zde ke stažení - Obec Číčovice

Transkript

zde ke stažení - Obec Číčovice
ÚŘlo PRo CIvILNÍ rprncrvÍ
Letiště Ruzyně
160 08
PRAHA
6
Sp. zn. : I2l7 3010009 1LKPW}3 I 12
Y Praze
Č.1.: os:s- l2-7OI
VEŘEJNÁ
dne
31.10.2012
vvHrÁŠxe
OPATRENI OBECNE POVAHY
Úřad pro civilní letectví jako věcně a místně příslušný správní orgán podlc ustanovení
$ 89 odst. 2 písm. c) zákona č. 49l199'7 Sb., o civilním letectví a o znrěně a doplnění zákona
č. 455ll991 Sb., o Živnostenskérn podnikání (Živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen ,,zákon o civilním letectví"), vsouladu sustanovením $ l72 zákona č.
50012004 Sb., správní řád, vc zněni pozdějších předpisů, (dále jcn ,,správní řád"), vydává
podle $ 37 odst. l zákona o civilním letectví opatření obecné povahy, kterým se stanoví:
Clánek l.
Ochranná pásma
se
zákazem laserových zaÍízeníletiště Praha Ruzyně
Ochranné pásmo leŽí nad nebo zasahuje následLrjící katastrální uzemi'.
Bášť
601128 Kladno
665061 Ptice
736635
Běleč
601888 Klecany
666033 Radlice
728641
Běloky
601993 Klíčany
666203 Radotín
738620
Berou n
602868 Kněževes
666858 Roblín
7401"95
Beřovice
503201 Kněžívka
771350 Rozdělov
664961
Blahotice
749516 Knovíz
667188 Roztoky
742503
Blevice
605590 Kobylisy
730475 Ruzyně
72971.0
Bohnice
730556 Koleč
668044 Řeporyje
74525L
Bořa novice
608076 Komořany
728519 Řepy
729701.
Brandýsek
609285 Kopeč
703991 Saky
76999L
Braník
727873 Kosoř
669971 Sedlec
Braškov
609536 Košíře
728764 sedlec
Bratronice u Kladna
609617 Kováry
790443 Slaný
7
Brnky
792390 Kozinec
641464 Slatina u Velvar
t 4962L
BřeVnoV
729582 Kozolupy
671967 Slivenec
750590
Březi něves
614131 Kozomín
672009 Smečno
750841
u Prahy
u Prahy
73004I
u Líbeznic
746673
49362
I2
t1 30
I
0009 TLKPR/03/ r 2
Bubeneč
730106 Kralupy nad Vltavou
672718 Smíchov
72905L
Bubovice
615137 Krč
727598 Sobín
793256
Budňa ny
663719 Kročehlavy
665126 Srbsko
Buštěhrad
616397
676942 Srby
Cvrčovice
618128 Kunratice
728314 Staré Město
727024
Čakovice
731561 Kvíc
749532 Statenice
755346
Čelechovice
752991 Kyje
731226 stehelčeVes
755443
Čenkov
708976 Kyšice
6787]'6 stodůlky
755541-
Černolice
620351 Lahovice
729248 Stochov
Černošice
620386 Lány
641464 Stradonice
Červený Újezd
621200 Ledce
679615 Strašnice
73
Čimice
730394 Lešany U Nelahozevse
702781 Středokluky
757381,
730629 Letky
68]'822 5třešoVice
729302
Ďá
bllce
Kuchař
u Kladna
u Kar|štejna
u Tuchlovic
752983
75799r
619329
u Nižboru
755788
1943
Debrno
628310 Letňany
731439 Střížkov
730866
De.jvice
729272 Lety
680761 StudeněVes
758311
Dobrovíz
627488 Lhota u Dolních Břežan
628808 Suchdol
729987
Dobříč u Prahy
627763
623547 Svárov
759899
Dobřichovice
627810 Lhotka
Doksy u Kladna
628191 Lhotka
Dolany u Kladna
628301 Libčice nad VItavou
681831 Svrkyně
76 1605
Dolany u Prahy
628328 LibečoV
681881 Šeberov
76L737
Dolín
628506 Libeň
730891 Štěrboholy
73251"6
DolÍnek
708984 Líbeznice
682667 Tachlovice
764825
Dolní Bezděkov u Kladna
628689 Liboc
729795 TeIín u Berouna
7669L7
Dolní Břežany
628794 Libochovičky
683132 Točná
652407
Dolní Chabry
730599 Libuš
72839o Trněný Újezd
768324
631531 Libušín
683582 Trněný Újezd
666017 Lidice
683701 Troja
730190
797511 Lichoceves
683795 Třebichovice
77000L
Družec
632716 Lipence
683973 Třebonice
770353
Dřetovice
632929 Litovice
645842 Třeboradice
73L528
Dubí u Kladna
665169 Lobeč
672912 TřebotoV
770396
Dušníky u Rudné
743313 Lobeček
672866 Třebusice
77053L
Háje
728233 Loděnice u Berouna
686328 Tuchlovice
77t3L7
Dra
D
helčice
rasty
Drnov
u Dobřichovic
Lhota u Kamenných Žehrovic
728071
u Berouna
u Unhoště
SVatý ]an pod Skalou
796034 SVinařov
u Kladna
u ZákoIan
760269
760803
790451
638901 Lochkov
686425 Tuchoměřice
777347
Hloubětín
731234 Luníkov
797529 TLrrsko
t7Lt59
Hlubočepy
728837 Lužce
689246 Úholičky
173239
764558 Lysolaje
729931 Úhonice
773247
640204 Makotřasy
689947 Uhy
773506
H
|ásná Třebáň
H n
idousy
Hobšovice
793213 Malá Chuchle
729183 Únětice
Hodkovičky
727857 Malá strana
727091 Unhošť
774499
Hole u Svrkyně
761591 MaIé ČíčoVice
623547 Úžice
775886
Hodkovice
u
Zlatníků
u Prahy
u KraIup nad Vltavou
77
44L3
730122 Malé Kyšice
690520 Vašírov
683582
Holubice v Čechách
641456 Malé Pří|epy
690538 Veleslavín
729353
Holyně
750573 Malé Přítočno
690554 Ve|iká Ves
647250 Malešice
732451 Velká Bučina
H
H
olešovice
onice
u Prahy
771960
779954
t
2/7 30 I 0009
TLKPR/03/
Horní Bezděkov
Horoměřice
Hořelice
Hostim u Berouna
Ho5tiVař
Hostivice
Hostouň u Prahy
Hoštice u Vodochod
H
ovorčovice
H
radčany
Hradečno
Hrd|ív
Hrdlořezy
Hřebeč
Husinec u Řeže
Hýskov
Chodov
Cholupice
Choteč u Prahy
Chrášťany u Prahy
Chrusten ice
Chvatěru by
Chyňava
Chýně
Chýn ice
Chýnov
Jemníky
Jeneč u Prahy
Ješín
Jíloviště
Jinoča ny
Jinonice
Josefov
Kačice
Kamenné Žehrovice
Kamenný Most
Kamýk
Kamýk u VeIkých Přílep
Karlík
Ka
r|ín
Kbely
I
2
Máslovice
Mezouň
Michle
Dobrá
644773
693863 Velká Chuchle
743321
727750 Velké Číčovace
645737 Mikovice u Kralup nad Vltavou 672742 YelkéPří|epy
732052 Minice u Kralup nad Vltavou 672757 velké Přítočmo
645834 Modřany
728615 Veltrusy
645923 Mořina
699306 Velvary
784354 Mořinka
699322 Větrušice u K|ecan
646385 Motol
728951 Vinařice u Kladna
7Z7I2I Motyčin
764540 Vinohrady
679062 Nabdín
609587 Vítov
648035 Nebušice
729876 Vodochody u Prahy
731765 Nelahozeves
702790 Vokovice
648884 Nenačovice
703354 Vonok|asy
649678 Netovice
749524 Vrané nad Vltavou
650471 Neuměřice
704L99 Vrapice
778225 Nižbor
704687 Vráž u Berouna
652393 Noutonice
683809 Vršovice
652989 Nové Město
727181 Všenory
654019 Nučice u Rudné
708062 Vysočany
654400 Nusle
728161 Vysoký Újezd u Berouna
655368 odolená Voda
708992 Vyšehrad
655449 ohrobec
709352 Záběhlice
655465 okoř
583817 Zadní Kopanina
652997 olovnice
7LLo39 Zájed u Buštěhradu
6818]'4 ořech
172604 Zbraslav
658243 Osluchov
797545 Tbuzany
658260 Otvovice
716987 Zdejcina
659159 Panenské Břežany
777550 Zdihy
660175 Pavlov u Unhoště
718351 Zeměchy u Kralup nad Vltavou
660744 Pchery
720542 Zličin
728730 Písnice
720984 Zlončice
727008 Pletený Újezd
721751" Zlosyřt
'723983 Zvole u Prahy
661678 Podlešín
662844 Podolí
7281'52 Zvoleněves
7041'8]. Postřižín
726206 Žalov
728438 Poučník
663743 Želenice
779351 Prosek
73L382 Železná
627828 Předni Kopanina
734373 Žilina
730955 Přelíc
734551' Žižice
731641 Přemýšlení
792403 zižkov
642371
692221 Velká
778303
7292L3
623555
779369
779377
779873
779962
78']'1'26
782277
727164
797553
784362
lZg|i,B
784g8z
785318
665177
785717
732257
787272
731'285
788449
7273oo
73z1'L7
745278
79o4o1
797133
791.962
603074
79z47I
792799
793264
655376
793353
794058
7941'04
742511
7g5g1-7
796042
796948
79756I
727415
t 2/'7
30
I
0009 I LKP R/03/ l 2
Základní údaje o letišti Praha Ruzyně
l. Kódové označeníletiště:
2. Průrněrná
ýška provozních
3. Polohy a rozměry
RWY
0ó
24
t2
30
4E.IFR/VFR
360 m.n.rn (Bpv)
ploch:
RWY:
zeměpisný a
magnetický
směr
rozmerv
065'GEO
064'MAC
3'115 x 45
4000 x 300
3715 x 45
4000 x 300
3250 x 45
3370 x lt00
3250 x 45
3370 x 300
244"CEO
245'MAG
I
26"GEO
I27'MAG
306'GEO
307'MAG
výhledový
zeměpisné
souřadnice
pás
50'06'06.6 I " N
l4'13'34.68" E
50'06'57.42" N
t4"t6'24,12" E
50'06'28.84" N
14"14'43.32" E
50"05'25.68" N
l4"ló'54.02" E
4' Poloha vztažného bodu LKPR (ARP): 50o 06' 03.2l"N; 14o
SPECIFIKACE OCHRANNÉHO PÁSMA
sou
řadnice
výška
JTSK
756405,85
I
I
0395 I 0.375
752854.20t
t038422.489
CWY
THR Bpv
(dólka x šířka)
]Óó,4
300 x 300
3
52"8
300 x 300
75.1959.78 I
0390 l 9.382
151
/.
150 x 3(10
752657"5 85
1.537
175
5
300 x 300
l
r04l3l
l5'
se zákazem laserových
36.12"E
ZaÍizení
Ochranné páSmo se Zákazem laserových ZaŤíZenije tvořeno dvěma Sektory pro které platí :
Sektor A - je vyrnezen obdélníkem S podélnou osou totoŽnou S osou RWY, o šířce 8000 nr, o délce
přesahující za prahy drah o 10 000 m a zasahuje od země do qýšky 600 m nad průměrnou nadtnořskolt
qzškou provozních ploch letiště. V tomto případě oP sahá do výšky: 960 m.n.rn.(Bpv).
1) V sektoru A je zakózťlno truale nebo dočasně umist'ovat, držet nebo prlužívatzdroje laserovéhrl
zářeni nebo jimi působit s maximálni připuslnou dávkou ozáření (MPE) přesahttjící 50 nWc:nt).
2) Zclrtlj laserového zářenio úrovni maximální připttstné dóvky ozáření (MPE) přesahujici 5() nW/cnt)
je v oP možnéumíStit pouze Se Souhlasem Úct Čn'
Sektor B - má tvar kruhu Se Středem v ARP letiště o poloměru 20 000 m a Zasahuje od Země do výšky
2400 rn nad průměrnou nadmořSkou výškou provozních ploch letiště. V tomto případě oP sahá do
ýšky: 2760mn.m.(Bpv).
l) V sektoru B je zakázano trvale nebo doc'asně umist'tlvat, držet nebo pouŽívat zdro.ie lqserrlvého
záření nebo jini pťtsobit s ntuinální přípustnou dávkou ozáření (MPE) přesahuj ící50 pIl//cm:
2) Zctroj laserovZho záření o úrovni maximální přípustné dávky ozáření (MPE) přesahujici 50 pW/cm)
je v oP možnéumísÍit pouze se souhlasem Úct cn.
.
Seznam zkratek:
oP - ochranné pásrno
UCL - Uřad pro civilní letectví
RWY - vzletová a přistávací drába
AIP - Letecká informačnípříručka
DSP - dokumerrtace Skutečnéhoprovedení
THR - práh RWY
CWY - předpolí RWY
Doba platnosti ochranného pásma je spojena
zařizcni,jclio platnost nelze jinak omezit.
S
cXistencí letccké stavby ncbo realizovanóho
I
2/730/0009/LKPR/03/
l
2
Článek II.
odůvodnění
Úrad pro civilní letectví na základě poŽadavku provozovatele Letiště Praha a's', K Letišti 6/1019,
l60 08 Praha 6, ktc{Í byl Uřadu doručen dne24. I.2012, zahájil nezbytné kroky kzajištěnírealizacc
výše uvedeného poŽadavku a vyhlášení oclrranných pásern formou předepsanou zákonem. Dnc
20.2.20|2 zveřejnil formou veřejné vyhlášky Návrh opatřcní obecné povahy ke ziizcni ochranného
pásma čj. 5l3-I2-10I. Tento návrh byl lyvěšen l5 dní na úřednich deskách dotčených obcí a tla
úřední desce Uřadu pro civilní letcctví. K tomuto návrhu mohli' do třiceti dnů od vyvěšení, občanéa
vlastníci dotčených nemovitostí podávat připomínky a nárnitky. DoŠléUřad náslcdně zpracoval a
lyhodnotil resp. Se s nimi lypoř ádal - víz. Článek IiI. a IV. tohoto opatřcní obccné povahy.
ochranná pásma Zajišt'ujíbezpečnost leteckého provozu' spolehlivou Íunkci leteckých staveb a tejich
qýhledoý rozvoj. V případě souběhu ochranných pásern podlc účclurůzných druhů lctcckých stavcb
platí přísrrějšíomezení. Dokumentace ochranných pásern letcckých staveb tvoří podklad pro
umíst'ování stavcb a pro ochranu důleŽitých zájmů v úzenrí.
ochranných pásem rnůŽe v odůvodněných případech a S přihlédnutírn ke
stanovisku provozovatelc lctecké stavby udělit UCL v rozhodnutí vydaném podle $ 40 Zák. č.
49l1997 Sb., o civilním lctectví, vc znění pozdějšíchpředpisů.
Výjimky
z
Umístění ochranného pásma není v rozporu s obecnými technickými poŽadavky na výstavbu,
o Vymezení ochranného pásma, které nemá vliv na krajinný ráz lokality ani
nevyŽadují dalšíopatřenív území.
jedná Se
Článek III.
Vyhodnocení připomínek
K
ÍtlmuÍcl návrhu opatření obec:né povahy bylct v zákonné lhůtě podána jedna pi'semná připomínka.
Připomínka k návrhu opalřeni obecné povahy s názvem ,,Návrh tlchrannéhrl pa'sntct se zcikazent
laserovýc:h zařazení letiště Praha Ruzyně" Sp'zn. l2/730/0009/LKPR/01/l2 Č.i.: 5]3-I2-7()] ze dne
14.2.201 2
Požaduji, aby specifikace ochranného pásma se zókazem laserov.ých zařizení b.vla více ttpřesněna,
napříklud
Vctrianta I
uvedenim třidy bezpečnosti laseru či dalšíchběŽně dostupných charctkterislik leuerového zařízeni, all1,
bylo možnéjednoduchým způsobem rychle a jednoznačně určit, zda posttzované zařízetlí
navrhovanému opatřeni podléhá či nikoliv, nebo
Varienta II
výslovně uvésÍ,že se opatření nevztahuje na ta lQserová zuřizeni' která jsou sottčastígeodetických
přísÍrcljti užívaných při výkonu zeměměřických činnosti, a dle technických parameÍrii uváděných
výrobcem spadajiate Čstv rtv 60825-1 (a.jejích změn) dtl ktasi/ikačni třídy 2M nebo nižší.
odůvodněni:
Ze specifikace navrhovaného ochranného pásma se zákazem laserových zařízení vyplývci, že bez
sotthlasu Uřadu pro civilní letectví (dále jen ,Uřad.1 není možné
l)vúzemíotvaruobdélníkaorozměrechBx24kmspocléltlouosoutcltclžnouspoclélncluostltt
vzleÍovéa přistávací dráhy trvale nebo dočasně umist'clvut, držet nebo prltĚívat zdrrlje luserového
záření nebo jimi půsr'lbit s maximální úrovníexpozice přesahu.jící 50 ntrIl/cm:,
2) v úzeni o tvarLl kruhu se slředem ve vzlažném bodě letiště a poloměrem 20 kln trvctle nebo cločasně
umist'ovaÍ držet nebo používatzdroje laserového zaření nebo.jimi pťtsobit s maxilnální úrtlvníexprlzice
přesahuj íc:í50 pW/cm:.
t 2
I
7
30 I 0009
/LKPR/03/ I 2
Uvedené opatřeni má přispět k vyŠšíbezpečnosti letového provozu (má zcljistit především ochranu
pilolů proti oslnění z laserových zařízení) a je namířeno proti možným negativním dopudtin
nevhodného použitílaseroých zařízení pro vytvářeni světelných e./bktů na obloze, která pottŽívaf í tzl,'
,,zelené lasery". Podle navrženého znění uvedeného opatření by vŠaknebylo možnéprluŽívat uni
geodetické přístroje, jejichž součástí je laserové zařízení, ted1l totální slctnice (teodolity s vestctllěnýnt
elektroopticlglm dálkc.,měrem), ručnílctserové dálkoměry nebo sÍatické či mobilní skenery'
Vzhledem k tomu, že návrh speci/ikace ochranného pásma je velmi obec:ný, pro maxintalní úroveil
expozice je uvedena velmi nízká hoclnota 50 plf/cm2, není stanovena hodrtota vzdálertosti od ztlro.je
záření, ke které se má hodnota expozice vzÍcthovctt, a neni Stanovena vlnová délka lasertt (barvu), je
tlltlžnéz navržené speciJikctce dovozovat že v navrženémochrclnnént pásntu nelze bez souhlasu Uřaclu
pclužívatani skladovat v podsÍatě žádná laserova zařízení, tedy ani vý.še uveclené geodetic:ké přistroje.
V Ochrannétn pásmu by tedy nebylo mclžnébez sotthlasu Uřadu provádět zcela běžnéměřické úkon.l,,
ke kterým jsclu uveelené geodetické přistroje určeny, a ani by nebylo možnétyto přístroje Clržet, tedv ie
mít např. řadně usklcldněné ve vypnuÍémStavu v prostorách geodetických.firem,.jež mají v ttvedenénl
územi sídlo. Tím by byly nastoleny podminky, které by v uvedeném územi zasadnim zpitsclbem ztížil.y
řádný výkon zeměměřicbých činnosti, 'jejichž výsledlq, .jsou vyuŽívané pro správu a vedení kataslnt
nemoviÍostí a pro státní mapové dílrl'
Pro laserová zařízení, která jstlu v uvedených geodetických přístroiích zabudclvóna, přittlm platí, že
z
dťtvodu zajišÍěnínciležitébezpečnosti a ochrany zdraví nepracují se zeleným ale s čen,en.\',m
laserovým světlem, j,sou konstruována tak, aby.je bylo mtlžnépoužívaÍbez omezujících bezpečno'stníc'h
opatření, za zcela běžných podmínek, a aby při jejich i náhodně nesprávném pottžití nemohlo drjít k
ohroženíobsluhy nebo v okolí se vyskytujících osob ani kjiným nežádoucímdopadům (např. nct řidic'e
oko l o pr o.j íŽděj íc ích v ozidel),
- dosah dálkoměrů pro mclžnéměřeni bez odrazných hrantllit
výjimečně více než I km,
(zrc'aclel) .je pouze někrllik Set meÍru.
'výrobc:i těchto zctřízeni v technické speci/ikaci neuvádějí hodnotu výkontt (expclzice) lclsent, ani
postaveni a vzdálenost clon (apertur), které upravuji tvar a sruěr paprsku, Q v sottladu s ťlslr E1u
60825-1 uvádějí, do.iaké bezpečnostní třídy dle teto normy je zařízení zařazeno,
- naprostá většina jich spadá do třícly 2M nebo bezpeČnějši (pro laser ze třídy 2M pak clle uvedené
normy platí, že jsou do ní zclřazeny ,,lasery vyzařujíci viditelné zářeni v rozsahu vlnových délek od
400nm do 700run, u kteých je ochrana zraku za normalních okolnoslí zajištěna .fyzioltlgickými
reakcemi zahrnujícírui i mrkací reflex"),
- uvedené geodetické přístroje musí splňovat ustanovení zákona č 25B/2000 Sb., o oc:hraně veřejnéhcl
zdraví a o změně některých souvisejícíc'h zákonii, i usÍanoveni nařízenívlády č' l/200B Sb., o ochraně
zdraví před neionizujícín zářením, v platném zněni.
Z výše uvedeného vyplývá, že používánítngecldetickych přístrojťt, vzhledem k povaze jejich klnslrukc.e
(není použito zelené laserové světlo), možnosti jejich použiti (jsott určeny k úzce speciální činnosÍi,
kterou.je měření vzdálenosti, nikoliv k vytváření SvětelnýCh efektťt na obloze) a technickýc'h paramelrů
(bezpečnosÍnítřídq laseru a jeho dosah), nelze nijak nctruŠitnebo ohrozit bezpečnost lelol,ého
provozu.
Vypořádárrí nárnitck
Úcl priI-ltedl s ohledern na pouŽitou terrninologii, kdy původrrě použitý výraz
rnaxinální úroveň expozice se ukázal být rnylný. Autor předpisu (Ll4) chybně přeloŽil anglický výraz
zoriginálního znění přílohy kUrnluvě č.147l194'7 Sb., o mezinárodnirn civilnírn letcctví,, které je
ýchozírn podkladem pro národní úpravu v ČR. Správný výrazje maximální přípustná dávka ozáření
K tóto nánritcc
ozn. MPE, (maximum permissible exposurc).
t 2 t'7
30
I
0009 TLKPR/03/ l 2
K vlastnímu smyslu ochranného pásma ÚCL uvádí, Že jeho smys|em je elinlinovat ncpřípustné
zacházeni sc zdroji laserového záťení, coŽ.v praxi to znamená, Že je zakázáno jirni ohroŽovat
prolétávající'startujícía přistávající letadla. Uroveň MPE uvedcná r,yšc jako rnaxirrrálníjc lnyšlcna na
povrchu resp. na okně kabiny letadla.
Dále veškeréčinnosti s laseroými zaiízeníni(laserová show atd.), hlavně sc zařízerlít-t-ti pracujícími
ve vlnové délce odpovídajícízelcnému spektru, je nutno hlásit na Uřad pro civilní letectví se Žádostí o
lrydání souhlasu (nevztahuje se na běžnépouŽívání zaiizeni pracujících vc vlnové délce červcnóhcl
spcktra, tzn. běŽné geodeti cké pří stroj e, vodováhy, dálkoměry).
Clánek IV.
Rozhodnutí o námitkách
a
jejich odůvodnění
K tomuto návrhu byla v zákonné lhůtě podana jednct námitka.
Věc: Pocláni nátniÍky proti Návrltu opatř'ení obecné povahy
pásma se zakazem laserových zařizení letiště Praha Ruzyně
c. j.;
513-12-701)
-
Návrh ochrannéhcl
Vážení
Jako spolumajitel nemoviÍosti parc.č. ]52/2B a 152/62 k.ú. Stodlilkl, podóvam ncinitky proti Návrhu
opcttření obecné povahy - Nóvrh oc:hranného pósma se zákazenl luserových zařízení letiŠtě Pruhu
Ruzyně.
V članku I. Návrh ochranného pásna se zákazem laserových zařizeni letiště Praha Ruzyně se uvadí:
,,V sektortl A je zakázáno Írvale nebo dočasně ttmist'ovat, držel nebo používatzdrrLje laserového ztiření
nebo jimiptisobit s maximó.lníúrovní expozice přesahující 50 nl4//cn]."
,,V sektont B je zakázáno trvale nebl cloc|asně umist'clvat, drŽet nebo pclttŽívul zdroie luserovéhrl
zářeni nebo jimiptisobit s maximálníúrovniexpozice přesahující 50 pW/cm2."
l.
-
Potlívdm námitku proti výše uvedenému znění v Ndvrhu oputření obecné povalry.
odůvodnění:
Uvedené hodnoty laserového záření nejsou ja.sně definovány není jasné, zda marimalní tjroveň
expozice má vyhovovat uváděným údajůmu zdroje laser()vého zaření, nebo aŽ v kontaktu s letucllant se vzdalenosÍi intenzita zářeni klesá.
-
- Běžný uživatel laserového přisÍroje neni
schopen zjislit, zda daný přistroj spadá
do
vámi
de'finovaných hranic záření' Na laserových přístrojích nejsou uvecleny výŠeuvedené hodnoty úrovně
expozice, aleje na nich uvedena bezpeČnostní třída lasenl I. a II. třídaje označovcinl za bezpeČnou
a až od III. třídy hrozí nebezpečípoškození oka.
- S bezpečností lettlvého provozu nemůžesouvisel
zařízeni v navrhovaném ochranném pásmu.
vlastnicÚí
drŽení, nebo ttmístění laserovéh<l
Navrhu.ji proto, aby se případnéopatřeni týkalo laserťt III. třídy a vyššich třid.
Dále navrhttji v1;pttstil z citovaného odstavc:e ,,trvale nebo dočasně umisl'ovat, drŽet", nebr t'ttntí'slěrtí
ani drŽení laserovéhcl zařizení nemůžežáclným způsobem ohrclzil leteckou drlpravu - tlokrcl nertí l,
provozlt.
V članktt
II.
Návrh odůvodněni ttvádíte nasledující větu:
,,ochranná pásma zajišťuji bezpec\nost leteckého provozu, spolehlivclu staveb a je.jich výhledový
rozvoj. "
Tato věÍa neddvá smysl
V současnédobě se používálaserova techni'ka v mntlha odvětvích i v běžnéspotřební elektrotechnice.
(např. CD přehrávače)' CilemvaŠeho ochranného pósma je zřejmě zeýisÍit bezpečnost pilotů' To však
není možně udČlat plošným zákazem laserových zařízení na velkém území,ale Íento problém je třeba
jiné pravní normě, ktera totcl úmyslné ohraŽclvání pilrltů
řešit v zákoně o civilním letecní
- či
laserovým zařením bude ltl,alifikovaÍ jako trestný čin - např. obecnéhcl ohrožení.
r2
t7 30
I
0009 1LKP R/03/
l2
2. - Poeldvám núnitku proti výše uvedenému Ndvrhu opatření obecné povahy
jako celku.
odtivodnění: Tento návrh neřeŠíproblém ohrclženíbezpečnosti lelového prov()ztl lqserovlint :ářenínt,
ale jen plošně zakazuje trvale nebo dočasně umisl'ovat, držet nebo prlttžívatzdrof e luserol,,éln :ářeni
na tizentí ochranného pásma. ohroŽení pilotťt laserovým zářením je třeba řešit jinott zetkonnou rlormoLt
- ne límto opatřenínl obecné povah"y. Vaše opatření by totiž zptisobilo řadtt ekonomických ztrát, které
b1; jste museli konpenzovat. Prauji ve slavebnictvi, kde se běžně užívajílaserové voclovóhy, laserc',vé
dálkomčry, geodetické přístroje - lasertlvé skenery apod' a tak není možnéÍimÍoopatřením ,,tresta!"
jiné právni subjekt1, a Omezovat na daném území jejich činnost, aniž by bylo prokázántl, že tato činntlst
působíclhrclženílelového provozu. Udělejte josné právní předpisy, které bttdou ohrožovúnípiltlttt tvrdě
postihovat, ale nedělejte nesmyslná plošná opatření, ktera k bezpečnosti letovéhtl provozlt nepři.spěji a
budou pro běžnétlbčany jen matoucí.
Upozornění:
I{a MI/ Praha Řeporyje byl vyvěšen váš IÝávrh opatřeni' obecné povahy bez gra/ick'Ých přítoh
S
pozdrovem
Ing..Iiři Chmeliř
Prí'thclnek 2 2
15500 Praha 5
. Rozhodnutío námitkách
Námitkám se nevyhovuje.
:
odůvodnění:
Původně pouŽitý výraz maximální úroveň expozice se ukázal být mylný. Autor přcdpisu (Ll4) chybně
přeloŽil anglický výraz z amerického předpisu' kteý je výchozírn podkladem pro evropský a posléze i
český. Správný
exposure).
!
ýraz 1e maximální přípustná dávka ozáření ozn. MPE
praxi to znamená,
Že
(maximunr pennissible
je zakázáno mířit zaiízcnínina prolétávající,startující a přistávajicí
|etadla.
Uroveti MPE uvedená výše jako rnaximální je myšlena na povrchu rcsp. na okně kabiny letadla.
Dále veškeréčinnosti s laserovýmizaiizenimi (laserová show atd.), hlavně se zařízeními pracujícínli
ve vlnové délce odpovídajícíze|eném spektru, jc nutno hlásit na Uřad pro civilníletectvíse Žádostína
souhlas. (BěŽné geodetické přístroje, různélaserovó vodováhy, dálkorněry, ukazovátka a jiná laserová
zařizení pracujícívc vlnové délce červeného spektra, ajejich běŽné pouŽívání, není nutné hlásit).
Problém řeŠenípouŽívání laserových zaÍizcni z hlediska bezpečnosti lctcckóho provozu' zákonrlou
forntou, tzn. přímo citací v příslušnórn zákoně, nepřís|uŠíUřadu pro civilní letectvi, ústřcdrrírr-l
orgánůln na úseku dopravy, případně vnitřní správy, či Parlamentu Ceské republiky. Uřad sc v souladtt
s mezinárodními standardy ziizuje ochranná pásma za úČelernzajištení bezpečnosti leteckého provozll
za pouŽití stávající platné legislativy. Hodnocení právní úpravy přcdllětnórnu úřadu nepřináleŽí.
Příslušná ustanovení týkajícíse pouŽívání či drŽení laserových zaÍízeni v sektorcch A a B plně
respektují znění příslušnéhoprováděcího předpisu,
14 letiště, hlava 1l, bod 1I.l'6.2 a 11.l.6.3.
V
tomto případě Předpisu Ministerstva dopravy L-
Vtéto souvislosti budou na stránkách Úradu pro civilní letectví publikovány typy
laseroých zařizení které nepodléhajíschvalovacímu procesu a způsoby jejich pouŽívání.
pouŽívaných
Clánek V.
PoučenÍ
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění můŽe ve smyslu s l73 odst. l správního řádLr' kaŽdý
nahlédnout u správního orgánu, kteý opatření obecné povahy vydal. Tírnto orgáncnl jc v torllto
|
2t 7
3 0 I
0009 I LKP R/03/ I 2
případě Úrad p'o civilní letectví českérepubliky, letecký stavební úřad, kde je kornpletní dokutnentace
k nahlédnutív úřednídny pondělí a středa v době od 8"o- 12oo hod. a 13"o- 16"" hod., jindy po
předchozí telefonické domluvě. Po dobu zveřejnění opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou na
úřední desce, a to i způsobem umožliujícímdálkový přístup, je úplnéznění veřejné vyhlášky včetně
textoých a grafických příloh uveřejněno na weboých stránkách Uřadu pro civilní letectví. Stejnýrn
způsobern je veřejná ryhláška zveřejněna i na úředních deskáclr dotčených obcí a rnístně příslušných
úřadůúzemníhoplánování.
Ve smyslu $ 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředck.
Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze dle $ 174 odst. 2 správního řádu posoudit v
přezkunrnérn Íízeni.
Usnesení o zahájeni přezkumného iizeni lze r,ydat do 3 let od účinnostiopatření.
Učinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastáVají ode dne jeho právní rnoci.
Clánek VI.
Účinnost
Toto opatřcní obecné povahy nabývá účinnostpatnácým dnem po dni lyvěšeni vcřejné qlhlášky
(s l 73 odst. l správního řádu).
Doba platnosti ochranného pásma je spojena s existencí letecké stavby nebo realizovanóho zatízení'
jeho platnost nelze jinak omezit.
Příloha: Grafi cké zobrazení prostorů.
Kompletní dokumentace je k nahlédnutína Úradu pro civilní lctectví, letcckóm stavebnitn úřadu, a na
weborich stránkách qiše uvedcného úřadu.
Ing. Jiří
KříŽ
otisk úředního razítka
vedoucí referátu
Letecký stavební úřad
Vyvěšeno
dnc:
Svěšcno dnc:
..
5. listopadu
20l2

Podobné dokumenty

Verejna vyhlaska-navrh opatreni obecne povahy

Verejna vyhlaska-navrh opatreni obecne povahy Úřud p.o civilní 1etectví jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení o civilním letectví a o změně a doplnění zákonač, $ 89 odst. z pism' c) zákona č,4gllg97 Sb', 45511991 Sb', o ...

Více