Každý startuje na vlastní nebezpečí a bere na sebe odpovědnost za

Transkript

Každý startuje na vlastní nebezpečí a bere na sebe odpovědnost za
Všeobecná ustanovení
Název závodu:
Pořadatel:
Datum konání:
Místo konání:
Souřadnice:
Ředitel závodu:
Tajemník závodu:
Příhlášení:
Odhlášení:
Rozlosování:
Startovné:
Úhrada startovného:
Ubytování:
Občerstvení:
ČP + GP Choltice
Kentaur - spolek Pardubických lukostřelců
12.4.2014
Choltice - zámecký park
49°59'6.599"N, 15°36'56.126"E
Pavel Hošek
Michal Krtička
do 9.4.2014 na www.3darchery.cz *) poznámka na druhé straně
do 9.4.2014 na www.3darchery.cz
večer před závodem
dospělí od 18 let 400,-; kadeti a junioři do 18 let 250,-; žáci 150,**) poznámka na druhé straně
na místě v hotovosti
Soukromý penzion paní Marie Jerlingová, tel. 736678824, nebo na emailu:
mariejerlingová@seznam.cz; omezená kapacita cca 10 míst
v místě konání, Zámecká restaurace. Oběd pro doprovod možno zakoupit
při prezentaci za 100 Kč
Technická ustanovení
Předpis:
Sestavy:
Třidy:
Časový rozvrh:
Ceny:
Upozornění:
Poznámky k závodu:
email: [email protected]
dle pravidel IFAA, úprava svazu Č3DL
28 3D terčů bez finále
dle pravidel IFAA, úprava svazu Č3DL
registrace:
nástup:
zahájení střelby:
předpokládané ukončení:
8:00 ÷ 9:45
10:00
10:15
17:00
ve třídě a kategorii, v níž bude nejméně 5 účastníků
Každý startuje na vlastní nebezpečí a bere na sebe odpovědnost za škody a
újmu vůči ostatním účastníkům, divákům a případným návštěníkům. Každý
musí dodržovat obecné zásady bezpečnosti a respektovat pokyny
rozhodčích a organizátorů. Žádné odpadky či kouření na trati závodu.
Parkování na určených místech. Rodiče zodpovídají za závodníky mladší 18
let. Je přísně zakázáno jakékoli poškozování zařízení a vegetace po celé
trase závodu.
Náročný terén, doporučujeme pevnou obuv, dobrý zdravotní stav a fyzická
kondice.
web: www.3darchery.cz
Další ustanovení
*) poznámka
přihlašování pro členy Č3DL:
- na stránkách www.3darchery.cz
přihlašování pro střelce ze Slovenka:
- www.archery3d.sk
ostatní lukostřelci bez licence Č3DL nebo SLA
3D na e-mail:
- [email protected]
**) poznámka
Závod je současně vypsán jako 6. kolo
Českého poháru Č3DL a jako 1. kolo seriálu
GRAND PRIX 3D 2014. Ti závodníci, kteří
chtějí být vyhodnoceny zároveň v seriálu
GRAND PRIX 3D 2014, platí zvýšené statovné
v následujícím rozsahu:
dospělí a junioři:
480,- Kč (17 €)
kadeti:
340,- Kč (12 €)
žáci:
200,- Kč (7 €)
email: [email protected]
web: www.3darchery.cz