WEATHER + SEASONS (počasí + roční období)

Komentáře

Transkript

WEATHER + SEASONS (počasí + roční období)
Jméno: …………………………………………………………………………
WEATHER + SEASONS (počasí + roční období)
Anglický jazyk – 8. ročník - Mgr. Iva Jakubcová
1. Prohlédni si obrázky a opiš věty správně anglicky:
It´s raining.
Prší.
……………………………………
It´s windy .
Fouká vítr.
It´s sunny.
Je slunečno.
…………………………………… ……………………………………
It´s snowing .
Sněží.
…………………………………………………………………………
2.
It´s cold .
Je chadno.
It´s cloudy .
Je zamračeno.
……………………………………
What´s the weather like? = Jaké je počasí?
Podívej se z okna a odpověz podle pravdy:
…………………………………………………………………………………………………….
It´s warm .
Je teplo .
……………………………………
It´s hot.
Je horko
……………………………………
3. Ke každému písmenu přiřaď správné počasí:
a) …………………………………………………………… b) ………………………………………………………………
c) …………………………………………………………… d) ……………………………………………………………….
e) …………………………………………………………..
4. Přiřaď k větám správná čísla obrázků:
2
1
It´s windy.
It´s snowing.
3
It´s raining.
4
It´s cold.
Seasons = roční období
5. Opiš anglicky správně:
PODZIM
ZIMA
AUTUMN …………………………
…
WINTER
LÉTO
JARO
SPRING
…………………………
…
…………………………
.
SUMMER
……………………………
6. Slož slova správně:
DY
WIN
...............................
ING
SPR
...............................
NY
SUN
...............................
MN
AUTU
...............................
MER
SUM
...............................
TER
WIN
...............................
7. Vylušti:
1. pět
2. léto
3. jaro
4. slunečno
5. šedivé
6. chladno
7. mraky
8. pes
Tajenka: …………………………………………………………………
8.
PAMATUJ!!!! Ve spojení s ročním obdobím používáme předložku in !!!
In spring = na jaře , in winter = v létě
Doplň správné roční období, nezapomeň na předložku in:
……………………………… is sunny.
………………………….. it´s raining.
……………………………… we go to school. (Jdeme do školy.)
…………………………….. it´s snowing.
………………………….it´s windy.
……………………………...we have Easter. (Velikonoce)
……………………………… we have Christmas.
………………………….it´s hot.
……………………………..we go mushroom picking. (Chodíme na houby.)
…………………………….. we have holiday.
……………………fall leafs. (Padá listí.)
Prameny:
P. Shipton – Chit Chat 2 (PS) – Oxford 2008
obrázky Klipart
Můj první školní slovník AJ-ČJ, ČJ-AJ – Fraus 2008

Podobné dokumenty