Věk nad 50: v Česku problém, jinde výhoda

Transkript

Věk nad 50: v Česku problém, jinde výhoda
Věk nad 50: v Česku problém, jinde výhoda
30.1.2014
Hospodářské noviny str. 06 Rovné šance
Komentář Ivy Petříčkové
Téma diverzita je mnohdy zaměřené pouze na otázku žen, jejich začlenění na trh práce po mateřské dovolené,
jejich slaďování pracovního a soukromého života či například na otázku výše jejich platu. Zabiják skvělého
pracovního uplatnění, udržení práce a relevantního ohodnocení číslo jedna je však v České republice věk, a to
věk nad 50.
Zkušení lidé vypadávají z trhu práce, vytrácí se vyspělost a vyzrálost kvůli diskriminaci. Lidé v padesáti
se cítí skvěle, ale nejsou tak u pracovních pohovorů vnímáni. A pokud pracují, čelí novým životním situacím,
jako je péče o starší rodiče, která kvůli minimální flexibilitě pracovních úvazků vede k předčasným odchodům
do důchodu až u 59 procent starších pracovníků. Nastavit systém pro rozvoj diverzity v rámci firem je v zemích
západní Evropy obecný trend, a zejména skrze nadnárodní firmy, jako jsou KBC (ČSOB), Erste (Česká
spořitelna), Vodafone či GE Money Bank, masivně proniká diskuse nad diverzitou i do českého podnikatelského
prostředí. Důvod? Existuje jasná spojitost mezi diverzitou týmu a profitem firmy. Je prokázáno, že vždy
zanalyzujete lépe potřeby svých zákazníků, pokud váš tým bude věkovým složením reflektovat složení vaší
zákaznické komunity. Druhým hlavním důvodem je image. Výzkumy potvrzují, že respekt k vaší značce roste,
pokud do inzerátu napíšete „osoby nad padesát vítány“. Třetím klíčovým důvodem je atmosféra v týmu. Studie
ukazují, že motivace členů vašeho týmu přinášet nápady a podílet se na rozvoji firmy roste ve chvíli, kdy každý
zaměstnanec ví, že i on má šance na profesní růst a není limitem ani jeho pohlaví, ani rodinný stav či věk.
Řešením číslo jedna je flexibilita. Flexibilní pracovní úvazky, částečné, možnost home officů, využívání
moderních technologií pro přítomnost na pracovišti, i když tam třeba na poradě fyzicky nejste, a důvěra v osobní
odpovědnost. Flexibilita je řešením pro sladění pracovního a soukromého života. Pokud se nám podaří
vypořádat se s diskriminací první porevoluční generace žen pečujících o malé děti, která se nechce vzdávat
práce ani rodinného života a vznáší požadavky na respekt ke své situaci, připravujeme se skvěle na to, jak se
vypořádat se situací, kdy na trhu práce bude stále více osob pečujících o rodiče. A je nač se připravovat, neboť v
roce 2025 bude na 100 žen připadat 55 osob starších 80 let, vyžadujících intenzivní péči ze strany jejich
blízkých. Flexibilní pracovní úvazky, které jsou například v sousedním Rakousku zcela běžné, jsou v ČR zcela
ojedinělé. Hovoříme často o kvótách na zastoupení žen, hovořme raději o kvótách na flexibilní úvazky.
Benefitovat budou starší lidé, maminky, tatínkové, či lidé, kteří by se rádi věnovali svým koníčkům, veřejně
prospěšným aktivitám. Vnímat zaměstnance jako celistvé osobnosti a podporovat jejich spokojenost se firmě
bohatě vrací. Respekt k člověku, jeho potřebám je úhelným kamenem fungující firmy.
Druhým klíčovým bodem je změna „smýšlení na vstupu“. Tedy změna v HR oddělení, docenění
benefitů, které přinášejí kolegové 50+. Pokud máme v budoucnu pracovat do 70, není možné dále vnímat osoby
nad 40 let jako staré a lidi nad 50 diskriminovat na trhu práce. Nevyplácí se to ekonomicky, společensky ani
morálně. I současní 35letí HR ředitelé budou za pár let za magickou hranicí, a tedy je třeba stát u změn, přinášet
nová pravidla hry jak na vstupu do firem, tak v rámci firemního hracího hřiště.
Dle aktuálního výzkumu Gender Studies se v Česku zamýšlí nad strategií pro zaměstnávání osob nad
padesát 13 procent zaměstnavatelů. Jistě je přitom víc než jen 13 procent firem, které chtějí zlepšit své
hospodářské výsledky, pracovní morálku svého týmu či využít širšího spektra dovedností v rámci svého týmu.
***
O autorovi
Iva Petříčková Vystudovala mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově a Development Studies na London
School of Economics and Political Science (LSE). V minulosti působila jako vedoucí kanceláře poslance
Evropského Parlamentu, dále též jako event manažerka Fora 2000, expertní pracovník Ministerstva zahraničních
věcí ČR, u organizace ADRA a společnosti GDF SUEZ. V současnosti je výkonnou ředitelkou Business
Leaders Fora – platformy společensky odpovědných firem.
Plné znění zpráv
1
© 2014 NEWTON Media, a.s.
www.newtonmedia.cz