Univerzální řídící systém na osobním počítači

Transkript

Univerzální řídící systém na osobním počítači
Univerzální řídící systém
na osobním počítači
(Katalogový list)
TG Motion je univerzální softwarový řídicí systém pracující na osobním počítači. Obsahuje
funkce pohybu jednoosého, víceosého a souvislého řízení:
polohování
z bodu do bodu
polohování na
značku (indexování)
synchronizace pohybu
servomotorů (elektronická převodovka)
elektronická
vačka
CNC interpolátor
volné programování
Uživatel může vytvářet pohyby složené z výše uvedených funkcí.
Systém lze úspěšně aplikovat ve všech průmyslových odvětvích – umožňuje řízení výrobních
strojů, robotů, manipulátorů, CNC strojů, balicích strojů, montážních strojů, apod.
Charakteristika
Počítač komunikuje se servopohony a moduly
vstupů a výstupů po sběrnici EtherCAT případně
CAN BUS. Výpočetní algoritmus systému je
realizován v Real Time procesu, který pracuje
společně s operačním systémem. Přesnost
Real Time procesu se pohybuje v jednotkách
mikrosekund. Současný běh řídicího systému
TG Motion umožňuje uživateli využívat všechny
programy, ovladače, knihovny a propojení
pracující pod systémem Windows.
Řídicí systém TG Motion je možné používat pod
operačním systémem:
¡¡ Windows Embedded Standard 2009
¡¡ Windows 7 PRO / 32 nebo 64 bitů
¡¡ Windows 8.1 / 64 bitů
Pro ladění programů a monitorování proměnných,
vytváření vaček, apod. je vytvořen nástroj
Control Observer. Jeho součástí je až 32kanálový
osciloskop.
Díky velké nabídce a stálému vývoji osobních
počítačů je automaticky zajištěn vývoj hardware.
TG Motion
Software
Řídicí systém TG Motion se skládá ze dvou základních softwarových modulů:
Modul virtuálního PLC a Modul CNC.
Modul virtuálního PLC
Modul CNC
Modul virtuální PLC vykonává uživatelem napsaný PLC program.
Program je možno vytvářet v obecném vývojovém prostředí např. Visual
Studio, Delphi. Programovací jazyk může být C, C++, Pascal, Basic apod.
Zajišťuje souvislé řízení mechanismů. CNC modul provádí Real-Time
transformaci souřadnic koncového bodu do jednotlivých řízených
os podle načtené trajektorie. Parametry řízeného mechanismu jsou
definovány v datovém CNC souboru. CNC modul může současně provádět
transformaci až pro 3 CNC jádra. To znamená, že je možno současně
řídit až 3 mechanismy. Každé CNC jádro může mít až 10 interpolovaných
servopohonů.
Virtuální PLC pracuje s blokem paměti, ve kterém jsou stínovány registry
vstupů, výstupů a řídicí registry měničů a modulu CNC. Tato paměť může
být sdílená dalšími Windows programy.
Přes PLC modul je možno ovládat i jiná zařízení komunikující po sběrnici
EtherCat, případně CAN přes SDO objekty.
Pro implementaci virtuálního PLC do konkrétní aplikace je tedy nutné
napsat Win32 aplikaci – ovládací panel – umožňující ovládání stroje,
servis a diagnostiku.
Parametry virtuálního PLC
Čas PLC cyklu
100 μs
Počet paralelně běžících programů
5
Počet nezávislých časovačů (diskrétnost 1 ms)
128
Priority procesů
ano
Cyklicky volané PLC programy
ano
Zachycení rychlých dějů (poloha, vstup)
ano
Velikost vnitřní paměti PLC (sdílená paměť)
524 kB
Typická doba odezvy výstup-vstup
700 μs
Uživatel má možnost souřadnice z CNC modulu přetransformovat
do libovolného souřadného systému a zpět, nebo může vytvářet
algoritmy závislosti mezi danými osami. Tyto algoritmy si může vytvářet
v matematické knihovně. Výpočty knihovny se provádějí ve stejném
cyklu jako výpočet interpolátoru.
Trajektorie pohybu je možno načítat z G-kódu. Vzhledem k tomu, že jak
generátor profilů, tak i transformace jsou prováděné On-line (každých
100 μs) je možno dynamicky měnit trajektorii dle požadavku technologie
(např. podle aktuální polohy odebíraného výrobku, jehož poloha je
sejmuta čidlem nebo kamerou).
CNC jádro (interpolátor) podporuje načítání G-kódů (ISO kódů) a postupně
provádí instrukce, které vyčítá z kruhového bufferu. Trajektorie pohybů
koncového bodu anebo pohybů jednotlivých pohonů se vytvářejí v CAM
programu mimo řídicí systém TG Motion. Kromě toho je možné vytvořit
vlastní aplikaci v systému Windows, která by generovala G-kódy a plnila
jimi buffer interpolátoru.
Schématický
diagram
Řídící PC
Windows prostředí – vývojové PC
PLC program
Obecné
vývojové
prostředí
Visual Studio C++
Delphi Studio
Přeložený PLC
program
Real Time prostředí
Virtuální PLC
Sdílená
paměť
Windows prostředí
Control Observer
Osciloskop
HMI Terminal
Driver (ASEM)
Interpolátor
(CNC Modul)
Program
vizualizace
Sdílená
paměť
Modbus RS422
Další programy
a uživatelská rozhraní
Vizualizace
a rozhraní
Soubory
Program pro ladění PLC pod Windows
Vývojové programy pod Windows
Komunikační driver pro připojení ASEM panelů přes Ethernet
do PLC pod Windows
Real Time programy
G-kód
(ISO kód)
2‒3
1
Hardware
Hardware TG Motion je velmi snadno modifikovatelný, a to s ohledem na požadovaný výpočetní
výkon, tak i na počet řízených os, vstupů a výstupů.
Průmyslový počítač
Vstupy a výstupy
Procesor počítače má kmitočet min. 650 MHz. Operační paměť počítače
je 1 GB – 4 GB. Pevná paměť je buď průmyslový CF disk (Compact Flash
disk), SSD (Solid State disk) nebo HDD (Hard disk).
Vstupy a výstupy se k TG Motion připojují přes rozhraní EtherCat,
případně CAN BUS. Moduly vstupů a výstupů TG_I/O mají následující
specifikaci:
Komunikační rozhraní
TG_I/O_48_40_4_4-ETH
48 digitálních vstupů, 40 digitálních výstupů, 4 analogové vstupy,
4 analogové výstupy
Součástí systému TGMotion je EtherCat Master, který používá jeden
ze dvou Ethernetových portů počítače. Rozhraní EtherCat slouží ke
komunikaci se servozesilovači a I/O moduly. Druhý port je možné využít
pro komunikaci po síti.
TG_I/O_40_24-ETH
40 digitálních vstupů, 24 digitálních výstupů
TG_I/O_40_24_4_4-CAN
40 digitálních vstupů, 24 digitálních výstupů, 4 analogové vstupy,
4 analogové výstupy
Pro některé aplikace je potřebná komunikace po sběrnici CAN, ta se
realizuje pomocí karty CAN do PCI nebo Mini PCI slotu. Rozhraní CAN
slouží ke komunikaci se servozesilovači nebo I/O moduly, případně
s dalším externím zařízením (frekvenční měnič apod.). Karta může mít
jeden nebo dva CAN výstupy.
TG Motion umožňuje připojení dalších modulů vstupů a výstupů od
různých výrobců. Kromě standardních modulů je rovněž možno připojit
speciální moduly např. komunikační převodníky, tenzometrické vstupy,
ventilové moduly apod.
Servozesilovače
K systému TG Motion je možno připojit tyto řady servozesilovačů:
¡¡ AKD
¡¡ Servostar 400/600
¡¡ TGA 300
¡¡ TG Power
¡¡ TGA-24, TGA-48
¡¡ TGZ
Hardwarové
řešení
¡¡ S700
Operátorský panel
až 256
...
Průmyslové PC
...
EtherCat 100 Mbit/s
I/O Modul 2
až 256
I/O Modul 3
Servo 1
Servo 2
Servo 3
Servo 4
Servo 5
Servo 6
Servo 7
I/O Modul 1
Servo 8
Firemní síť / internet
Servomotory Servozesilovače Převodovky Řídicí systémy
Tel.: +420 548 141 811
Fax: +420 548 141 890
E-mail: [email protected]
www.tgdrives.cz
04/2015
TG Drives, s. r. o.
Olomoucká č. ev. 84
CZ 627 00 Brno

Podobné dokumenty

Katalog digitálních servozesilovačů AKD

Katalog digitálních servozesilovačů AKD Cykloidní převodovky TWINSPIN Přesné planetové převodovky

Více

HW manuál v češtině

HW manuál v češtině 1.10 Brzdný obvod .....................................................................................................................21 1.11 Popis zapnutí a vypnutí .................................

Více

MAteriály pro lepení A poKládKu KerAMiKy A přírodního

MAteriály pro lepení A poKládKu KerAMiKy A přírodního V naší DENKFABRIK „Továrně na nápady“, – našem školícím a vývojovém centru v Esslingenu jsme směli v posledních letech přivítat na seminářích několik tisíc odborníků. Zde jsou odborníci seznámeni s...

Více

Multi Program Fliesen

Multi Program Fliesen vydání svojí platnost. Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

Více

Referenční listy

Referenční listy trhu. Velmi si všech našich zákazníků vážíme a jsme přesvědčeni, že tento náš přístup také oceňují.

Více