dansk norsk svensk suomi česky slovensky

Transkript

dansk norsk svensk suomi česky slovensky
DANSK
■
Blackburn_23_Manual2.indb 1
NORSK
■
SVENSK
■
SUOMI
■
Č ESKY
■
SLOVENSKY
10/14/05 10:50:30 AM
Blackburn_23_CZ.indd 1
Č ESKY
10/17/05 10:32:31 AM
Č ESKY
TABLE OF CONTENTS
OBSAH
Introduction
1
Varování a upozornění
2
Péče a údržba
3
Hlavní části cyklo komputeru Blackburn Delphi
4
Vynulování komputeru a navrácení do základního nastavení
5
Přepravní a úsporný režim
6
Výměna baterie v cyklo komputeru Blackburn Delphi
7
Montáž cyklo komputeru na kolo
9
Tlačítka a jejich funkce
15
Náhledy LCD displeje
18
Blackburn_23_CZ.indd 2
10/17/05 10:32:32 AM
Běžné funkce
23
Nastavení Kolo 1/Kolo 2
27
Nastavení velikosti kol, Nastavení jednotek a stopky
28
Nastavení celkové vzdálenosti
36
Nastavení času a data
38
Práce se stopkami – doba jízdy a celkový čas
41
Spuštění a zastavení stopek – vynulování paměti
42
Vynulování maximální rychlosti a maximální kadence
43
Technická data
44
Záruka a opravy
46
Blackburn_23_CZ.indd 3
Č ESKY
TABLE OF CONTENTS
OBSAH
10/17/05 10:32:32 AM
Č ESKY
ÚVOD
Chtěli bychom Vám pogratulovat ke koupi cyklo komputeru Blackburn Delphi. Cyklo komputery
Blackburn Delphi jsou jedny z nejdokonalejších na dnešním trhu. Jsou navrženy tak, aby
uspokojily potřeby i toho nejnáročnějšího cyklisty. Cyklo komputery Delphi nabízejí široký
sortiment funkcí, včetně bezdrátového přenosu, ECG – přesného a bezdrátového snímání tepové
frekvence a velice přesně fungujícího výškoměru. Firma Blackburn vynaložila všechno úsilí na
to, aby přinesla na trh jedny z nejdokonalejších cyklo komputerů. Jsme si svými výrobky tak
jisti, že je nabízíme s CELOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU na výrobní vady nebo vady materiálu. Na straně
46 najdete přesný popis záruky Bell Sports (Bell Sports Limited Warranty).
Tento návod je nedílnou součástí vašeho cyklo komputeru. Prosíme přečtěte si ho pozorně při
prvopočátečním nastavení a pak při práci s novým cyklo komputerem. I po osvojení si všech
funkcí cyklo komputeru si návodu schovejte pro budoucí potřebu.
1
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:1
10/17/05 10:32:32 AM
VAROVÁNÍ—cyklo komputery a tepové monitory Blackburn jsou nástroje pro použití při
cvičení a tréninku. Před započetím jakéhokoli tréninkového programu se poraďte o svých
plánech s lékařem
VAROVÁNÍ—při jízdě vždy udržujte soustředění a pozornost na cestu před sebou, nikdy se
nerozptylujte prací s cyklo komputerem při jízdě na kole. Pro zvýšení bezpečnosti při jízdě na
kole, doporučujeme helmu Bell nebo Giro.
POZOR—cyklo komputery Blackburn jsou složité přístroje. Doporučujeme, aby byly instalovány
pouze kvalifikovanými techniky v autorizovaných prodejnách Blackburn. Nepřečtení návodu,
může mít za následek poškození při neodborné instalaci, které může též zrušit záruku. Pokud
máte jakékoli pochybnosti o sestavení, instalaci nebo používání cyklo komputeru Blackburn
přijďte si prosím pro radu do nejbližší autorizované prodejny.
POZOR—tento cyklo komputer je vyroben tak, aby byl vodotěsný za normálních jízdních
podmínek. Neměl by však ponořován do vody. Také by neměl být ponecháván na kole během
transportu na autě.
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:2
CYKLO KOMPUTER
Č ESKY
VAROVÁNÍ A UPOZORN Ě NÍ
2
10/17/05 10:32:33 AM
Č ESKY
PÉ Č E A ÚDR Ž BA
Cyklo komputery Blackburn obsahují mnoho citlivých elektronických součástí, které být mohou
snadno poškozeny vysokou teplotou, nárazy nebo nešetrným zacházením. Při adekvátní péči a
údržbě cyklo komputery Blackburn jsou schopny spolehlivě fungovat po mnoho let. Poškození
zaviněné nedostatečnou údržbou nebo nešetrným zacházením může též zrušit záruku na tento
výrobek.
NIKDY—Nenechávejte cyklo komputer v autě za horkého a slunečného počasí.
NIKDY—Neskladujte cyklo komputer v plastové nebo jiné neprodyšné nádobě.
3
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:3
10/17/05 10:32:33 AM
1
Č ESKY
HLAVNÍ Č ÁSTI CYKLO KOMPUTERU BLACKBURN
DELPHI
1 DISPLEJ CYKLO KOMPUTERU
2
2 MAGNET NA KOLO
6
3
5 DRÁTOVÝ SNÍMA Č RYCHLOSTI A
KADENCE DR Ž ÁK SE SNÍMA Č EM
KADENCE
5
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:4
3 UPEV Ň OVACÍ VAZA Č E
4 DR Ž ÁK NA DRÁTOVÝ SNÍMA Č
4
6 NÁVLEK DR Ž ÁKU
CYKLO KOMPUTER
4
10/17/05 10:32:33 AM
Č ESKY
NAVRÁCENÍ CYKLO KOMPUTERU DO
ZÁKLADNÍHO NASTAVENÍ
Na spodní straně cyklo komputeru nad víčkem baterie je malé skryté tlačítko vynulování
– RESET. Stisknutí tlačítka párátkem, nebo jiným ostrým nástrojem navrátí všechny funkce
programů do základního nastavení. Toto může být docíleno i výměnou baterie.
POZOR—Stisknutí tohoto tlačítka automaticky smaže všechny informace v paměti cyklo
komputeru.
TLA Č ÍTKO VYNULOVÁNÍ
5
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:5
10/17/05 10:32:34 AM
Č ESKY
P Ř EVOZOVÝ A ÚSPORNÝ RE Ž IM
PŘEVOZOVÝ REŽIM—Cyklo Komputer Blackburn Delphi se prodává v
PŘEVOZOVÉM REŽIMU. To znamená, že LCD displej je čistý. Toto se
dělá z důvodů úspory baterie. Stisknutí jakéhokoli tlačítka cyklo komputer
aktivuje a přivede do základního nastavení.
POZNÁMKA: Je možné, že Váš cyklo komputer byl již před prodejem
aktivován. Toto nemá mít nepříznivý vliv na baterii přístroje.
ÚSPORNÝ REŽIM—Když jsou obvody cyklo komputeru vypnuty, cyklo komputer
se dostává do ÚSPORNÉHO REŽIMU. V ÚSPORNÉM REŽIMU displej cyklo
komputeru zobrazuje čas, stopky (RT nebo TT) a nastavení (míle nebo km).
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:6
CYKLO KOMPUTER
6
10/17/05 10:32:34 AM
Č ESKY
VÝM Ě NA BATERIE V CYKLO KOMPUTERU
BLACKBURN DELPHI
Cyklo komputery Blackburn Delphi užívají lithiovou baterii CR2032 3v. V normálních
podmínkách tato baterie vydrží přibližně jeden rok.
VÝM Ě NA BATERIE V CYKLO KOMPUTERU
1. S použitím mince odšroubujte víčko baterie (proto směru hodinových ručiček).
2. Dejte pozor, aby nebyl poškozen gumový, těsnící kroužek na víčku baterie a opatrně
vyjměte vybitou baterii.
3. Novou baterii vložte do cyklo komputeru kladným pólem (+) navrch. Dejte pozor, aby
nebyl ohnut kontaktní plíšek baterie.
4. Pomocí mince zašroubujte víčko (ve směru hodinových ručiček.
5. V případě, že je těsnící kroužek poškozen, je třeba ho vyměnit.
7
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:7
10/17/05 10:32:34 AM
Č ESKY
VÝM Ě NA BATERIE V CYKLO KOMPUTERU
BLACKBURN DELPHI
POZOR—Při výměně baterie je třeba dbát na to, aby nebyla porušena vodotěsnost cyklo
komputeru. Neodborná výměna baterie může těsnění cyklo komputeru poškodit a zrušit tak
záruku.
VŽDY—V případě jakéhokoli problému s cyklo komputerem nejprve zkontrolujte baterii. Většina
problémů je způsobena vybitými nebo slabými bateriemi.
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:8
CYKLO KOMPUTER
8
10/17/05 10:32:35 AM
Č ESKY
MONTÁ Ž CYKLO KOMPUTERU NA KOLO
MONTÁŽ DRÁTOVÉHO SNÍMAČE RYCHLOSTI
Cyklo komputer Delphi 2.0 používá jediného snímače s drátovým spojením
na přední.
1. Instalujte snímač a gumovou podložku na vidlici s použitím
montážního pásku Přitáhněte pásek, ale zatím ho neutahujte úplně.
2. Připevněte magnet na dráty kola, na stejnou stranu jako je snímač.
Přitáhněte šroubek magnetu tak aby držel pevně. Nedotahujte však
úplně, tak abys e dalo magnetem pohybovat
3. Dolaďte postavení magnetu a snímače do správné polohy podle
obrázku. Magnet by měl probíhat kolem snímače ve středu čáry na
snímači ve vzdálenosti cca 1 – 3 mm.
POZNÁMKA:
Magnet by měl kolem snímače ve vzdálenosti cca 1 – 3 mm
Čím je magnet blíže ke snímači, tím lépe.
9
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:9
10/17/05 10:32:35 AM
MONTÁŽ DRÁTOVÉHO SNÍMAČE RYCHLOSTI
Č ESKY
MONTÁ Ž CYKLO KOMPUTERU NA KOLO
4. Veďte kabel snímače nahoru o vidlici. Připevněte ho připravenou páskou. Dále by měl
být kabel navinut na brzdné lanko tak, abys se dalo řidítky volně točit. Připevněte držák
cyklo komputeru na řidítka a dotáhněte montážní šroubek.
POZNÁMKA: U držáku jsou připraveny dvě gumové podložky. Tenčí z nich se používá sna
řídítka širšího průměru (31.8 mm). Tenčí pak, je na standardní řidítka o průměru
26.0mm.
POZOR—V případě instalace na kolo s odpérovanou přední vidlicí, je třeba, aby se kabel snímače
nenapínal při pohybu vidlice.
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:10
C Y K L O K O M P U T E R 10
10/17/05 10:32:36 AM
Č ESKY
MONTÁ Ž CYKLO KOMPUTERU NA KOLO
MONTÁ Ž DRÁTOVÉHO SNÍMA Č E KADENCE
U cyklo komputeru Delphi 3.0 jsou rychlost i kadence snímány u zadního kola s použitím dvou
snímačů na jediném kabelu. Jeden snímač přenáší rychlost u zadního kola a druhý kadenci u
šlapací páky. Snímač kadence je označen písmenem C.
1. Připevněte snímač kadence na levou na trubku pod řetěz, v místě, kde probíhá klika
šlapky s použitím montážního pásku. Dotáhněte pásek, tak aby se snímač nehýbal, ale
nedotahujte úplně. Doporučujeme, aby byl snímač namontován na vrchní stranu trubky.
POZNÁMKA: Snímač by měl být nainstalován tak aby jeho kabel směřoval ke předku kola.
2. Připevněte magnet na zadní stranu levé kliky s použitím montážního pásku. Magnet by
měl být co nejblíže osičce šlapky.
11
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:11
10/17/05 10:32:36 AM
MONTÁ Ž DRÁTOVÉHO SNÍMA Č E KADENCE
Č ESKY
MONTÁ Ž CYKLO KOMPUTERU NA KOLO
3. Dolaďte postavení snímače tak aby magnetu tak, aby probíhal kolem magnetu ve
vzdálenosti cca 1 – 3 mm. Až budete s postavením spokojeni dotáhněte montážní pásek
úplně.
4. Naviňte přebytečný kabel na trubku a připevněte snímač rychlosti připravenou montážní
páskou.
5. Připevněte magnet na dráty kola, na stejnou stranu jako je snímač. Přitáhněte šroubek
magnetu tak aby držel pevně. Nedotahujte však úplně, tak abys e dalo magnetem
pohybovat.
6. Dolaďte postavení magnetu a snímače do správné polohy podle obrázku. Až budete se
seřízením spokojeni plně dotáhněte šroubek magnetu a pásek snímače.
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:12
C Y K L O K O M P U T E R 12
10/17/05 10:32:36 AM
Č ESKY
MONTÁ Ž CYKLO KOMPUTERU NA KOLO
MONTÁ Ž DRÁTOVÉHO SNÍMA Č E KADENCE
7. Veďte kabel snímače vpřed a pod středem kola a po trubce směrem k hlavovému složení.
Připevněte kabel připravenými pásky. Od hlavového složení by měl být kabel navinut na
navinut na brzdný nebo řadící kabel.
POZOR—Dejte pozor na to, byl kabel snímače u řidítek dosti volný, aby se při jejich zatočení
nenapínal.
8. Připevněte držák cyklo komputeru na řidítka a dotáhněte montážní šroubek.
13
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:13
10/17/05 10:32:37 AM
MONTÁ Ž CYKLO KOMPUTERU DO DR Ž ÁKU NA
Ř IDÍTKÁCH A JEHO TESTOVÁNÍ
Č ESKY
MONTÁ Ž CYKLO KOMPUTERU NA KOLO
Po instalaci snímačů na kolo, je možno zasunout Delphi cyklo komputer
do připraveného držáku. Cyklo komputer by měl být v držáku ZAJIŠTĚN
slyšitelným CVAKNUTÍM. Pokud toto cvaknutí neuslyšíte a zadní hrana cyklo
komputeru Delphi není souběžná se zadní stranou držáku cyklo komputer
není zajištěn a mohl by vypadnout.
Po dokončení montáže zatočte kolem a přesvědčte se, že se na displeji
zobrazí informace o rychlosti a kadenci. Pokud schází jedna nebo tato
informace přesvědčte se že magnety probíhají kolem snímačů ve správném
místě a ve vzdálenosti cca 1-3mm. Pokud je tato vzdálenost blíží spíše třem
mm, snižte tuto vzdálenost a znovu cyklo komputer otestujte.
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:14
C Y K L O K O M P U T E R 14
10/17/05 10:32:37 AM
Č ESKY
TLA Č ÍTKA A JEJICH FUNKCE
STISKNUTÍ NEBO STISKNUTÍ A P Ř IDR Ž ENÍ
Toto jsou dva způsoby ovládání tlačítek na cyklo komputeru Delphi.
RYCHLÉ STISKNUTÍ—Tlačítko je stisknuto rychle a jednorázově. Toto je nejčastější způsobo
vládání tlačítek pro většinu funkcí. V návodu bude jednorázové STISKNUTÍ indikováno MODŘE.
STISKNUTÍ A PŘIDRŽENÍ—Tlačítko je stisknuto a přidrženo po dobu 2 vteřin dokud se
požadovaná funkce neobjeví. Tento způsob ovládání se nejčastěji používá ke vstupu do
programovací funkce nebo k vynulování. V návodu bude STISKNUTÍ A PŘIDRŽENÍ indikováno
ČERVENĚ.
15
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:15
10/17/05 10:32:37 AM
Č ESKY
TLA Č ÍTKA A JEJICH FUNKCE
TLAČÍTKO NAD DISPLEJEM / TLAČÍTKO EL
Primární funkce
• STISKNĚTE A PŘIDRŽTE pro změnu náhledu horní strany
displeje
TLAČÍTKO OPTION
Primární funkce
• STISKNĚTE pro změnu funkcí v jednotlivých NÁHLEDECH
Druhotné funkce
• STISKNĚTE pro zvýšení čísel v nastavovacím náhledu
směrem nahoru. STISKNĚTE A PŘIDRŽTE pro rychlé
zvýšení.
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:16
C Y K L O K O M P U T E R 16
10/17/05 10:32:38 AM
Č ESKY
TLA Č ÍTKA A JEJICH FUNKCE
TLAČÍTKO START/STOP
Primární funkce
• STISKNĚTE pro spuštění a zastavení stopek pro dobu jízdy
– TT.
• STISKNĚTE A PŘIDRŽTE pro vynulování všech dat z jízdy.
Druhotné funkce
• STISKNĚTE pro nastavení dat směrem dolů. PŘIDRŽTE pro
rychlé zvýšení
• STISKNĚTE A PŘIDRŽTE pro vynulování maximální a
minimální rychlosti v příslušných náhledech.
TLAČÍTKO MODE
Primární funkce
• STISKNĚTE pro změnu náhledu.
Druhotné funkce
• STISKNĚTE A PŘIDRŽTE pro vložení dat.
• STISKNĚTE pro vybrání položky při vkládání dat.
17
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:17
10/17/05 10:32:38 AM
RYCHLOST
KM/H A M/H
Aktuální rychlost je vždy
zobrazena v levém horním
rohu LCD displeje.
Tyto zkratky indikují
nastavené jednotky Míle
nebo Kilometry.
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:18
Č ESKY
Č ÁSTI LCD DISPLEJE
C Y K L O K O M P U T E R 18
10/17/05 10:32:38 AM
Č ESKY
Č ÁSTI LCD DISPLEJE
VRCHNÍ ČÁST
DISPLEJE S DALŠÍMI
DATY
Datová část displeje ve
vrchní části displeje je
jednou z jedinečných funkcí
cyklo komputerů Blackburn
Delphi. V této části je
možno zobrazit aktuální
kadenci, tepovou frekvenci
(5.0 a 6.0), nebo nechat
okénko prázdné.
CAD
Tato zkratka označuje,
že kadence je aktuálně
zobrazena datové části
displeje.
POROVNÁVACÍ ŠIPKY
Šipky ukazují zda je Vaše
aktuální rychlost vyšší, nižší
nebo stejná jako průměrná
rychlost.
19
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:19
10/17/05 10:32:39 AM
NÁHLED STOPEK
RT/TT
Prostřední řádek LCD
displeje ukazuje data
primárních stopek.
Tyto zkratky označují,
že primární stopky jsou
nastaveny na doba jízdy
(RT), přičemž stopky se
spouštějí a zastavují s
točením kol. (TT) označuje,
že stopky běží průběžně.
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:20
Č ESKY
Č ÁSTI LCD DISPLEJE
C Y K L O K O M P U T E R 20
10/17/05 10:32:39 AM
Č ESKY
Č ÁSTI LCD DISPLEJE
DOLNÍ DATOVÁ ČÁST DISPLEJE
Dolní datová část displeje ukazuje velké množství
sekundárních funkcí. Tato část displeje je ovládána
tlačítky MODE a OPTION. Stisknutí tlačítka MODE
zobrazuje následující informace.
Rychlost
Vzdálenost
Kadence (pokud je aktivována)
Čas a den (pokud je aktivován)
Stisknutí tlačítka OPTION zobrazuje sub funkce v každé
kategorii.
21
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:21
10/17/05 10:32:39 AM
KOLO 1/KOLO 2
AM
Nalevo v dolní části displeje
je ikona označující kolo
1 a kolo 2. STISKNĚTE A
PŘIDRŽTE tlačítka MODE a
OPTION zároveň. Kola je
možno změnit kdykoli.
Tato zkratka se nachází
v dolní části displeje a
indikuje čas před polednem
ve dvanáctihodinovém
režimu.
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:22
Č ESKY
Č ÁSTI LCD DISPLEJE
C Y K L O K O M P U T E R 22
10/17/05 10:32:40 AM
Č ESKY
ZÁKLADNÍ FUNKCE
SÉRIE FUNKCÍ MODE A OPTION
Po RYCHLÝCH STISKNUTÍCH tlačítek MODE a OPTION tento náhled ukazuje informace v dolní
části displeje.
23
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:23
10/17/05 10:32:40 AM
TLAČÍTKO MODE
TLAČÍTKO OPTION
PR
PRŮMĚRNÁ
RNÁ
RYCHLOST
DENNÍ
VZDÁLENOST
Č ESKY
ZÁKLADNÍ FUNKCE
AKTUÁLNÍ
KADENCE
Když horní část
ást
displeje
nezobrazuje nic.
MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST
CELKOVÁ
VZDÁLENOST
KOLO 1
PR
PRŮMĚRNÁ
RNÁ
KADENCE
CELKOVÁ
VZDÁLENOST
KOLO 2
MAXIMÁLNÍ
KADENCE
CELKOVÁ
VZDÁLENOST
KOLO 1 a 2
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:24
C Y K L O K O M P U T E R 24
10/17/05 10:32:40 AM
Č ESKY
ZÁKLADNÍ FUNKCE
SÉRIE FUNKCÍ HORNÍ Č ÁST DISPLEJE
Tento diagram zobrazuje informace, které jsou zobrazeny v horní části displeje. Je možno zvolit
nic nebo kadence.
TLAČÍTKO HORNÍ ČÁSTI DISPLEJE
NIC S
POROVNÁNÍM
RYCHLOSTI
KADENCE S
POROVNÁNÍM
RYCHLOSTI
25
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:25
10/17/05 10:32:41 AM
NÁVOD—NASTAVENÍ FUNKCÍ V HORNÍ Č ÁSTI DISPLEJE
Č ESKY
ZÁKLADNÍ FUNKCE
1. V základním nastavení (po výměně baterie) je horní část displeje čistá. Kdykoli je cyklo
komputer Delphi připojen ke snímači kadence je KADENCE zobrazena v horní části
displeje.
2. Pro změnu funkce v horní části displeje STISKNĚTE A PŘIDRŽTE horní tlačítko EL na cca
2-vteřiny, dokud se čísla nezmění.
POZNÁMKA:
pokud je kadence zobrazena v horní části displeje, není již v informační
posloupnosti dolní části displeje.
POZNÁMKA:
U Delphi 2.0 kadence je zobrazena pouze pokud je cyklo komputer zasunut do
držáku.
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:26
C Y K L O K O M P U T E R 26
10/17/05 10:32:41 AM
Č ESKY
NASTAVENÍ KOLO 1/KOLO 2
Cyklo komputery Blackburn Delphi umožňují nezávislá nastavení pro dvě kola. Většina funkcí
je naprosto nezávislá. Například je možno nastavit vzdálenost v mílích na kole 1 a kilometrech
na kole 2.
POZNÁMKA:
Před programováním jakýchkoli funkcí musí být primární stopky vynulovány.
STISKNĚTE A PŘIDRŽTE tlačítko S/S v náhledu denní vzdálenosti (DST).
NASTAVENÍ FUNKCÍ KOLA 1 A KOLA 2
STISKNĚTE A PŘIDRŽTE zároveň tlačítko MODE a OPTION. Až se ikony 1-2 změní, tlačítka
uvolněte.
27
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:27
10/17/05 10:32:41 AM
Cyklo komputery Blackburn Delphi užívají kombinovaného koeficientu velikosti kola a
pneumatiky. Čím je toto nastavení přesnější, tím je potom přesnější výsledek měření. Na
druhé straně odchylky menší než 30mm budou mít na celkový výsledek velice malý efekt.
Č ESKY
NASTAVENÍ VELIKOSTI KOL, JEDNOTEK A
STOPEK
P Ř EDNASTAVENÉ VELIKOSTI KOL
Pro jednoduché nastavení cyklo komputery Blackburn Delphi
mají v paměti nastaveno 11 nejčastěji používaných velikostí kol
a pneumatik. Jednoduše vyberte jednu z velikostí v seznamu
cyklo komputeru.
Následující velikosti kol jsou přednastaveny v cyklo komputeru.
Řiďte se instrukcemi na straně 31 pro výběr a nastavení jedné
z velikostí.
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:28
C Y K L O K O M P U T E R 28
10/17/05 10:32:42 AM
Č ESKY
NASTAVENÍ VELIKOSTI KOL, JEDNOTEK A
STOPEK
NAM ĚŘ ENÁ VELIKOST KOLA
Pokud velikost kola/pneumatiky není přednastavena v programu komputeru
nebo pokud vyžadujete naprostou přesnost, je možno obvod kola nastavit
manuálně. Je možno použít jednu z následujících metod měření obvodu
kola.
M ĚŘ ENÍ OBVODU KOLA METODOU PR Ů M Ě RU
Tato metoda je velice rychlá a přesná.
1. Postavte kolo svisle na rovnou podlahu a změřte vzdálenost od středu
osy kola k podlaze. (v milimetrech).
2. Násobte toto číslo 6.28 a nastavte tento výsledek do cyklo komputeru
podle návodu na straně 32.
29
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:29
10/17/05 10:32:42 AM
M ĚŘ ENÍ OBVODU KOLA METODOU VALIVOU
Č ESKY
NASTAVENÍ VELIKOSTI KOL, JEDNOTEK A
STOPEK
Valivá metoda je nejpřesnější metodou na stanovení obvodu kola s pneumatikou.
1. S kolem na rovné a hladké podlaze udělejte znaménka na kole a pneumatice přesně v
místě kde se dotýkají.
2. Tlačte kolo dokud se znaménko na pneumatice opět nedotkne podlahy. Tam udělejte
další znaménko na podlaze. Pro úplnou přesnost seďte na kole a nechte kolo tlačit.
3. Změřte vzdálenost mezi znaménky na podlaze a výsledek v milimetrech pak vložte do
cyklo komputeru podle návodu na straně 32.
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:30
C Y K L O K O M P U T E R 30
10/17/05 10:32:42 AM
Č ESKY
NASTAVENÍ VELIKOSTI KOL, JEDNOTEK A
STOPEK
NÁVOD—ZVOLTE JEDNU Z P Ř EDNASTAVENÝCH HODNOT
VELIKOSTI KOL
1.
2.
3.
4.
Zvolte kolo 1 nebo kolo 2. (str. 27)
V náhledu ujeté vzdálenosti (DST) ve spodní části displeje.
STISKNĚTE A PŘIDRŽTE tlačítko MODE na cca 2- vteřiny.
STISKNĚTE tlačítko OPTION nebo START/STOP a zvolte jednu za předem nastavených
velikostí kol ve středu displeje. Heslo WHEEL se objeví ve spodní části displeje.
5. Zvolte jednu z nich a STISKNĚTE tlačítko MODE a postupte k nastavení jednotek v
náhledu SET Speed viz. (str. 34).
BODY 2 A 3
BOD 4
BOD 5
31
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:31
10/17/05 10:32:43 AM
NÁVOD—NASTAVTE P Ř ESNOU VELIKOST KOLA
Č ESKY
NASTAVENÍ VELIKOSTI KOL, JEDNOTEK A
STOPEK
1.
2.
3.
4.
Zvolte kolo 1 nebo kolo 2. (str. 27)
V náhledu ujeté vzdálenosti (DST) ve spodní části displeje.
STISKNĚTE A PŘIDRŽTE tlačítko MODE na cca 2- vteřiny.
STISKNĚTE tlačítko OPTION nebo START/STOP dokud číslo 2096 nebliká ve středu
displeje.
5. STISKNĚTE jednou tlačítko MODE. Jednotky v čísle na displeji začnou blikat.
6. Změňte tato čísla RYCHLÝMI STISKNUTÍMI tlačítka OPTION a tlačítka START/STOP pak
uložte toto číslo do paměti STISKNUTÍM tlačítka MODE.
7. Opakujte dokud všechna čísla nejsou nastavena
8. Nakonec STISKNĚTE tlačítko MODE pro postoupení k nastavení jednotek. (str. 34).
POZNÁMKA: Před programováním jakýchkoli funkcí musí být primární stopky vynulovány.
STISKNĚTE A PŘIDRŽTE tlačítko S/S v náhledu denní vzdálenosti (DST).
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:32
C Y K L O K O M P U T E R 32
10/17/05 10:32:43 AM
Č ESKY
NASTAVENÍ VELIKOSTI KOL, JEDNOTEK A
STOPEK
NÁVOD—NASTAVTE P Ř ESNOU VELIKOST KOLA
p
BODY 2 A 3
BOD 4
p
BOD 5
BOD 6
BODY 7 A 8
33
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:33
10/17/05 10:32:44 AM
NÁVOD—NASTAVTE JEDNOTKY
Č ESKY
NASTAVENÍ VELIKOSTI KOL, JEDNOTEK A
STOPEK
1. Na náhledu SET Speed (rychlost/vzdálenost), zkratky M/H (Míle za hodinu) nebo KM/H
(Kilometry za hodinu) budou blikat v horní části displeje.
2. STISKNĚTE tlačítko OPTION pro volbu M/H nebo KM/H.
3. Proveďte výběr STISKNUTÍM tlačítka MODE postupte do náhledu SET Chronograph
(stopky).
BOD 2
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:34
C Y K L O K O M P U T E R 34
10/17/05 10:32:44 AM
Č ESKY
NASTAVENÍ VELIKOSTI KOL, JEDNOTEK A
STOPEK
NÁVOD—NASTAVTE FUNKCE STOPEK
1. Na náhledu SET Speed (rychlost/vzdálenost), zkratky M/H (Míle za
hodinu) nebo KM/H (Kilometry za hodinu) budou blikat v horní části
displeje.
2. STISKNĚTE tlačítko OPTION pro volbu mezi RT nebo TT.
3. Zvolte a STISKNUTÍM tlačítka MODE opusťte tento náhled.
ČAS JÍZDY (RT)—Pokud je zvolen čas jízdy RT stopky cyklo komputeru Delphi
se spustí a zastaví s točením kol. V tomto nastavení je měřen jen čistý
čas jízdy.
CELKOVÝ ČAS (TT)—Pokud je zvolen celkový čas TT stopky cyklo komputeru
Delphi se spustí s prvním zatočením kol, ale vypnout je je možno jen
manuálně stisknutím tlačítka START/STOP.
BOD 2
BOD 3
35
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:35
10/17/05 10:32:45 AM
Cyklo komputery Blackburn Delphi jsou vybaveny nezávislým měřením celkové vzdálenosti pro
kolo 1 a kolo 2. Měřiče mohou být nastaveny na požadovanou vzdálenost po výměně baterie.
POZNÁMKA:
POZNÁMKA:
POZNÁMKA:
POZNÁMKA:
Č ESKY
NASTAVENÍ CELKOVÉ UJETÉ VZDÁLENOSTI
Pokud jsou měřiče celkové ujeté vzdálenosti nastaveny na rozdílné jednotky km/mi,
celková ujetá vzdálenost obou bude vyčíslena v jednotkách nastavených na kole 1.
Zapište si ujetou vzdálenost před vyjmutím baterie.
Pokud je celková najetá vzdálenost jakéhokoli měřiče vzdálenosti překročena,
displej ukáže 5 pomlček.
Před programováním jakýchkoli funkcí musí být primární stopky vynulovány.
STISKNĚTE A PŘIDRŽTE tlačítko S/S v náhledu denní vzdálenosti (DST).
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:36
C Y K L O K O M P U T E R 36
10/17/05 10:32:45 AM
Č ESKY
NASTAVENÍ CELKOVÉ UJETÉ VZDÁLENOSTI
NÁVOD—NASTAVENÍ CELKOVÉ UJETÉ VZDÁLENOSTI
1. V jednom z náhledů (Odo 1, Odo 2 nebo Odo 1/2) pro kolo 1 nebo
kolo 2.
2. STISKNĚTE A PŘIDRŽTE tlačítko MODE na cca 2 vteřiny.
3. ODO 1 se objeví ve spodní části displej s číslem “00,000” uprostřed.
4. Nastavte ODO 1 RYCHLÝMI STISKNUTÍMI tlačítko OPTION a START/
STOP. Pro rychlé zvýšení STISKNĚTE A PŘIDRŽTE.
5. Po nastavení požadované hodnoty ODO 1, STISKNĚTE uložte a
stisknutím tlačítka MODE postupte do ODO 2.
6. Opakujte body 3 a 4.
7. STISKNĚTE tlačítko MODE pro ODO 2 a opusťte náhled.
BODY 3 A 4
BODY 5 A 7
37
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:37
10/17/05 10:32:46 AM
Cyklo komputery Blackburn Delphi jsou vybaveny hodinami, které umožňují nastavení 12 nebo
24 formátu. Je také možno hodiny úplně vypnout pro urychlený postup jednotlivými funkcemi.
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:38
Č ESKY
NASTAVENÍ Č ASU A DATA
C Y K L O K O M P U T E R 38
10/17/05 10:32:46 AM
Č ESKY
NASTAVENÍ Č ASU A DATA
NÁVOD—NA Ř I Ď TE Č AS A DATUM
1. Začněte v náhledu Time of Day (čas) ve spodní části displeje při aktivované funkci čas a
datum.
2. STISKNĚTE A PŘIDRŽTE tlačítko MODE na cca 2 vteřiny.
3. Ikona VIEW se objeví ve spodní části displeje a ON nebo OFF bude blikat uprostřed.
4. Vyberte ON nebo OFF STISKNUTÍM tlačítka OPTION. STISKNĚTE tlačítko MODE pro
nastaveno 12/24 hodinového režimu.
a. Zvolte ON pokud si přejete, aby funkce času ubyla součástí funkcí v dolní části
displeje.
b. Zvolte OFF odkud si nepřejete, aby funkce času ubyla součástí funkcí v dolní části
displeje.
5. Opakujte body 3 a 4 pro nastavení hodin a minut a STISKNĚTE tlačítko MODE pro
opuštění náhledu.
POZNÁMKA: Před programováním jakýchkoli funkcí musí být primární stopky vynulovány.
STISKNĚTE A PŘIDRŽTE tlačítko S/S v náhledu denní vzdálenosti (DST).
39
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:39
10/17/05 10:32:46 AM
Č ESKY
NASTAVENÍ Č ASU A DATA
NÁVOD—NA Ř I Ď TE Č AS A DATUM
BOD 1 & 2
BOD 4
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:40
BODY 3 A 4
BOD 5
C Y K L O K O M P U T E R 40
10/17/05 10:32:47 AM
Č ESKY
PRÁCE SE STOPKAMI – DOBA JÍZDY A CELKOVÁ
DOBA
Sběr všech dat je spojen primární dobou jízdy a celkovou dobou jízdy stopek. Data jako
například průměry a maxima v paměti jsou generována pouze pokud primární stopky běží.
Vynulování doby jízdy RT a celkové doby TT vynuluje též všechna ostatní data v paměti
41
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:41
10/17/05 10:32:51 AM
SPUŠT Ě NÍ A ZASTAVOVÁNÍ STOPEK (DOBA JÍZDY)
Č ESKY
SPOUŠT Ě NÍ, ZASTAVOVÁNÍ A NULOVÁNÍ PAM Ě TI
STOPEK
Funkce stopek na dobu jízdy je plně automatická a je závislá na záznamu o rychlosti. Pokud
cyklo komputer přijímá signál o rychlosti, stopky běží, při zastavení signál use zastaví i stopky.
POUŠT Ě NÍ A ZASTAVOVÁNÍ STOPEK (CELKOVÁ DOBA JÍZDY)
Po vynulování se stopky zapnou při prvním signálu rychlosti nebo nejsou-li zapnuty manuálně
STISKNUTÍM tlačítka START/STOP. Od této chvíle celková doba stopek běží až do STISKNUTÍ
tlačítka START/STOP.
VYNULOVÁNÍ VŠECH DAT
Pro vynulování stopek pamětí STISKNĚTE A PŘIDRŽTE tlačítko START/STOP na cca 2 vteřiny, v
náhledu ujetá vzdálenost (DST).
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:42
C Y K L O K O M P U T E R 42
10/17/05 10:32:51 AM
Č ESKY
NULOVÁNÍ MAXIMÁLNÍ RYCHLOSTI A MAXIMÁLNÍ
KADENCE
Cyklo komputery Delphi umožňují nulování maximální rychlosti a maximální kadence nezávisle
od ostatních uložených dat. Tato funkce je užitečná při sprintovém tréninku, kdy je možno
informace nulovat po každém sprintu. Pro vynulování maximální rychlosti a maximální kadence
STISKNĚTE A PŘIDRŽTE tlačítko START/STOP vjednom z těchto náhledů.
43
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:43
10/17/05 10:32:52 AM
BATERIE
Č ESKY
TECHNICKÁ DATA
Baterie cyklo komputeru—CR 2032 3v Lithium
FUNKCE A OPERACˇNÍ DOSAH
Cyklo funkce
Rychlost —0-199.9 Míle nebo Kilometry/Hod—0.1 Mi nebo Km/Hod
Průměrná rychlost —0-199.9 Míle nebo Kilometry/Hod—0.1 Mi nebo Km/Hod
Maximální rychlost —0-199.9 Míle nebo Kilometry/Hod—0.1 Mi nebo Km/Hod
Délka jízdy—0-999.99 Míle nebo Kilometry—0.01 Mi nebo Km
Celková délka jízdy 1—0-99,999 Míle nebo Kilometry—1.0 Mi nebo Km
Celková délka jízdy 2— Odometer 1—0-99,999 Míle nebo Kilometry—1.0 Mi nebo Km
Celková délka jízdy 1+2— Odometer 1—0-99,999 Míle nebo Kilometry—1.0 Mi nebo Km
Kadence —0-250 ot/min—1 ot/min
Průměrná kadence—0-250 ot/min—1 ot/min
Maximální kadence—0-250 ot/min—1 ot/min
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:44
C Y K L O K O M P U T E R 44
10/17/05 10:32:52 AM
Č ESKY
TECHNICKÁ DATA
FUNKCE A OPERACˇNÍ DOSAH
Funkce stopek
Stopky, doba jízdy—0-99hod 59min 59vt-1.0 vt
Stopky, celková doba jízdy —0-99hod 59min 59vt-1.0 vt
Ostatní funkce
Auto Start/Stop
12/24 hod režim
11 přednastavených velikostí kol
45
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:45
10/17/05 10:32:52 AM
Pokud máte se svým cyklo komputerem Blackburn Delphi jakékoli problémy vyhledejte prosím
www.blackburndesign.com/support
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:46
Č ESKY
ZÁRUKA A OPRAVY
C Y K L O K O M P U T E R 46
10/17/05 10:32:53 AM
©
Blackburn_23_CZ.indd Sec1:47
10/17/05 10:32:53 AM
Blackburn_23_Manual2.indb 1
SLOVENSKY
10/14/05 10:52:26 AM
SLOVENSKY
TABLE OF CONTENTS
OBSAH
Úvod
1
Varovania a Upozornenia
2
Používanie výrobku
3
Hlavné časti cyklo komputeru Blackburn Delphi
4
Vynulovanie komputera a vrátenie do základného nastavenia
5
Prepravný a úsporný režim
6
Výmena batérie v cyklo komputery Blackburn Delphi
7
Montáž cyklo komputeru na bicykel
9
Tlačídlá a ich funkcie
15
Náhľady LCD displeja
18
Blackburn_23_Manual2.indb 2
10/14/05 10:52:26 AM
TABLE OF CONTENTS
OBSAH
23
Nastavenie na jeden bicykel / Nastavenie na druhý bicykel
27
Nastavenie velkosti kolesa, Nastavenie jednotiek a stopiek
28
Nastavenie celkovéj vzdialenosti
36
Nastavenie času a dátumu
38
Práca so stopkami – čas jazdy a celkový čas
41
Pustenie a zastavenie stopiek-vynulovanie pamäte
42
Vynulovanie maximálnej rýchlosti a maximálnej kadencie
43
Technické dáta
44
Záruka a opravy
46
Blackburn_23_Manual2.indb 3
SLOVENSKY
Bežné funkcie
10/14/05 10:52:26 AM
SLOVENSKY
ÚVOD
Chceli by sme Vám pogratulovať k zakúpeniu cyklo komputera Blackburn Delphi. Cyklo
komputery Blackburn Delphi sú jedny z najdokonalejších na súčasnom trhu. Sú navrhnuté tak
aby uspokojili potreby aj toho najnáročnejšieho cyklistu. Cyklo komputery Delphi ponúkajú
široký sortiment funkcií,vrátane bezdrôtového prenosu ECG – presného a bezdrôtoveho snímania
tepovej frekvencie a veľmi presne fungujúceho výškomeru. Firma Blackburn vynaložila veľké
úsilie na to, aby priniesla na trh jeden z nejdokonalejších cyklo komputerov. Svojimi výrobkami
sme si tak istý,že ich ponúkame s CELOŽIVOTNOU ZÁRUKOU na výrobné závady alebo závady
materialu. Na strane 46 nájdete presný popis záruk Bell Sports (Bell Sports Limited Warranty).
Tento návod je neoddeliteľnou súčasťou Vášho cyklo komputera. Prosíme Vás prečítajte si ho
pozorne při prvopočiatočnom nastavení a potom pri práci s novým cyklo komputerom. Aj po
osvojení si všetkých funkcií cyklo komputera si návod uschovejte pre budúcu potrebu.
1
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:1
10/14/05 10:52:26 AM
VAROVANIA A UPOZORNENIA
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:2
CYKLO KOMPUTER
SLOVENSKY
VAROVANIE—cyklo komputery a tepové monitory Blackburn sú nástroje pre použitie pri
cvičeniach a tréningu. Pred začiatkom akéhokoľvek trenigového programu sa poraďte o svojích
plánoch s lekárom
VAROVANIE—buďte sústredený a pozorný na cestu pred seba, nikdy se nerozptylujte prácou
s cyklo komputerom pri jazde na bicykli. Pre zvýšenie bezpečnosti pri jazde, doporučujeme
prilbu Bell alebo Giro.
POZOR—cyklo komputery Blackburn sú zložité přístroje. Doporučujeme, aby boli inštalované len
kvalifikovanými technikmi v autorizovaných predajniach Blackburnu. Neprečítanie návodu, môže
mať za následok poškodenie pri neodbornej inštalácii, ktoré môže tiež zrušiť záruku. Pokiaľ
máte akékoľvek pochybnosti ohľadom zostavenia, inštalácie alebo používania cyklo komputera
Blackburn príďte sa poradiť do najbližšej autorizovanej predajne.
POZOR—tento cyklo komputer je vyrobený tak aby bol vodotesný za normálnych jazdných
podmienok. Nemal by sa však ponárať do vody. Tiež by nemal zostávať na bicykli počas
transportu na aute.
2
10/14/05 10:52:27 AM
SLOVENSKY
STAROSTLIVOS Ť A ÚDR Ž BA
Cyklo komputery Blackburn obsahujú veľa citlivých elektronických súčiastok, ktoré môžu byť
ľahko poškodené vysokou teplotou, nárazmi alebo nešetrným zaobchádzaním. Pri adekvátnej
starostlivosti a údržbe cyklo komputera Blackburn je schopný spoľahlivo fungovať veľa rokov.
Poškodenie zavinené nedostatečnou údržbou alebo nešetrným zaobchádzaním môže ťiež zrušiť
záruku na tento výrobok.
NIKDY—Nenechávejte cyklo komputer v aute za horúceho a slnečného počasia
NIKDY—neskladujte cyklo komputer v plastovej alebo inej nepriedušnej nádobe.
3
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:3
10/14/05 10:52:27 AM
HLAVNÉ Č ASTI CYKLO KOMPUTERU
BLACKBURN DELPHI
1
1 DISPLEJ CYKLO KOMPUTERU
2
6
3
SLOVENSKY
2 MAGNET NA KOLESO
3 UPEV Ň OVACIE VIAZA Č E
4 DR Ž IAK NA DRÔTOVÝ SNÍMA Č
5 DRÔTOVÝ SNÍMA Č RÝCHLOSTÍ A
KADENCIE
5
4
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:4
6 NÁVLEK DR Ž IAKU
CYKLO KOMPUTER
4
10/14/05 10:52:28 AM
SLOVENSKY
NAVRÁTENIE CYKLO KOMPUTERU DO
ZÁKLADNÉHO NASTAVENIA
Na spodnej strane cyklo komputera nad vrchnákom batérie je malé skryté tlačidlo vynulovania
– RESET. Stlačením tlačidla špáradkom, alebo iným ostrým nástrojom navrátime všetky funkcie
programov do základného nastavenia. Toto môže byť dosiahnuté aj výmenou batérie.
POZOR—Stlačenie tohoto tlačidla automaticky vymaže všetky informácie v pamäti cyklo
computera.
TLA Č IDLO VYNULOVANIA
5
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:5
10/14/05 10:52:28 AM
PREVOZOVÝ A ÚSPORNÝ RE Ž IM
PREVOZOVÝ REŽIM—Cyklo komputeru Blackburn Delphi sa predáva v
SLOVENSKY
PREVOZOVOM REŽIME. To znamená, že LCD displej je čistý.Robí sa to z
dôvodu úspory batérie. Stlačením ktoréhokoľvek tlačidla cyklo komputeru sa
aktivuje a privedie do základného nastavenia.
POZNÁMKA: Je možné, že Váš cyklo komputer bol už před predajom
aktivovaný. Nemá to však nepriaznivý vpliv na bateriu prístroja.
ÚSPORNÝ REŽIM—Keď sú obvody cyklo komputeru vypnuté, cyklo komputer se
dostává do ÚSPORNÉHO REŽIMU. V ÚSPORNOM REŽIME displej cyklo
komputera zobrazuje čas, stopky (RT nebo TT) a nastavenie (míle alebo km).
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:6
CYKLO KOMPUTER
6
10/14/05 10:52:28 AM
VÝMENA BATÉRIE V CYKLO KOMPUTERY
BLACKBURN DELPHI
SLOVENSKY
Cyklo komputre Blackburn Delphi používajú líthiovú bateriu CR2032 3v. V normálnych
podmienkach vydrží táto batéria približne jeden rok.
VÝMENA BATÉRIE V CYKLO KOMPUTERY
1. S použitím mince odskrutkujte vrchnák batérie (proti smeru hodinových ručičiek).
2. Dajte pozor aby sa nepoškodil ťesniaci krúžok na vrchnáku batérie, a opatrne vyberte
vybitú batériu.
3. Novú batériu vložte do cyklo komputeru kladným pólom (+) navrch.Dajte pozor aby nebol
ohnutý kontaktný pliešok batérie.
4. Pomocou mince zaskrutkujte vrchnák.(v smere hodinových ručiček).
5. Ak je tesniaci krúžok poškodený, treba ho vymeniť.
7
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:7
10/14/05 10:52:29 AM
VÝMENA BATÉRIE V CYKLO KOMPUTERY
BLACKBURN DELPHI
SLOVENSKY
POZOR—Pri výmene batérie dávajte pozor, aby nebola porušená vodotěsnost cyklo komputera.
Neodborná výmena môže poškodiť tesnenie a tak zrušiť záruku.
VŽDY—V prípade akéhokoľvek problému s cyklo komputerom najskôr skontrolujte batériu.
Väčšina problémov je spôsobená vybitými alebo slabými batériami.
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:8
CYKLO KOMPUTER
8
10/14/05 10:52:29 AM
MONTÁ Ž CYKLO KOMPUTERA NA BICYKEL
SLOVENSKY
MONTÁŽ DRÔTOVÉHO SNÍMAČA RÝCHLOSTI
Cyklo komputer Delphi 2.0 používa jeden snímač z drátovým spojením na
prednú vidlicu.
1. Inštaulujte snímač a gumovú podložku na vidlicu s použitím motážnej
pásky.
2. Pripevníte magnet na špicu kolesa, na rovnakú stranu kde je
umiestnený snímač. Pritiahnite skrutku magnetu aby pevne držal ale
tak, aby sa s magnetom dalo ešte pohybovať.
3. Dolaďte posatvenie magnetu do správném polohy podia obrázku.
Magnet by mal prebiehať okolo snímača stredom čary na ňom vo
vzdialenosti cca 1 – 3 mm.
POZNÁMKA:
Vzdialenosť medzi magnetom a snímačom by mala byť cca
1 - 3 mm. Čím je mahnet bližšie, tým j e to lepšie.
9
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:9
10/14/05 10:52:29 AM
MONTÁ Ž CYKLO KOMPUTERA NA BICYKEL
MONTÁŽ DRÔTOVÉHO SNÍMAČA RÝCHLOSTI
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:10
SLOVENSKY
4. Veďte kabeláž snímača po vidlici smerom nahor. Pripevnite ju pripravenou páskou.
Kabeláž by mala byť navinutá na brzdový bowden tak aby sa s riadidlami dalo voľne
otáčať. Pripevnite držiak cyklo komputera na riadidlá a dotiahnite montážnu skrutku.
POZNÁMKA: K držiaku sú pripravené dve gumové podložky. Tenšia z nich sa používa na riadidlá
s priemerom 31,8mm. Hrubšia na štandardné riadidlá s priemerom 26,0mm
POZOR—V prípade montáže na bicykel s odpruženou vidlicou, je potrebné aby sa kabeláž
snímača nenapínala pri pohybe vidlice.
C Y K L O K O M P U T E R 10
10/14/05 10:52:30 AM
MONTÁ Ž CYKLO KOMPUTERA NA BICYKEL
SLOVENSKY
MONTÁ Ž DRÔTOVÉHO SNÍMA Č A KADENCIE
U cyklo komputera Delphi 3.0 sú rychlosť aj kadencia na zadnom kolese snímané s použitím
dvoch snímačov na jednej kabeláži. Jeden snímač prenáša rýchlost na zadnom kolese, druhý
kadenciu z kľuky. Snímač kadencie je označený písmenom C
1. Pripevnite snímač kadencie na ľavú trubku pod reťaz, v mieste osi pedála s použitím
montážnej pásky. Dotiahnite pásku tak aby sa snímač nehýbal, ale zatiaľ nie úplne.
Doporučujeme namontovať snímač na vrchnú stranu trubky.
POZNÁMKA: Snímače by mali byť nainštalované tak, aby kabeláže smerovali do prednej časti
bicykla.
2. Pripevnite magnet na zadnú stranu ľavej kľuky s použitím montážnej pásky tak, aby bol čo
najbližšie k ose pedála.
11
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:11
10/14/05 10:52:30 AM
MONTÁ Ž CYKLO KOMPUTERA NA BICYKEL
MONTÁ Ž DRÔTOVÉHO SNÍMA Č A KADENCIE
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:12
SLOVENSKY
3. Dolaďte postavenie snímača voči pedálu tak, aby vzdialenosť medzi nimi bola cca 13mm.Keď budete s postavením spokojný, dotiahnite montážne pásky úplne.
4. Prebitočnú kabeláž omotejte okolo tubky a připevníte snímač rýchlosti připravenou
montážnou páskou.
5. Pripevnite tak aby držal, nie však úplne, aby sa smagnetom dalo pohibovať.
6. Dolaďte postavenie magnetu a snímača do správnéj polohy podľa obrázku. Keď budete s
nastavením spokojný úplne dotiahnite skrutku magnetu a pásku snímača.
C Y K L O K O M P U T E R 12
10/14/05 10:52:30 AM
MONTÁ Ž CYKLO KOMPUTERA NA BICYKEL
SLOVENSKY
MONTÁ Ž DRÔTOVÉHO SNÍMA Č A KADENCIE
7. Kabeláž snímača veďte stredom dolnej rámovej trubky smerom k hlavovému zloženiu.
Pripevníte kabeláž pripravenými páskami. Od hlavového zloženia by mala byť kabeláž
omotaná okolo brzdového alebo radiceho bowdenu.
POZOR—Dajte pozor aby kabeláž pri riadidlach bola dostatočne volná, aby sa pri ich zatáčaní
nenapínala.
8. Pripevnite držiak cyklo komputera na riadidlá a dotiahnite montážnu skrutku.
13
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:13
10/14/05 10:52:31 AM
MONTÁ Ž CYKLO KOMPUTERA NA BICYKEL
MONTÁ Ž CYKLO KOMPUTERA DO DR Ž IAKU NA
RIADIDLÁCH A JEHO TESTOVANIE
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:14
SLOVENSKY
Po inštalácii snímačou na bicykel, je možné zasunuť Delphi cyklo komputer
do pripraveného držiaku. Cyklo komputer by mal byťv držiaku Z AISTENÝ
počutelným CVAKNUTIM. Ak ho počuť nebudete a zadná strana cyklo
komputera nie je súbežná so zadnou stranou držiaka cyklo komputer nie je
zaistený a mohol by vypadnúť.
Po dokončení montáže zatočte kolesom a presvědčte sa, že sa na displeji
zobrazia informácie o rýchlosti a kadencii. Pokiaľ niektorá informácia chýba,
presvědčte sa či magnety prebiehajú okolo snímačou na správnom mieste a
vo vzdialenosti cca 1-3mm. Pokiaľ je táto vzdialenosť okolo 3mm, zmenšite
ju a znova cyklo komputer otestujte.
C Y K L O K O M P U T E R 14
10/14/05 10:52:31 AM
TLA Č IDLÁ A ICH FUNKCIE
SLOVENSKY
STLA Č ENIE ALEBO STLA Č ENIE A PRIDR Ž ANIE
Toto sú dva spôsoby ovládania tlačidiel cyklo komputera Dolphi.
RÝCHLE STLA ENIE—Tlačidlo je stlačené rýchlo a jednorázovo. Toto je najčastejší spôsob
ovladania tlačidiel pre väčšinu funkcii.V návode bude jednorázové STLAČENIE indikované
MODROU.
STLAČENIE A PRIDRŽANIE—Tlačidloje stlačené a pridržané po dobu 2 sekúnd dokiaľ sa
požadovaná funkcia nezobrazí. Tento spôsob ovladania sa najčastejšie používa k vstupu do
programovacej funkcie alebo k vynulovaniu.V návode bude STLAČENIE A PRIDRŽANIE indikované
ČERVENOU.
15
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:15
10/14/05 10:52:31 AM
TLA Č IDLÁ A ICH FUNKCIE
TLA Č IDLO NAD DISPLEJOM/TLA Č IDLO EL
SLOVENSKY
Primárne funkcie
• STLAČTE A PRIDRŽTE pre zmenu náhľadu hornej strany
displeja.
TLA Č IDLO OPTION
Primárne funkcie
• STLAČTE pre zmenu funkcií v jednotlivých NÁHĽADOCH.
Druhotné funkcie
• STLAČTE pre zvýšenie čísiel v nastavovacom náhlade
smerom hore. STLAČTE A PODRŽTE pre rýchle zvíšenie.
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:16
C Y K L O K O M P U T E R 16
10/14/05 10:52:32 AM
TLA Č IDLÁ A ICH FUNKCIE
TLA Č IDLO START/STOP
SLOVENSKY
Primárne funkcie
• STLAČTE pre pustenie a zastavenie stopiek počas doby jazdyTT.
• STLAČTE A PRIDRŽTE pre vynulovanie všetkých dát z jazdy.
Druhotné funkcie
• STLAČTE pre nastavenie dát smerom dole. PRIDRŽTE pre
rýchle zvíšenie.
• STLAČTE A PRIDRŽTE pre vynulovanie maximálnej a
minimálnej rýchlosti v příslušných náhľadoch.
TLA Č IDLO MODE
Primárne funkcie
• STLAČTE pre zmenu náhľadu.
Druhotné funkcie
• STLAČTE A PRIDRŽTE pre vloženie dát.
• STLAČTE pre vyhranie položky pri vkladaní dát.
17
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:17
10/14/05 10:52:32 AM
Č ASTI
LCD DISPLEJA
KM/H A M/H
Aktuálna rýchlost je vždy
zobrazená v ľavom hornom
rohu LCD displeja.
Tieto skratky indikujú
nastavené jednotky Míle
alebo Kilometre.
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:18
SLOVENSKY
RÝCHLOSŤ
C Y K L O K O M P U T E R 18
10/14/05 10:52:33 AM
SLOVENSKY
Č ASTI
LCD DISPLEJA
VRCHNÁ ČASŤ
DISPLEJA S DALŠIMI
DÁTAMI
Dátová časť displeja v jeho
vrchnéj časti je jednou z
jedinečných funkcií cyklo
komputera Blackburn
Delphi. V tejto časti je
možné zobraziť aktuálnu
kadenciu, tepovú frekvenciu
(5.0 a 6.0), alebo nechať
okno prázdne.
CAD
Táto skratka označuje,že
kadencia je aktuálne
zobrazená v dátovej časti
displeja.
POROVNÁVACIE
ŠÍPKY
Šípky ukazujú či je Vaša
aktuálna rýchlost vyššia,
nižšia alebo rovnaká ako
priemerná rýchlost.
19
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:19
10/14/05 10:52:33 AM
Č ASTI
LCD DISPLEJA
RT/TT
Prostredný riadok LCD
displeja ukazuje dáta
primárnych stopiek.
Tieto skratky označujú,
že primárne stopky
sú nastavené na dobu
jazdy(RT), pričom sa však
stopky púšťajú a zastavujú
točením kolesa. (TT)
označuje, že stopky idú
priebežne.
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:20
SLOVENSKY
NÁHĽAD STOPIEK
C Y K L O K O M P U T E R 20
10/14/05 10:52:33 AM
Č ASTI
LCD DISPLEJA
DOLNÁ DÁTOVÁ ČASŤ DISPLEJA
SLOVENSKY
Dolná dátová časť displeja ukazuje veľké množstvo
sekundárnych funkcií. Táto časť displeja je ovládaná
tlačidlami MODE a OPTION. Stlačeníe tlačidla MODE
zobrazuje nasledujúce informácie:
Rýchlosť
Vzdialenosť
Kadenciu (pokiaľ je aktivovaná
Čas a deň (pokiaľ je aktivovaný)
Stlačenie tlačidla OPTION zobrazuje sub funkcie v
každéj kategórii.
21
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:21
10/14/05 10:52:33 AM
Č ASTI
LCD DISPLEJA
AM
Naľavo v dolnej časti
displeja sú ikony označujúce
bicykel 1 a bicykel 2.
STLAČTE A PRIDRŽTE
tlačidlá MODE a OPTION
súčastne. Bicykle je možné
zneniť kedykoľvek.
Táto skratka sa nachádza
v dolnoj časti displeja a
indikuje čas do obeda v
dvanásťhodinovom režime.
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:22
SLOVENSKY
BICYKEL 1/BICYKEL 2
C Y K L O K O M P U T E R 22
10/14/05 10:52:34 AM
ZÁKLADNÉ FUNKCIE
SLOVENSKY
SÉRIA FUNKCII MODE A OPTION
Po RÝCHLYCH STLAČENIACH tlačidiel MODE a OPTION tento náhľad ukazuje informácie v dolnej
časti displeja.
23
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:23
10/14/05 10:52:34 AM
ZÁKLADNÉ FUNKCIE
TLAČIDLO MODE
DENNÁ
VZDIALENOS
VZDIALENOSŤ
AKTUÁLNA
KADENCIA
SLOVENSKY
TLAČIDLO OPTION
PRIEMERNÁ
RÝCHLOSŤ
RÝCHLOS
Keď horná čas
Ke
asť
displeja neukazuje ni
nič.
MAXIMÁLNA
RÝCHLOSŤ
RÝCHLOS
CELKOVÁ
VZDIALENOS
VZDIALENOSŤ
BICYKEL 1
PRIEMERNÁ
KADENCIA
CELKOVÁ
VZDIALENOS
VZDIALENOSŤ
BICYKEL 2
MAXIMÁLNA
KADENCIA
CELKOVÁ
VZDIALENOSŤ
VZDIALENOS
BICYKEL 1 A 2
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:24
C Y K L O K O M P U T E R 24
10/14/05 10:52:34 AM
ZÁKLADNÉ FUNKCIE
SLOVENSKY
SÉRIA FUNKCIÍ V HORNEJ Č ASTI DISPLEJA
Tento diagram zobrazeje informácie, ktoré sú zobrazené v hornéj časti displeja. Je možné zvoliť
nič alebo kadencia.
TLAČIDLO HORNEJ ČASTI DISPLEJA
NIČ S
NI
POROVNANÍM
RÝCHLOSTI
KADENCIA S
POROVNANÍM
RÝCHLOSTI
25
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:25
10/14/05 10:52:35 AM
ZÁKLADNÉ FUNKCIE
NÁVOD—NASTAVENIE FUNKCIÍ V HORNEJ Č ASTI DISPLEJA
POZNÁMKA:
Keď je kadencia zobrazená v hornej časti displeja, nie je už v informačnej
postupnosti dolnej časti displeja.
POZNÁMKA:
Pri Delphi 2.0 je kadencia zobrazená iba keď je cyklo komputer zasunutý do
držiaka.
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:26
SLOVENSKY
1. V základnom nastavení (po výmene batérie) je horná časť displeja čistá. Vždy keď je cyklo
komputer Delphi pripojený k snímaču kadencie je KADENCIA zobrazená v hornéj časti
displeja.
2. Pre zmenu funkcie v hornéj časti displeja STLAČTE A PRIDRŽTE horné tlačidlo EL na cca 2
sekundy, pokiaľ sa čísla nezmenia
C Y K L O K O M P U T E R 26
10/14/05 10:52:35 AM
NASTAVENIE BICYKEL 1/ BICYKEL 2
SLOVENSKY
Cyklo komputre Blackburn Delphi umožňujú nezávislé nastavenie pre dva bicykle.Väčšina
funkcií je nezávislá. Napríklad je možné nastaviť vzdialenosť v mílach na bicykli 1 a v
kilometroch na bicykli 2.
POZNÁMKA:
Pred programovaním akýchkoľvek funkcií musia byť primárne stopky vynulované.
STLAČTE A PRIDRŽTE tlačidlo S/S v náhľade dennej vzďialenosti (DST).
NASTAVENIE FUNKCIÍ BICYKEL 1 A BICYKEL 2
STLAČTE A PRIDRŽTE spolu tlačidlo MODE A OPTION. Keď sa ikony 1-2 zmenia tlačidlá
uvoľnite.
27
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:27
10/14/05 10:52:35 AM
NASTAVENIE VE Ľ KOSTI KOLIES ,
JEDNOTIEK A STOPIEK
Cyklo komputery Blackburn Dlephi používajú kombinovaný koeficient veľkosti kolesa a
pneumatiky.Čím je toto nastavenie presnejšie, tým je potom presnější výsledok merania. Na
druhej strane odchylky menšie ako 30mm budú mať na celkový výsledok veľmi malý efekt.
SLOVENSKY
PREDNASTAVENIE VE Ľ KOSTI KOLIES
Pre jednoduché nastavenie majú cyklo komputery Blackburn
Delphi v pamäti 11 najčastejšie používaných veľkostí kolies
a pneumatík. Jednoducho vyberte jednu z veľkostí v zozname
cyklo komputera.
Nasledujúce veľkosti kolies sú prednastavené v cyklo
komputery. Pri výbere a nastavení sa riaďte inštrukciami na
stane 31.
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:28
C Y K L O K O M P U T E R 28
10/14/05 10:52:36 AM
NASTAVENIE VE Ľ KOSTI KOLIES ,
JEDNOTIEK A STOPIEK
SLOVENSKY
NAMERANÁ VE Ľ KOS Ť KOLESA
Ak veľkosť kolesa/pneumatiky nie je prednastavená v programe cyklo
komputera alebo ak vyžadujete úplnú presnost, je možné nastaviť obvod
kolesa manuálne. Je možné použiť jednu z nasledujúcich metód merania
obvodu kolesa.
MERANIE OBVODU KOLESA METÓDOU PRIEMERU
Táto metóda je veľmi rýchla a presná.
1. Postavte bicykel na rovnú podložku a zmerajte vzdialenosť od stredu
osi kolesa k podložke. (v milimetroch).
2. Násobte toto číslo 6.28 a nastavte tento výsledek do komputera podľa
návodu na strane 32.
29
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:29
10/14/05 10:52:36 AM
NASTAVENIE VE Ľ KOSTI KOLIES ,
JEDNOTIEK A STOPIEK
MERANIA OBVODU KOLESA METÓDOU VALIVOU
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:30
SLOVENSKY
Valivá metóda je najpresnejšia metóda na stanovenie obvodu kolesa s pneumatikou.
1. S kolesom na rovnej a hladkej podložke urobte značku na pneumatike presne v miste kde
sa s podložkou dotýkajú.
2. Tlačte bicykel pokiaľ sa značka na pneumatike opät nedotkne podložky. Na tom mieste
urobte ďaľšiu značku. Pre úplnú presnost seďte na bicykli a nechajte sa niekým tlačiť.
3. Zmerajte vzialenosť medzi značkami na podložke a výsledok v milimetroch uložte do cyklo
komputera podľa návodu na strane 32.
C Y K L O K O M P U T E R 30
10/14/05 10:52:36 AM
NASTAVENIE VE Ľ KOSTI KOLIES ,
JEDNOTIEK A STOPIEK
SLOVENSKY
NÁVOD—ZVOLTE JEDNU Z PREDNASTAVENÝCH HODNÔT
VE Ľ KOSTI KOLESA
1.
2.
3.
4.
Vyberte koleso 1 alebo koleso 2 (str 29) Choose Bike 1 or Bike 2. (Page 27)
V náhľade prejdenej vzdialenosti (DST) V spodnej časti displeja.
TLAČTE A PRIDRŽTE tlačidlo MODE na cca 2 sekundy.
STLAČTE tlačidlo OPTION alebo START/STOP a Vyberte jednu z dopredu nastavených
veľkostí kolesa v strede displeja. Heslo WHEEL sa objavý v spodnej časti displeja.
5. Vyberte jednu z ních a STLAČTE tlačidlo MODE a pokračujte v natavení jednotiek v
náhľade SET viď (str 34).
BODY 2 A 3
BOD 4
BOD 5
31
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:31
10/14/05 10:52:37 AM
NASTAVENIE VE Ľ KOSTI KOLIES ,
JEDNOTIEK A STOPIEK
NÁVOD—NASTAVTE PRESNÚ VE Ľ KOS Ť KOLESA
5.
6.
7.
8.
Vyberte koleso 1 alebo koleso 2 (str 29) Choose Bike 1 or Bike 2. (Page 27)
V náhľade prejdenej vzdialenosti (DST) V spodnej časti displeja.
TLAČTE A PRIDRŽTE tlačidlo MODE na cca 2 sekundy.
STLAČTE tlačidlo OPTION alebo START/STOP kým číslo 2096 nezačne blikať v strede
displeja.
STLAČTE jeden krát tlačidlo MODE. Jednotky v čísle na displeji začnú blikať.
Zmente tieto čísla RÝCHLIMI STLAČENIAMI tlačidla OPTION a tlačidla START/STOP. Potom
uložte toto číslo do pamäte STLAČENÍM tlačidla MODE.
Opakujte kým všetky čísla nebudú nastavené.
Nakoniec STLAČTE tlačidlo MODE pre postup k nastaveniu jednotiek (str. 34).
POZNÁMKA:
SLOVENSKY
1.
2.
3.
4.
Pred programovaním akýchkoľvek funkcií musia byť primárne stopky vynulované.
STLAČTE A PRIDRŽTE tlačidlo S/S v náhľade dennej vzďialenosti (DST).
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:32
C Y K L O K O M P U T E R 32
10/14/05 10:52:37 AM
NASTAVENIE VE Ľ KOSTI KOLIES ,
JEDNOTIEK A STOPIEK
NÁVOD—NASTAVTE PRESNÚ VE Ľ KOS Ť KOLESA
SLOVENSKY
p
BODY 2 A 3
BOD 4
p
BOD 5
BOD 6
BODY 7 A 8
33
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:33
10/14/05 10:52:38 AM
NASTAVENIE VE Ľ KOSTI KOLIES ,
JEDNOTIEK A STOPIEK
NÁVOD—NASTAVTE JEDNOTKY
SLOVENSKY
1. V náhľade SET Speed (rýchlosť/ vzdialenosť), skratky M/H (Míle za hodinu) alebo KM/H
(Kilometre za hodinu) budú blikať v hornéj časti displeja.
2. STLAČTE tlačidlo OPTION pre voľbu M/H alebo KM/H.
3. Urobte výber STLAČENÍM tlačidla MODE, postúpte do náhľadu SET Chronograph (stopky).
BOD 2
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:34
C Y K L O K O M P U T E R 34
10/14/05 10:52:38 AM
NASTAVENIE VE Ľ KOSTI KOLIES ,
JEDNOTIEK A STOPIEK
SLOVENSKY
NÁVOD—NASTAVTE FUNKCIE STOPIEK
1. V náhľade SET Cronograph (stopky) skratky RT (čas jazdy) alebo TT
(celkový čas) budú blikať v hornej časti displeja.
2. STLAČTE tlačidlo OPTION pre voľbu medzi RT alebo TT.
3. Zvolte a STLAČENÍM tlačidla MODE opustite tento náhľad.
ČAS JAZDY (RT)—Pokiaľ je zvolený čas jazdy RT stopky cyklo komputera Delphi
sa spustia a zastavia točením kolies. V tomto nastavení je meraný len čistý
čas jazdy.
CELKOVÝ ČAS (TT)—Pokiaľ je zvolený celkový čas jazdy TT stopky cyklo
komputera Delphi sa spustia prvým otočením kolesa ale vypnúť ich je
možné len manuálne STLAČENÍM tlačidla START/STOP.
BOD 2
BOD 3
35
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:35
10/14/05 10:52:38 AM
NASTAVENIE CELKOVÉJ PREJDENEJ
VZDIALENOSTI
Cyklo komputery Blackburn Delphi sú vybavené nezávislím meraním vzdialenosti pre bicykel 1 a
bicykel 2. Merače môžu byť nastavené na požadovanú vzdialenosť po výmene batérie.
POZNÁMKA:
POZNÁMKA:
POZNÁMKA:
Ak sú merače celkovéj prejdenéj vzdialenosti nastavené na rozdielne jednotky
M/KM, celková prejdená vzdialenosť oboch jednotiek bude vyčíslená v jednotkách
nastavených na bicykli 1.
Zapíšte si prejdenú vzdialenosť pred vybratím batérie.
Pokiaľ je celková prejdená vzdialenosť ktoréhokoľvek merača vzdialenosti
prekročená, displej ukáže 5 pomlčiek.
Pred programovaním akýchkoľvek funkcií musia byť primárne stopky vynulované.
STLAČTE A PRIDRŽTE tlačidlo S/S v náhľade dennej vzďialenosti (DST).
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:36
SLOVENSKY
POZNÁMKA:
C Y K L O K O M P U T E R 36
10/14/05 10:52:39 AM
NASTAVENIE CELKOVÉJ PREJDENEJ
VZDIALENOSTI
SLOVENSKY
NÁVOD—NASTAVENIE CELKOVEJ PREJDENÉJ VZDIALENOSTI
1. V jednom z náhľadov ( Odo 1, Odo 2 alebo Odo1/2) pre bicykel 1
alebo Bicykel 2.
2. STLAČTE A PRIDRŽTE tlačidlo MODE na cca 2 sekundy.
3. ODO 1 sa objavý v spodnej časti displeja s číslom „00,000“ v srede.
4. Nastavte ODO 1 RÝCHLIM STLAČENÍM tlačidla OPTION a START/STOP.
Pre rýchle zvýšenie STLAČTE A PRIDRŽTE.
5. Po nastavení požadovanéj hodnoty ODO 1, STLAČTE uložte a stlačením
tlačidla MODE postúpte do ODO 2.
6. Opakujte body 3 a 4.
7. STLAČTE tlačidlo MODE pre ODO 2 a opustite náhľad.
BODY 3 A 4
BODY 5 A 7
37
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:37
10/14/05 10:52:39 AM
NASTAVENIE Č ASU A DÁTUMU
Cyklo komputery Blackburn Delphi sú vybavené hodinami, ktoré umožňujú nastavenie formátu
12 alebo 24 hod. Hodiny je tiež možné uplne vypnúť pre rychlejší postup funkciami.
SLOVENSKY
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:38
C Y K L O K O M P U T E R 38
10/14/05 10:52:40 AM
NASTAVENIE Č ASU A DÁTUMU
SLOVENSKY
NÁVOD—NASTAVTE DÁTUM A
Č AS
1. Začnite v náhľade Time of Day (čas) v spodnej časti displeja při aktivovanéj funkcii čas a
dátum.
2. STLAČTE A PRIDRŽTE tlačidlo MODE na cca 2 sekundy.
3. Ikona VIEW sa objavý v spodnej časti displeja a ON alebo OFF bude blikať v strede VIEW.
4. Vyberte ON alebo OFF STLAČENÍM tlačidla OPTION . STLAČTE tlačidlo MODE pre
nastavenie 12/24 hodinového režimu.
a. Zvolte ON ak si prajete, aby funkcia času nebola súčasťou funkcií v dolnej časti
displeja.
b. Zvolte OFF ak si neprajete,
5. Opakujte body 3 a 4 pre nastavenie hodín a minút a STLAČTE tlačidlo MODE pre
opustenie náhľadu.
POZNÁMKA:
Pred programovaním akýchkoľvek funkcií musia byť primárne stopky vynulované.
STLAČTE A PRIDRŽTE tlačidlo S/S v náhľade dennej vzďialenosti (DST).
39
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:39
10/14/05 10:52:40 AM
NASTAVENIE Č ASU A DÁTUMU
NÁVOD—NASTAVTE DÁTUM A
Č AS
SLOVENSKY
BOD 1 & 2
BODY 3 A 4
BOD 4
BOD 5
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:40
C Y K L O K O M P U T E R 40
10/14/05 10:52:40 AM
PRÁCA SO STOPKAMI – Č AS JAZDY A
CELKOVÝ Č AS
SLOVENSKY
Ukladanie všetkých dát je spojené primárnou dobou jazdy a celkovou dobou jazdy stopiek.
Dáta ako napríklad priemery a maximá v pamäti sú generované iba ak primárne stopky idú.
Vyulovanie času jazdy RT a celkového času TT vynuluje tiež všetky ostatné dáta v pamäti.
41
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:41
10/14/05 10:52:45 AM
PUSTENIE, ZASTAVENIE A NULOVANIE
PAMÄTE STOPIEK
PUSTENIE A ZASTAVENIE STOPIEK ( Č AS JAZDY)
PUSTENIE A ZASTAVENIE STOPIEK (CELKOVÝ Č AS JAZDY)
Po vynulovaní sa stopky zapnú pri prvom signále rýchlosti alebo ak nie sú zapnuté manuálne
tak STLAČENÍM tlačidla START/STOP. Od tejto chvíle celkový čas stopiek ide až do STLAČENIA
tlačidla START/STOP.
SLOVENSKY
Funkcia stopiek na čas jazdy je úplne automatická a je závislá od záznamu o rýchlosti. Ak cyklo
komputer preberá signál o rýchlosti, stopky idú. Ak signál nie je ,zastavia sa aj stopky.
VYNULOVANIE VŠETKÝCH DÁT
Pre vynulovanie pamäte stopiek STLAČTE A PRIDRŽTE tlačidlo START/STOP na cca 2 sekundy, v
náhľade prejdenej vzdialenosti (DST).
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:42
C Y K L O K O M P U T E R 42
10/14/05 10:52:45 AM
SLOVENSKY
NULOVANIE MAXIMÁLNEJ RÝCHLOSTI A
MAXIMÁLNEJ KADENCIE
Cyklo komputere Delphi umožňujú nulovanie maximálnej rýchlosti a maximálnej kadencie
nezávisle od ostatných uložených dát. Táto funkcia je užitočná pri tréningu krátkých
vzdialeností, kde je možné informácie nulovať po každom úseku. Pre vynulovanie maximálnej
rýchlosti a maximálnej kadencie STLAČTE A PRIDRŽTE tlačidlo START/STOP v jednom z týchto
náhľadou.
43
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:43
10/14/05 10:52:45 AM
TECHNICKÉ DÁTA
BATÉRIE
Batérie cyklo komputera—CR 2032 3v Lithium
SLOVENSKY
FUNKCIE A OPERAÐNÝ DOSAH
Cyklo funkcie
Rýchlosť—0-199.9 Míle alebo Kilometre/Hod—0.1 Mi alebo Km/Hod
Priemerná rýchlosť—0-199.9 Míle alebo Kilometre/Hod—0.1 Mi alebo Km/Hod
Maximálna rýchlosť—0-199.9 Míle alebo Kilometre/Hod—0.1 Mi alebo Km/Hod
Vzdialenosť jazdy—0-999.99 Míle alebo Kilometre—0.01 Mi alebo Km
Celková vzdialenosť jazdy 1—0-99,999 Míle alebo Kilometre—1.0 Mi alebo Km
Celková vzdialenosť jazdy 2—Odometer 1—0-99,999 Míle alebo Kilometre—1.0 Mi alebo Km
Celková vzdialenosť jazdy 1+2—Odometer 1—0-99,999 Míle alebo Kilometry—1.0 Mi alebo Km
Kadencia—0-250 ot/min—1 ot/min
Priemerná kadencia—0-250 ot/min—1 ot/min
Maximálna kadencia—0-250 ot/min—1 ot/min
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:44
C Y K L O K O M P U T E R 44
10/14/05 10:52:46 AM
TECHNICKÉ DÁTA
SLOVENSKY
FUNKCIE A OPERAÐNÝ DOSAH
Funkcie stopiek
Stopky, čas jazdy—0-99hod 59min 59sek-1.0 sek
Stopky, celkový čas jazdy—0-99hod 59min 59sek-1.0 sek
Ostatné funkcie
Auto Start/Stop
12/24 hod režim
11 prednastavených velkostí kolies
45
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:45
10/14/05 10:52:46 AM
ZÁRUKA A OPRAVY
Ak máte so svojim cyklo komputerom Blackburn Delphi akékoľvek problémy vyhľadajte prosím
www.blackburndesign.com/support
SLOVENSKY
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:46
C Y K L O K O M P U T E R 46
10/14/05 10:52:46 AM
©
Blackburn_23_Manual2.indb Sec1:47
10/14/05 10:52:46 AM
©
Blackburn_23_Manual2.indb 50
10/14/05 10:52:47 AM

Podobné dokumenty

Bontrager NODE 1.1 a NODE 2.1

Bontrager NODE 1.1 a NODE 2.1 Při jízdě na kole věnujte svoji pozornost údajům na komputeru pouze krátce (obrázek 1). Pokud nevěnujete dostatečně pozornost situaci na silnici před Vámi, mohli byste ztratit kontrolu a způsobit s...

Více

Manuál v CZ - C5, 407

Manuál v CZ - C5, 407 stiskněte ovladač A, pro zapnutí nebo vypnutí části audio. Poznámka: • Pokud byla audiočást NaviDrive před vypnutím klíče ve spínací skříňce vozidla v provozu, zapne se znovu automaticky znovu po o...

Více

Citroen C6 - návod 2. část

Citroen C6 - návod 2. část veškerý svůj výkon k co nejrychlejšímu snížení rozdílu mezi skutečnou a zvolenou teplotou ve vozidle.

Více