Společnost BALLOONING.CZ vznikla před 25 lety a byla první

Transkript

Společnost BALLOONING.CZ vznikla před 25 lety a byla první
Společnost BALLOONING.CZ vznikla před 25 lety a byla první firmou v České republice, která
organizovala lety horkovzdušnými balony. Firma má koncesi, řídí se pravidly a předpisy českého
Úřadu pro civilní letectví a zaměstnává vysoce kvalifikované profesionály. Piloti jsou velmi zkušení a
mají nalétáno tisíce hodin po celém světě.
Vedení společnosti tvoří nadšenci do letů horkovzdušnými balony, kteří mají rozsáhlé obchodní
zkušenosti. Naší každodenní prací je poskytovat kvalitní služby a zajišťovat bezpečnost letů. Náš tým
usiluje především o to, aby hostům zajistil ten nejbezpečnější, nejpohodlnější, nejúchvatnější a
nezapomenutelný zážitek s osobním přístupem a profesionalitou. Chceme v této oblasti poskytovat
v České republice prvotřídní služby.
Let horkovzdušným balonem překonává očekávání lidí díky své unikátnosti a získané zkušenosti,
která je nenahraditelná a s ničím jiným nesrovnatelná. Zprostředkovává cestujícím nezapomenutelné
zážitky, díky čemuž má také úspěch. Je to nevšední dobrodružství s unikátní možností vidět svět
z ptačí perspektivy. Lety se konají za příznivého počasí – když neprší, je dobrá viditelnost a
přiměřená rychlost větru. Ranní lety začínají po východu slunce, večerní pak před západem
slunce.
Naše balony létají celoročně nad úchvatnými přírodními scenériemi a impozantními zámky a hrady
České republiky. Po hodinovém letu jsou cestující pokřtěni při tradičním přípitku a dostávají
památeční certifikát.
Naše balony jsou bezpečné, nové a pohodlné. Používáme koše s různou kapacitou (od 5 do 16 lidí),
což nám umožňuje zvládnout i velké skupiny (najednou může letět až 40 lidí).
Máme plné pojištění přepravovaných osob a pojištění odpovědnosti za škody sjednané u jedné
z předních pojišťovacích společností na světě. Pojištění vyhovuje požadavkům evropských i
amerických bezpečnostních norem.
Naše společnost nabízí tyto produkty:
• Standardní let (sdílení letu s ostatními lidmi, 5 až 16 cestujících)
• Soukromý let (speciální let pro skupinu maximálně 5 cestujících)
• Exkluzivní dobrodružství (let nad Prahou)
________________________________
*
________________________________
Ballooning.cz
Moskevská 1548/92, 101 00 – Praha 10
[email protected]
+420 739 484 852
www.ballooning.cz
BALLOONING.CZ is the first hot air balloon company who started this activity on Czech Republic
territory more than 25 years ago. The company is licensed and is operating under the rules and
regulation of Czech Civil Aviation Authority and hires highly qualified professional personnel. The
pilots of the company are very experienced, with thousands hours of flight all over the world.
With a huge passion for hot air balloon activity, the management of the company has extensive
business experience. Our daily work is to provide high quality services and to ensure the safety of hot
air balloon activity. Our team particularly intend to deliver the safest, most comfortable, impressive
and unforgettable balloon adventure to our guests with a personal touch and professionalism in order
to ensure a first class balloon experience in Czech Republic.
Hot Air Balloon Flight is exceeding the people's expectations due to the uniqueness of the flight,
experience that could not be replaced or compare with something else. It provides unforgettable
memories to the passengers ensuring the success of this activity. It offers an exceptional adventure, a
unique possibility to see the world from bird's eye view. The flights take place in favorable weather rainless, good visibility and limit of wind speed. Morning flights begin after sunrise and evening
flights, before sunset.
Our balloons are flying all year round, over the breathtaking nature and magnificent castles of Czech
Republic and, after one hour of flight, the passengers are celebrated by a traditional toast and
awarded with a certificate to remember their experience.
The balloon fleet of the company is safe, new and comfortable. We are using baskets with different
capacity of passengers (from 5 up to 16), which allow us to manage big groups of people (up to 40
people flying same time).
We carry a full passenger and third party liability insurance, issued by one of the world's leading
insurance company, which covers the requirements of European and American safety standards.
The products of the company are, as follows:
• Standard Flight (sharing the flight with others, from 5 up to 16 passengers)
• Private Flight (dedicated flight from 1 up to a maximum group of 5 passengers)
• Exclusive Adventure (flight over Prague city)
________________________________
*
________________________________
Ballooning.cz
Moskevská 1548/92, 101 00 – Praha 10
[email protected]
+420 739 484 852
www.ballooning.cz

Podobné dokumenty