Kompletní pravidla

Komentáře

Transkript

Kompletní pravidla
pravidla soutěže „OSLAVTE ZLATÉ VÝROČÍ S DIAMANTY “
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tato pravidla (dále jen „pravidla“) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané
„Oslavte zlaté výročí s diamanty“ (dále též jen „soutěž“) provozované obchodní společností
Dermacol, a.s., se sídlem Praha 6, Výtvarná 1023/4, PSČ 161 00, IČ: 247 66 208, zapsanou v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 16659 (dále jen
„provozovatel“).
1.2. Organizátorem soutěže je obchodní společnost Dark-Side a.s., se sídlem Praha 1, Malá
Štupartská 7, IČ: 241 94 409, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze oddíl B, vložka 17751 (dále jen „organizátor“).
1.3. Soutěž probíhá výhradně v rámci zvláštní webové stránky provozovatele umístěné na
internetové adrese www.dermacol50.cz pro Českou republiku a na www.dermacol50.sk pro
Slovenskou republiku (dále jen „webová stránka“).
2. TRVÁNÍ SOUTĚŽE
2.1. Soutěž se uskuteční v termínu od 1/1/2016 do 31/8/2016 (dále jen „doba trvání soutěže“).
2.2. V rámci soutěže proběhne také osm (8) doprovodných soutěžních kol (dále jen „soutěžní
kola“ či jednotlivě „soutěžní kolo“), a to následovně:
2.2.1. první soutěžní kolo začíná 1/1/2016 v 00:01 hod. a končí 31/1/2016 v 23:59 hod.;
2.2.2. druhé soutěžní kolo začíná 1/2/2016 v 00:01 hod. a končí 29/2/2016 v 23:59 hod.;
2.2.3. třetí soutěžní kolo začíná 1/3/2016 v 00:01 hod. a končí 31/3/2016 v 23:59 hod.;
2.2.4. čtvrté soutěžní kolo začíná 1/4/2016 v 00:01 hod. a končí 30/4/2016 v 23:59 hod.;
2.2.5. páté soutěžní kolo začíná 1/5/2016 v 00:01 hod. a končí 31/5/2016 v 23:59 hod.;
2.2.6. šesté soutěžní kolo začíná 1/6/2016 v 00:01 hod. a končí 30/6/2016 v 23:59 hod.;
2.2.7. sedmé soutěžní kolo začíná 1/7/2016 v 00:01 hod. a končí 31/7/2016 v 23:59 hod.
2.2.8. osmé soutěžní kolo začíná 1 /8/2016 v 00:01 hod. a končí 31 /8 /2016 v 23.59 hod.
2.3. Pro určování dob a lhůt v rámci soutěže je rozhodný středoevropský čas.
1
3. ÚČAST V SOUTĚŽI
3.1. Účast v soutěži je dobrovolná.
3.2. Vyloučena je účast v soutěži prostřednictvím zástupce.
3.3. Soutěžícím může být jen fyzická osoba:
3.3.1. starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky či s doručovací adresou na
území Slovenské republiky,
3.3.2. která není v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k provozovateli či
organizátorovi a není ani osobou blízkou k osobě v pracovněprávním nebo obdobném
vztahu k provozovateli či organizátorovi.
3.4. Z účasti v soutěži může být rozhodnutím provozovatele vyloučen soutěžící, který zneužívá či
porušuje pravidla, či který v souvislosti se soutěží porušuje práva anebo poškozuje či ohrožuje
oprávněné zájmy provozovatele nebo třetí osoby anebo jedná v rozporu s dobrými mravy.
3.5. Provozovatel nemá povinnost informovat soutěžícího o tom, že byl vyřazen z účasti v soutěži
pro nesplnění podmínek (předpokladů) soutěže, nebo o tom, že se nestal výhercem v soutěži.
4. PRŮBĚH SOUTĚŽE
4.1. Produkty provozovatele se pro účely pravidel rozumí výrobky provozovatele označené logem
Dermacol.
4.2. Předpokladem pro účast v soutěži je:
4.2.1. registrace soutěžícího v rámci webové stránky, včetně poskytnutí souhlasu se
zpracováním osobních údajů provozovatelem (čl. 7);
4.2.2. zakoupení produktů provozovatele soutěžícím v době trvání soutěže v České republice
či ve Slovenské republice za kupní cenu (v rámci jednoho nákupu, ke kterém mu byl
vydán jeden doklad) ve výši nejméně 500,- Kč (v případě nákupu produktů
provozovatele uskutečněného v České republice) včetně DPH či za kupní cenu ve výši
nejméně 20,- EUR včetně DPH (v případě nákupu produktů provozovatele
uskutečněného ve Slovenské republice);
4.2.3. vložení čísla dokladu o zakoupení produktů provozovatele dle čl. 4.2.2 pravidel do
uživatelského rozhraní soutěžícího v rámci webové stránky v době trvání soutěže,
včetně uvedení specifikace místa nákupu produktů provozovatele a přesné výše kupní
ceny produktů provozovatele v rámci takového nákupu, přičemž za platnou je
2
považována cena produktů Dermacol uvedená ve výpisu na účtence jako částka k
úhradě. Při nákupech v Dermacol prodejnách a na Dermacol eshopu je za platnou
považovaná celková částka k úhradě.
4.2.4. zodpovězení hlavní soutěžní vědomostní otázky soutěžícím (dále jen „hlavní soutěžní
otázka“) v době trvání soutěže;
4.3. Předpokladem pro účast soutěžícího v konkrétním soutěžním kole je kromě předpokladů
stanovených v čl. 4.2 pravidel také:
4.3.1. vložení čísla dokladu o zakoupení produktů provozovatele dle čl. 4.2.2 pravidel do
uživatelského rozhraní soutěžícího v rámci webové stránky v době trvání takového
soutěžního kola;
4.3.2. zodpovězení měsíční soutěžní vědomostní otázky soutěžícím v době trvání takového
soutěžního kola (dále jen „měsíční soutěžní otázka“).
4.4. Soutěže se může soutěžící účastnit vícekrát, a to vždy když opětovně splní všechny
předpoklady stanovené v čl. 4.2.2 až čl. 4.2.4 pravidel. Také určitého soutěžního kola se může
soutěžící účastnit vícekrát, a to vždy když soutěžící v takovém soutěžním kole opětovně splní
všechny předpoklady stanovené v čl. 4.2.2 až čl. 4.2.4 a v čl. 4.3.1 a čl. 4.3.2 pravidel. Každé
číslo dokladu o zakoupení produktů provozovatele dle čl. 4.2.2 pravidel je možné využít
soutěžícím v soutěži pouze jednou (1). Každé číslo dokladu o zakoupení produktů
provozovatele dle čl. 4.2.2 pravidel může být v soutěži využito pouze jedním (1) soutěžícím.
4.5. Soutěžící se nemusí účastnit všech soutěžních kol.
5. VÝHRY (CENY) A JEJICH VÝHERCI
5.1. V soutěži budou provozovatelem udělovány výhry (ceny) v hlavní soutěži a dále budou
udělovány měsíční výhry (ceny) a ostatní výhry (ceny). Výhrami (cenami) v hlavní soutěži je
padesát (50) hlavních výher (cen), padesát (50) druhých výher a padesát (50) třetích výher. V
každém soutěžním kole bude udělena jedna (1) či více měsíčních výher (cen). Počet ostatních
výher (cen) není omezen.
5.2. Hlavní výhrou (cenou) je 50 prstenů z růžového zlata s diamanty, 50 vstupenek pro 2 osoby
na galavečer do Národního divadla dne 28.9.2016 a 50 lahví sektu. Druhou výhrou (cenou) je
50 vstupenek pro 2 osoby na galavečer do Národního divadla dne 28.9.2016 a 50 lahví sektu.
Třetí výhrou (cenou) je 50 balíčků produktů Dermacol a 50 lahví sektu . Měsíční výhrou či
výhrami jsou produkty Dermacol, počty a specifikace výher budou upřesněny na webové
stránce vždy v první den soutěžního kola dle čl. 2.2. Ostatní výhrou (cenou) je slevový kupón
(voucher) ve výši deset (10) % na nákup produktů provozovatele v rámci e-shopu
provozovatele umístěného na internetové adrese www.dermacol.cz.
3
5.3. Po skončení (hlavní) soutěže bude sestaveno celkové pořadí soutěže. Pro určení pořadí
soutěžících v rámci celkového pořadí soutěže bude rozhodující zodpovězení hlavní soutěžní
otázky, přičemž nejlepší pořadí budou mít ti soutěžící, kteří správně zodpověděli hlavní
soutěžní otázku, a následně budou v celkovém pořadí umístěni ti soutěžící, kteří byli správné
odpovědi na hlavní soutěžní otázku nejblíže. Pro tyto účely je rozhodující absolutní hodnota
rozdílu mezi hodnotou uvedenou soutěžícím v odpovědi na hlavní soutěžní otázku a
správnou odpovědí na hlavní soutěžní otázku; ta musí být co nejmenší. V případě shodného
výsledku různých soutěžících při odpovědi na hlavní soutěžní otázku (včetně správné
odpovědi více soutěžícími) je pro určení pořadí takových soutěžících rozhodující dřívější
zaznamenání odpovědí na hlavní soutěžní otázku (dřívější zaznamenání odpovědi do databáze
webové stránky znamená lepší pořadí). Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.4 pravidel.
5.4. Každý soutěžící může získat pouze jednu (1) výhru (cenu) v hlavní soutěži. Soutěžícímu tak
bude udělena pouze výhra (cena) v hlavní soutěži za jeho nejlepší umístění v celkovém pořadí
soutěže, přičemž ostatní výsledky soutěžícího budou z celkového pořadí soutěže odstraněny.
Taktéž výsledky soutěžících, jež byli ze soutěže vyloučeni či jejichž právo na výhru (cenu)
zanikne, budou z celkového pořadí odstraněny.
5.5. Hlavní výhru (cenu) v soutěži získávají ti soutěžící, kteří se umístili v celkovém pořadí soutěže
na prvním (1) až padesátém (50) místě. Druhou výhru (cenu) v soutěži získávají ti soutěžící,
kteří se umístili v celkovém pořadí soutěže na jednapadesátém (51) až stém (100) místě. Třetí
výhru (cenu) v soutěži získávají ti soutěžící, kteří se umístili v celkovém pořadí soutěže na
stoprvním (101) až stopadesátém (150) místě.
5.6. Po skončení každého soutěžního kola bude sestaveno pořadí soutěžního kola. Pro určení
pořadí soutěžících v soutěžním kole bude rozhodující konkrétní pravidlo soutěžního kola pro
výběr výherců na webových stránkách anebo zodpovězení měsíční soutěžní otázky, přičemž
nejlepší pořadí budou mít ti soutěžící, kteří správně zodpověděli měsíční soutěžní otázku a
následně budou v celkovém pořadí umístěni ti soutěžící, kteří byli správné odpovědi na
měsíční soutěžní otázku nejblíže. Pro tyto účely je rozhodující absolutní hodnota rozdílu mezi
hodnotou uvedenou soutěžícím v odpovědi na měsíční soutěžní otázku a správnou odpovědí
na měsíční soutěžní otázku; ta musí být co nejmenší. V případě shodného výsledku různých
soutěžících při odpovědi na měsíční soutěžní otázku (včetně správné odpovědi více
soutěžícími) je pro určení pořadí takových soutěžících rozhodující dřívější zaznamenání
odpovědí na měsíční soutěžní otázku (dřívější zaznamenání odpovědi do databáze webové
stránky znamená lepší pořadí). Výsledky soutěžících, jež byli ze soutěže vyloučeni či jejichž
právo na výhru (cenu) zanikne, budou z pořadí soutěžního kola odstraněny.
5.7. Měsíční výhru (cenu) v soutěži získává ten soutěžící, jenž se umístil v pořadí soutěžního kola
na prvním (1) místě anebo na dalších místech tak, jak bude uvedeno v pravidlech soutěžního
kola na webových stránkách.
4
5.8. Všichni soutěžící, jež splní předpoklady pro účast v soutěži, získávají ostatní výhru (cenu).
Slevy získané v soutěži nelze vzájemně kombinovat, a to ani s jinými slevami poskytnutými
provozovatelem.
5.9. Právo na výhru (cenu) výherce zaniká v případě, že na výzvu provozovatele na vlastní náklady
nepředloží originál dokladu o zakoupení produktů provozovatele dle čl. 4.2.2 pravidel, jehož
číslo bylo soutěžícím vloženo do uživatelského rozhraní webové stránky (u odpovědi na
soutěžní otázku, jejíž zodpovězení mělo být spojeno s takovou výhrou), či pokud číslo
dokladu o zakoupení produktů provozovatele dle čl. 4.2.2 pravidel nebude souhlasit s číslem
dokladu, jež bylo soutěžícím vloženo do uživatelského rozhraní webové stránky (u odpovědi
na soutěžní otázku, jejíž zodpovězení mělo být spojeno s takovou výhrou).
5.10. Za účelem ověření splnění předpokladů pro získání výhry (ceny) v soutěži a za účelem
realizace výhry (ceny) bude výherce provozovatelem či organizátorem kontaktován s žádostí o
upřesnění či verifikaci jím poskytnutých informací, včetně povinnosti zaslat elektronickou
kopii dokladu o zakoupení produktů provozovatele dle čl. 4.2.2 pravidel. Na každou
takovouto žádost je výherce povinen zareagovat nejpozději do 5 pracovních dní od jejího
odeslání provozovatelem či organizátorem, jinak jeho právo na výhru (cenu) zaniká.
5.11. Soutěžící, který získal v soutěži výhru (cenu), bude o této skutečnosti provozovatelem či
organizátorem informováni elektronickou poštou, a to na adresu uvedenou při registraci
soutěžícího. Výsledky soutěže, včetně osobních údajů soutěžících, mohou být uvedeny také
na webové stránce.
5.12. Velikost (rozměr) hlavní výhry (ceny), kterou soutěžící vybere v rámci registračního
formuláře, má orientační charakter. Vzhledem k omezenému počtu výher dodá pořadatel
soutěže výherci výhru ve zvolené velikosti nebo výhru v nejbližší dostupné velikosti.
Pořadatel ani organizátor soutěže negarantuje dodání přesné velikosti hlavní výhry (ceny).
5.13. Soutěžící, který získá hlavní výhru (cenu) v soutěži, nemá nárok na reklamaci hlavní výhry
(ceny), pokud se její velikost nebude shodovat s velikostí vybranou soutěžícím v rámci
registračního formuláře.
5.14. Soutěžící, který získá hlavní výhru (cenu) v soutěži, nemá nárok požadovat po pořadateli nebo
organizátorovi zvětšení, zmenšení nebo jakoukoli jinou úpravu hlavní výhry (ceny).
6. PŘEDÁNÍ VÝHER (CEN)
6.1. Předání výher (cen) může proběhnout veřejně, a to za konkrétních podmínek stanovených
provozovatelem a v souladu s jeho pokyny. Soutěžící, který získá výhru (cenu) v soutěži, je
povinen pro veřejné předávání výher (cen) poskytnout nezbytnou součinnost, včetně
vystavení písemného potvrzení o předání výhry (ceny) ve znění připraveném provozovatelem.
5
6.2. Jestliže výherce výhru (cenu) odmítne, právo výherce na výhru (cenu) a jeho účast v soutěži
zanikají. Právo na výhru (cenu) zaniká též výherci, jehož z účasti na soutěži vyloučil
provozovatel. Výherce nemá nárok na peněžní plnění výhry (ceny).
6.3. Provozovatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry (ceny) výhrami obdobného typu
a odpovídající hodnoty a/nebo změnit podmínky předávání výher (cen).
6.4. Provozovatel ani organizátor nenesou jakoukoli odpovědnost za případnou újmu způsobenou
soutěžícím v souvislosti s realizací výher (cen).
6
7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
7.1. Ochrana osobních údajů soutěžícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to následovně.
7.2. Soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů provozovatelem, a to pro
účely konání soutěže (včetně vyhodnocení soutěže) a pro účely zasílání obchodních sdělení
a jiných propagačních materiálů soutěžícímu. Budou zpracovávány následující osobní údaje
soutěžícího: jméno, příjmení, datum narození, adresa elektronické pošty, adresa bydliště,
telefonní číslo a informace o nákupních dokladech (dále jen „osobní údaje“).
7.3. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo
v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Osobní údaje mohou být spojovány s jinými
údaji.
7.4. Soutěžící je povinen uvést správně a pravdivě všechny osobní údaje. Soutěžící je povinen
oznámit provozovateli bez zbytečného odkladu jakékoli změny v osobních údajích.
7.5. Soutěžící souhlasí s tím, že osobní údaje mohou být zpřístupněny také třetím osobám,
zejména pak osobám tvořícím s provozovatelem koncern. Zpracováním osobních údajů
soutěžícího může provozovatel pověřit třetí osobu (včetně organizátora), jakožto
zpracovatele. Soutěžící souhlasí s tím, že osobní údaje budou předány partnerovi soutěže společnosti DIAMONDS INTERNATIONAL CORPORATION - D.I.C. a.s., se sídlem
Praha 1, Široká 124/15, PSČ 11000, IČ: 263 99 946.
7.6. Osobní údaje soutěžícího budou zpracovávány po dobu pěti (5) let od skončení doby trvání
soutěže, a to bez ohledu na dobu trvání soutěže.
7.7. Soutěžící potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a úplné a že byl poučen
o tom, že se z jeho strany jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
7.8. V případě, že by se soutěžící domníval, že provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího
nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, může požádat provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení anebo požadovat,
aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
7.9. Požádá-li soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel
povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle
předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí
informace.
7.10. Soutěžící souhlasí se zasíláním informací souvisejících se soutěží na svou elektronickou adresu
a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na tuto adresu. Soutěžící souhlasí se zasíláním
7
obchodních sdělení na jeho elektronickou adresu i ze strany třetích osob, kterým bude tato
jeho elektronická adresa poskytnuta.
8. DALŠÍ USTANOVENÍ
8.1. Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna na webové stránce www.dermacol50.cz.
Pravidla jsou taktéž uložena v tištěné podobě u provozovatele.
8.2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla, soutěž odložit, přerušit nebo
soutěž bez náhrady zrušit.
8.3. Provozovatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tímto nemají právo na
jakákoliv jiná plnění než uvedená v pravidlech.
8.4. Soutěžící, který získá výhru (cenu) v soutěži, dává
provozovateli soutěže v souladu
s ustanovením § 84 a § 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, souhlas s pořízením
a užitím své podobizny, svých písemných projevů,
obrazových snímků a obrazových
i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených
provozovatelem v souvislosti s pořádáním soutěže či předáváním výher (dále jen „snímek“)
pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení
všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými
díly nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje provozovateli tento souhlas bez
věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí
osoby, kterým provozovatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.
V Praze, dne 1. 1. 2016
Dermacol, a.s.
8

Podobné dokumenty

pravidla soutěže „oslavte zlaté výročí s diamanty “

pravidla soutěže „oslavte zlaté výročí s diamanty “ dokladu o zakoupení produktů provozovatele dle čl. 4.2.2 pravidel nebude souhlasit s číslem dokladu, jež bylo soutěžícím vloženo do uživatelského rozhraní webové stránky (u odpovědi na soutěžní otá...

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SEMINAR COSTA_nový obc

OBCHODNÍ PODMÍNKY SEMINAR COSTA_nový obc 1.38. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, při ob-

Více

Obchodní podmínky - Papirovekapesniky.cz

Obchodní podmínky - Papirovekapesniky.cz 8.1. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa b...

Více

Obchodní podnínky

Obchodní podnínky smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Internetový o...

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Adventure Centrum

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Adventure Centrum 6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doru...

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY Zdeněk Gróman se sídlem

OBCHODNÍ PODMÍNKY Zdeněk Gróman se sídlem 5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to s...

Více

Licenční smlouva

Licenční smlouva VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 1. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa) Poskytovatelem a to pro účely vedení evidence zákazníků, pr...

Více