opravné zkoušky a doklasifikace

Transkript

opravné zkoušky a doklasifikace
DOKLASIFIKACEVEŠK.ROCE20152016
JMÉNO
SHRBENÁ
CIPROVÁ
HE\MÁNKOVÁ
FELBABA
GERŽOVÁ
BLAŽEJOVÁ
JELÍNKOVÁ
MAKOVÁ
PLZÁK
VAVERKOVÁ
KOKSTEINOVÁ
LAVIKOVÁ
BUITHI
NOVÁKOVÁ
NGUYEN
HOFFMANOVÁ
HOSLOVÁ
PÍŠOVÁ
PUKYOVÁ
RECZEWSKA
HAMSOVÁ
KUBCOVÁ
KpTOVÁ
SOVOVÁ
ŠINDELÁ\OVÁ
TRNKOVÁ
OVIAK
ŠVACHOVÁ
VRBOVÁ
RINDOVÁ
ŠIMÁKOVÁ
KOKSTEINOVÁ
POLÁKOVÁ
POSPÍŠILOVÁ
T\ÍDA
1.B
1.S
2.B
1.B
1.B
1.A
1.A
1.A
1.A
1.B
2.A
2.A
3.A
3.A
3.B
1.E
1.E
1.E
1.E
1.E
3.E
3.E
3.E
3.E
4.E
4.E
1.S
1.S
2.S
3.S
3.S
2.A
2.A
2.A
P\EDM T datum
AS
ZEK
28.8.
10.00
ZEK
VYP
28.8.
10.00
TEM
28.8.
10.00
TEM
TEC
29.8.
9.00
TEC
TEC
TEC
TEC
TEC
TEC
TEC
do12.9.
TEC
TEC
TEC
TEC
TEC
TEC
TEC
TEC
TEC
TEC
TEC
TEC
TEC
STͲT
29.9.
9.00
STͲT
STͲT
STͲT
STͲT
28.8.Ͳ1.9.
8.00Ͳ13.00
PRO
PRO
PRO
1.
DNE 28.Ͳ29.8.2016
UEBNA ZKOUŠKA ZKOUŠEJÍCÍ
56
D
Ps,TĢ,Ri
D
18
D
Po,NmKm
31
D
Hl,Kr,Fi
D
16
D
Jg,Lu,Št
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
19
D
Fa,Tr,Jg
D
D
D
D
9
D
Že,Fi,Kr
D
D
HOFFMANOVÁ
HAMSOVÁ
KUBCOVÁ
KpTOVÁ
SOVOVÁ
PAVLÍKOVÁ
ŠIMONOVÁ
VÁCHOVÁ
ŽIŽKOVÁ
KARÁSKOVÁ
PANENKOVÁ
HUWAN
KOZLOVÁ
TOMÁŠKOVÁ
VOKOUNOVÁ
ZBO\ILOVÁ
OVIAK
ŠVÁCHOVÁ
POLÁKOVÁ
VOKOUNOVÁ
CIPROVÁ
OVAK
LESOVÁ
LETHU
KORECKÁ
MYKYTYN
VRBOVÁ
EGRTOVÁ
POSPÍŠILOVÁ
KUBCOVÁ
KpTOVÁ
SOVOVÁ
HUWAN
KOKSTEINOVÁ
OKROUHLÁ
EGRTOVÁ
HOFFMANOVÁ
HOSLOVÁ
PÍŠOVÁ
PUKYOVÁ
RECZEWSKA
CIPROVÁ
LESOVÁ
OVIAK
ELEDOVÁ
SHRBENÁ
VAVERKOVÁ
CIPROVÁ
1.E
3.E
3.E
3.E
3.E
4.E
1.B
1.B
1.B
2.B
2.B
3.B
3.B
3.B
3.B
3.B
1.S
1.S
2.A
3.B
1.S
1.S
1.S
1.S
2.S
2.S
2.S
2.A
2.A
3.E
3.E
3.E
3.B
2.A
3.A
2.A
1.E
1.E
1.E
1.E
1.E
1.S
1.S
1.S
1.A
1.B
1.B
1.S
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRM
PRM
PRM
PRM
PRM
PRM
PRM
PRM
PRM
PRM
PRAXE
PRAXE
POK
PMP
OTV
OTV
OTV
OTV
OTV
OTV
OTV
ODV
ODV
ODV
ODV
ODV
NAV
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
MK
MK
MK
MAT
MAT
MAT
MAT
28.8.Ͳ1.9.
8.00Ͳ13.00
28.8.Ͳ1.9.
8.00Ͳ13.00
9
29.8.
9.00
28
28.8.
10.00
31
29.8.
9.00
29
28.8.
11.00
52
2.
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Ša,Fa,Ta
Sch,Ps,Ta
Ha,He,Ps
Že,Fi,Kr
Ty,Sy,Wg
He,Tr,Dr
Hl,Kr,Fi
Ty,Sy,Wg
Ri,Jv,Vr
OVIAK
ŠVACHOVÁ
NOVÁKOVÁ
KOZLOVÁ
NGUYEN
POLÁKOVÁ
ELEDOVÁ
JELÍNKOVÁ
PLZÁK
MELICHAROVÁ
NOVÁKOVÁ
EGRTOVÁ
LAVIKOVÁ
NOVÁKOVÁ
KOZLOVÁ
NGUYEN
TOMÁŠKOVÁ
VOKOUNOVÁ
ZBO\ILOVÁ
HOFFMANOVÁ
HOSLOVÁ
PÍŠOVÁ
PUKYOVÁ
RECZEWSKA
SOVOVÁ
ŠINDELÁ\OVÁ
TRNKOVÁ
CIPROVÁ
LESOVÁ
OVIAK
ŠVACHOVÁ
JELÍNKOVÁ
SHRBENÁ
LESOVÁ
ŠVACHOVÁ
HAMSOVÁ
DOXUAN
LESOVÁ
NÁPRSTKOVÁ
GERŽOVÁ
TRAN
VÁCHOVÁ
LESOVÁ
OVIAK
ŠVACHOVÁ
BUITHI
NOVÁKOVÁ
HUWAN
1.S
1.S
3.A
3.B
3.B
2.A
1.A
1.A
1.A
1.B
1.B
2.A
2.A
3.A
3.B
3.B
3.B
3.B
3.B
1.E
1.E
1.E
1.E
1.E
3.E
4.E
4.E
1.S
1.S
1.S
1.S
1.A
1.B
1.S
1.S
3.E
1.B
1.S
1.A
1.B
1.B
1.B
1.S
1.S
1.S
3.A
3.A
3.B
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
KRO
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KM
KM
KM
KM
IKT
IKT
IKT
IKT
IKT
CHE
CHE
FYZ
FYZ
FYZ
FYZ
FYZ
FYZ
FYZ
EKO
EKO
EKO
29.8.
28.8.
9.00
9.00
28
16
29.8.
10.00
19
29.8.
8.00
25
29.8.
10.00
25
28.8.
11.00
55
3.
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Ty,Sy,Wg
Db,Bt,Fa
Ha,Ps,Hl
Jv,Ks,Ri
Jv,Ks,Ri
TĢ,Chv,Jg
PAVLÍKOVÁ
VAVERKOVÁ
CIPROVÁ
ŠVACHOVÁ
BELHOCIONE
NGUYEN
BLAŽEJOVÁ
GERŽOVÁ
TRAN
VAVERKOVÁ
EGRTOVÁ
LAVIKOVÁ
FELBABA
GERŽOVÁ
LAVIKOVÁ
HOSLOVÁ
PUKYOVÁ
RECZEWSKA
HAMSOVÁ
KUBCOVÁ
KpTOVÁ
PAVLÍKOVÁ
ŠINDELÁ\OVÁ
TRNKOVÁ
ŠEFLOVÁ
ŠIMONOVÁ
CIPROVÁ
ELEDOVÁ
PLZÁK
FELBABA
PÍŠOVÁ
ŠINDELÁ\OVÁ
TRNKOVÁ
4.E
1.B
1.S
1.S
2.B
3.B
1.A
1.B
1.B
1.B
2.A
2.A
1.B
1.B
2.A
1.E
1.E
1.E
3.E
3.E
3.E
4.E
4.E
4.E
1.B
1.B
1.S
1.A
1.A
1.B
1.E
4.E
4.E
EKO
DVK
DVK
DVK
DVK
DVK
DEJ
DEJ
DEJ
DEJ
DEJ
DEJ
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
CJL
CJFr
CJFr
CJAM
CJA
CJA
CJA
CJA
CJA
CJA
28.8.
11.00
29
28.8.
12.00
28
29.8.
10.00
28
28.8.
9.00
56
28.8.
11.
51
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Ka,Sy,Ty
Bv,Hk,Wg
Bv,Hk,Wg
Vr,Chv,Ta
So,Šb,Bu
ŽÁCI,KTE\ÍMAJÍVÍCEJAK4NEKLASIFIKACE,PÍSEMN SD LÍŠKOLENEJPOZD JIDO8.7.2016,
ZDAHODLAJÍVESTUDIUPOKRAOVAT.
TERMÍNPROP\IPOMÍNKYKROZPISU:DO8.7.2016
28.6.2016
Ta
4.
OPRAVNÉZKOUŠKYVEŠK.ROCE20152016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
JMÉNO
LETHU
KAMENÍKOVÁ
TOMÁŠKOVÁ
ZBO\ILOVÁ
BEDLÍKOVÁ
LAFKOVÁ
ELEDOVÁ
KOKSTEINOVÁ
PLZÁK
NOVÁKOVÁ
LAVIKOVÁ
Komanická
VÁCHOVÁ
VAVERKOVÁ
SK\IVÁNEK
SHRBENÁ
LETHU
KORECKÁ
SOVINCOVÁ
PLZÁK
VÁCHOVÁ
MAIZA
CIPROVÁ
NOVÁKOVÁ
SHRBENÁ
VAVERKOVÁ
HAMSOVÁ
KpTOVÁ
SK\IVÁNEK
T\ÍDA
1.S
3.B
3.B
3.B
3.S
3.S
1.A
2.A
1.A
3.A
2.A
P\EDM T
ZTK
TEC
TEC
TEC
PRP
PRP
OT
OT
NAM
NAM
MAT
pƎestupdo2.B
KOM
1.B
KOM
1.B
KOM
3.E
KOM
1.B
FYZ
1.S
DVK
2.S
DVK
2.S
DVK
1.A
DEJ
1.B
DEJ
2.A
DEJ
1.S
CJL
3.A
CJL
1.B
CJAM
1.B
CJAM
3.E
CJA
3.E
CJA
3.E
CJA
DNE
AS
8.00
8.00
30.8.2016
UEBNA
18
19
9.30
19
8.00
20
8.00
16
8.00
9.00
29
16
8.00
do12.9.2016
16
31
8.00
28
9.00
28
10.00
51
28.6.2016
Ta
1.
ZKOUŠKA
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
pƎestup
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
KOMISE
Jg,KƎ,Ri
Ha,Št,Lu
Ha,Ps,KƎ
Db,Bt,Chv
Hl,Sl,Ta
Ri,Vr,Jv
Bt,Lu,Kr
Ri,Vr,Jv
x
Sy,Ka,Ty
Bv,Hk,Wg
Bv,Hk,Wg
So,Bu,Šb

Podobné dokumenty

Podmínky klasifikace předmětu

Podmínky klasifikace předmětu - přečíst: Noc (Wiesel), Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou (Lustig), Otázka viny (Jaspers)

Více

Černostrakaté Novinky 1/2012

Černostrakaté Novinky 1/2012 Publikace pro členy Svazu Vydavatel: Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, o.s. se sídlem: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Přehled o pracovištích a pracovnících Svazu Sídlo organizace a adresa pro faktur...

Více