Podrobnosti o válcových jímkách

Transkript

Podrobnosti o válcových jímkách
Podrobnosti o válcových jímkách
Jímky Nautilus jsou standardně vyráběny ve čtyřech objemových variantách (3, 6, 9 a 12 m3). Tvoří
je ležatý válec s vydutými čely, vstupní komínek, kotvící patky a nátokové hrdlo. Plášť i čela jímky
jsou zpevněny koroziodolnými výztuhami, které zajišťují odolnost konstrukce proti působení
zemních tlaků a působení spodní vody. Jímky Nautilus se vyrábějí ve dvou konstrukčních
modifikacích: HARD a UNIVERSAL. Každá konstrukční modifikace je jinak tuhá a je navržena
individuálně s ohledem na hydrogeologické podmínky, to je výskyt spodní vody, druh horniny a
hloubka uložení v místě realizace.
Při výběru vhodného typu jímky NAUTILUS je nutné v místě realizace vyměřit hloubku nátokové
kanalizace (její spodní hranu) od úrovně upraveného terénu. Výsledek zaměření stanoví typ jímky:
•
•
•
Hloubka kanalizace 0,5 m ® typ 3 (výška vstupního komínku 0,3 m) např. NVL 6 20/25
H1L3 ww
Hloubka kanalizace od 0,51 m do 0,8 m ® typ 6 (výška vstupního komínku 0,6 m) např.
NVL 6 20/25 H1L6 ww
Hloubka kanalizace od 0,81 m do 1,1 m ® typ 9 (výška vstupního komínku 0,9 m) např.
NVL 6 20/25 H1L9 ww
V případě větší hloubky kanalizace než 1,11 m doporučujeme telefonickou nebo osobní konzultaci s
našimi pracovníky.
Cílem je dosažení optimálního poměru CENA / VÝKON. Jednotlivé konstrukce jímek se od sebe liší
v závislosti na hloubce uložení jímky, tzn. jaký tlak působí na strop a plášť jímky, výskytu podzemní
vody, tzn. jaký vztlak bude na jímku působit při prázdném stavu a druhu horniny, tzn. zda hrozí
bazénový efekt, kdy vlivem intenzivních dešťů dojde k zaplavení výkopu.
Konstrukce Hard:
•
•
•
•
•
•
jímka je určena do terénu se spodní vodou, maximálně však do výše spodní hrany nátokové
kanalizace
jímka je určena do terénu s výskytem vodonepropustného podloží (např. jílu)při
oddrenážování dešťových vod nad úrovní spodní hrany nátokové kanalizace
jímka je určena k osazení na hutněný štěrkopískový podsyp tloušťky min. 0,1 m
konstrukce jímky je navržena jako samonosná bez nutnosti obetonování pláště
kotevními patkami dna jímky je nutné protáhnout armovací drát a provést betonáž kotvy
osazení jímky dle Všeobecných technických podmínek firmy SINEKO Engineering s.r.o.
•
BEKR Servis
Bednář Jaroslav
56982 Borová 349
IČO: 60125012
DIČ: CZ 7201063529
Bank. spoj.: 86-0187190237/0100
tel. 606055170
e-mail: [email protected]
www.bekrservis.cz
Konstrukce Universal:
•
jímka je určena do terénu s výskytem spodní vody nebo vodonepropustného podloží (např.
jílu) s možným zaplavením do úrovně okolního terénu
•
jímka je určena k osazení na hutněný štěrkopískový podsyp tloušťky min. 0,1 m
•
konstrukce jímky je navržena jako samonosná bez nutnosti obetonování pláště
•
kotevními patkami dna jímky je nutné protáhnout armovací drát a provést betonáž kotvy
•
osazení jímky dle Všeobecných technických podmínek firmy SINEKO Engineering s.r.o.
Na jímky Nautilus je poskytována nadstandardní záruka v délce 60 měsíců. Při navrhování
konstrukce byl zohledněn požadavek normy „ČSN EN 1778 - Navrhování plastových konstrukcí" na
minimální životnost v délce 25 let.
Předpokládaná životnost jímek Nautilus je 50 až 100 let.
Doprava a instalace:
Jímky Nautilus je možné převážet běžnou dopravní technikou. Nejvhodnějším typem auta je lehký
valník (např. Avia) s hydraulickou rukou nebo auto s přívěsným vozíkem odpovídající velikosti.
Jímky jsou vybaveny manipulačními úchyty. Podrobný popis instalace těchto jímek je uveden v
„Technickém listu“.
BEKR Servis
Bednář Jaroslav
56982 Borová 349
IČO: 60125012
DIČ: CZ 7201063529
Bank. spoj.: 86-0187190237/0100
tel. 606055170
e-mail: [email protected]
www.bekrservis.cz

Podobné dokumenty

2012 - Izolace spodních staveb

2012 - Izolace spodních staveb • veškeré detaily musí být zesíleny dodatečným pasem stejného, nebo specializovaného izolačního materiálu. Konstrukční detail je vhodné doplnit pojistnými prvky, jako jsou „waterstopy“, bobtnající ...

Více

Produktový list

Produktový list • Možnost vybavení čerpadlem, zátěžovým poklopem, savicí pro snadné čerpání, hlídáním stavu hladiny

Více

Ochranné plavky pro ženy, muže a děti - diskrétní, estetické, účelné -

Ochranné plavky pro ženy, muže a děti - diskrétní, estetické, účelné - Ochranné plavky byly speciálně vyvinuty pro osoby trpící inkontinencí a umožňují jim tak koupání v bazénech a léčbu vodní terapií při splnění veškerých hygienických požadavků. Plavky se na první po...

Více

Plochy náměstí k osázení I. Drobné rostliny 1) 4x kruh pod stromy o

Plochy náměstí k osázení I. Drobné rostliny 1) 4x kruh pod stromy o 1) 4x kruh pod stromy o průměru cca 3,5m = levandule (http://www.pestovani.in/cz/lavandulalevandule/) 2) Delší oblouk v hlavní ploše 12x2,5m = vřes obecný různobarevný (http://www.kvetenacr.cz/deta...

Více

Naše Kameničky - obec kameničky

Naše Kameničky - obec kameničky Po podzimu Naše mužstvo kraluje tabulce 4. třídy se čtyřbodovým náskokem na své pronásledovatele. S výkonností mužstva jsme spokojeni, plní úlohu záložního týmu pro A tým, ale občas se potýkáme s n...

Více

Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR DETAIL UKONČENÍ SEDLOVÉ STŘECHY U OKAPU

Více