Městská turistika - Region Českolipsko

Komentáře

Transkript

Městská turistika - Region Českolipsko
Městská turistika a architektura
Städtetourismus und Architektur
Region Českolipsko
Jana Nastoupilová,
Sdružení Českolipsko
ČESKOLIPSKO
- v západní části Libereckého kraje/
im westlichen Teil vom Liberecký-Kreis
- dvě oblasti: Máchův kraj a
Lužické hory s Ještědským hřbetem/
zwei touristischen Gebiete: Mácha‘s
Gebiet und Lausitzer Gebirge mit dem
Jeschkenn - Kamm
Všeobecné informace/ Allgemeine Informationen
- města/ Städte: Cvikov, Česká Lípa, Doksy, Dubá, Kamenický Šenov,
Mimoň, Nový Bor, Ralsko, Stráž pod Ralskem, Zákupy, Žandov
- turistická informační centra – informace o pamětihodnostech, kulturních
a sportovních akcích, službách (ubyt., stravování, doprava), tipy na výlet
(brožury, trhací mapy), prodej map, pohlednic a publikací/
die Informationszentren – Informationsangebot über:
Sehenswürdigkeiten, Kultur- und Sportveranstaltungen, Dienste
(Unterkunft, Verpflegung, Verkehr), Ausflugsziele (Flyer, Karte), Verkauf
von Landkarten, Ansichtskarten, Publikationen
- průvodcovské služby – jen některá TIC/ geführte Stadtbesichtigung –
nicht alle Informationszentren – Česká Lípa, Nový Bor, Doksy, Chrastava,
Mimoň
Infocentra
Informationszentren
- činnost koordinuje Asociace turistických
informačních center ve spolupráci s agenturou
CzechTourism/ die Aktivitäten koordinieren
Assoziation von tourist. Informationszentren
und CzechTourism
- certifikovaná TIC/ zertifizierte: Česká Lípa,
Doksy, Mimoň, Nový Bor, Bělá pod Bezdězem, Jablonné v
Podještědí, Stráž pod Ralskem
Česká Lípa
•
•
•
http://turistika.mucl.cz
[email protected]
prohlídky města po domluvě/ die geführte
Besichtigung der Stadt nach Bestellung
•
•
historické jádro/ historischer Stadtkern
náměstí TGM (radnice, portál, kašna, morový
sloup)/ Marktplatz T. G. Masaryka (Rathaus,
Portal, Brunnen, Pestsäule)
Augustiniánský klášter (muzeum), Bazilika Všech
svatých/ Augustiner Kloster (Museum),
Allerheiligen Kirche
vodní hrad Lipý, Centrum textilního tisku/
Wasserburg Lipý, Zentrum des Textildrucks
Secesní kavárna Union/ Café Union
sportareál (aquapark, zimní stadion)/ Sportareal
(Aquapark, Eishalle)
městský park/Stadtpark
•
•
•
•
•
Nový Bor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
www.novy-bor.cz
[email protected]
prohlídky města a okolí po domluvě/ die
geführte Besichtigung der Stadt nach Bestellung
exkurze do skláren/ Besichtigung der Glashütten
město skla/ Glasstadt (Crystalex, Slavia, AJETO,
Egermann…)
náměstí Míru (pošta, Sklářské muzeum,
radnice)/ Marktplatz „náměstí Míru“ (Post,
Glasmuseum, Rathaus)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie/ Kirche
Lesní hřbitov/ Waldfriedhof
brána Lužických hor/ das Tor des Lausitzer
Gebirges
výchozí místo pro pěší turistiku a cykloturistiku/
Ausgangspunkt zu Wandern und Radfahren
Kamenický Šenov
•
•
•
www.kamenicky-senov.cz
[email protected]
exkurze do skláren/ Besichtigung der Glashütten
•
město skla, nejstarší sklářská škola na světě/
Glasstadt, die älteste Glasfachschule der Welt
výroba lustrů/ Produktion der Kronleuchter
Sklářské muzeum/ Glasmuseum
Panská Skála/ Herrenfelsen
na pomezí Lužických hor a Českého středohoří/
am Aufeinandertreffen des Lausitzer Berglandes
und des Böhmischen Mittelgebirges
cyklostezka Varhany (z České Lípy, podzim
2013)/ Radweg Varhany (aus Česká Lípa, im
Herbst 2013)
•
•
•
•
•
Doksy
•
•
•
www.doksy.com
[email protected]
literární procházky po městě/ geführte
Spaziergänge durch die Stadt (Literatur,
Geschichte)
známé rekreační středisko na severu Čech / ein
bekanntes Erholungszentrum im Nordböhmen
• na břehu Máchova jezera/ am Ufer des Mácha
Sees
• mnoho volnočasových aktivit/ viele
Freizeitaktivitäten
• výchozí místo pro pěší turistiku a cykloturistiku/
Ausgangspunkt zu Wandern und Radfahren
• Muzeum Čtyřlístku, Památník K.H.Máchy/
Museum „vierblättriges Kleeblatt“, Denkmal des
Dichters K.H.Mácha
•
Mimoň
•
•
•
www.mestomimon.cz
[email protected]
prohlídky města po domluvě/ geführte
Besichtigung der Stadt nach Bestellung
•
•
•
Městské muzeum/ Stadtmuseum
Areál Božího hrobu/ Kapelle des hl. Grabs
Audio průvodce (čj, aj, nj)/ Audio Begleiter (cs,
en, de)
v Ralské pahorkatině/ im Gebiet des
Hügellandes Ralsko
výchozí místo pro pěší turistiku a cykloturistiku/
Ausgangspunkt zu Wandern und Radfahren
obklopeno velkou plochou bývalého vojenského
výcvikového prostoru Ralsko/ zum Großteil von
der Fläche des ehemaligen Militärraumes Ralsko
umgeben
•
•
•
Stráž pod Ralskem
•
•
http://strazpr.cz/
[email protected]
•
na spojnici měst Liberec a Česká Lípa/ liegt an
der Verbindungsstraße der Städte Liberec und
Česká Lípa
sportovní areál (tenis, plavecký bazén, vodní
lyžování, půjčovna lodí)/ Sportareal (Tennis,
Schwimmhale, wakeboarding, Bootsverleih)
v Ralské pahorkatině/ im Gebiet des
Hügellandes Ralsko
obklopeno velkou plochou bývalého vojenského
výcvikového prostoru Ralsko/ zum Großteil von
der Fläche des ehemaligen Militärraumes Ralsko
umgeben
výchozí místo pro pěší turistiku a cykloturistiku/
Ausgangspunkt zu Wandern und Radfahren
•
•
•
•
Jablonné v Podještědí
•
•
•
www.jablonnevp.cz
[email protected]
www.zdislava.cz, [email protected] (Bazilika)
•
na úpatí Lužických hor/ am Fuße des Lausitzer
Gebirges
historicky zajímavé budovy a roubené chalupy/
historisch interessante Gebäude und eine
Vielzahl von Blockhütten
Bazilika svatého Vavřince a svaté Zdislavy
(pravidelné prohlídky)/ Basilika minor (geführte
Besichtigung, Texte de+ en)
vyhlídka na věži bývalého kostela/ Aussicht aus
dem Turm von der ehemaligen Kirche
výchozí místo pro pěší turistiku a cykloturistiku/
Ausgangspunkt zu Wandern und Radfahren
•
•
•
•
Chrastava
•
•
•
www.chrastava.cz
[email protected]
prohlídky města po domluvě/ die geführte
Besichtigung der Stadt nach Bestellung
•
severozápadně od Liberce, v údolí Lužické Nisy,
blízko hranic s Polskem a Německem/
nordwestlich von Liberec im Tal der Lausitzer
Neiße (Lužická Nisa) unweit der Grenzen zu
Polen und Deutschland
Kostel Sv. Vavřince/ Kirche
náměstí 1. máje - radnice, morový sloup/
Marktplatz – Rathaus, Pestsäule
Městské muzeum + Führichův dům/
Stadtmuseum + Führich-Haus (Maler)
Muzeum hasičské techniky/ Feuerwehrmuseum
•
•
•
•
Hrádek nad Nisou
•
•
www.hradek.eu, www.branatrojzemi.cz
[email protected]
•
nedaleko města Liberec, na trojmezí státních
hranic s Německem a Polskem/ unweit der Stadt
Liberec im Dreiländereck der Staatsgrenzen zu
Deutschland und Polen
v údolí Lužické Nisy, na úpatí Ještědského
pohoří/ im Tal der Lausitzer Neiße am Fuße des
Ještěd-Gebirges
Horní náměstí – středověká studna, Brána
Trojzemí - TIC, galerie, multifunkční sál,
Vampýr Tobiáš)/ Marktplatz „Horní náměstí“ –
Brunnen, „Tor zum Dreiländereck“ –
Informationszentrum, Galerie…
kostel sv. Bartoloměje a kostel Chrám Pokoje/
Kirchen
rekreační areál Kristýna/ Erholungsareal
Kristýna See
•
•
•
•
Hrádek nad Nisou
•
•
www.hradek.eu, www.branatrojzemi.cz
[email protected]
•
nedaleko města Liberec, na trojmezí státních
hranic s Německem a Polskem/ unweit der Stadt
Liberec im Dreiländereck der Staatsgrenzen zu
Deutschland und Polen
v údolí Lužické Nisy, na úpatí Ještědského
pohoří/ im Tal der Lausitzer Neiße am Fuße des
Ještěd-Gebirges
Horní náměstí – středověká studna, Brána
Trojzemí - TIC, galerie, multifunkční sál,
Vampýr Tobiáš)/ Marktplatz „Horní náměstí“ –
Brunnen, „Tor zum Dreiländereck“ –
Informationszentrum, Galerie…
kostel sv. Bartoloměje a kostel Chrám Pokoje/
Kirchen
rekreační areál Kristýna/ Erholungsareal
Kristýna See
•
•
•
•
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Podobné dokumenty