Hydra-D - IMI Precision Engineering

Transkript

Hydra-D - IMI Precision Engineering
Hydra-D
Engineering
GREAT Solutions
Adsorpční sušičky
vzduchu pro ultra
vysokou čistotu vzduchu
02
Hydra-D
Obsah
03 Naše schopnost
04 Řešení Hydra-D
05 Jak pracuje Hydra-D
06 Vlastnosti sušičky Hydra-D
07 Technické údaje
Engineering GREAT solutions
prostřednictvím našich
pracovníků, produktů
inovací a služeb
IMI Precision Engineering je světový lídr v oblasti
regulace médií a pohybu. Úzce spolupracujeme s našimi
zákazníky, abychom tak získali hlubší znalosti jejich
potřeb a potom mobilizujeme naše zdroje a odborné
znalosti, abychom dodávali význačné produkty a řešení.
Všude, kde je nezbytná přesnost, rychlost a technická spolehlivost, tam
nám naše globální stopy, schopnost řešit problémy a portfolio vysoce
výkonných výrobků dovolí dodávat SKVĚLÁ řešení, která pomáhají
našim zákazníkům řešit nejnáročnější technické výzvy na světě.
>Spolehlivost
Prostřednictvím naší celosvětové sítě služeb dodáváme a poskytujeme podporu
pro naše vysoce kvalitní produkty.
> Vysoce výkonné produkty
Používáme portfolio výrobků světové třídy pro řízení pohybu a médií
včetně IMI Norgren, IMI Buschjost, IMI FAS, IMI Herion a IMI Maxseal.
Můžeme je dodávat buď jednotlivě, nebo ve výkonné kombinaci, nebo
upravené podle přání zákazníků ke zlepšení výkonnosti a produktivity.
> Spolupráce a řešení problémů
Přibližujeme se našim zákazníkům, abychom přesně chápali jejich problémy.
Hydra-D
Naše schopnost
S mnohaletými zkušenostmi v oblasti sušiček
stlačeného vzduchu, které jsou předními na trhu,
aplikuje náš tým zkušených techniků své bohaté
znalosti a zkušenosti na eliminaci mnoha problémů,
které se pojí s adsorpčními sušičkami.
Řada Hydra-D společnosti IMI Norgren je novým
standardem pro sušičky stlačeného vzduchu, který
zahrnuje nejmodernější inovační vlastnosti a výhody.
Potřeba čistého, suchého, stlačeného vzduchu
Stlačený vzduch je důležitým zdrojem energie, který se v průmyslu široce
využívá. Základním požadavkem některých procesů je čistý, suchý
vzduch, aby se zajistil jejich bezpečný, efektivní a ziskový provoz.
Ultra vysoká
čistota
Všechny průmyslové obory, jako je výroba potravin a balení, výroba
nápojů, chemický průmysl, pivovarnictví, farmaceutická výroba spolu
s laboratorními aplikacemi, potřebují čistý, suchý vzduch.
Problémem vzduchu je, že obsahuje vodní páru, která při ochlazení
kondenzuje na kapky vody. Největším problémem ve stlačeném vzduchu
jsou voda a nečistoty, protože mohou poškodit zařízení, které je napájeno
kompresorem a kontaminovat proces, který zařízení provádí.
Vlhkost a teplo stlačeného vzduchu vytvářejí příznivé podmínky pro růst
mikroorganismů, které způsobují v potravinářských a nápojových aplikacích
nebezpečné problémy s kontaminací. Proto musí být za cenu vysokých
nákladů voda a nečistoty z přívodu stlačeného vzduchu odstraňovány.
Tichý
provoz
Vynikající
výkonnost
03
04
Hydra-D
Řešení
Hydra-D
Výhody
Řada sušiček stlačeného
vzduchu Hydra-D společnosti Zaručená výkonnost
IMI Norgren může zajistit, že
> řada Hydra-D společnosti IMI
Norgren dodržuje nejvyšší normy
se předejde všem problémům
čistoty a dodává vzduch podle
spojeným s kontaminací
normy ISO 8573:1 – 2010, třídy 2
stlačeného vzduchu.
pro nečistoty (1 mikron) a třídy 2 pro
Při návrhu řady Hydra-D jsme
mysleli na koncové uživatele.
Díky použití moderních
materiálů a začlenění
nových patentovaných
funkcí, dodávají sušičky
vysoce kvalitní stlačený
vzduch s vyšší spolehlivostí
při nižších provozních
nákladech a zjednodušených
postupech údržby.
vodu (tlakový rosný bod -40 °C)
>Všechny jednotky jsou 100% zkoušeny
na těsnost, funkci a výkonnost
Spolehlivost
Pivovarnictví
> Vysoce účinné odlučování vody s
odvodem kondenzátu v každém
cyklu pomocí časovaného provozu
elektromagnetického ventilu
>Integrální omezovač objemového
průtoku zabraňuje přetečení, čímž
odstraňuje vlhkost a ztrátu rosného bodu
>Kazetové výstupní filtry brání
kontaminaci vyplachovacího vzduchu
prachem, čímž vylučují možnost
kontaminace a ztráty výkonnosti
Tichý provoz
Farmaceutický průmysl
> Vedení výstupního vzduchu vydává
výrazně snížené hladiny hluku
Řízení a displej
> Přehledný displej PLC poskytuje
všechny provozní a monitorovací údaje
Konstrukce šetřící energii
> Integrovaná vstupní a výstupní
filtrace snižuje ve srovnání s
externími filtry pokles tlaku
>Proplachovací vzduch pro
regeneraci činí jen 15 %
Potravinářství
>Sledování rosného bodu může
během sníženého zatížení vlhkostí
na vstupu ušetřit až 60 %
Jednoduchá instalace
> Kompaktní design šetřící prostor
s podlažním nebo stěnovým
montážním držákem
Snadná údržba
> Servis po 12 000 hodinách lze
provést výměnou patentovaného
kombinovaného filtru a kazet se
sušicím prostředkem do 15 minut
>Pro servis se nevyžadují žádné zvláštní
nástroje, žádné externí filtry nebo tlumiče
a nezachází se s volnou sušicí látkou
Moderní
materiály
pro průmysl
05
Hydra-D
Jak pracuje
Hydra-D
Sušičky Hydra-D využívají pro účinné vysoušení stlačeného
vzduchu princip tlakové kolísavé adsorpce. Používají
konfiguraci dvou nezahřívaných kolon umístěných v modulové
konstrukci. Každá kolona obsahuje unikátní kazetu se sušicím
prostředkem, která zahrnuje vstupní a výstupní filtraci.
Vlhký vzduch z kompresoru vstupuje po ochlazení v chladiči do sušičky a je veden
do kolony A. Objemové kapaliny a nečistoty jsou odstraněny filtrační/odlučovací
fází, která je umístěna na výstupu z kazety. Voda se uchovává v sušičce až do
regenerace kolony, kdy se vypouští do atmosféry, protože již neobsahuje tlak.
Po fázi filtrace prochází vzduch ložem sušicího prostředku, kde se adsorbuje jakákoli
zůstatková vlhkost. Nakonec prochází suchý vzduch filtrem na částice, který zadrží
jakékoli zbytkové částice sušicího prostředku, které mohou být systémem neseny.
Současně proudí malé množství suchého vzduchu v protisměru kazetou B a vypouští
se do atmosféry, čímž odstraňuje vlhkost a regeneruje sušicí prostředek.
Sušička je řízena pomocí jednotky PLC, která pravidelně při chodu
kompresoru spíná elektromagnetické ventily, čímž obrací funkci každé
kolony a zajišťuje tak nepřetržitou dodávku suchého vzduchu.
Konstantní
průtok a tlak
Modulový
design
Hydra-D
06
Vlastnosti sušičky
Hydra-D
K dispozici jsou
možnosti teploty
-20°C až -70°C
Patentovaný filtr/kazeta se
sušicím prostředkem*
>Odlučování vody, vstupní a
výstupní filtrace a sušicí prostředek
integrované do jediné kazety (čímž
se mohou vyloučit až 3 externí filtry)
>Vestavěná vstupní filtrace zlepšuje
rozvod toku, čímž se dosahuje lepší
výkonnosti a snižuje pokles tlaku
>Předfiltrace proplachovacího vzduchu
brání jakémukoli přenášení prachu
sušicího prostředku, který může
způsobit vyšší pokles tlaku a vyšší
požadavky na proplachovací vzduch
>Sušicí prostředek plnění s
vysokou hustotou poskytuje
maximální adsorpční kapacitu
>Snadno vyměnitelná kazeta
zjednodušuje a urychluje údržbu
Provoz řízený jednotkou PLC
>Sušička je řízena robustním a
spolehlivým řídicím systémem PLC
>Uchovávání v paměti jednotky
PLC umožňuje ovladači obnovit
sušicí cyklus v bodě, kde se před
tím zastavil, čímž se zaručuje čistý
a suchý vzduch po proudu
* Pro některé aplikace je vyžadován koalescenční filtr
>Synchronizace aplikace sušičku
zapíná a vypíná, čímž se
vylučuje proplachování v době,
kdy se nevyžaduje sušení
Možnost řízení rosného
bodu šetřící energii
> Sledování výstupního rosného bodu
znamená, že se proplachování provádí,
jen když je lože plně saturované,
čímž se šetří proplachovací vzduch
Optimální výkon podle rosného bodu
> Standardní nastavení sušičky poskytuje
rosný bod při teplotě -40°C. K dispozici
jsou možnosti teploty -20°C až -70°C.
>Rychlost vzduchu se řídí zařízením na
udržování tlaku, aby se zajistil rosný bod
Konstatní průtok a tlak
> Tlak je vyrovnáván několika
spínacími kolonami, aby se zajistil
konzistentní tlak vzduchu a snížil
pohyb média sušicího prostředku,
který způsobuje odírání
Spolehlivé vysoce výkonné ventily
> Sušička Hydra-D1 používá kulové
ventily a dva elektromagnetické
ventily. Řady sušiček Hydra-D2 a
D3 používají čtyři elektromagnetické
ventily na řízení vstupního a výstupního
vzduchu, kterými se udržuje tlak
uvnitř sušičky, což brání průniku
vlhkosti na lože sušicího prostředku,
když je zařízení mimo provoz.
Instalace na podlahu nebo na stěnu
> Zařízení lze namontovat na podlahu
nebo na stěnu – jednoduchým
otočením montážních nožek o 90°
Tichý provoz
> Optimalizace průtokových cest
vypouštěného vzduchu vede
k nižším hladinám hluku
Pevná korozivzdorná konstrukce
> Anodizovaný vysoce pevný
vytlačovaný hliník
Hydra-D
07
>ISO 8573-1:2010
Technické údaje
Maximální
průtok (L/S)*
>Třídy jakosti – třída 2 - nečistoty (1mikron), třída 2 - voda (tlakový
rosný bod -40°C)
Maximální
průtok (SCFM)
Řady
Modelové číslo
standardní
Modelové číslo s
úsporou energie
Vstup
Výstup
Vstup
D1
WD1D-8DA-N1A
WD1D-8DB-N1A
1.4
1.1
3
Vstupy
Hmotnost
(kg)
2.4 8 mm PIF
8.3
Výstup
> Maximální tlak: 16 bar
> Minimální tlak: 4 bar
> Provozní teplota: 2 až 50°C
D1
WD1D-8DA-N1B
WD1D-8DB-N1B
2.4
1.9
5
4 8 mm PIF
8.3
D1
WD1D-8DA-N1C
WD1D-8DB-N1C
4.7
3.8
10
8 8 mm PIF
13
D1
WD1D-8DA-N1F
WD1D-8DB-N1F
7.2
5.6
15
12 8 mm PIF
16
D1
WD1D-BDA-N1G
WD1D-BDB-N1G
11.4
9.2
24
19 12mm PIF
19
D2
WD2D-8GA-N1H
WD2D-8GB-N1H
16.1
13.1
34
28
G1
40
D2
WD2D-8GA-N1J
WD2D-8GB-N1J
19.4
16.1
41
34
G1
40
D2
WD2D-8GA-N1K
WD2D-8GB-N1K
25.0
20.3
53
43
G1
54
D2
WD2D-8GA-N1L
WD2D-8GB-N1L
31.1
25.6
66
54
G1
54
D3
WD3D-8GA-N1M
WD3D-8GB-N1M
41.7
33.9
88
72
G1
64
D3
WD3D-8GA-N1N
WD3D-8GB-N1N
50.0
40.6
106
86
G1
78
D3
WD3D-8GA-N1P
WD3D-8GB-N1P
62.2
50.8
132
108
G1
95
D3
WD3D-8GA-N1Q
WD3D-8GB-N1Q
83.6
68.1
177
144
G1
119
* Maximální měrný průtok pro udržení tlakového rosného bodu -40°C se vstupním tlakem 7 bar a při teplotě 37,7°C.
Pro kritické laboratorní aplikace je k dispozici řada HYDRA-C - CO2 adsorpčních sušiček pro průtoky 1,5 l/min.
až 60 l/min. Poskytují tlakový rosný bod -70°C nebo lepší při obsahu CO2 do 1 ppm.
> Napájení: 100-240 VAC /50-60 Hz
Snadná
údržba
Zaručená
výkonnost
IMI Precision Engineering má
prodejní a servisní síť v 75
zemích světa, a také výrobní
závody v USA, Německu, Číně,
Velké Británii, Švýcarsku, České
republice, Mexiku a Brazílii.
Pro informace o všech
pobočkách společnosti IMI
Precision Engineering navštivte
www.imi-precision.com
Podporováno světovými
distributory
Norgren, Buschjost, FAS,
Herion a Maxseal jsou
registrované ochranné známky
©Norgren Limited 2015.
Naše činnosti podléhají
nepřetržitému vývoji, proto si IMI
Precision Engineering vyhrazuje
právo měnit specifikaci bez
předchozího upozornění.
z7829BR cz/05/15
Vybrané fotografie použity na základě
licence od Shutterstock.com
Další informace získáte přečtením tohoto
QR kódu, nebo navštivte stránky
www.imi-precision.com