Obor Fotograf

Transkript

Obor Fotograf
Střední škola Brno
Charbulova
Adresa školy
Střední škola Brno Charbulova
Sídlo:
Charbulova 106
618 00 Brno
recepce: + 420 548 424 111
e-mail: [email protected]
www. ssposbrno.cz
Vedení školy
RNDr. Jana MARKOVÁ
ředitelka školy
tel.: 548 424 133
e-mail: [email protected]
Zástupci ředitelky školy
pro teoretické vyučování
Ing. Ivo PROCHÁZKA
e-mail: [email protected]
RNDr. Viera ZÁBOJNÍKOVA
e-mail: [email protected]
II. patro, kancelář C5, tel.: 548 424 135
Zástupkyně ředitelky školy
pro praktické vyučování
Mgr. Anežka ČAJKOVÁ
e-mail: [email protected]
Jánská 22, I. patro, tel.: 545 212 213
Studijní oddělení – matrika
Zdeňka DAŇKOVÁ
e-mail: [email protected]
Ivona KUČEROVÁ
e-mail: [email protected]
II. patro, kancelář C7, tel.: 548 424 132
Sekretariát pro teoretickou výuku
Eva CHLÁDKOVÁ
e-mail: [email protected]
Marta TOŠNEROVÁ
e-mail: [email protected]
II. patro, kancelář C6, tel.: 548 424 136, 548 424 157
Potvrzování průkazek MHD a IDS JMK od 24. 8. 2015
Potvrzení o studiu od 1. 9. 2015
Karta ISIC – povinná
prokazování totožnosti žáka ve škole,
vstup do budovy
objednávání obědů a tisk stravenek
kopírování
Fotografování na kartu ISIC
zajistila škola (zdarma)
náhradní focení
23. 06. 2015
8:00 až 16:00 hodin
Trnitá 8, Brno
platba nyní na místě: 210,- Kč
Stravovací referent
Gabriela HRDINOVÁ
e-mail: [email protected]
tel.: 548 424 164, 725 800 825
od 24. 08. 2015
8:00 až 13:00 hodin
Stravovací referent
Gabriela HRDINOVÁ

přihlášky ke stravování k dispozici dnes tady
nebo na stránkách školy,

vyplněné možno naskenovat a poslat p. Hrdinové,

pro platbu obědů z bankovního účtu vám bude přidělen
variabilního symbol po obdržení vyplněné přihlášky,

stravování na kartu ISIC (v případě, že 1. 9. 2015
nebudete mít kartu, je nutné si na nezbytnou dobu
opatřit čip)
Příspěvek do Sdružení rodičů
 výše
příspěvku 400,- Kč na školní rok

platba nyní na místě

využití příspěvku:
•
vybavení tříd ICT
•
příspěvek na akce školy
•
odměny v soutěžích
Odborný výcvik
BcA. Veronika KŘÍŽOVÁ
e-mail: [email protected]
BcA. Martina TRTÍKOVÁ
e-mail: trtiko[email protected]
Trnitá 8, II. patro, tel.: 543 212 439
Odborný výcvik – informace
Pracovní doba žáků 1.ročníku je:
7:15 až 13:15 ranní směna
10:45 až 17:15 odpolední směna
Během prvního měsíce nutno opatřit studentu
digitální zrcadlovku a přezůvky.
V odborném výcviku jsou žáci vždy 1 den
v týdnu.
Další informace
 Pravidelná
návštěvnost a informovanost
rodičů na třídních schůzkách je nutná.
 Základní
 Dotazy,
informace ve školním řádu.
stížnosti nebo problémy řeší vždy
třídní učitel nebo učitel odborného výcviku.
Další informace
Výchovná poradkyně:
Mgr. Milada SLEZÁČKOVÁ
Školní metodik prevence:
Mgr. Lubomír ŠÍBL
Školní psycholog:
PhDr. Jiřina KOLČAVOVÁ
UČEBNICE pro 1.ročník obor FOTOGRAF
Anglický jazyk
Učebnice STRAIGHTFORWARD (Second edition: Student´s Book s CD
a přístupovým kódem ke cvičení na Internetu, Workbook s klíčem).
Tyto učebnice nakoupí Sdružení rodičů naší školy pro žáky hromadně,
a to s významnou slevou.
Žáci se z nich budou učit v 1. a 2. ročníku.
Částku 652 Kč zašlete do 30.6.2015 na účet Sdružení rodičů
1341801329 / 0800.
Uveďte správné číslo žáka, které jste obdrželi oproti podpisu
při fotografování na kartu ISIC, jako variabilní symbol.
Slouží k identifikaci plátce.
Žáci dostanou učebnice od svého vyučujícího AJ při nástupu do školy
v září 2015 oproti dokladu o platbě.
UČEBNICE pro 1.ročník
Český jazyk
Učebnice budou objednávány v září u nakladatelství Didaktis, tudíž
bude od studentů vybírána částka – 640,- Kč, která zahrnuje:
- učebnici a pracovní sešit do literatury – 270,- Kč (pro 1. ročník,
zkrácená verze)
- učebnici a pracovní sešit do mluvnice a slohu – 370,- Kč (poslouží
na celou dobu studia)
Učebnice lze zakoupit také v knihkupectvích, celková částka na
jejich pořízení je však o cca 120,- Kč vyšší.
UČEBNICE pro 1.ročník
Matematika
Sbírka úloh z matematiky pro SOU, SOŠ
a nástavbové studium, autoři: Hudcová, Kubičíková
Kalkulačka bez grafických funkcí, pravítka, kružítko
Klasifikace a omlouvání absencí

výsledky klasifikace jsou vedeny elektronicky

www.ssposbrno.cz – klasifikace – SAS

heslo pro přihlášení obdrží rodiče od třídního
učitele

k omlouvání absencí slouží Omluvný list

třídní schůzky se konají vždy v listopadu
a v dubnu (sledovat informaci na webových
stránkách školy)
Nástup do 1. ročníku
Žáci 1. ročníků nastupují do školy v úterý 1. září
2015.
Slavnostní zahájení proběhne v 10:30 h ve školní
jídelně.
Seznamy žáků s rozdělením do tříd budou umístěny
na vchodu do budovy školy.
Děkujeme Vám za pozornost
Na viděnou