text ke stažení

Transkript

text ke stažení
Přednášková témata pro učitele a ředitele škol
1.Etická výchova - výchova k prosociálnosti
cca 60 – 90 min, lze zkrátit
A/ Seznámení s projektem EtV prosociální etiky R. Roche Olivara, L. Lencze
(výchovný cíl, výchovný program, výchovný styl, metody)
B/Struktura hodiny (konkretizace)
C/Rozdělení výchovného programu podle věku a vyspělosti žáků
D/ Vhled do realizace 1. Tématu komunikace, komunikace citů
E/ Praktická ukázka např. psychohra Cesta zpět časem, Maska, nebo Cesta lesem
2.Etiká výchova z pohledu prevence proti šikaně
cca 60 min- 90min
A/ Teorie k tématu / typy agresorů, obětí, problémy diagnózy šikany/
B/ Představení projektu EtV
C/ Zaměření na témata: Strach, Práce s afekty, Maska, kterou nosím
D/ Praktická ukázka: Sebepřijetí, Pozitivní hodnocení druhých, Bezpodmínečné
přijetí… jako metody primární prevence
3. Etická výchova z pohledu prevence SRCHD
cca 60 min
A/ Představení projektu Etv
B/ Minimální preventivní program
C/ Význam prožitkové pedagogiky a vhodný výchovný styl pro stmelení kolektivu
třídy
D/ Přínos programu EtV (co do obsahu, cíle, zaměření, soustavnosti, koncepce
práce) - praktické rady, způsob práce

Podobné dokumenty

Text ke stažení - Ing. Mgr. Marie Nováková

Text ke stažení - Ing. Mgr. Marie Nováková 1.Etická výchova - výchova k prosociálnosti cca 60 – 90 min, lze zkrátit A/ Seznámení s projektem EtV prosociální etiky R. Roche Olivara , L.Lencze (výchovný cíl, výchovný program, výchovný styl, m...

Více

Program_konference - Společnost sociálních pracovníků ČR

Program_konference - Společnost sociálních pracovníků ČR MINISTRYNÍ SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY PROF. JUDR. HELENOU VÁLKOVOU, CSC.

Více

Sociální komunikace - Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Sociální komunikace - Pražská vysoká škola psychosociálních studií a) Historie a charakteristika pojmu komunikace, stupně komunikace, komunikační akt a jeho složky, pyramida komunikace. b) Role v komunikaci, komunikační linie, komunikační diagnostika, zpětná vazba...

Více

Korejština a korejská kaligrafie

Korejština a korejská kaligrafie Kaligrafie (korejský lektor) Po

Více

Klub Haniel - haniel.estranky.cz

Klub Haniel - haniel.estranky.cz  aktivuje hlubokou očistu lymfatického systému  protahuje svalstvo měkkými a harmonickými pohyby v absolutním uvolnění, které otvírají Meridián (proudy ...

Více

výchova ke zdraví

výchova ke zdraví Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9

Více