Jak na CV a přijímací pohovor

Komentáře

Transkript

Jak na CV a přijímací pohovor
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
MODERNÍ METODY HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
– CV A PŘIJÍMACÍ POHOVOR
JAROSLAVA ŠKOPKOVÁ
PRAHA & EU
INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
WWW.OPPA.CZ
CO NÁS ČEKÁ?
 Příprava
profesního životopisu
 Příprava
motivačního a průvodního dopisu
 Metody
a nástroje hledání zaměstnání
 Efektivní
 Hledání
příprava na pohovor
zaměstnání na sociálních sítích
 Příprava
a natáčení video životopisu
WWW.OPPA.CZ
ŽIVOTOPIS
Curriculum Vitae
PŘEHLED VZDĚLÁNÍ, PRACOVNÍCH ZKUŠENOSTÍ,
DOVEDNOSTÍ A ÚSPĚCHŮ
„Životopis je pravdivé, věcné a stručné vystižení základních faktů z
průběhu života. Seznamuje adresáta s dosavadním životem autora
životopisu, s jeho činností, znalostmi a zkušenostmi, podává jeho
nepřímou charakteristiku (adresát si na jeho základě vytváří obraz o
autorově životě a o jeho vlastnostech). Životopis se zpracovává
rozmanitými formami podle jeho účelu. Často slouží jako příloha
žádosti a přihlášky, pak může mít dvojí formu: je slohově uceleným
útvarem, v němž jsou věcné údaje podány se snahou o co největší
objektivitu, jindy se životopisné údaje zaznamenávají heslovitě do
dotazníků s předtištěnými rubrikami.“
Zdroj: www.maturita.cz
WWW.OPPA.CZ
CO JE CÍLEM ŽIVOTOPISU
 Oslovit a zaujmout zaměstnavatele
 Přinutit zaměstnavatele, aby nás pozval na pohovor
 Získat zaměstnání
 Pro kandidáta je CV nástrojem k přehledné evidenci
svých předchozích zaměstnání, pracovních pozic a
hlavních úspěchů
WWW.OPPA.CZ
ZÁKLADNÍ TYPY ŽIVOTOPISŮ
 Strukturovaný životopis
 Úřední životopis (státní správa)
 Beletrizovaný životopis
 Europass
WWW.OPPA.CZ
ŽIVOTOPIS A JEHO VÝZNAM
PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ
KVALITNÍ ŽIVOTOPIS?
WWW.OPPA.CZ
ŽIVOTOPIS A JEHO VÝZNAM
Než Vás personalista pozná, jste jedním z mnoha
kandidátů na pozici 
WWW.OPPA.CZ
ŽIVOTOPIS A JEHO VÝZNAM
Kvalitní CV Vás odliší od ostatních a personalistu
přesvědčí, že se o Vás chce dozvědět více
a pozvat Vás na pohovor 
WWW.OPPA.CZ
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
ŽIVOTOPISU
 Formát A4
 Délka max. 2-3 strany
 Stručný a výstižný
 Pravdivý
 Zaměstnání jsou řazena chronologicky od
nejaktuálnějšího k nejstarším
 Psaný spisovným jazykem bez gramatických chyb
 Upravený pro konkrétního zaměstnavatele
 Řádně pojmenovaný (jméno a příjmení, pozice)
WWW.OPPA.CZ
Životopis
 Když chcete životopis odeslat, nejobvyklejší je
komunikace e-mailem, ale je možné i zavolat a poslat
životopis poštou či donést osobně. Životopis je potřeba
mít napsaný na počítači (ne ručně). Pokud nemáte
počítač, využijte nabídky knihoven či neziskových
organizací, které zdarma poskytují přístup na počítač i
internet.
WWW.OPPA.CZ
10
Životopis
 Vzor životopisu
 Uvádět datum narození není vaší povinností. Pokud se
domníváte, že by vaše datum narození hrálo ve váš
neprospěch, raději tento údaj vynechejte.
 Pozor na to, že personalisté potom obvykle odhadují věk
podle ukončeného vzdělání.
WWW.OPPA.CZ
11
Jak odesílat životopis emailem
Adresa odesílatele
Jako adresu odesílatele není vhodné použít:
stávající firemní e-mail
e-mail typu "[email protected]" apod.
Kopie
Neposílejte váš strukturovaný životopis hromadně na více adres.
Předmět zprávy
Předmět zprávy (subject) by měl jasně vystihovat, o čem zpráva je.
Do předmětu zprávy proto definujte:
 pracovní pozici, na kterou reagujete (v případě, že se jedná o prvotní
kontakt) např.: "odpověď na inzerát - asistentka ředitele
 nebo přímo "životopis" (v případě, že reagujete na výzvu k zaslání
životopisu)








WWW.OPPA.CZ
12
Jak odesílat životopis emailem
 Tělo zprávy
 Tělo zprávy (body) by mělo obsahovat stručný text, který adresátovi
sdělí, proč mu píšete.
 Nezapomeňte do těla zprávy uvést své kontaktní údaje (celou adresu
vč. telefonu a e-mailu).
 Životopis do těla zprávy nevkládejte. Můžete sem však vložit motivační
dopis.
 Příloha
 Strukturovaný životopis vyhotovte jako samostatný dokument a přiložte
jej jako přílohu.
 Název souboru by neměl obsahovat diakritická znaménka a mezery.
 Pozor na příliš velké soubory, například pokud posíláte obrázky, můžete
zbytečně zatížit adresáta při stahování pošty. Vždy zvažte, jestli je
zaslání takového souboru opravdu pro tuto pracovní pozici nezbytné a
WWW.OPPA.CZ
13
zda neexistuje jednodušší řešení.
Vzor životopisu

ŽIVOTOPIS

Ing. Lucie Nováková
Petrská 29, 110 00 Praha 1
telefon 604 777 111
e-mail [email protected]
Pracovní zkušenosti






1998-2000
1996-1997
California
Je vhodné doplnit zkoušky, případně delší pobyty v zahraničí.
Jazykové znalosti

Anglický jazyk – aktivní znalost
Německý jazyk - pokročilý
Španělský jazyk - mírně pokročilý
Počítačové znalosti

Adobe PageMaker - expert
Internet (e-mail, www) - pokročilý
FrontPage - základy
Microsoft Access - základy
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Word - expert
Řidičský průkaz
5/2000-1/2004
ABC, a.s.
Pozice: asistentka marketingové manažerky
Náplň práce: administrativa, kompletní podpora oddělení
marketingu v prodejních kampaních, vyřizování telefonátů, správa
sdíleného kalendáře
Pokud jste ukončil/a studium nedávno, je možné zmínit například
téma diplomové práce.
Dosažené vzdělání
Fakulta managementu, Vysoká škola ekonomická,
Jazykový kurz německého jazyka, Eduko, Praha
Středoškolský výměnný program, AISA, USA,



2/2004-12/2006
Profesia, spol. s r. o.
Pozice: koordinátorka projektu info.profesia.cz
Náplň práce: psaní, úprava a aktualizace článků o trhu
práce, monitoring tisku
2001-2007
Praha
1996-2001
Doplňkové vzdělání
Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor


Skupina B - najetých přibližně 30 000 km
Vlastnosti a zájmy
Flexibilita, komunikativnost, příjemné vystupování,
odolnost vůči
stresu, cestování, literatura, sport, veřejné dění
WWW.OPPA.CZ
14
CO BY V ŽIVOTOPISU
NEMĚLO CHYBĚT
POVINNÉ / DOPORUČENÉ
JMÉNO A PŘÍJMENÍ
KONTAKTNÍ ÚDAJE (POZOR NA FORMU E-MAILOVÉ ADRESY)
NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
ZNALOSTI (PC, ODBORNÉ)
SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI
ABSOLVOVANÉ KURZY A ZÍSKANÉ CERTIFIKACE
DOBROVOLNÉ
FOTOGRAFIE
ZÁJMY
REFERENCE
WWW.OPPA.CZ
CO DO ŽIVOTOPISU NEPATŘÍ
NEBO TAM NEMUSÍ BÝT
VĚK
PŘEDCHOZÍ NEBO OČEKÁVANÝ PLAT/MZDA
DŮVOD UKONČENÍ PŘEDCHOZÍHO ZAMĚSTNÁNÍ
RODINNÝ STAV
NÁBOŽENSKÉ VYZNÁNÍ
SEXUÁLNÍ ORIENTACE
OZDOBY A „BARVIČKY“
SLENGOVÉ A HOVOROVÉ VÝRAZY
VÍCE JAK 2 DRUHY PÍSMA
OZDOBNÝ / BAREVNÝ PAPÍR
WWW.OPPA.CZ
A JAK JE TO S FOTOGRAFIÍ?
ANO
NE
WWW.OPPA.CZ
ŠABLONY NA ŽIVOTOPIS
ZDARMA
PLACENÉ
WWW.ZIVOTOPISY.CZ
WWW.JOBDNES.CZ
WWW.PROFESIA.CZ
WWW.ZIVOTOPISONLINE.CZ
WWW.JOBS.CZ
WWW.SUPERKARIERA.CZ
WWW.ZIVOTOPIS-SNADNO.CZ
WWW.PRO-CV.CZ
WWW.EDUCATIONSHOP.CZ
WWW.OPPA.CZ
MOTIVAČNÍ DOPIS
„Motivačním dopisem můžete zaujmout zaměstnavatele či personalistu tak,
aby upřednostnil ve výběru kandidátů k osobnímu pohovoru právě Vás před
ostatními zájemci.
Můžete v něm doplnit takové informace, které jsou patrné z Vašeho životopisu.
Psaní motivačního dopisu proto věnujte patřičnou pozornost.
Motivační dopis je součástí Vaší sebe prezentace. Slouží k tomu, aby Vás
(budoucí) zaměstnavatel lépe poznal. Měl by tím pádem odpovídat charakteru
práce, o kterou se ucházíte“.
Zdroj: http://www.europass.cz/motivacni-dopis/
MOTIVAČNÍ DOPIS BY MĚL BÝT PRO PERSONALITU IMPULSEM K PŘEČTENÍ ŽIVOTOPISU
A NÁSLEDNÉMU POZVÁNÍ KANDIDÁTA NA POHOVOR 
WWW.OPPA.CZ
JAK NAPSAT MOTIVAČNÍ
DOPIS
CO BY MĚL OBSAHOVAT MOTIVAČNÍ DOPIS:
Zdvořilé oslovení
Název pozice, na kterou se hlásíte
Zdroj inzerátu
Shrnutí dosavadních pracovních zkušeností ( s důrazem na obor a pozici, na
kterou se hlásíte)
Zdůraznění hlavních úspěchů na předchozích pozicích (pokud je to možné, tak je
finančně vyčíslete)
Mimořádné schopnosti, znalosti, dovednosti, případně i charakterové vlastnosti
Co firma získá tím, že Vás zaměstná
Vaše očekávání od pozice
Co Vás motivuje k tomu, že se hlásíte na danou pozici
Vyvarujte se fádních frází (jsem flexibilní, loajální, rád pomáhám lidem)
Délka motivačního dopisu by měla být max. 1 stránka
WWW.OPPA.CZ
Vzor motivačního dopisu









Agentura pro vás, s.r.o.
Školní 16
120 00 Praha 2
V Praze 1. 2. 2014
Vážená paní/ vážený pane,
reaguji na Vaši nabídku práce specialistky marketingu
pro zahraniční oddělení zveřejněnou dne 30. 1. 2013
na stránkách jobs.cz.
Nabídka Vaší firmy mě velmi zaujala, protože pracovní
místo, které inzerujete, mi umožní využít mé dosavadní
pracovní zkušenosti a rovněž nabízí možnost aktivně
se podílet na tvorbě marketingové strategie
zahraničního oddělení. Do budoucna bych se ráda
věnovala především kampaním se zahraniční účastí, a
jsem přesvědčena, že jsem pro tuto pozici vhodnou
uchazečkou.
Přiložený životopis dokládá, že splňuji všechny
požadavky na tuto pozici. Vystudovala jsem
manažersko-ekonomický obor na Ekonomicko-správní
fakultě Masarykovy univerzity a mluvím plynně anglicky
a dobře rusky.






S marketingem mám dlouholeté zkušenosti, protože
v této oblasti pracuji již od roku 2005, kdy jsem během
studia nastoupila na asistentskou pozici do společnosti
MARKS marketing, která nabízí kvalitní služby celé řadě
renomovaných firem. Nyní již pátým rokem pracuji pro
tuto společnost jako specialistka. Připravovala jsem
například podklady pro marketingovou komunikaci ve
společnosti Telefon a.s. a podílela jsem se též na
mezinárodní kampani firmy EduCation Ltd., která získala
řadu cen.
Během svého působení na pozici specialistky jsem měla
možnost prokázat organizační schopnosti, kreativní
přístup, schopnost pracovat samostatně i v týmu a
orientaci na zákazníka. Jsem přesvědčena, že
zodpovědnost a pečlivost, které nabízená pozice
vyžaduje, patří mezi mé osobnostní charakteristiky.
Pokud Vás můj životopis zaujme, ráda se dostavím na
osobní pohovor. Mohu také poskytnout ukázky kampaní,
na kterých jsem se doposud podílela.
Těším se na případnou spolupráci.
S pozdravem
Ing. Eva Novotná
U lesa 26
150 00 Praha 5
Tel.: +420 123 121, E-mail: [email protected]
WWW.OPPA.CZ
21
PRŮVODNÍ DOPIS
Jedná se o velmi stručný dopis, nebo e-mail, který uchazeč zasílá
personalistovi. Informuje ho v něm, že se hlásí na danou pozici a v této
souvislosti mu zasílá svůj životopis a motivační dopis.
POZOR: PRŮVODNÍ DOPIS NENÍ MOTIVAČNÍ DOPIS !!!
Motivační dopis nemusí být zasílán jako samostatná
příloha (není-li vyžadována), ale může přímo nahradit průvodní
dopis.
WWW.OPPA.CZ
KDE HLEDAT ZAMĚSTNÁNÍ
PRACOVNÍ PORTÁLY
www.prace.cz
www.profesia.cz
www.jobs.cz
www.sprace.cz
www.monster.cz
www.agentka.cz
www.aktualninabidkyprace.cz
www.aprace.cz
www.autojob.cz
www.careerjet.cz
www.dobraprace.cz
www.dzob.cz
www.easyprace.cz
www.hledampraci.cz
www.hotjobs.cz
www.hyperprace.cz
www.jobdnes.cz
www.jobhunter.cz
www.jobmaster.cz
www.jobsik.cz
www.jobsnews.cz
www.karieraweb.cz
www.kdejeprace.cz
www.mobojobo.cz
www.perspektiva.cz
www.traveljobs.cz
www.unijobs.cz
http://portal.mpsv.cz/eures/
http://europa.eu/_redirect_en.htm
WWW.OPPA.CZ
Zdroj: ww.rozvoj-kariery.cz/poradna/pracovni-portaly/
KDE HLEDAT ZAMĚSTNÁNÍ
PERSONÁLNÍ AGENTURY
ADECCO spol. s r.o.
Future Recruitment s.r.o.
DRILL B.S.
People Consulting s.r.o.
Grafton Recruitment s. r. o.
Axial Personnel Agency, s.r.o.
Hays Czech Republic s. r. o.
OPTIMA RECRUITMENT EUROPE, s.r.o.
Management Consult s. r. o.
ABZAKOVO spol. s r.o.
STIMUL - personální poradenství
INDEX NOSLUŠ s.r.o.
Trenkwalder a.s.
Kariéra, spol. s r.o.
Europa Workintense spol.s r.o.
R4U, s.r.o.
Randstad s.r.o.
GIT Consult Czech, s.r.o.
DRILL B.S., spol. s r.o.
PŘEDVÝBĚR.CZ, s.r.o.
McROY Czech, s.r.o.
SYNERGIE, s.r.o.
ManMark Czech Republic s.r.o.
WWW.OPPA.CZ
JAK SE PŘIPRAVIT NA
POHOVOR
Neklameš-li sám sebe, můžeš si věřit.
Věříš-li si, jsi připraven 
WWW.OPPA.CZ
JAK SE PŘIPRAVIT NA
POHOVOR
Ověřte
si termín a místo konání pohovoru
Prověřte si trasu a délku cesty
Opište si jméno a telefon kontaktní osoby
Zjistěte si dostatek informací o firmě do které jdete na pohovor:
Historie
Počet zaměstnanců
Kdo je vlastníkem / management
Jaká je vize, mise, logo, firemní kultura
Jaké produkty a služby firma nabízí
Kdo je největší konkurence
Prostudujte
si inzerát k pozici na kterou se hlásíte
Zkontrolujte si CV a motivační dopis, které jste do firmy poslali
Připravte se na typické (zejména nepříjemné otázky)
Připravte si vlastní otázky na personalistu
Vhodně se oblečte a upravte
Zopakujte si co chcete / nechcete o sobě říct
Připravte si kontakt na osobu, která Vám může poskytnout pozitivní reference
WWW.OPPA.CZ
CO JEŠTĚ HRAJE ROLI PŘI
POHOVORU
Odborná a faktická připravenost
Verbální komunikace
Neverbální komunikace
Zvládnutí trémy
Zdravotní stav
Percepční klíče
WWW.OPPA.CZ
JAK PRACOVAT S
TRÉMOU
NA
POHOVOR SE ŘÁDNĚ PŘIPRAVTE
VYZKOUŠEJTE
ZKUSTE
NA
SI V DUCHU PŘEDSTAVIT CELÝ POHOVOR
POHOVOR PŘIJĎTE V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU
URČITOU
NA
SI ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY NANEČISTO
ČÁST CESTY JDĚTE PĚŠKY A ZHLUBOKA DÝCHEJTE
ZAČÁTKU POHOVORU PŘIJMĚTE SKLENICI VODY
NEPŘECEŇUJTE
SITUACI
NEPODCEŇUJTE
SAMI SEBE – VĚŘTE SI!
POKUSTE
SE VYBRAT V MÍSTNOSTI, KDE PROBÍHÁ POHOVOR MÍSTO,
KTERÉ VÁM NEJVÍCE VYHOVUJE
V
PŘÍPADĚ VELKÉ TRÉMY VYZKOUŠEJTE DECHOVÁ CVIČENÍ (4-7-8)
WWW.OPPA.CZ
DECHOVÉ CVIČENÍ
METODA
4–7–8
K ČEMU JE TATO METODA DOBRÁ
UMÍ REDUKOVAT STRES
UMÍ ZMÍRNIT NERVOZITU A ÚZKOST
MÁ SEDATIVNÍ ÚČINEK
POMÁHÁ USNOUT
WWW.OPPA.CZ
DECHOVÉ CVIČENÍ
METODA
4–7–8
JAK NA TO:
NADÝCHNETE SE NOSEM NA 4 VTEŘINY
ZADRŽÍTE DECH NA 7 VTEŘIN
POMALU ÚSTY VYDECHNETE NA 8 VTEŘIN
WWW.OPPA.CZ
PROJEVY TRÉMY,
NEJISTOTY, NEUPŘÍMNOSTI
Dotýkání a mnutí nosu
Objímání sebe sama
Překřížené paže / překřížené nohy
Pocení a červenání
Omezený oční kontakt
Zakrývání krku, nebo krční jamky
Pohrávání s řetízkem
Uhlazování vlasů
Mnutí ušního lalůčku, pohrávání s náušnicí
Zaťaté pěsti
Odsouvání se na židli
WWW.OPPA.CZ
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY U
POHOVORU
Řekněte mi něco o sobě.
Proč jste ukončil Vaše dřívější zaměstnání?
Jaké jste měl vztahy ke kolegům?
Jak by Vás popsali bývalí kolegové?
Jak pracujete v týmu?
Vadil Vám někdo v předchozím zaměstnání?
Vadilo Vám něco v předchozím zaměstnání?
Čím jste nejvíce obohatil předchozího zaměstnavatele?
Jak jste vycházel s nadřízeným?
Jak zvládáte práce ve stresu?
Jste časově flexibilní?
Jaké jsou Vaše silné a slabé stránky?
Proč bychom měli na tuto pozici vybrat právě Vás?
 Na jaké úspěchy jste nejvíce hrdý?
V jakých situacích se necítíte dobře?
Jaký si představujte plat?
Kde se vidíte za 5 let?
Čeho chcete ve své kariéře dosáhnout?
Proč se ucházíte o tuto pozici? Co očekáváte od této pozice?
Proč chcete pracovat pro naši firmu?
WWW.OPPA.CZ
Co byste naší firmě přinesl?
Na jakou otázku, kterou jsem Vám nepoložil byste rád odpověděl?
Otázky u pohovoru
 Otázky u pohovoru
 Otázky u pohovor se mohou týkat celé řady záležitostí. Ne vždy musí být jednoznačně
přímočaré, někdy je třeba snaha vidět, jak se dokážete vypořádat s neobvyklým dotazem.
V posledních letech bývají často kladené tzv. behaviorální otázky, které jsou zaměřené
na zjištění toho, jak jste se v minulosti postavili k řešení konkrétních problém, tedy co jste
prokazatelně vykonali.
 Jak odpovídat?
 Upřímně a po pravdě
 Konkrétně a přesvědčivě
 Mluvte za sebe, nepoužívejte „vzorové“ odpovědi
 Výstižně, ani příliš krátké, ani příliš zdlouhavé odpovědi nejsou vhodné
 Nezapomeňte na úsměv, oční kontakt
 Pozor na nervózní pohyby (poklepávání, cvakání tužkou atp.)
 Když nerozumíte, požádejte o objasnění
 Nebojte si dát chvilku na rozmyšlenou, když ji potřebujete
 Jsou i otázky, na které se vás zaměstnavatel podle zákona ptát nemá, např. otázky na
děti, věk, zdravotní stav, politickou příslušnost, národnost
WWW.OPPA.CZ
33
NA CO SE MŮŽETE
ZEPTAT VY
Můžete
Kdo
mi ukázat zařazení pozice v organizační struktuře?
bude můj nadřízený?
Budu
mít jednoho nadřízeného?
Proč
tuto pozici obsazujete?
Proč
odešel můj předchůdce?
Jaká
bude pracovní náplň této pozice?
Bude
V
tato pracovní náplň stabilní, nebo se bude měnit / rozšiřovat?
jak velkém týmu budu pracovat?
Jaká
Je
je pracovní doba?
možné se na této pozici dále rozvíjet?
Nabízíte
Jaký
Co
možnost dalšího vzdělávání?
je plán firmy do budoucna / na dalších 5 let?
očekáváte od ideálního kandidáta?
Jak
bude probíhat adaptační období a zkušební doba?
Jak
bude dále výběrové řízení probíhat?
WWW.OPPA.CZ
O JAKÝ SI ŘÍCT PLAT/MZDU
Spočítejte si Vaše životní náklady.
Zhodnoťte Váš životní standard a srovnejte ho se standardem v předchozím
zaměstnání. Zohledněte přitom současnou životní situaci .
Podívejte se na průměrný plat pozice, na kterou se hlásíte, na některém
pracovním portálu:
www.platy.cz
www.mujplat.cz
Spočítejte si jaká bude Vaše „čistá“ mzda:
http://www.penize.cz/kalkulacky/vypocet-ciste-mzdy
http://www.jobs.cz/poradna/kalkulacky/kalkulator-ciste-mzdy/
Stanovte si minimální hranici, pod kterou nemůžete / nechcete klesnout a podle
ní stanovte požadovanou mzdu.
Pokud sdělíte finanční rozpětí, obvykle dostanete nejnižší, Vámi
požadovanou částku.
WWW.OPPA.CZ
Na prvním pohovoru se na plat/mzdu neptejte.
TESTY U POHOVORU
BAUM test
MBTI test
Test IQ
Test EQ
Test osobnosti (temperamentu)
Test odborných znalostí
Test znalosti práce s PC (Excel, Word, Powerpoint …)
WWW.OPPA.CZ
Neúspěch u pohovoru










Neúspěch u pohovoru
Nevýhodou pohovoru je to, že velmi zřídka dostanete
zpětnou vazbu na to, proč jste nebyl/a vybrán/a, je tedy
těžké poučit se z chyb. Někdy navíc mohou rozhodnout
i záležitosti, které nelze dost dobře ovlivnit, třeba
protikandidát má nějakou velmi specifickou dovednost,
kterou v konkrétním případě zaměstnavatel potřebuje.
Každý i neúspěšný pohovor, však můžete pro sebe vzít
jako trénink, reflektovat svůj vlastní dojem a lépe se
připravit na příště.
Možné důvody proč to nevyšlo:
Důvody, které nemůžete ovlivnit
Vzali někoho, kdo již ve firmě pracoval (interní nábor)
Někdo jiný měl dobrou referenci uvnitř firmy
Nefungovala vzájemná „chemie“, prostě jste si úplně
nesedli
Z důvodů úspor či restrukturalizace byla otevřená
pozice zrušená nebo se změnila náplň a vypsalo se
nové řízení









Důvody, které můžete ovlivnit
Přišel/a jste pozdě, neomluvil/a jste se, nepustil/a
personalistu ke slovu, hádala se s personalistou/kou,
při pohovoru bral/a telefon/smskovala.
Networking – pomáhá znát někoho ve firmě, může vás
doporučit i vám podat důležité informace.
Nebyli jste připravení – neznáte ani základní informace
o firmě, tápete v tom, co se na dané pozici vlastně
očekává, dlouze přemýšlíte, když máte představit své
úspěchy…
Špatně jste mluvili o bývalém zaměstnavateli.
Neudělali jste dojem, že máte o práci upřímný zájem –
není úplně jednoduché najít rovnováhu mezi
projeveným zájmem, který dokážete postavit na
konkrétních tvrzeních (např. jste jediná firma na trhu,
která se zabývá….) a přílišným podbízením se, kdy
zaměstnavatel nabyde dojmu, že vezmete cokoliv za
jakýchkoliv podmínek. I zaměstnavatel rád nabírá
někoho, o kom má dojem, že je žádaný.
Očekávali jste, že to stejně nedopadne.
Ve vašem životopise jsou chyby, nebo příliš
nadnesené výroky, které nejsou pravdivé. Nedokážete
přesvědčivě mluvit o tom, co jste v životopise uvedl/a.
Neměli jste dobré reference, firma je obvolala a
nedozvěděla se, co potřebovala. WWW.OPPA.CZ
37
SOCIÁLNÍ SÍTĚ
WWW.OPPA.CZ
TYPY SOCIÁLNÍCH SÍTÍ




Linkedin
Facebook
Twitter
Skype
 Youtube
 Google+
 Instagram
 Flicker
 Blogger
 Lidé
 Spolužáci
 Myspace
… a mnoho dalších 
WWW.OPPA.CZ
PROČ HLEDAT ZAMĚSTNÁNÍ
NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
 40% ZAMĚSTNAVATELŮ HLEDÁ KANDIDÁTY NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
 90% MANAŽERŮ VYUŽÍVÁ SOCIÁLNÍ SÍTĚ K OSLOVENÍ KANDIDÁTŮ
½ Linkedin
1/3 Facebook
 SOCIÁLNÍ SÍTĚ UMOŽŇUJÍ ZACÍLIT NA KANDIDÁTY S VHODNOU PRAXÍ,
ZKUŠENOSTMI A VZDĚLÁNÍM
 SOCIÁLNÍ SÍTĚ KONSOLIDUJÍ NABÍDKY PRACOVNÍCH AGENTUR,
PRACOVNÍCH PORTÁLŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ
 NABÍDKA POZIC NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH BÝVÁ OBVYKLE AKTUÁLNÍ
WWW.OPPA.CZ
Linkedin
LinkedIn je profesní sociální síť, na které se setkávají
profesionálové a diskutují o svých pracovních
zájmech. V březnu 2011 síť překonala metu 100
milionů registrovaných uživatelů, čím dál více získává
popularitu i v Česku. Byla založena v roce 2002 v
USA. Aktuálně má tato síť cca 300 miliónů členů.
Zdroj: Wikipedie
WWW.OPPA.CZ
Linkedin

Sdružuje profesionály v oboru

Nabízí volná pracovní místa

Umožňuje sdílení poznatků z oboru

Umožňuje získávat reference

Pomáhá vyhledávat kontakty

Umožňuje posílat zprávy

Umožňuje sdílet myšlenky, články, témata

Umožňuje prezentovat svůj kariérní profil (CV)

Umožňuje sledovat profily jiných odborníků
WWW.OPPA.CZ

Nabízí statistiky - kdo vyhledával Váš profil
Linkedin

ZDARMA

PLACENÁ
Umožňuje zasílat zprávy lidem mimo Vaši síť
 Umožňuje přidávat si poznámky k různým
profilům
 Nabízí vyhledávací filtry
 Umožňuje ukládat profily do složek

WWW.OPPA.CZ
Linkedin – ZAČÍNÁME
Účet založíme na WWW.LINKEDIN.COM
WWW.OPPA.CZ
HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ NA
Linkedin

Aktivujte účet a zvolte si typ a jazyk účtu

V „nastavení“ nadefinujte všechny parametry

Vepište svou kariérní historii (v souladu se CV)

Vložte profesionální fotografii

Propojte se s kontakty

Doplňte znalosti a nechte si je potvrdit bývalými
kolegy

Požádejte bývalého nadřízeného a kolegy o
reference
WWW.OPPA.CZ
HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ NA
Linkedin

Přihlaste se do svého účtu na www.linkedin.com

Pozice hledejte v záložce „PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI“

Jako svou aktuální pozici zadejte: „Momentálně
hledám nové pracovní uplatnění“, apod.

Nadefinujte kategorii „ZÁJMY“:
•
Společnosti (potenciální zaměstnavatelé a pers. agentury)
•
Skupiny
WWW.OPPA.CZ
PERSONÁLNÍ AGENTURY NA
Linkedin


Grafton recruitment
Drill B.S.
 R4U, s.r.o.
 Randstadt
 ManpowerGroup
 Adecco Group
 Hays
 Hoffírek Consulting
 Williams & Partner
 Talentor Advanced Search
 Human Garden
 mBlue

… a mnoho dalších
WWW.OPPA.CZ
Linkedin
EFEKTIVNÍ NÁVYKY
7 návyků lidí, kteří získali přes Linkedin zaměstnání
během 3 měsíců:

91% uvádělo na Linkedin více než 5 znalostí, což personalistům
usnadňuje hledání

91% sledovalo na Linkedin svou vysněnou firmu

89% mělo profesionální foto

87% mělo více než 10 kontaktů a stále je rozšiřovalo

82% bylo členy vhodných skupin

81% mělo více než 10 potvrzených znalostí

81% odebíralo články a příspěvky z Linkedin
Zdroj: http://www.tyinternety.cz
WWW.OPPA.CZ
FACEBOOK (FB)

Sociální síť založena 2004

1,5 miliardy aktivních uživatelů (2/2015)

Zakladatel: Mark Zuckerberg

Hodnota: $500 miliard USD (2012)

10,082 zaměstnanců (3/2015)

84 jazyků včetně češtiny
Zdroj: Wikipedie
WWW.OPPA.CZ
FACEBOOK - ZAČÍNÁME

Aktivujte účet na www.facebook.com

Vytvořte si FB profil

Vyhledejte kontakty, se kterými se chcete propojit (zejména
personální agentury, pracovní portály, ale také přátelé, kteří
Vám mohou pomoci získat zaměstnání)

Pravidelně sledujte nabídku volných pracovních pozic
WWW.OPPA.CZ
PERSONÁLNÍ AGENTURY
NA FB
Grafton
Recruitment Czech Republic
Synergie
Jobstart
Index Nosluš
Talentica
Manpower Praha
Brigadník, s.r.o.
ProfesKontakt
SMART Career
EuroStaff
Kariéra – personální agentura
Unijobs
Personální agentura – AXIAL
Adecco
Reed
Brigády v Security
Hays Czech Republic
WWW.OPPA.CZ
PRACOVNÍ PORTÁLY
NA FB
PROFESIA.CZ
JOBDNES.CZ
JOBS.CZ
AIRJOBS.CZ
PRACE.CZ
PRACEOBRATEM.CZ
PRACEZENY.CZ
URADPRACE.CZ
PRACEOZP.CZ
EASY-PRACE.CZ
JOBMASTER.CZ
HTTP://EUROPA.EU/_REDIRECT_EN.HTM
WWW.OPPA.CZ
UZAVŘENÉ SKUPINY
NA FB
PRAHA
– PRÁCE, BRIGÁDY
PRÁCE
V PRAZE
PRÁCE
A BRIGÁDY – CELÁ ČR
PRÁCE
V ÚČETNICTVÍ
PRÁCE,
PRÁCE
BRIGÁDY, PŘIVÝDĚLKY
V REKLAMĚ
BRIGÁDY,
PRÁCE PRAHA
PRÁCE
Z DOMU
PRÁCE
PŘES INTERNET
NABÍDKY
PRÁCE
PRÁCE - PRAHA+CZ+EU
NEJEN PŘI MATEŘSKÉ
WWW.OPPA.CZ
VÝHODY HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
NA FB

Konsolidace nabídek volných pozic

Inzeráty jsou obvykle aktuální

Vedle inzerátů zde naleznete i užitečné informace
a tipy pro hledání zaměstnání

Možnost sdílení inzerátů mezi „přáteli na FB“
WWW.OPPA.CZ
SKYPE
Skype je univerzální komunikační program, nabízející bezplatné telefonování
prostřednictvím internetu, videohovory, zasílání textových zpráv, přenos souborů a
mnoho dalších zajímavých funkcí. Skype uživatelům dále přináší skupinové hovory, do
nichž se může zapojit až 25 účastníků. Skupinových hovorů se mohou současně
účastnit jak uživatelé programu Skype, tak i majitelé klasických telefonních linek v
pevných a mobilních sítích. Služba Skype umožňuje také volání na klasická pevná či
mobilní telefonní čísla, nebo příjem příchozích hovorů z běžných telefonních sítí
prostřednictvím přiděleného geografického telefonního čísla.
Zdroj: Slunecnice.cz
Volání mezi účastníky, kteří mají nainstalovaný
program Skype je ZDARMA
WWW.OPPA.CZ
SKYPE
KDY SE VYUŽÍVÁ?
Úvodní kolo pohovoru
Potřeba doplnit nebo objasnit informace v životopisu
Pohovor s vedením / personalistou v zahraničí nebo
ve vzdáleném městě
PROČ SE VYUŽÍVÁ?
Šetří čas personalistům i kandidátům
Přiblíží kandidáta personalistovi ještě před samotným
pohovorem
Prověří jazykové znalosti , případně verbální či
neverbální projev
WWW.OPPA.CZ
KDE ZÍSKAT SKYPE
Instalací z : WWW.SKYPE.COM/CZ
WWW.OPPA.CZ
JAK ZÍSKAT KONTAKTY
NA SKYPE
SPUSTIT SKYPE - KONTAKTY – PŘIDAT KONTAKT –
PROHLEDAT SKUPINU SKYPE – VYHLEDAT
KONKRÉTNÍHO ČLOVĚKA NEBO FIRMU
Jsou zde některé personální agentury, ale spíše jednotliví personalisté a recruiteři
WWW.OPPA.CZ
MOŽNOSTI POHOVORU
PŘES SKYPE
POHOVOR MŮŽE PROBÍHAT BUĎ POUZE TELEFONICKY
NEBO SE ZAPNUTOU KAMEROU
WWW.OPPA.CZ
PŘÍPRAVA NA POHOVOR
PŘES SKYPE
 Připravte si:
 Inzerát na pozici na kterou se hlásíte
 Podklady, které jste do firmy zasílali (CV, motivační dopis)
 Vyhledané informace o potenciálním zaměstnavateli
 Otázky, na které se chcete zeptat
 Zkontrolujte si připojení k internetu
 Zkontrolujte si místnost, kterou bude snímat kamera (pozadí, světlo)
 Vhodně se oblečte a upravte zevnějšek
 Vypněte televizi, rádio a další přístroje
 Dojděte si na toaletu a připravte si sklenici vody
 Zajistěte, aby Vás nikdo nerušil
WWW.OPPA.CZ
GOOGLE +
Google+ (Google PluS, G+) je internetová sociální
síť provozovaná společností Google. Provoz sítě byl
zahájen 28. června 2011.
Zdroj: Wikipedie
OBSAHUJE PRVKY: KRUHY, SETKÁNÍ, TÉMATA, 1+, CHAT, HRY
Pro využití služby „Google +“ je třeba mít založen účet na
Google: www.google.com
WWW.OPPA.CZ
FIRMY VE SLUBĚ
GOOGLE +


















Tip-práce
Hays Czech Republic
Prace
Profesia
Synergie
Adecco
Axial
Jobs
Manpower
Grafton recruitment
Práce, brigády, přivýdělky
Práce
World Práce
Dobrá práce.cz
Práce.tips
Find new Job
Monster
… A další
WWW.OPPA.CZ
TWITTER

Sociální síť a mikroblog založen roku 2006

Umožňuje uživatelům posílat a číst příspěvky zaslané
jinými uživateli, známé jako tweety

Zakladatel: Jackem Dorsey

200 milionů uživatelů v roce 2011

Každý den se na Twitter přihlásí 50 milionů uživatelů

Ti denně napíší kolem 250 milionů tweetů

V ČR: 76 000 uživatelů
Zdroj: Wikipedie
WWW.OPPA.CZ
TWITTER – ZAČÍNÁME
Založit účet na www.twitter.com
Zahájit sledování personálních agentur a portálů
Sledovat pravidelné aktualizace nabízených pozic
WWW.OPPA.CZ
FIRMY NA TWITERu
Jobs.cz
Professia.cz
Grafton
recruitment
AdeccoCzech
Personalista
Hays
com
Czech Republic
Jobmaster
... A
další
WWW.OPPA.CZ
YouTube
WWW.YOUTUBE.COM
YouTube je největší internetový server pro sdílení videosouborů.
Založili jej v únoru 2005 zaměstnanci PayPalu Chad Hurley, Steve
Chen a Jawed Karim. V listopadu 2006 byl zakoupen společností
Google za 1,65 miliardy dolarů (tehdy asi 37 miliard Kč).
YouTube navštíví měsíčně 5,1 mil. unikátních českých uživatelů,
podle průzkumu ho v květnu 2012 navštívilo alespoň jednou 82 %
lidí připojených k internetu v České republice.
Zdroj: Wikipedia
WWW.OPPA.CZ
FIRMY S VIDEO PREZENTACÍ
NA YouTube
AXIAL PERSONNEL AGENCY
GRAFTON RECRUITMENT
JOBS.CZ
PROFESIA.CZ
… a další
WWW.OPPA.CZ
YouTube
HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
NAJDETE ZDE:
Prezentace jednotlivých zaměstnavatelů / agentur
Naučná videa jak se chovat/nechovat při pohovoru
Jazykové kurzy zdarma
Odborné kurzy zdarma
MŮŽETE ZDE UMÍSTIT SVÉ VIDEO CV
WWW.OPPA.CZ
ZAJÍMAVÁ VIDEA
YouTube
Etiketa - Mgr. Ladislav Špaček - díl 10 - Přijímací pohovor
Seminář: Jak na pracovní pohovor
Smrtelná chyba při pohovoru
Jak na assessment centrum
3 klíče k úspěchu ve výběrovém řízení
Jak získat dobrou práci, když je vám 50+ nebo jste maminka?
To nejlepší ze semináře Získám dobrou práci naživo
WWW.OPPA.CZ
SOCIÁLNÍ SÍTĚ
DOBRÝ SLUHA
ŠPATNÝ PÁN
WWW.OPPA.CZ
SOCIÁLNÍ SÍTĚ - RIZIKA
¾ zaměstnavatelů si prověřuje kandidáty na sociálních
sítích: Týká se to ¼ všech obsazovaných pozic a téměř
všech manažerských pozic
1/5 kandidátů byla odmítnuta na základě prověření obsahu
zveřejněného na sociálních sítích
Často bývají odmítnuti kandidáti, kteří mají nesoulad mezi
informacemi zveřejněnými na jednotlivých sociálních sítích
a v životopise
WWW.OPPA.CZ
ON-LINE REPUTATION
MANAGEMENT
POZOR NA:
•
Obsah, který šíříte
•
Fotografie, které prezentujete na sociálních sítích
•
Lidovou žurnalistiku (komentáře u článků)
•
Nesoulad informací v CV a na sociálních sítích
•
On-line insolvenční rejstřík
•
Digitální abstinenci (snižuje pravděpodobnost, že
vás zaměstnavatel osloví)
WWW.OPPA.CZ
EGO GOOGLING
•
•
•
•
•
•
•
•
www.seznam.cz
www.yahoo.cz
www.bing.com
www.centrum.cz
www.google.com/alerts
www.webmii.com
http://whoozy.de/
www.yasni.co.uk
WWW.OPPA.CZ
VIDEO CV
VIDEO DOTAZNÍK
VIDEO CV = PROFESNÍ VIDEO VIZITKA
Na videokameru se krátce a výstižně představíte, pohovoříte o své
dosavadní
praxi,
o
svých
schopnostech,
dovednostech
mimořádných úspěších.
VIDEO DOTAZNÍK
Na videokameru odpovíte na 3-5 otázek, které Vám personalista
zašle (které se Vám objeví na obrazovce v aplikaci, do které se
přihlásíte)
WWW.OPPA.CZ
a
PRO JAKÉ POZICE JE
VIDEO CV VHODNÉ

Obchodní pozice

Manažerské pozice

Pozice v PR a marketingu

Herci, moderátoři, umělci
WWW.OPPA.CZ
STRUKTURA VIDEO
ŽIVOTOPISU

Pozdrav

Vzdělání, kurzy, certifikace

Dosavadní praxe a zkušenosti

Nejvýznamnější úspěchy

Mimořádné schopnosti a dovednosti

V jaké oblasti hledáte pracovní uplatnění

Rozloučení
WWW.OPPA.CZ
KDE JE MOŽNÉ NECHAT
SI NATOČIT VIDEO CV

http://www.jobcveye.com/registrace

http://videodotaznik.teamio.com/

http://www.idvideo.cz/video-na-miru/

http://www.fotofofr.com/node/22

http://www.ziskamdobroupraci.cz/video-misto-pohovoru/
WWW.OPPA.CZ
NATOČENÍ VLASTNÍHO
VIDEO CV PROFILU

POMOCÍ DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERY

POMOCÍ APLIKACE „KAMERA“
Video natočíte pomocí kamery zabudované v PC.

APLIKACE „VIDEOMOMENTKY“
Zde můžete k již natočenému videu přidávat titulky, hudbu nebo video
dále upravovat.

VKLÁDÁNÍ VIDEA NA YouTube.com
•
Zaregistrujte se / přihlaste se na www.YouTube.com
•
Zvolte tlačítko „NAHRÁT“ (vpravo nahoře)
•
Ve svém počítači vyhledejte svůj natočený CV profil
WWW.OPPA.CZ
A JDEME NATÁČET 
WWW.OPPA.CZ
O Úřadu práce ČR
 od 1. 4. 2011 správní úřad s celostátní působností
 nadřízený orgán – MPSV
 organizační členění:
generální ředitelství
14 krajských poboček
kontaktní pracoviště
 http://portal.mpsv.cz
WWW.OPPA.CZ
Úřad práce ČR
Poskytované služby na kontaktním pracovišti:
 zprostředkování zaměstnání
 http://portal.mpsv.cz/sz/obcane
 státní sociální podpora
 http://portal.mpsv.cz/soc




hmotná nouze
sociální služby - příspěvek na péči
dávky pro osoby se zdravotním postižením
http://portal.mpsv.cz/sz/local
WWW.OPPA.CZ
Informační a poradenské středisko
pro volbu a změnu povolání
IPS nabízí:
 testování profesních zájmů ve vazbě na povolání
a potřebné vzdělání
 poradenství pro další vzdělávání (rekvalifikace,
studium)
 vyhledávání možností studia na SŠ, VOŠ a VŠ
 ukázky profesí na DVD
 podrobné popisy jednotlivých profesí
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha/ips

WWW.OPPA.CZ
HODNĚ ÚSPĚCHŮ PŘI HLEDÁNÍ
ZAMĚSTNÁNÍ 
Kontakt:
Alternativa 50+ o. p. s.
U Průhonu 1567 / 7a, Praha 7, 170 00
E-mail:info @ alternativaplus.cz
tel.: +420 777 564 332
skype: alternativa.plus
Facebook: Alternativa 50+
WWW.OPPA.CZ

Podobné dokumenty

Fotograf hledal kousky Prahy v Bratislavě, Varšavě, Budapešti

Fotograf hledal kousky Prahy v Bratislavě, Varšavě, Budapešti také nad tím, kdo by případné převzetí a rekonstrukci zaplatil.

Více

EUROPA - European Commission - Translation

EUROPA - European Commission - Translation REFERENCES TDE MACNO PRODUCTS CZECH REPUBLIC Baljer-Zembrod s.r.o., Brno AKUMA, a.s., Mladá Boleslav Saint-Gobain Vertex, s.r.o., Hodonice Mittal Steel Ostrava a.s.

Více