Jak se žije v Jižní Americe

Transkript

Jak se žije v Jižní Americe
Jak se žije v Jižní Americe
1. Před výpravou do Jižní Ameriky se museli
Zikmund a Hanzelka naučit alespoň základy
tamějších úředních jazyků. Vytvoř
jednoduchý kartogram tím, že vybarvíš
stejnou barvou státy se shodným úředním
jazykem. Pracujte samostatně (cca 7
minut):
Zeleně – španělština
Modře – portugalština
Žlutě – jiný úřední jazyk
Zdroj: [2]
2. Důležitým zdrojem informací pro každého geografa je v dnešní době internet.
Na internetové stránce
http://cyberschoolbus.un.org/infonation3/menu/advanced.asp vytvořte grafy
týkající se obyvatelstva a ekonomické situace ve vybraných státech Jižní
Ameriky (Venezuela, Kolumbie, Peru, Bolívie, Argentina, Brazílie) a odpovězte
na níže uvedené otázky. (Pracujte ve dvojicích/cca 10 minut)
Postup
™ V části
vyberte Geographical groupings
™ V části
vyberte South America
™ V části
vyberte následující země Argentina, Brazílie, Kolumbie, Venezuela,
Peru, Bolívie, klikněte na tlačítko GO
™ Graf č. 1 vyberte kategorii POPULATION a statistická data Population density
(hustota obyvatel na km2)
™ Graf č. 2 vyberte kategorii POPULATION a statistická data Population 2003
(počet obyvatel v milionech)
™ Graf č. 3 vyberte kategorii POPULATION a statistická data Population 2050
(počet obyvatel v milionech)
™ Graf č. 4 vyberte kategorii ECONOMY a statistická data GDP per Capita (HDP/ 1
obyvatele, US $)
™ Graf č. 5 vyberte kategorii ECONOMY a statistická data Primary Energy
Production (produkce primárních energetických zdrojů)
™ Graf č. 6 vyberte kategorii ECONOMY a statistická data Tourist Arrivals
(cestovní ruch – příjezdy turistů)
Zadání úkolu:
Vybrané státy: Argentina, Brazílie, Kolumbie, Venezuela, Peru a Bolívie
1. Vytvořte grafy hustoty obyvatel na km2.
2. Vytvořte grafy počtu obyvatel v milionech v roce 2003.
3. Vytvořte grafy počtu obyvatel v milionech v roce 2050.
4. Vytvořte grafy hrubého domácího produktu na jednoho obyvatele v US dolarech.
5. Vytvořte grafy produkce primárních energetických zdrojů.
6. Vytvořte grafy vypovídající o příjezdech turistů do vybraných zemí.
Doplňte a odpovězte:
9
Nejvyšší hustotu zalidnění z vybraných států má............... (.....obyvatel/km2)
9
Nejnižší hustotu zalidnění má............... (.....obyvatel/km2)
9
Souhlasíte s tvrzením že, Brazílie má větší HDP/1 obyvatele než Peru, Bolívie a
Venezuela?..............
9
Nejnižší HDP/1 obyvatele má Bolívie (............ US $). Zkuste se zamyslet nad tím
proč tomu tak je.
9
Souhlasíte s tvrzením že, největší produkci primární energetických zdrojů má
Venezuela, Argentina a Brazílie?..........
9
Nejnavštěvovanějšími státy v Jižní Americe jsou ................., ..................,
................ . Vymyslete alespoň 1 lokalitu cestovního ruchu v každé z těchto
nejnavštěvovanějších zemí.
3. Co je to urbanizace? Jak tento pojem souvisí s Jižní Amerikou? Porovnej
fotografie A a B. Jak se změnil La Paz? (Žáci pracují samostatně/cca 5 minut)
Obr. A La Paz, 1949
Zdroj: [3]
Obr.B La Paz, 2004, Zdroj: [4]

Podobné dokumenty

UČIVO K PROCVIČOVÁNÍ I.STUPEŇ

UČIVO K PROCVIČOVÁNÍ I.STUPEŇ Odpověď ________________________________________. 2.Maminka upekla 25 koláčů s mákem a 10 koláčů s tvarohem. Kolik

Více

Poslední let Petra Ginze

Poslední let Petra Ginze Československa. Jeho rodiče, Ota a Marie Ginzovi, se vzali v Praze o rok dříve. V roce 1930 se narodila Petrova sestra Eva. Petr Prahu miloval. Jak víme z Evina vyprávění, při procházkách ulicemi t...

Více

105 (30.12.2012 – 13.1.2013) - Římskokatolická farnost Jaroměřice

105 (30.12.2012 – 13.1.2013) - Římskokatolická farnost Jaroměřice s upozorněním, že každý z nás, karmelitánů, by ji pravděpodobně nastínil mírně či více odlišně a s odlišnými důrazy. Pro mne karmelitánská spiritualita znamená především osobní vztah přátelství a l...

Více

Výukový materiál - Obchodování s lidmi za účelem nucené práce

Výukový materiál - Obchodování s lidmi za účelem nucené práce Ačkoli se nucené práci často říká „novodobé otroctví“, nucenou práci odlišuje od otroctví v tradičním smyslu princip vlastnictví. Zatímco tradiční otroctví postuluje, že otroka vlastní pán, nucená ...

Více