ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ

Komentáře

Transkript

ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ
ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ
“Laboratoř vývoje moderních biotechnologií a jejich aplikace “
Pracovní tým
Doc. Ing. Jiřina Omelková, CsC.
Pracovní skupina – „Studium
Studium biologicky aktivních látek –
enzymů“
enzymů
Mgr. Stanislava Voběrková, Ph.D.
Odborní spolupracovníci:
Studenti:
Bc. Pavel Damborský
Bc. Romana Hamrlová
Bc. Martina Vršanská
Bc. Anna Bančáková
Bc. Jana Kalábová
RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. – CEITEC VUT
Ing. Radka Bálková, Ph.D. – CEITEC VUT
Mgr. Soňa Hermanová, Ph.D. – VŠCHT,
Ústav polymerů, externí spolupracovník
BIODEGRADACE POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ
IMOBILIZACE ENZYMŮ
Význam biodegradací
Uplatnění biodegradabilních plastů – medicína, zemědělství, potravinářství
Objasnění mechanismů – řízená biodegradace
Význam imobilizací
Aplikace v oblasti potravinářství, medicíny, farmacie..
Zlepšení stability, opakované použití, ekonomická úspora
BIODEGRADACE
Degradace působením mezofilních a termofilních mikroorganismů
Mechanismus biodegradace
Studium produkce biologicky aktivních látek
Izolace a charakterizace enzymů
IMOBILIZACE
Imobilizace technologicky významných enzymů na modifikované nosiče
Charakterizace biochemických vlastností a kinetických parametrů
EXPERIMENTÁLNÍ VYBAVENÍ
Kultivace mikroorganismů
EXPERIMENTÁLNÍ VYBAVENÍ
Stanovení biochemických parametrů
EXPERIMENTÁLNÍ VYBAVENÍ
Normované biodegradační studie
Imobilizace enzymů
Stanovení kinetických a biochemických parametrů
Testování stability imobilizovaných enzymů
Stanovení kinetických a biochemických parametrů
• CLSM
• FTIR
• Gelová permeační chromatografie
• Elementární analýza
• DSC, TGA
8 patentů a 1 užitný vzor na téma imobilizace
Rexová-Benková L., Omelková J., Kubánek V. Sposob prípravy
imobilizovanej endopolygalakturonázy. Autorské osvědčení č.
211694.
Nosič pro imobilizaci enzymu a biokatalyzátor.
Užitný vzor: Omelková J.,Zichová M. číslo zápisu
23397, datum zápisu 13.2.2012.
Pracovní skupina – „Bezpečnost
Bezpečnost a autenticita
potravin “
Mgr. Dana Vránová, Ph.D.
Studenti:
Ing. Hana Šurasnská
(doktorské studium)
Bc. Filip Šerý
Bc. Petr Michálek
Odborní spolupracovníci:
Ing. Renáta Vadkertiová, Ph.D. – CCY ,Chemický
SAV SK
Potravinářské technologie - exkurze
- Teoretické základy potravinářských výrob
- Možnost nahlédnout do provozu potravinářských podniků
- Seznámit se s principy bezpečnosti při výrobě potravin-systém HACCP
Identifikace a charakterizace mikroorganismů –
kontrola fermentačního procesu
- Izolace autochtonních kvasinek z vinice
- Oenologické vlastnosti kvasinek – vhodné kvasinky do procesu výroby vína
- Taxonomická zařazení (PCR-RFLP,PCR-fingerprinting, DGGE, sekvenace)

Podobné dokumenty