Odborný program

Transkript

Odborný program
Jak na hyperaktivní dítě
Odborný program
Jednodenní seminář je rozdělen do teoretické a zážitkové části.
Účastníci mají možnost se podle potřeby ptát a diskutovat i v teoretické části, uvedené časy jsou proto
spíše orientační vodítko. Zároveň se diskutovaná témata vhodně přizpůsobují aktuálnímu zájmu účastníků.
V teoretické části jsou shrnuty nejdůležitější problémy, které jsou s hyperaktivitou spojovány, ty jsou pak
pro lepší vhled a pochopení zařazeny do hlubšího kontextu a ponechány účastníkům k řízené a obohacující
diskusi
Zážitková část využívá pestrých her a materiálů, aby napomohla účastníkům lépe pochopit a přijmout
zážitky, postoje a vzájemnou interakci různých stran, které s hyperaktivitou přichází do styku. Prezentuje
také cenné praktické tipy na zvládání různých situací a běžných problémů.
9.00-10.30 teoretická část:
Dítě s ADHD:
-
výskyt ADHD v populaci
intelekt, pozornost, psychomotorické tempo
unavitelnost
orientace osobou, místem a časem, prostorová orientace, pravolevá orientace
hrubá a jemná motorika
klidové polohy
10.30 – 10.45 coffee break
10.45 – 12.15 dokončení teoretické části
-
pojmové myšlení, vytváření programů
vnímání verbálních podnětů, audiomotorická koordinace
grafomotorika, organicita, motorika mluvidel
klinické příznaky ve vzájemných souvislostech
12.15 – 12.45 obědová pauza
12.45 – 14.15 zážitková část
- příklady praktických situací, hry, tipy na zvládání různých situací a běžných problémů
14.15 -14.30 coffee break
14.30- 16.00 dokončení zážitkové části

Podobné dokumenty