REGISTRATION AND ENTRY FORM – PŘIHLÁŠKA

Transkript

REGISTRATION AND ENTRY FORM – PŘIHLÁŠKA
F21 - Registrační formulář/ Přihláška k závodu
REGISTRATION AND ENTRY FORM – PŘIHLÁŠKA
Plese, fill in capital letters/ Prosím, vyplňte hůlkovým písmem:
Class/ Lodní třída
National Code/ Národní znaky
Event code/
CTL
Date/ datum konání
Name of the event/ Název závodu
Sail number/ Číslo plachty
Sex (M/F):
Helm's Name and Surname
Year of birth:
Jméno a příjmení
to be completed by RC in
case of foreign
competitor
Competitors Code
Registrační číslo
Club, Country
Klub, Stát
Adress, telephone, E-mail
Adresa, telefon, E-mail
Sex (M/F):
Crew’s Name and Surname,
Year of birth:
Jméno a příjmení
to be completed by RC in
case of foreign
competitor
Competitors Code
Registrační číslo
Club, Country
Klub, Stát
I agree to be bound by the Racing Rules of Sailing and other documents which governs this event.
Further I declare that I have valid third-party liability insurence with minimal cover of CZK
9,000,000 per event or equvivalent (as required by point 2.4 of Czech Sailing Association National
prescriptions).
Zavazuji se, že se budu řídit Závodními pravidly jachtingu a dalšími dokumenty, které platí pro tento
závod. Dále potvrzuji, že mám uzavřeno platné pojištění odpovědnosti v souladu se Soutěžním řádem
ČSJ bod 2.4 s minimální pojistnou částkou 9.000.000,-- Kč na závod nebo jeho ekvivalent.
Date/ datum
Helm’s Signature / Podpis kormidelníka
Please complete the next part of this form for any junior crew member under age of 18 years:
Tuto část vyplňte v případě každého závodníka, který nedovršil 18 let:
Name(s) of the junior
competitor(s)/
Jméno(a) závodníka(ů) do 18let
Name(s) of the Parent, Legal Guardian, Custodian/
Jméno(a) opovědné osoby
Signature(s) and date /
Podpis(y), datum podpisu
MEASURER’S REPORT (if required)/ Zpráva měřiče (pokud je vypsáním závodu vyžadováno)
Measurement certificate No.:______________
Podpis měřiče/ Measurer’s signature and the stamp
Záznam ZK o registraci: / RC’s record of registration
Přijato dne/ Accepted, date:
Podpis člena ZK/ Signature of RC representataive
Please comlete this form and produce it at Registration (at Race Committe Office)
Prosíme vyplňte tento formulář a předejte při registraci závodu(V kanceláři závodní komise)
F21 - Registrační formulář/ Přihláška k závodu
Příloha: Seznam lodních tříd a kódů:
Appendix: List of classes
Kód/
code
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Zkratka/
Short
FD
Fin
Tor
Pir
Star
Las
Cad
Bel
Orc
420
Q
FB
Evr
Vau
Kaj
NJ
DN
470
Fus
Rac
Ims
Fun
Rsx
LaR
Sol
49er
TR
Caf
T24
OT
M24
Ela
L47
Bav
F20
Fla
Spl
TRQ
Název třídy/
class
Flying Dutchman
Finn
Tornádo
Pirát
Star
Laser
Cadet
Beluga
O.R.C.
420
Optimist
Fireball
Evropa
Vaurien
Kajutové lodě
Námořní jachty
Lední jachta
470
Funboard – SLALOM
Race board
I.M.S.
Funboard – COURSE
Plovák RSX
Laser Radial
Soling
Fortyniner
Team racing
Café 24
2.4 mR
Ostatní třídy
Melges 24
Elan
Laser 4.7
Bavaria
Formula 20T
Flash
Splash
Teamracing mládeže
Poznámka/ Note
Mládežnická třída (do 17 let)/ junior class
Mládežnická třída (do 15 let) / junior class
Oplachtěný plovák
Oplachtěný plovák
Oplachtěný plovák
(třída mládeže)
Závod družstev
Please comlete this form and produce it at Registration (at Race Committe Office)
Prosíme vyplňte tento formulář a předejte při registraci závodu(V kanceláři závodní komise)

Podobné dokumenty

REH A B I L I TAČ N Í P O M ŮC K Y

REH A B I L I TAČ N Í P O M ŮC K Y AQUA PRODUKTY - pro rehabilitaci a cvičení ve vodě

Více

gecko/ bmb / ltd hawk / ltd - Pro-Surf

gecko/ bmb / ltd hawk / ltd - Pro-Surf materiál (korek je kůra, která na korkovníku v pravidelných intervalech dorůstá). Fanatic jej používá ve spojení s nově vyvinutou Basalt tkaninou, která díky tomu, že nepotřebuje tolik nasytit prys...

Více

stáhnout zde

stáhnout zde Maria Lenk Aquatics Centre Future Arena Maracanãzinho Olympic Equestrian Centre Carioca Arena 2 Riocentro – Pavilion 2 Olympic Hockey Center Riocentro – Pavilion 3

Více

Třícestný regulační kohout RK 601

Třícestný regulační kohout RK 601 Přídavné momentové spínače Přídavné signalizační spínače Poznámka: Pohony montovány v kombinaci s převodovkou, např. Auma GS80.3

Více

2010 Final Czech Championship FD

2010 Final Czech Championship FD Mezinárodních pravidel zúčastněných lodních tříd a Vyhlášek Závodní komise a Protestní komise Národní předpisy ČSJ během závodu neplatí

Více

05MC_Category

05MC_Category Category Time Finish SASS Number Alias

Více

MČR Q Optimistická hvězdička 2014 final

MČR Q Optimistická hvězdička 2014 final Plachetních směrnic, Vypsání závodu, Mezinárodních pravidel zúčastněných lodních tříd a Vyhlášek Závodní a Protestní komise

Více