Newsletter 9/2016

Komentáře

Transkript

Newsletter 9/2016
Newsletter
9/2016
HHLA Group Member
Praha, 24. 5. 2016
[][][][x]xxxIIIxxx[x][][][]
Dear customers,
rd
Yesterday May 23 evening, stormy weather caused landslide and trees falling on railway track
in section Bad Schandau - Děčín, consequently there happened an accident and derailment of freight
train of another carrier and this railway route is temporarily completely closed. With this interruption
of operation there are affected METRANS trains on connections between Hamburg / Bremerhaven /
Rotterdam / Duisburg and Czech Republic in both directions; trains that have already departed
these are stopped on the way.
With at least partial restoration of operation on this route there’s provisionally counted for today’s
evening at the moment, but there further has to be counted with extensive irregularities and delays
within returning to normal operation and train circulation.
We would like to apologise for these complications caused by unfavourable natural conditions.
With best regards,
METRANS Praha a.s.
[][][][x]xxxIIIxxx[x][][][]
METRANS, a.s. I HHLA Group Member
METRANS PRICING [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
METRANS NEWS - http://www.metrans.eu/news/
PRODEJ A PRONÁJEM KONTEJNERŮ / CONTAINER SALE AND LEASING - http://www.prodej-kontejnery.cz
SKLADY PRO VEŘEJNOST / STORING IN CONTAINERS - http://www.metrans.eu/company/sklady-pro-verejnost/
Podleská 926/5, CZ 104 00 Praha 10 Phone: +420 267 293 102 Internet: www.metrans.eu Email: [email protected]
Registry: Registered with the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 840
Managing Director: Jiri Samek Chairman of the Supervisory Board: Klaus-Dieter Peters ID No: 40763811 VAT ID No:
CZ40763811 Bank: Československá obchodní banka, a.s. Praha Swift: CEKOCZPP, IBAN CZ36 0300 1712 8000 0079 0583
Data Box ID: 3nprdab
[][][][x]xxxIIIxxx[x][][][]
Sehr geehrte Handelspartner,
stürmisches Wetter gestern 23. 5. abends hat Baumfälle und Erdrutsch auf der Bahnstrecke
im Abschnitt Bad Schandau – Děčín verursacht, nachfolgend ist dort zu einem Unfall und Entgleisung
von Güterzug von anderem Operator gekommen und diese Bahnstrecke ist jetzt temporär komplett
geschlossen. Diese Unterbrechung von Betrieb betrifft METRANS Züge auf Verbindungen Hamburg /
Bremerhaven / Rotterdam / Duisburg – Tschechische Republik in beiden Richtungen;
schon abgefahrene Züge werden unterwegs abgestellt.
Mit mindestens teilweiser Wiederaufnahme von Betrieb auf dieser Strecke rechnet man vorläufig
für heute abends, es ist jedoch nötig weiter mit umfangreichen Unregelmäßigkeiten und Verspätungen
bei Rückkehr zu normalem Betrieb und Umlauf von Zügen zu rechnen.
Wir möchten uns für diese von Naturelementen verursachte Komplikationen entschuldigen.
Mit freundlichen Grüßen,
METRANS Praha a.s.
[][][][x]xxxIIIxxx[x][][][]
Vážení zákazníci,
bouřlivé počasí včera 23. 5. večer způsobilo pády stromů a sesuv na trať v úseku Bad Schandau –
Děčín, následně tam došlo k nehodě a vykolejení nákladního vlaku jiného dopravce a tato železniční
trať je dočasně zcela uzavřena. Přerušení provozu se týká vlaků METRANSu na spojeních Hamburg /
Bremerhaven / Rotterdam / Duisburg – Česká republika v obou směrech; už vypravené vlaky jsou
odstaveny po cestě.
S alespoň částečným zprovozněním tratě se předběžně počítá dnes večer, je ale třeba počítat
s významnými nepravidelnostmi a zpožděními při návratu k běžnému provozu a oběhu vlaků.
Omlouváme se za komplikace způsobené přírodními živly.
S pozdravem,
METRANS Praha a.s.
[][][][x]xxxIIIxxx[x][][][]
METRANS, a.s. I HHLA Group Member
METRANS PRICING [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
METRANS NEWS - http://www.metrans.eu/news/
PRODEJ A PRONÁJEM KONTEJNERŮ / CONTAINER SALE AND LEASING - http://www.prodej-kontejnery.cz
SKLADY PRO VEŘEJNOST / STORING IN CONTAINERS - http://www.metrans.eu/company/sklady-pro-verejnost/
Podleská 926/5, CZ 104 00 Praha 10 Phone: +420 267 293 102 Internet: www.metrans.eu Email: [email protected]
Registry: Registered with the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 840
Managing Director: Jiri Samek Chairman of the Supervisory Board: Klaus-Dieter Peters ID No: 40763811 VAT ID No:
CZ40763811 Bank: Československá obchodní banka, a.s. Praha Swift: CEKOCZPP, IBAN CZ36 0300 1712 8000 0079 0583
Data Box ID: 3nprdab

Podobné dokumenty