Rozšíření bytového komplexu, Winterthur, CH

Transkript

Rozšíření bytového komplexu, Winterthur, CH
Střechy
s plechovou
krytinou
Rozšíření bytového komplexu, Winterthur, CH
Architekt Beat Rothen, Winterthur
Realizace 1999
Materiál Desky FOAMGLAS®, typ T4+, tloušťka 160 mm, cca 770 m2,
Povrchová úprava Plechová krytina z měděného plechu, technologie stojaté drážky
Koncept dvou výškově odsazených pultových střech umožnil pomocí úzkého pásu
oken osvětlit i místnosti uvnitř dispozice.
Vzhledem k předem danému omezení celkové výšky objektu a nutných světlých výšek
jednotlivých podlaží, bylo nutné snížit výšku
skladby střešního pláště na minimum tak,
aby se na maximum zvýšila výška okenních otvorů a tím i přístup denního světla. Jednoplášťová skladba s izolací od společnosti FOAMGLAS® a s plechovou krytinou
Příznivá ekonomika
a bezpečnost – recept
úspěšnosti izolace
FOAMGLAS®
www.foamglas.cz
neobsahuje žádné výškově nadbytečné vrstvy jako např. latě, provětrávanou mezeru
nebo bednění. Jednoduchost konstrukce
a díky ní dodatečně získaný prostor činí tento systém vysoce ekonomický.
1
2
3
8
4
5
6
7
4
5
6
3
7
8
2
1
12
Skladba střechy
Monolitická ŽB konstrukce ve
spádu
Asfaltový penetrační nátěr
FOAMGLAS® T4+, 150 mm,
do horkého asfaltu
Zátěr horkým asfaltem
Kotevní plech PC® SP 150/150
ednovrstvý modifikovaný
asfaltový pás
Separační vrstva, rohož
Plechová krytina z měděného
plechu

Podobné dokumenty

Crystal Worlds Swarovski, Wattens, A

Crystal Worlds Swarovski, Wattens, A a mohla by vést až k uzavření komplexu a velkým ztrátám v podnikání. Proto pad-

Více

Hotel Krone - Foamglas GLOBAL

Hotel Krone - Foamglas GLOBAL vysokou míru bezpečnosti – zcela vodotěsná tepelná izolace nemůže nasáknout ani nepropustí vodu přes tepelně izolační vrstvu. Tím je možné se vyhnout problémům spojených s vlhkostí, především s výs...

Více

Technická universita, Delft, NL

Technická universita, Delft, NL původně zvolený nejlevnější střešní systém, veškeré poruchy v detailech nebo od provozu se projevovaly nekontrolovatelným zatékáním do objektu. Proto se Technická universita při opravě střechy rozh...

Více

Plochá kompaktní střecha na železobetonové desce s betonovou

Plochá kompaktní střecha na železobetonové desce s betonovou konstrukci mimo desku, musí být neprodleně odstraněný další deskou tak, aby nevznikly nerovnosti. (2 / 3) - Možná varianta hydroizolace : Na celém povrchu střechy vytvořte dvouvrstvý systém z asfa...

Více