SACI_PwC studentský barometr 2014

Transkript

SACI_PwC studentský barometr 2014
PwC Studentský
barometr 2014
Student and Career Institute
PricewaterhouseCoopers Česká republika (PwC) provedla, stejně tak jako každý rok, rozsáhlý
průzkum nazvaný Studentský barometr. Průzkumu se účastnili studenti a čerství absolventi.
Více jak polovinu tvořili studenti z pražských škol a více než čtvrtinu tvořili studenti
z brněnských škol. Celkový počet respondentů v tomto ročníku překročil 800.
Zásadní otázkou průzkumu bylo, co je při volbě zaměstnavatele nejdůležitější. Třetím rokem
po sobě se na prvním místě umístilo odvětví zaměstnavatele. Druhé místo obsadil typ a
náplň práce. Výsledky letošního ročníku na prvních pěti příčkách zkopírovaly výsledky
ročníku 2012, jak je vidět v následující tabulce.
2010
2011
2012
2013
1.
Stabilita firmy
na trhu
Stabilita firmy
na trhu
Odvětví
Odvětví
Odvětví
2.
Odvětví
Typ/náplň
práce
Typ/náplň
práce
Typ/náplň
práce
Typ/náplň
práce
3.
Prestiž značky
Odvětví
Prestiž značky
Prestiž značky
4.
Typ/náplň
práce
Prestiž značky
5.
Výše
nástupního
platu
Firemní
hodnoty
Dlouhodobá
perspektiva
zaměstnání
Stabilita firmy
na trhu
Dlouhodobá
perspektiva
zaměstnání
Prestiž značky
Stabilita firmy
na trhu
2014
Dlouhodobá
perspektiva
zaměstnání
Stabilita firmy
na trhu
Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z PwC Studentský barometr 2014
Václav Prýmek, partner ve společnosti PwC Česká republika řiká: „Studenti se u svých
budoucích zaměstnavatelů nejvíce zajímají o možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje.
Až poté se ptají na konkrétní náplň práce. Z hlediska priorit, které ve finále rozhodnou o volbě
zaměstnavatele, je náplň práce na druhém místě.“
web:
www.saci.cz
email:
[email protected]
Student and Career Institute
Tolik diskutovaná výše platu při nástupu do zaměstnání skončila až na 8. místě, a to druhý
rok po sobě. Naopak klíčová je podle Václava Prýmka stabilita odvětví, do něhož čerství
absolventi nastupují. Zajímavým faktem je, že důležitým kritériem je i místo výkonu práce a
to i přes to, že naprostá většina studentů a absolventů je ochotná cestovat
cestovat do zahraničí.
A jak je to tedy s cestami a prací v zahraničí?
Téměř polovina
ina respondentů, konkrétně 43 % by se přestěhovala natrvalo do zahraničí kvůli
zajímavé a atraktivní práci. A 90 % respondentů uvedlo, že by si chtěli vyzkoušet alespoň
nějakou práci v zahraničí.
Jak dlouhou chcete absolvovat praxi v zahraničí?
100%
90%
90%
80%
alespoň nějaká práce
66%
70%
několik měsíců
60%
43%
50%
1 - 2 roky
více než 1 rok
40%
25%
30%
25%
natrvalo se přestěhovat
20%
10%
0%
Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z PwC Studentský barometr 2014
Václav Prýmek pak doplňuje: „Zahraniční zkušenost je neocenitelná. Člověka obohatí a dá mu
nadhled. Uchazeči o zaměstnání v PwC za ni získávají plusové body. Zahraniční
Zahra
pobyt či stáž
však už není v životopise uchazečů ničím výjimečným. O to více pak oceňujeme ty, kteří si
dokázali v cizině najít zajímavé uplatnění ve svém oboru či studovali na prestižní univerzitě.“
web:
www.saci.cz
email:
[email protected]
Student and Career Institute
Jak dlouho pracovat u prvního zaměstnavatele?
Průzkum ukázal, že nejčastěji chtějí studenti a absolventi strávit u prvního zaměstnavatele od
3 do 5 let. Tento názor zastává skoro polovina respondentů, konkrétně 48 %. Také tato
otázka přinesla zajímavé výsledky v podobě jednoho čísla, a to procent studentů, kteří chtějí
u svého prvního zaměstnavatele
zaměstnavatele strávit celý život. Takto odpovědělo 13 % respondentů.
Práce u prvního zaměstnavatele
28%
30%
max. 1 rok
20%
3 roky
20%
5 let
13%
10%
10 a více let
celý život
10%
1%
0%
Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z PwC Studentský barometr 2014
Kde a jak hledají studenti práci?
Další oblastí, kterou se průzkum zabýval, bylo, kde a jakým způsobem hledají studenti práci.
Respondenti uvedli, že nejvíce hledají práci přímo na webu konkrétní společnosti, konkrétně
se jedná o 78 % respondentů.
web:
www.saci.cz
email:
[email protected]
Student and Career Institute
Následovali pracovní servery, kde hledá práci 76 % respondentů. Třetí v pořadí jsou
reference spolužáků a kamarádů, které využívá 46 % respondentů, zejména při shánění
studentských brigád.
Kde hledají studenti práci?
90%
78%
80%
76%
web společnosti
70%
60%
servery
46%
50%
44%
40%
reference
veletrhy
30%
20%
10%
0%
Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z PwC Studentský barometr 2014
„Studenti vnímají již první kontakty se svým potenciálním zaměstnavatelem poměrně vážně a
snaží se k nim přistupovat profesionálně. To je pravděpodobně důvod, proč je více lákají
odborná setkání, stáže či dny otevřených dveří než sportovní či zábavné akce. Přitom platí, že
čím autentičtější
ičtější a bližší kontakt, který jim umožní poznat firmu, tím lépe,“ říká Václav
Prýmek.
Alespoň jednou navštívilo některý z veletrhů práce 70 % respondentů. Třetina respondentů
se účastní vždy, když se u nich na škole koná veletrh práce. Dobrý zjištěním je,
je že většina
respondentů, konkrétně 70 %, navštíví pracovní veletrh poprvé již během bakalářského
studia.
web:
www.saci.cz
email:
[email protected]
Student and Career Institute
Zdroje informací:
PricewaterhouseCoopers Česká republika, Studentský barometr 2014. Téměř polovina
českých studentů by se kvůli zajímavé práci natrvalo přestěhovala do zahraničí. [online]. 3.
12. 2014 [cit. 2012-12-06]. Dostupné z WWW: http://www.pwc.com/cz/cs/tiskovezpravy/2014/pwc-studentsky-barometr-2014.jhtml.
web:
www.saci.cz
email:
i[email protected]
www.saci.cz
©2014 Student and Career Institute

Podobné dokumenty

Poster - Projekty - Univerzita Pardubice

Poster - Projekty - Univerzita Pardubice mytí rukou včetně nácviku. Po  proběhlé edukaci studenti vyplnili druhý test (zaměřený již jen na informovanost) a byla provedena druhá kontrola správného mytí rukou. K hodnocení účinnosti mytí ruk...

Více

Může přijít doba, kdy přenosný radiopřijímač bude ve třídě tak běžný

Může přijít doba, kdy přenosný radiopřijímač bude ve třídě tak běžný svým klientům vytvářet hodnoty, o které usilují. Jde o síť podnikatelských subjektů s téměř 180 tisíci lidmi ve 158 zemích světa. (Údajně) Poskytují kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby,...

Více