Herní řád - Youradio

Transkript

Herní řád - Youradio
„Vyfoť festivalovou náladu a vyhraj“
Na www.Youradio.cz bude v termínu od 30.6.2014 do 11.7.2014 realizována hra s názvem „Vyfoť festivalovou náladu a
vyhraj“ (dále jen jako „hra“).
O co hrajeme:
Hlavní výhra:
1. místo: 1x reproduktor THUNDERSTORM HANDHELD HOME THEATER G4A1000cw
2. místo: 1x reproduktor THUNDERSTORM HANDHELD HOME THEATER G4A1000cw
3. místo: 1x reproduktor THUNDERSTORM HANDHELD HOME THEATER G4A1000cw
4. místo: 1x reproduktor THUNDERSTORM HANDHELD HOME THEATER G3A1000cw
5. místo: 1x reproduktor THUNDERSTORM HANDHELD HOME THEATER G3A1000cw
Dílčí výhra:
1. místo: 1x reproduktor THUNDERSTORM HANDHELD HOME THEATER G4A1000cw
2. místo: 1x reproduktor THUNDERSTORM HANDHELD HOME THEATER G3A1000cw
3. místo: 1x reproduktor THUNDERSTORM HANDHELD HOME THEATER G3A1000cw
Systém hry:
1. Na www.Youradio.cz bude od 30.6.2014 do 11.7.2014 umístěn nahrávací formulář pro zasílání herních fotografií.
Účastník musí přes nahrávací formulář odeslat fotografii, na které zachytil festivalovou náladu. Při nahrávání fotografie musí
zadat do formuláře všechny potřebné údaje.
Po celou dobu hry bude ve facebookové galerii https://www.facebook.com/youradiocz probíhat veřejné hlasování o
nejoriginálnější fotografii pomocí hlasů (dále jen jako „like“). Jeden uživatel může dát jeden like jedné fotce za celou dobu
hry.
Hlavní výhru – 1. -5. místo vyhrávají ti účastníci, jejichž fotografie vybere odborná porota (složená ze zástupců pořadatele a
organizátora hry) jako 1.- 5. nejlepší fotografie.
Dílčí výhru – 1.místo vyhrává ten účastník, jehož fotografie získá nejvyšší počet like. Dílčí výhru - 2.místo vyhrává ten
účastník, jehož fotografie získala druhý nejvyšší počet like. Dílčí výhru - 3.místo vyhrává ten účastník, jehož fotografie
získala třetí nejvyšší počet like. Splní-li podmínky pro získání výhry několik účastníků, určí z jejich středu získatele výhry
pořadatel.
Pořadatel a organizátor:
Pořadatelem hry je společnost Lagardere Active ČR, a.s., se sídlem Wenzigova 4/1872, Praha 2, IČ: 61058297, sp. zn.: B
3912 vedená u Městského soudu v Praze.
Organizačním zajištěním hry byla, v rozsahu její prezentace prostřednictvím webu až do fáze výběru výherců, pověřena
společnost Lagardere Active ČR, a.s., se sídlem Wenzigova 4/1872, Praha 2, IČ: 61058297, sp. zn.: B 3912 vedená u
Městského soudu v Praze.
Podmínky účasti ve hře a předání výher:
Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky a jsou starší 18-ti let. Z účasti ve hře jsou
vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké
těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na hře.
V každém herním dni se každý účastník může účastnit odesláním nejvýše jednoho herního výsledku.
Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor a/nebo pořadatel hry právo bezúplatně využít jejich
osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie,
písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v mediích a na
Internetu.
Podrobnosti elektronického kontaktu poskytnutého účastníkem hry Pořadateli/Organizátorovi je Pořadatel/Organizátor
oprávněn využít za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky pouze ve vztahu k účastníkovi, s čímž
účastník poskytnutím kontaktu vyslovuje souhlas.
Organizátor bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro získání výhry předá pořadateli kontaktní informace získané
od příslušného účastníka a pořadatel zajistí předání a čerpání výhry. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou
vyměnitelné. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené
organizátorem a/nebo pořadatelem, nejpozději však do14 dnů po jejím získání, možnost čerpat výhru zaniká.
Vyhlášení příslibu odměny (výhry) a pravidel hry:
Pravidla hry vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění na internetových stránkách
www.Youradio.cz. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí ve hře projevují vůli být jimi vázáni.
Oprávnění organizátora a pořadatele:
Organizátor a/nebo pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního uvážení, jejich
rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli před provedením výkonu, tj. kdykoliv před splněním
podmínek pro získání výhry, odvolat příslib odměny (výhry) ve hře. Odvolání příslibu se provede stejným způsobem a v téže
formě, kterým byl příslib učiněn. Je – li podmínkou získání výhry výkon co možná nejlepší, je pořadatel oprávněn odvolat
příslib jen ze závažných důvodů; v takovém případě je pak pořadatel povinen přiměřeně odškodnit toho, kdo před odvoláním
podmínky příslibu alespoň zčásti splnil.
Hra má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a řídí se jeho právní
úpravou.

Podobné dokumenty

Hudba bez omezení s Tesco Mobile

Hudba bez omezení s Tesco Mobile osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců...

Více

Přehled produktů - Lagardère Active ČR

Přehled produktů - Lagardère Active ČR soustředění, omalovánky zase rozvíjí jejich představivost. Nechybí ani tematické sekce, kde se děti naučí základy matematiky a angličtiny, zvládání jednoduchých úkonů nebo si zacvičí u videa. Všech...

Více

„ARMIN VAN BUUREN“ Na rozhlasové stanici Dance radio bude v

„ARMIN VAN BUUREN“ Na rozhlasové stanici Dance radio bude v Výherce není povinen výhru přijmout. Výhru je nutné osobně převzít v sídle organizátora. Výhry nejsou vyměnitelné. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Pokud si výherce výhru nepř...

Více

„JUSTIN PRIME“ Na rozhlasové stanici Dance radio bude v termínu

„JUSTIN PRIME“ Na rozhlasové stanici Dance radio bude v termínu Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor a pořadatel hry právo bezúplatně využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich...

Více

„MINISTRY OF SOUND – DJ SHELDON“ Na

„MINISTRY OF SOUND – DJ SHELDON“ Na Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor a pořadatel hry právo bezúplatně využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich...

Více

„IMAGINATION FESTIVAL“ Na rozhlasové stanici Dance radio bude

„IMAGINATION FESTIVAL“ Na rozhlasové stanici Dance radio bude Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor a pořadatel hry právo bezúplatně využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich...

Více

„ULTRA MUSIC FESTIVAL“ Na rozhlasové stanici Dance radio bude

„ULTRA MUSIC FESTIVAL“ Na rozhlasové stanici Dance radio bude Organizátor zajistí předání a čerpání výhry. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Výhru je nutné osobně převzít v sídle organizátora. Výherce není povinen výhru přijmout. ...

Více

„CLIMAX – 17th ANNIVERSARY“ Na rozhlasové stanici Dance radio

„CLIMAX – 17th ANNIVERSARY“ Na rozhlasové stanici Dance radio Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor a pořadatel hry právo bezúplatně využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich...

Více

„ULTRA EUROPE MUSIC FESTIVAL“ Na rozhlasové stanici Dance

„ULTRA EUROPE MUSIC FESTIVAL“ Na rozhlasové stanici Dance Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor a pořadatel hry právo bezúplatně využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich...

Více