Obor Aranžér

Transkript

Obor Aranžér
Střední škola Brno Charbulova
ADRESA ŠKOLY:
Střední škola Brno Charbulova
Sídlo: Charbulova 106
618 00 Brno
Telefon recepce: + 420 548 424 111
Odloučené pracoviště : Jánská 22
602 00 Brno
Telefon recepce: + 420 545 212 263 - 545 212 480
e-mail: [email protected]
www. ssposbrno.cz
VEDENÍ ŠKOLY:
RNDr. Jana MARKOVÁ
ředitelka školy
tel.: 548 424 133
e-mail: [email protected]
Zástupce ředitelky školy
pro teoretické vyučování
PhDr. Pavel Mrázek
e-mail: [email protected]
Jánská 22
1. patro, kancelář, tel.: 602 330 424
Zástupkyně ředitelky školy
pro praktické vyučování
Mgr. Anežka ČAJKOVÁ
e-mail: [email protected]
Jánská 22, I. patro, tel.: 545 212 263 kl.213
Studijní oddělení - matrika
sekretariát pro teoretické vyučování
p. Jana Pokorná
1. 1. patro, kancelář, tel. 545 212 263 kl.210
2. - potvrzování průkazek MHD a IDS JMK
3. - potvrzení o studiu
Karta ISIC - povinná
 prokazování totožnosti žáka ve škole,
vstup do budovy
 objednávání obědů a tisk stravenek
 kopírování
Fotografování na kartu ISIC
 zajistila škola
 náhradní focení se uskuteční
21.9. 2016 od 13:00 – 16:00 hodin
Trnitá 8, Brno
 platba nyní na místě: 250,- Kč
Stravovací referentka
Gabriela HRDINOVÁ
e-mail: [email protected]
• tel.: 548 424 164, 725 800 825
• přihláška
• Cena stravenky :
31 Kč
Stravování
•
přihlášky ke stravování jsou k dispozici
dnes tady nebo na stránkách školy, možno
naskenovat a vyplněnou poslat e-mailem
•
po obdržení vyplněné přihlášky Vám
bude přidělen variabilní symbol a po
zaslání peněžní částky na účet bude karta
dálkově aktivována
•
stravování na kartu ISIC
Příspěvek do Sdružení rodičů
 výše příspěvku 250,- Kč na školní rok
 platba převodem na účet
 využití příspěvku:
- vybavení tříd ICT
- příspěvek na akce školy
- odměny v soutěžích
Adaptační kurz
 19. -20. září
 Rekreační středisko Křižanov
 http://www.rekreacnistrediska.cz/strediska/krizanov
 týmové hry, lanové aktivity, další dle domluvy
 Cena 1000,- Kč, z toho 600,- Kč hrazeno z Projektu
 400,- Kč mohou rodiče zaplatit v hotovosti na místě,
nebo do konce června na pokladně školy
 25 studentů, kteří zaplatí nejdříve, bude zařazeno do
jedné třídy
 zbylí studenti adaptační kurz hrazený z Projektu mít
nebudou
 v ceně: doprava, ubytování, stravování
ODBORNÝ VÝCVIK
Vedoucí učitelka OV
Mgr. Věra Szlaurová
e-mail: [email protected]
Jánská 22, Brno
tel.: 545 212 263
Učitelky odborného výcviku
 Kršková Renata
e-mail: [email protected]
 Slámová Romana
e-mail: [email protected]
Informace o odborném výcviku
 pracovní doba žáků je 6,5 hodiny denně
 odborný výcvik probíhá na odloučeném
pracovišti Jánská 22, Brno
 pracovní ošacení žáků
 pracovní nářadí a pomůcky
Další informace
nutná je pravidelná návštěvnost rodičů na
třídních schůzkách
schůzky se konají v podzimních a jarních
termínech, budou upřesněny na webových
stránkách
dotazy, stížnosti nebo problémy – řeší
třídní učitel nebo učitel odborného výcviku
Výchovná poradkyně:
Mgr. Jana Moučková
Školní metodik prevence:
Mgr. Pavel Zapletal
Školní psycholog:
PhDr. Jiřina Kolčavová
UČEBNICE pro 1.ročník
oboru vzdělání s výučním listem
ARANŽÉR
ANGLICKÝ JAZYK
 V hodinách anglického jazyka budeme pracovat s
učebnicí STRAIGHTFORWARD (Second edition:
Student´s Book s CD a přístupovým kódem ke cvičení
na Internetu, Workbook s klíčem). Tyto učebnice
nakoupí Sdružení rodičů naší školy pro žáky hromadně,
a to s významnou slevou.
 Žáci se z nich budou učit v 1. a 2. ročníku.
 Proto žádáme rodiče, aby částku 695 Kč do 30.06.2016
zaslali na účet Sdružení rodičů 1341801329 / 0800.
 Nezapomeňte prosím uvést správné číslo žáka, které
jste obdrželi oproti podpisu při fotografování na kartu
ISIC, jako variabilní symbol. Slouží k identifikaci plátce.
 Žáci dostanou učebnice od svého vyučujícího AJ při
nástupu do školy v září 2016 oproti dokladu o platbě.
ANGLICKÝ JAZYK
Český jazyk
Čítanka pro 1.ročník SOŠ
Literatura pro 1.ročník SOŠ, autor: Soukal
Český jazyk pro 1. ročník SOŠ, autor: Čechová
Matematika
Sbírka úloh z matematiky pro SOU, SOŠ,
autoři: Hudcová, Kubičíková
Kalkulačka bez grafických funkcí, pravítka, kružítko
Klasifikace a omlouvání absencí
 výsledky klasifikace jsou vedeny elektronicky
 www.ssposbrno.cz – klasifikace - SAS
 heslo pro přihlášení obdrží rodiče od třídního
učitele
 k omlouvání absencí slouží studijní průkaz,
žáka omlouvá zákonný zástupce do 48 hodin
třídnímu učiteli nebo jeho zástupci
Nástup do školy
žáci 1. ročníků nastupují do školy
ve čtvrtek 1. září 2016,
slavnostní zahájení proběhne v 7.50
ve školní jídelně na Jánské 22
seznamy žáků s rozdělením do tříd
budou umístěny u vchodu do budovy
školy
Děkujeme Vám za pozornost
Přejeme krásné prázdniny !
V září na viděnou 

Podobné dokumenty

Obor Prodavač - Střední škola potravinářská, obchodu a služeb

Obor Prodavač - Střední škola potravinářská, obchodu a služeb www.ssposbrno.cz O škole – Informace o škole – Školní řád

Více

Obor Fotograf

Obor Fotograf stížnosti nebo problémy řeší vždy třídní učitel nebo učitel odborného výcviku.

Více

Obor Kadeřník - Střední škola potravinářská, obchodu a služeb

Obor Kadeřník - Střední škola potravinářská, obchodu a služeb UČEBNICE pro 1.ročník Obor vzdělání KADEŘNÍK

Více