(Česká republika), 3. května 2014

Transkript

(Česká republika), 3. května 2014
KONCERT/KONZERT
3. květen 2014/03. Mai 2014, 19 hodin/Stunden
Lichtenštejnský palác - Sál Martinů/Praha (Malá Strana)
Liechtenstein - Palast, Martinu Saal , Prag (Kleinseitner Ring)
Dongyang Liu: KLAVÍR/KLAVIER
Hongjia Cui: DIRIGENT
Orchestr “Symphony Prague”
Koncert s orchestrem
Symphony Prague
Konzert mit Symphony Prague
Orchestr “Symphony Prague“ je privátní symfonický orchestr , který sdružuje nejlepší hráče renomovaných pražských orchestrů (členů České filharmonie, orchestru FOK, SOČru a Orchestru ND).
Orchestr koncertuje po celé Evropě (Stuttgart, Mnichov, Pažíž, Suhl) a pravidelně se zůčastnuje
prestižních mezinárodních festivalů (Brandenburgische Sommerkonzerte, Bayreuther Osterfestival). Uměleckým vedoucím a šéfdirigentem orchestru je dirigent Štefan Britvík.
Das Orchester “Symphony Prague“
verfügt über eine außergewöhnliche musikalische Qualität. In ihm spielen aussschließlich Musiker der großen
Prager Orchester mit. Gastspiele führten die Symphony Prague in fast alle europäischen Länder. In den letzten Jahren wurde das Orchester von mehreren internationalen Muskfestivals eingeladen. Als Gastorchester
tritt das Orchester in Deutschland regelmäßich in Stuttgart auf. Štefan Britvík ist künstlerischer Leiter und
Chefdirigent des Orchesters.
Info, rezervace a prodej vstupenek/Info, Kartenverkauf
Monika Teichmannová, [email protected]
420 777 317 186, www.symphonyprague.com
Předprodej online/Kartenverkauf online: www.eventim.cz
Večerní pokladna/Abendkasse:
hodinu před koncertem v místě konání koncertu v Sále Martinů
eine Stunde vor dem Konzert an der Abendkasse in Martinu-Saal
Vstupenky/Karten: 200 Kč/100 Kč (snížená cena/reduced price)
Koncert se koná v rámci festivalu Euro-Via Festival
Im Rahmen von Euro-Via Festival
www.symphonyprague.com, www.euro-via-festival.org
Program/Programm
Program
Programm
Dongyang Liu – klavír
se narodila v roce 1992 v Číně a první
klavírní hodinu měla už ve věku čtyř let.
2004 - 2009 studovala na Střední hudební škole přidružené k Čínské konzervatoři
v Pekingu. Od 2009 studuje klavír a hudební pedagogiku u prof. Klause Kaufmanna na univerzitě Mozarteum v Salzburgu.
V roce 2013 dokončila bakalářské studium
s vyznamenáním a ted pokračuje v magisterské studiu.
Dongyang Liu spolupracovala již na početných produkcích (např. DVD a CD –
nahrávka Golbergových Variacích od J. S.
Bacha a Chopinově Etudě op. 10) a vystupovala již na mnoho mezinárodních klavírních festivalech.
W. A. Mozart
Symfonie č. 1 Es dur, KV 16
Symphonie Nr. 1 Es-Dur
Molto allegro
Andante
Presto
Felix Mendelssohn Bartholdy
Klavírní koncert č. 1 g moll
Klavierkonzert Nr. 1 g-moll
Molto Allegro con fuoco
Andante
Presto - Molto Allegro vivace
přestávka/Pause
Dongyang Liu - Klavier
1992 in China geboren, genoss sie ihren ersten Klavierunterricht bereits im Alter von vier Jahren.
2004 - 2009 studierte sie am Music Middle School Affiliated to China Konservatory in Peking. Seit
2009 studiert sie Klavier und Musikpädagogik an der Universität Mozarteum Salzburg bei Prof. Klaus
Kaufmann. 2013 hat sie das Bachelorstudium mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen und studiert ihr
Masterstudium weiter.
Dongyang Liu gestaltete bereits zahlreiche Produktionen mit (u.a. DVD & CD - Aufnahme der Goldberg Variationen von J. S. Bach und Chopin Etüde Op. 10) und ist durchgehend bei internationalen
Klassikfestivals vertreten.
Sál Martinů/ Martinu Saal
W. A. Mozart
Symfonie č. 41 C dur , KV 551 “Jupiter“
Symphonie Nr. 41 C Dur ,KV 551
“Jupiter-Sinfonie“
Allegro vivace
Andatne cantabile
Menuetto: Allegretto-Trio
Molto allegro
Hongjia Cui,
umělecký šéf orchestru Shenzhen Grand
Theater Philharmonie
Hongjia Cui,
Künstlerischer Leiter des
Shenzhen Grand Theater Philharmonie Orchester
POŘADATEL KONCERTU: Festival e.V., spolupořádá Art, o.s./VERANSTALTER: Festival e.V. , in Zusammenarbeit mit Art, o.s.