PDF - 200 kB

Transkript

PDF - 200 kB
Téma
REKONSTRUKCE STAVEB
21
01
Základní údaje o stavbě
01 > Společnost KASTEN u tohoto domu realizovala zateplení obvodového pláště
a kompletní sanaci střešního pláště. Proběhla také rekonstrukce lodžií, regulovala se i otopná soustava.
Místo: Lindavská 781-785, Praha 8-Bohnice
Investor: Společenství vlastníků jednotek, Lindavská 781-785
Termín: 05/2011 -10/2011
Vedoucí projektu: Antonín Šimek
Investiční náklady: 21,5 mil. Kč
KASTEN spol. s r.o., je členem Cechu
pro zateplování budov, držitelem certifikátu ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS
18001, držitelem Osvědčení odborné způsobilosti k provádění ETICS.
V roce 2010 společnost získala titul
Firma roku 2010 Středočeského kraje
a v roce 2013 v rámci CZECH TOP 100,
ČEKIA Stability Award 2013 s hodnocením AA (vynikající).
Revitalizace
panelového domu
Podobných panelových domů bylo v 80. letech minulého století
na bohnickém sídlišti postaveno víc. Stály na pěkném, klidném místě
u Čimického háje, jeden jako druhý. Mnoho vchodů, mnoho podlaží,
jedna barva. Šedá. Jako stát, který je vlastnil. Pak přišla změna…
Projekt pro revitalizaci domu č. 781 až
785 vypracovala Pražská expertní a projektová kancelář A.W.A.L., neratovická
společnost KASTEN rekonstrukci realizovala. Zateplení obvodového pláště
domu provedla kontaktním zateplovacím systémem Baumit Pro, kompletní
sanaci střešního pláště budovy a strojoven výtahů hydroizolačním systémem
Pluvitherm s tepelnou izolací tloušťky
160 mm. Proběhla také rekonstrukce lo-
02
02 > Pečlivě provedené detaily na fasádě
www.stavitel.cz
džií včetně výměny zkorodovaných ocelových zábradlí za nová hliníková (zábradlí Aluminco Klasik vertikál s výplní
s bezpečnostním sklem connex bronz
s mléčnou fólií). Regulovala se i otopná
soustava. To všechno trvalo pět měsíců.
Tři věci stály za pozornost
Jednak rekonstrukce střechy: Dřevěná
dvouplášťová střešní konstrukce musela
být kompletně demontována. Vzhledem
k množství dřevní hmoty konstrukce
krovu to byl oříšek. Nové souvrství jednoplášťové střechy se aplikovalo s klempířskými prvky v provedení lakovaný
pozinkovaný plech. V souvislosti se
zateplováním strojoven výtahů bylo nezbytné práce na střeše precizně koordinovat.
Ale nešlo jen o souvislost se zateplováním strojoven výtahů. Tým, vedený
stavbyvedoucím Antonínem Šimkem
a přípravářkou staveb Ivanou Budkovou,
musel brát ohled na hnízdiště rorýse
obecného, kterému se v původní dvouplášťové střeše zalíbilo, a rozhodl se v ní
žít. Rorýse u nás chrání zákon, proto pro
něj musely být připraveny budky, jejichž
vletové otvory tvoří původní větrací mezery dvouplášťové střechy.
Třetí věc se týkala rekonstrukce vzduchotechniky. Původně měla být podle
projektu rekonstruována. Ale ukázalo
se, že mnohem lepší a výhodnější bude
kompletní výměna. Jak vzduchotechnického zařízení na střešním plášti domu,
tak digestoří a ventilátorů v bytech.
Důležité detaily
Kompletně byly zrekonstruovány rampy
na jižním průčelí domu a také vstupy do
domu včetně jejich interiérů a namontování nových domovních telefonů digitálního systému AIPHONE (DT). Všechny
lodžie jsou dnes zasklené, a aby fasáda
nebyla poškozována neodbornými zásahy uživatelů bytů, byly namontovány
držáky pro satelitní antény.
Přes všechny zdánlivé problémy byl
objekt revitalizován ke spokojenosti obyvatel a v pražských Bohnicích přibyl další úspornější zateplený dům. To potvrdila i Česká inspekce životního prostředí,
která provedení prací kontrolovala. 5
-advertorial-
PROSINEC 2015 | STAVITEL 12

Podobné dokumenty