Šablona č. 01.20 Zeměpis Austrálie

Transkript

Šablona č. 01.20 Zeměpis Austrálie
Šablona č. 01.20
Zeměpis
Austrálie
Anotace: Prezentace o přírodním prostředí Austrálie.
Autor: Ing. Ivana Přikrylová
Očekávaný výstup: Žáci se seznámí s geografickou polohou, členitostí, vodstvem a podnebím Austrálie.
Speciální vzdělávací potřeby: žádné
Druh učebního materiálu: prezentace
Cílová skupina: žák 7. třídy
Zdroje:
BRYCHTOVÁ, Šárka, et al. Planeta Země : Zeměpis pro 6. a 7. ročník ZŠ. Praha : Fortuna, 1998
HOLEČEK, Milan, et al. Zeměpis světa 1. Praha : Česká geografická společnost,s.r.o., 2005
Wikipedie
Vlastní invence
Austrálie
Poloha
terra
= země
•
•
•
•
•
australis
jižní
incognita
neznámá
Nejmenší světadíl (rozloha 7,7 mil. Km2)
jižní a východní polokoule
po obou stranách obratníku Kozoroha
mezi Indickým, Tichým a Jižním oceánem
největší ostrov – Tasmánie
Arafurské moře
Carpentarský
záliv
Žraločí
záliv
Mt.Augustus
Velká
písečná
poušť
Poušť
Tanami
Simpsonova
poušť
Velká artéská
Uluhuru
pánev
Gibsonova
poušť
Viktoriina poušť
Eyrovo jezero
Velký australský záliv
Tasmánie
Členitost a krajina
Převažují roviny a plošiny
Vnitrozemí: pouště a polopouště
S, SV – tropické deštné lesy
V - Velké předělové pohoří
JV - Australské Alpy, pastviny, úrodná
půda, opadavé lesy
• nejvyšší hora: Mt.Kosciusko (2228 m)
• skalní monolity – Mt.Augustus a Uluru
• BUŠE – řídké porosty stromů
•
•
•
•
•
Buš
Pouště
Mount Kosciuszko (2228 m)
Australské Alpy
Ayers Rock (taky Uluru) - jednolitý pískovcový
útvar348 m nad, 5km do hloubky, Dlouhý je
3,6 km a široký 2,4 km
Vodstvo
Nejsušší světadíl
60% území - bezodtoké oblasti
většinou vyschlá koryta řek -creeky
Řeky: Murray a Darling
Jezera: Eyrovo jezero.
Velké zásoby podzemní vody v artézských
pánvích.
• Velká útesová bariéra – přes 2000 km,
největší korálový útvar na světě.
•
•
•
•
•
•
Murray
Velká artéská pánev
Artézské studně – zdroj vody
Eyrovo jezero
Creek – vyschlé říční koryto
Velký útesová bariéra
Největší korálový útes světa, přes 2000km
Podnebí
•
•
•
•
•
Tropický a subtropický pás
Jih mírný pás
Dlouhá období sucha
Prudké lijáky
Opačné roční období než u nás

Podobné dokumenty

vy_52_inovace_z7_28 - Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín

vy_52_inovace_z7_28 - Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín Největším ostrovem, druhým největším na světě je ostrov Nová Guinea (785 753 km²). Druhým je Jižní ostrov (145 836 km²), třetí Severní ostrov (111 583 km²), čtvrtá Tasmánie (64 519 km²) a pátá Nová...

Více