EU v roce 2013:527 mld. EUR (bez farmacie)
Ostatní 16,4 %
SRN 28,4 %
Velká Británie 6,8 %
Belgie 6,9 %
Španělsko 7,4 %
Francie 14,9 %
Nizozemsko 9,6 %
Itálie 9,6 %
Porušení zásad bezpečné práce
v provoze Žíravé louhy
Pokračování na str. 2
Zákoníku práce kráceno odškodnění až
na nula procent,“ upozorňuje na možné
důsledky porušování zásad bezpečnosti
práce Vladimír Pečený.
Je třeba upozornit také na povinnost
vedoucích zaměstnanců, kteří musí prokázat, že zaměstnanec byl s nutností používat přidělené osobní ochranné pracovní
prostředky prokazatelně seznámen, a že
dodržování této povinnosti bylo soustavně vyžadováno a kontrolováno.
Při kontrolách a auditech bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci je stále zjišťováno, že někteří zaměstnanci ne vždy
přesně vědí jaký typ osobních ochranných pracovních prostředků na danou
činnost použít. Velké nedostatky byly
letos zjišťovány při používání protiche-
mických rukavic, kdy se na některých
pracovištích používaly místo protichemických rukavic rukavice PVC bez chemické odolnosti. Zaměstnanci, kteří je
používají, musí znát význam piktogramů, kterými jsou označeny. Podobné
je to s používáním respirátorů, kdy jsou
na pracovištích nalézány neschválené
typy respirátorů s nejnižší ochranou
FFP1 (např. RS-1/BE). Větší pozornost
je také třeba věnovat osobním ochranným pracovním prostředkům na ochranu očí a obličeje. Zaměstnanci je musí
udržovat v použitelném stavu (průhledné a s funkčními upevňovacími prvky)
a vedoucí zaměstnanci musí stav používaných ochranných prostředků trvale
kontrolovat. Pokud jsou nevyhovující, je
nutno je ihned vyměnit.
Jak zlepšit hospodaření s osobními
ochrannými pracovními prostředky
Jak pro Expres uvedl technik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny
Vladimír Pečený, je třeba dodržovat zásadu, že zaměstnanec obdrží nový osobní ochranný pracovní prostředek (OOPP)
až po ztrátě funkčnosti stávajícího (toto
neplatí pro OOPP se stanovenou dobou
expirace – např. ochranné přilby).
Vedoucí zaměstnanci musí vyžadovat, aby zaměstnanci používali a udržovali svěřené OOPP v souladu s návodem výrobce a měli by také kontrolovat
spotřebu vydaných OOPP. Nemělo by
se stávat, že na jednom provoze, kde se
v průměru fasují jedny pracovní boty
do roka, je menší skupina zaměstnanců,
kteří nafasují dvoje a jeden rekordman,
který za rok 2014 nafasoval boty troje.
Důležité je také použít příslušné OOPP
pro dané operace. Pokud například zaměstnanec nepoužije při oplachu technologického zařízení gumové holinky,
výrazně tím sníží dobu použitelnosti
pracovních bot. Právě tyto jsou nejnákladnější položkou v nakupovaných
OOPP. Jen pro ilustraci, od roku 2011
byly pro zaměstnance chemičky nakoupeny pracovní boty za 1 663 466 korun.
Celkové náklady na OOPP (Kč)
Rok
2011
2012
2013
2014
1. – 5. 2015
Epispol
102 876,-
234 924,-
253 663,-
219 496,-
129 165,-
CHS Epi
--
--
117 117,-
439 033,-
95 850,-
57 705,-
36 987,-
59 754,-
366 337,-
16 128,-
Spolek
2 135 960,- 2 029 067,- 2 028 076,- 1 088 124,-
711 273,-
Celkem
2 296 541,- 2 300 978,- 2 458 610,- 2 112 990,-
952 416,-
Infraspol
Nejlepší mladý chemik je letos z Brna
Vítězem finále třetího ročníku soutěže Hledáme nejlepšího Mladého
chemika České republiky, kterou podporuje i ústecký chemička, se letos
stal Vít Procházka z Brna.
Osmatřicet finalistů ze všech krajů
republiky již tradičně hostila Fakulta
chemicko-technologická Univerzity
Pardubice, a jak konstatoval její děkan
Petr Kalenda, v celostátním měřítku se
soutěže zúčastnilo více než deset tisíc
žáků devátých tříd, což je o dva tisíce
více než loni.
Stejně jako v minulých letech, skládala se i letos soutěž ze dvou částí.
Teoretické znalosti prověřil písemný
test, praktické dovednosti laboratorní
práce.
Nejlépe si v obou částech vedl Vít
Procházka ze Základní školy (ZŠ) Křídlovická Brno, který se stal pomyslným králem mladých chemiků pro rok
2015. „Testy byly poměrně náročné,
takže po prvním kole jsem si moc nevěřil. Všechno ale zachránila laboratorní úloha, kterou jsem bez problémů vyřešil,“ svěřil se vítěz, který se prý
účastní řady vědomostních soutěží.
Na druhé příčce se umístil Adam
Anthony Needle ze ZŠ Gutha-Jarkovského v Kostelci nad Orlicí, třetí
skončil Martin Hollas ze ZŠ Střítež nad
Ludinou. Ocenění patřilo rovněž pedagogům, kteří do značné míry stojí
za úspěchy svých svěřenců.
Vítěz soutěže Mladý chemik V. Procházka (vlevo) s ředitelem
Svazu chemického průmyslu ČR J. Novákem.
Foto: SCHP ČR
le, kteří se v oblasti výchovy mladých
chemiků již po léta angažují. I jim patří
mé velké díky,“ uvedl Ladislav Novák.
Na akci byla představena rovněž
Sektorová dohoda pro chemii – Dorost
pro chemický průmysl. „Cílem tohoto
dlouhodobého strategického plánu je
získat nejen pro chemii, ale pro technické obory vůbec dostatek mladých
lidí, aby byla zajištěna plynulá generační obměna technicky vzdělaných odborníků na trhu práce. Ta v tuto chvíli
poněkud vázne,“ vysvětlil projektový
manažer SCHP ČR Jan Kvarda.
Zvláštní cena
Jedním z vrcholů slavnostního vyhlášení bylo udělení zvláštní ceny.
Medaili Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice za dlouholetou spolupráci v oblasti výchovy
mladých chemiků převzal z rukou
děkana ředitel Svazu chemického
průmyslu (SCHP) České republiky Ladislav Novák.
„Ocenění si velmi vážím a děkuji
za ně. Je to odměna nejen pro mne,
ale i pro všechny mé kolegy a přáte-
Zaujalo nás…
Chemická hra s názvem ChemPlay
získala letos jako nejlepší studentský
projekt ocenění v osmém ročníku soutěže Vodafone Nápad roku. Podle slov zakladatele akce Martina Kešnera se do letošního ročníku zapojilo 152 projektů ze
všech krajů Česka i ze Slovenska.
Desková hra ChemPlay z dílny Adriána Hegedüše a Ivany Kravárové má
žákům základních a středních škol
atraktivně přiblížit zdánlivě nudnou
chemii. Autoři nápadu, kteří hru vymýšleli ve 14 letech, věří, že se jim podaří přitáhnout větší počet dětí ke studiu chemie.
Jak uvádějí na svých webových
stránkách, nová hra odhaluje tajemství chemie a nabízí kvalitní rodinnou
zábavu. Více úrovní náročnosti uspokojí úplné začátečníky i soutěže chtivých nadšenců chemie. Hru testovalo
200 dětí na školách a 200 učitelů. Studenti ocenili formu výuky, učitelé zase
didaktickou funkci.
Letní fotosoutěž
Deskovou hru ChemPlay si se zájmem zahráli také učitelé
chemie.
Hra ChemPlay je desková hra pro
dva až šest hráčů, která zábavně vysvětlí, doplní a procvičí vědomosti z anorganické chemie. Pro děti
umožňuje výuku, procvičování a ověřováí znalostí z anorganické chemie
v rozsahu učiva základní a střední
školy atraktivní, poutavou a hravou
formou.
Bližší informace také o tom, kde
a jak hru zakoupit, mohou naši čtenáři získat na adrese www.chemplay.eu.
SUDOKU D SUDOKU D SUDOKU D SUDOKU D SUDOKU
zahajuje
Všem milovníkům fotografování
připomínáme, že nadešel čas pro oblíbenou, tentokrát letní fotosoutěž.
Stejně jako v minulosti se mohou
klání o nejlepší fotografii zúčastnit
všichni zaměstnanci společností skupiny Spolchemie Group i senioři, kteří již užívají zaslouženého odpočinku. Po zkušenostech z předchozích
let jsme zvolili opět volné téma „Léto
2015“. Široký rozsah tak umožní zachytit řadu zajímavostí vytvořených
přírodou i lidskou rukou.
Fotografie zasílejte na e-mailovou adresu [email protected]
nebo přímo na adresu tiskové mluvčí skupiny [email protected]
Doporučujeme volit při fotografování vyšší rozlišení (alespoň 1 MB).
V případě jejich tisku pro výstavu
v podnikové jídelně jsou pak záběry
kvalitnější.
Přejeme všem hodně úspěchů
a hlavně krásné počasí pro vaše
úlovky. Ten nejlepší bude tentokrát
oceněn vysokoobjemovým pevným
diskem pro bezpečné ukládání nejen
fotografií.
Foto:
www.chemplay.eu
2
5
9
8
4
4
5
8
1
9
8
2
4
9
2
3
6
4
7
6
9
5
7
4
9
(c) 2014 www.sudokuzdarma.cz
4
8
4
červen 2015
Spolchemie pokračuje ve zlatém tažení!
Ústecké koloběžky v číslech
● 19. ročník
● 29 týmů
● 11 jednotlivců
● 11. vítězství
Výsledky v hlavní soutěži šestičlenných týmů
1. Spolchemie – 529,1 km
2. Orange - 515,2 km
3. Ekovelo.cz – 498,6 km
Zářivě žlutá barva firemních triček týmu
Spolchemie opět dominovala tradičnímu
závodu ústeckých koloběžek. A co hlavního,
znovu rozsvítila nejvyšší příčku na stupních
vítězů. Pro jedenácté zlato si na koloběžce
se symbolicky šťastným číslem 77 dojeli Petr
Zajpt z úseku Polyestery, Petr Jošt, Lukáš Kapitán, Karel Polák, Štefan Beres a Josef Rajchert.
Pod křídly Spolchemie letos úspěšně závodila také další družstva: „Rychlíci“, kteří v dětské kategorii získali rovněž zlato za 313 km,
v jednotlivcích to byl vítězný Jiří Havlík, kte-
Celá koloběžkářská banda, která letos závodila pod
křídly Spolchemie.
rý ujel 308,9 km a z žen stříbrná Petra Herdová z personálního úseku CSS s výkonem
182,8 km.
„Proti loňskému roku, kdy jsem jela popr-
Foto: O. Chmelík
vé, byl ten letošní s ohledem na počasí hodně
náročný,“ potvrdila následující hodnocení Petra Herdová, kterou následná fyzická regenerace stála i jeden den neplánované dovolené.
Devatenáctý ročník čtyřiadvacetihodinového závodu týmů a jednotlivců proběhl
v polovině července v parku na Severní Terase v Ústí nad Labem. „Letošní účast byla
opravdu hojná a stručně zhodnoceno, závody byly skutečně nadmíru těžké a pro nás
dramatické, protože konkurence byla velmi
silná,“ vysvětlil pro Expres lídr družstva Spolchemie Petr Zajpt. Letos prý měli namále.
„Málem jsme potvrdili heslo, že ,když se dva
perou, třetí se směje´. Nejprve jsme se první
tři hodiny prali s naším plánovaným největším soupeřem Ekovelo z Pardubic, když nás
oba dva týmy zčistajasna předjeli Orange,“ líčí
barvitě Petr Zajpt. Jak vysvětlil, borci z Orange
si na tým Spolchemie již léta brousí zuby, a letos jim to málem vyšlo. „Jelo jim to opravdu
parádně a pomalu se nám začínali vzdalovat.
Naštěstí pro nás měli několik defektů, což je
psychicky zlomilo, a od půlnoci jsme jim už
začali ujíždět.“ Pochvalu si zaslouží nejen vítězný tým za skvělou fyzičku, ale i spolehlivý
stroj, který jezdí s koloběžkáři již druhou sezónu bez nehody.
Bohužel letošní koloběžkám moc nepřálo
počasí. Sportovci začínali za příšerného vedra, které vystřídala silná bouřka s větrem.„Kdo
nejezdil, musel držet nohu od altánu, jinak
bychom o něj přišli,“ posteskl si při rozhovoru
Petr Zajpt na slabé technické zázemí týmu.
Všem fanouškům patří velké díky za povzbuzování a po zaslouženém prázdninovém odpočinku, na který se všichni členové
družstva už těší, v září opět vyjedou trhnout
si jednou nohou po asfaltu.
Přes dravou jízdu si Petra Herdová letos v ženách jednotlivcích dojela „pouze“ pro stříbro.
Foto: O. Chmelík
Kam na výlet?
je sestoupit do koryta potoka a poté velmi obtížným terénem postupovat vzhůru
proti proudu.
Za vodopády s Jiřím Svobodou
Také dnešní výlet s autorem publikace Tajemství Českého středohoří Jiřím
Svobodou bude za vodopády, které
s ohledem na deštivé červnové počasí
snad ještě předvedou svoji vodní krásu.
Všechny se nachází na jednom místě
v oblasti Lužeckého potoka (na mapce
po čísly 8 – 10).
Královnin vodopád
je mnohem přístupnější a připomíná
stříbrné prameny vlasů.
Trasa: Do rokle se nejlépe dostanete
z obce Lužec asfaltkou podél toku potoka,
který překročíme po kamenném mostku
před velkým rodinným domem. Širokou
cestou jdeme asi kilometr stále do mírného stoupání až k osamělé chalupě. Pokračujeme stejným směrem po pěšině kole,
chalupy do lesa, dokud nedojdeme až
k potoku. Nad ní, vede pohodlná a široká
pěšina až k prameni. První dva vodopády
spatříme poměrně záhy, cestou míjíme
řadu dalších vodopádů a kaskád. Pokud si
je chcete prohlédnout zblízka, musíte sestoupit velice prudkými svahy rokle přímo
do koryta Královského potoka.
Vodopády pod Lysou na Královském
potoce
jsou jedny z nejkrásnějších a málo známých. Najdete je na přítoku Lužeckého
potoka nad obcí Lužec a pod obcí Lysá.
Celá rokle je velice malebná.
Králův vodopád
je se svými pěti metry nejvyšší a je sevřen téměř kolmými stěnami rokle.
Vodopády nad Petrovým mlýnem
Pod osadou Petrův mlýn – při silnici, která vede z Povrlů nedaleko Ústí nad Labem
do Mírkova, ústí do Lužeckého potoka
bezejmenný přítok, který vytvořil hluboké
úzké údolí o délce asi jednoho kilometru.
Ústí potoka se nachází několik desítek metrů pod osadou směrem k Povrlům. Silnice
je v těchto místech zabezpečena krátkými
svodidly a zábradlím. Podél potoka vede
směrem do lesa stará cesta. Potok vytváří
řadu kaskád, mezi nimiž vynikají dva vodopády. První vodopád se nachází v horní
části toku téměř u prameniště, a ačkoli je
dva a půl metru vysoký, je málo vodnatý.
Přibližně v polovině délky toku se nachází
druhý, sice menší, ale vodnatější vodopád.
Trasa: K vodopádům je značně obtížný
Vodopády pod Českým Bukovem
vytváří zde pramenící bezejmenný přítok Lužeckého potoka a vzhledem k příkrému sklonu toku jej lze v podstatě celý označit za jedinou kaskádu. Potok vytváří velmi
hluboké a úzké údolí, které se prořezává
zajímavými horninami. Na toku o délce asi
jednoho kilometru je celá řada vodopádů
o výšce kolem jednoho metru.
Trasa: K vodopádům se nejlépe dostaneme ze silnice spojující Povrly u Ústí nad Labem s Lužcem a Mírkovem. Od křižovatky
silnice vedoucí do Českého Bukova se vydáme po silnici podél toku Lužeckého potoka
asi 500 metrů, dokud nespatříme na pravé
straně potok svedený do roury pod silnici a vedle něj širokou, ale zarostlou lesní
cestu. Ta vede posléze vysoko nad údolím
a vodopády jsou z ní prakticky nepřístupné,
takže je vhodnější postupovat přímo korytem potoka. Jde o velmi obtížný terén, kde
se potěší i milovníci fauny. V údolí totiž žije
početná populace mloka skvrnitého.
Jeden z nejkrásnějších vodopádů na
Královském potoce.
Foto: Tajemství Českého středohoří
přístup. Po obou stranách údolí vedou
lesní cesty, ale jsou dlouho nepoužívané
a vedou poměrně vysoko nad potokem.
Nejjistějším způsobem, jak je neminout,
Výsledky 18. ročníku Tenisové ligy Spolchemie 2015
17. června 2015
Střekovští Lvi - JERRY 3:2 (34:23)
Foršt - Podrazil 8:2, Kundrt - Soos 7:8, Foršt - Soos 8:0, Fedák - Podrazil 4:8, Fedák,
Kundrt - Soos, Podrazil 7:5
19. června 2015
El Niňo - MARTIA 5:0 (40:7)
Hausman - Pollak 8:0, Kašpárek - Hřebík
8:1, Hausman - Rosol 8:1, Kašpárek - Pollak
8:4, Hausman, Navarra - Rosol, Pollak 8:1
3. června 2015
Falcons - JERRY 0:5 (12:40)
Toropov - Podrazil 2:8, Leskota - Loubal
5:8, Toropov - Loubal 3:8, Pilný - Podrazil
1:8, Šlechta, Leskota - Podrazil, Barták 1:8
12. června 2015
Falcons - Střekovští Lvi 0:5 (8:40)
Toropov - Kundrt 4:8, Toropov - Fedák
1:8, Pilný - Foršt 1:8, Šlechta - Fedák 0:8,
Šlechta, Pilný - Fedák, Kundrt 2:8
27. května 2015
Resin Boys - MARTIA 4:1 (39:18)
Procházka - Hřebík 8:2, Dospěl - Pollak 8:1,
Procházka - Ladra 7:8, Dospěl - Geltner 8:3,
Procházka, Dospěl - Lužáková, Eklová 8:3
5. června 2015
EPIK - Resin Boys 2:3 (29:30)
Kuchyňka - Kopecký 4:8, Fiala - Procházka
5:8, Sůra - Kopecký 8:6, Fiala - Novák 8:0,
Sůra, Fiala - Procházka, Novák 4:8
Pořadí v soutěži o nejužitečnějšího hráče ligy 2015
29. května 2015
El Niňo - Střekovští Lvi 4:1 (39:18)
Hausman - Foršt 8:4, Kašpárek Kundrt 8:2,
Hausman - Kundrt 7:8, Kašpárek - Fedák
8:3, Kašpárek, Navarra - Foršt, Fedák 8:1
10. června 2015
El Niňo - EPIK 5:0 (40:9)
Hausman - Sůra 8:1, Kašpárek - Fiala
8:4, Navarra - Kapitulčin 8:2, Kašpárek
- Sůra 8:2, Navarra, Hausman - Sůra, Kapitulčin 8:0
Průběžné pořadí týmů
18. ROČNÍK 2015
Poř. Družstvo
Záp.
V
P
Skóre sety
Skóre gamy
B
1.
El Niňo
5
5
0
24:1
199:52
10
2.
Střekovští Lvi
5
4
1
18:7
171:98
9
3.
JERRY
4
1
3
9:11
105:117
5
4.
EPIK
4
1
3
6:14
85:139
5
5.
Resin Boys
2
2
0
7:3
69:47
4
6.
MARTIA
3
0
3
1:14
37:119
3
7.
Falcons
3
0
3
0:15
26:120
3
Poř.
Jméno
Tým
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Kašpárek Aleš
Hausman Igor
Foršt Miroslav
Kundrt Pavel
Navarra Mirek
Dospěl Jiří
Procházka St.
Loubal Tomáš
Podrazil Roman
Fedák Michal
Ladra Štěpán
Kopecký Lad.
Kuchynka Petr
Novák Jaroslav
Sůra Jindřich
El Niňo
El Niňo
Střekovští Lvi
Střekovští Lvi
El Niňo
Resin Boys
Resin Boys
JERRY
JERRY
Střekovští Lvi
MARTIA
Resin Boys
EPIK
Resin Boys
EPIK
Zápasy
13
12
11
12
5
3
5
2
11
7
1
2
3
2
6
Vítězství
Vítězství
Prohra
Prohra
Úspěšnost
BODY
dvouhra
čtyrhra
dvouhra
čtyrhra
v%
celkem
10
8
7
5
1
2
2
2
4
2
1
1
1
0
2
3
3
2
4
4
1
2
0
2
2
0
0
0
1
0
0
1
1
3
0
0
1
0
4
2
0
1
1
1
2
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
2
100
92
82
75
100
100
80
100
55
57
100
50
33
50
33
12,8
9,7
7,6
5,2
3,5
2,8
2,5
2,2
1,6
1,2
1,1
0,2
-0,2
-0,3
-0,4
Noviny zaměstnanců chemického průmyslu Ústí nad Labem. Vydává vedení akciové společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu pro interní potřebu. Podávání
novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Ústí n. L., č.j. P/1–2372/92. Vychází měsíčně. Redakce Spolchemie: Revoluční 86, 400 32 Ústí nad Labem, telefon
477 162 003, fax 477 162 060, e–mail: [email protected] Nepodepsané materiály jsou dílem redakce. Editor: Marie Logrová. Tisk: Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o.

Podobné dokumenty

expres 8 2013.indd

expres 8 2013.indd Václav Blažek ze střediska Strojní dílna II Anorganika výrobního úseku Spolek pro chemickou a hutní výrobu Peter Unterdörfel z provozu Elektrolýza výrobního úseku Spolek pro chemickou a hutní výrob...

Více

Nightscout sleduje glykémie přes int

Nightscout sleduje glykémie přes int je na základě glykémií z Libre povoleno dávkovat inzulin. Systém Freestyle Libre nevyžaduje kalibrace glukometrem, ušetří tak při každodenním používání mnoho měření glykémie. Zatím je dostupný v se...

Více

VýchODní VrátnicE DOstáVá nOVOu pODObu

VýchODní VrátnicE DOstáVá nOVOu pODObu lingvistkou v  Kyjevě. Zmizela v  letech 1933 - 34 v  rámci stalinských čistek. Nejmladší sestra byla zubařkou, ale praxi rovněž nevedla. Zmizela i s babičkou ve Varšavě v roce 1941 nebo 1942. Jak ...

Více

DO chEMičky zaVítali partnEři z aOc

DO chEMičky zaVítali partnEři z aOc roku tak rozšiřuje své členství v  řadách tuzemských i zahraničních oborových a zájmových organizací. „Pro naši vysoce exportní chemickou firmu, jejíž výrobní teritorium

Více

VOda STaROSTÍ... Povodně 2013 postihly i firmy

VOda STaROSTÍ... Povodně 2013 postihly i firmy se teplým grogem, griotkou a  dalšími tekutými ohřívači. Slogan 13. výpravy byl: „Dnes je krásný den, tak proč ho nevidět dvakrát!“, a toho jsme se drželi. Přes všechny nepřízně osudu a problémy ta...

Více