zde

Transkript

zde
Podniková Liga Třemošná, Západní Čechy
STATISTIKY - CELKOVÉ
NEJVYŠŠÍ NÁHOZ
MUŢI
Jméno hráče
1. Duchek Josef
Druţstvo
Inel
ŢENY
Výkon
269
2. Novohradský Bohumil Stavitelé
267
3. Beránek Václav
Metrostav
257
4. Duchek Josef
Inel
256
5. Šamánek Josef
Inel
248
6. Kodalík Jiří
Driessen
236
7. Duchek Josef
Inel
235
Šamánek Josef
9. Vicher Milan
10. Šamánek Josef
Inel
235
Metrostav
234
Inel
233
Jméno hráče
Druţstvo
DRUŢSTVA
Sklenáři
203
Střechy Verbič
202
3. Bočanová Ivana
4. Lipchavská Jana
AD Bočan
201
Sklenáři
197
5. Štruncová Zuzana Inel
6. Voráčková Denisa Střechy Verbič
7. Voráčková Denisa Střechy Verbič
195
8. Sýkorová Andrea
9. Verbičová Petra
191
10. Verbičová Petra
Sklenáři
Druţstvo
Výkon
1. Sýkorová Andrea
2. Verbičová Petra
194
193
Výkon
1. Stavitelé
2. Metrostav
591
3. Inel
4. Sklenáři
582
5. Metrostav
6. Driessen
578
7. Inel
8. Stavitelé
576
Střechy Verbič
185
Inel
Střechy Verbič
184
10. Inel
586
579
577
573
573
571
NEJVYŠŠÍ PRŮMĚR
MUŢI
Jméno hráče
Druţstvo
ŢENY
Průměr
1. Duchek Josef
Inel
192,03
2. Šamánek Josef
Inel
189,40
3. Vicher Milan
Metrostav
180,23
4. Černý Vladimír
Inel
180,20
5. Beránek Václav
Metrostav
178,97
6. Kodalík Jiří
Driessen
174,69
7. Majer Roman
B 15
173,64
8. Kastl Ladislav
Stavitelé
9. Smihrodský Stanislav Sklenáři
10. Macháček Martin
Polymet
Jméno hráče
DRUŢSTVA
Druţstvo
Průměr
1. Voráčková Denisa Střechy Verbič
2. Verbičová Petra
Střechy Verbič
3. Sýkorová Andrea Sklenáři
159,83
4. Lipchavská Jana
5. Loudová Nada
Sklenáři
151,05
AD Bočan
150,20
157,37
152,27
Druţstvo
508,61
3. Stavitelé
4. Driessen
503,14
5. KKK
6. Sklenáři
486,86
478,58
472,08
149,82
171,50
6. Štruncová Zuzana Inel
7. Bočanová Ivana
AD Bočan
8. Schmídová Irena Střechy Verbič
143,50
7. Střechy Verbič
8. Porsche A
171,00
9. Škardová Jitka
140,82
9. SDP
170,31
AD Bočan
10. Karasková Tereza Porsche B
147,50
133,71
Průměr
1. Inel
2. Metrostav
10. Polymet
506,19
496,97
478,78
472,31
463,89
NEJNIŢŠÍ NÁHOZ
MUŢI
Jméno hráče
Druţstvo
ŢENY
Výkon
1. Vondrák Marek
Inel
68
2. Fric Vlastimil
Porsche B
83
3. Míka Zdeněk
Porsche B
88
4. Janda Jiří
B 15
90
Duspiva Václav
B 15
90
6. Černý František
SDP
91
7. Smitka Robert
Porsche A
93
8. Bednář Milan
B 15
96
9. Míka Zdeněk
Porsche B
97
Střechy Verbič
98
10. Štefl David
Jméno hráče
Druţstvo
1. Tejčková Adéla
Porsche B
2. Karasková Tereza Porsche B
Škardová Jitka
AD Bočan
4. Karasková Tereza Porsche B
5. Verbičová Petra
Střechy Verbič
6. Karasková Tereza Porsche B
Škardová Jitka
DRUŢSTVA
Výkon
97
101
101
105
108
109
Druţstvo
Výkon
1. B 15
2. Porsche B
294
3. Inel
4. Porsche B
320
5. B 15
6. Porsche B
339
355
312
330
354
AD Bočan
109
8. Tejčková Adéla
Porsche B
9. Karasková Tereza Porsche B
113
7. Porsche B
8. Porsche B
115
9. Porsche B
364
115
10. AD Bočan
368
Bednářová Šárka
B 15
360
Utkání s:
NEJVYŠŠÍM POČTEM BODŮ VÍTĚZNÉHO TÝMU
Stavitelé - Porsche B
591 : 312
NEJVYŠŠÍM POČTEM BODŮ PORAŢENÉHO TÝMU
Inel - KKK
412 : 415
NEJNIŢŠÍM POČTEM BODŮ PORAŢENÉHO TÝMU
B 15 - Metrostav
294 : 553
NEJNIŢŠÍM SOUČTEM BODŮ OBOU TÝMŮ
AD Bočan - B 15
567 : 538
NEJVYŠŠÍM BODOVÝM ROZDÍLEM
Stavitelé - Porsche B
Porsche B - Střechy Verbič
567 : 538
NEJVYŠŠÍM SOUČTEM BODŮ OBOU TÝMŮ
Inel - KKK
NEJNIŢŠÍM POČTEM BODŮ VÍTĚZNÉHO TÝMU
451 : 339
NEJNIŢŠÍM BODOVÝM ROZDÍLEM
591 : 312
Sklenáři - Inel
517 : 517
PRŮMĚR HRÁČE ZE VŠECH ODEHRANÝCH HER :
158,04
PRŮMĚR DRUŢSTVA ZE VŠECH ODEHRANÝCH HER :
474,13

Podobné dokumenty

zde

zde Podniková liga Statistiky - celkové NEJUŽITEČNĚJŠÍ HRÁČ MUŽI Jméno hráče

Více