Master plus

Transkript

Master plus
Technický list MASTER PLUS
Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.
Attivita Isover
No. 1370-CPD-0050
Via Ettore Romangoli 6
20146 Milano
Italy
Výrobek:
Elastoplastomerický Izolační bitumenový pás
MASTER PLUS
Výztužná vložka:
spřažená polyesterová vložka se skelnou tkaninou
Směs:
modifikovaná směs elastoplastomerická
Vrchní vrstva:
povrchová úprava ochranná textilie (DECOTEX) resp břidličný posyp
MINERAL
Spodní vrstva:
speciální tepelně tavitelná fólie
Aplikace:
pomocí propan butanových hořáků
Norma:
EN 13707 – EN 13969
Popis
MASTER PLUS je modifikovaný asfaltový izolační pás zpevněný netkanou polyesterovou vložkou spřaženou
skelnou tkaninou Modifikovaný elastoplastomerický pás má flexibilitu do -10°C.
Aplikace
Pří práci používejte osobní ochranné pomůcky a nekuřte.
Aplikace izolačního pásu MASTER PLUS se provádí natavením spodní části pásu (speciální tepelně tavitelné
fólie) pomocí PB hořáku k podkladu.
Aplikaci izolačního pásu provádějte při teplotě od +5°C do +35°C
Doporučené použití
Asfaltový izolační pás MASTER PLUS se používá pro pozemní stavitelství (provádění izolačních
systémů jedno i vícevrstvých, izolace základů proti spodní a tlakové vodě, izolace střešních konstrukcí.
Normy:
EN 13707 - Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Definice a
charakteristiky
EN 13969 Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy do izolace proti vlhkosti a asfaltové pásy do
izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky
EN 13859-1 Hydroizolační pásy a fólie - Definice a charakteristiky pásů a fólií podkladních a pro
pojistné hydroizolace - Část 1: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny
Skladování
Materiál se skladuje na místech tomu příslušných v suchu, chladu a temnu. Materiál nesmí být
vystaven slunečním paprskům a teplotám nad +5°C. Role se skladují ve svislé poloze.
Certifikáty
Systém výroby Saint Gobain PPC Italia S.p.A je certifikován podle systému řízení kvality dle EN ISO
9001.
Certifikát CE pro asfaltové pásy je v souladu s Evropským nařízením 89/106/CE schválený DPR 246
dne 21.4.1993 a je v souladu s odkazem na technickou normu EN 137970 a EN13859-1 a je podložen
zkušebním protokolem č. TA 51120/06 vydaném 23.11. 2006 TUM Centre for Building Materials
Baumachstrabe, notifikovaná zkušební laboratoř č. 1211.
Certifikát výrobce:
No. 1370-CPD-0050
AKCEPT CZ a.s., Libušská 10/222, Praha 4, 142 00 Tel. +420 241 47 10 33, Fax +420 241 47 10 32
E-mail: [email protected], www.akcept.cz
Stránka 1
Technický list MASTER PLUS
Technické parametry:
Vlastnost
Tloušťka pásu
Hmotnost pásu
Délka role
Šířka role
Stanovení
vodotěsnosti
Stanovení tahových
vlastností:
- podélná
- příčná
Tažnost:
- podélná
- příčná
Stanovení odolnosti
proti nárazu
Stanovení odolnosti
proti statickému
zatížení
Stanovení odolnosti
proti protrhávání
(dřík hřebíku)
- podélná
- příčná
Stanovení rozměrové
stálosti
Stanovení ohebnosti
za nízkých teplot
Stanovení odolnosti
proti stékání při
zvýšené teplotě
Metoda umělého
stárnutí
při dlouhodobém
vystavení
zvýšené teplotě
Klasifikace podle
výsledků zkoušek
reakce na oheň
Klasifikace podle
výsledků zkoušek
střech vystavených
vnějšímu požáru
EN
Značka
T
MASTER PLUS
EN 1849-1
EN 1849-1
EN 1848-1
EN1848-1
EN 1928
mm
kg
m
m
kPa
± 0,2
± 0,2
≥
≥
≥
3a4
10
1
60
MASTER PLUS
MINERAL
4,5
10
1
60
EN 12311-1
N/50 mm
≥
400
250
400
250
35
35
≥
700
700
≥
10
10
130
130
EN 12311-1
%
EN 12691
(metoda A)
mm
EN 12730
(metoda A)
(metoda B)
EN 12310-1
kg
N
-15 a.v.
-30%
(EN 1107-1)
%
≥
-0,3
0,3
EN1109
°C
≤
-10
-10
EN 1110
°C
≥
120
120
EN 12961110
°C
-10°C
110
110
EN 13501-1
-
-
CLASS F
CLASS F
EN 13501-5
-
-
F roof
F roof
AKCEPT CZ a.s., Libušská 10/222, Praha 4, 142 00 Tel. +420 241 47 10 33, Fax +420 241 47 10 32
E-mail: [email protected], www.akcept.cz
Stránka 2

Podobné dokumenty

testudo sp 25

testudo sp 25 vložka SPUNDBOND má vysoké mechanické a fyzikální vlastnosti (odolnost proti protrhávání, statickému zatížení a nárazu) Izolační pás TES TUDO je vyroben z polymerové směsi (elastomerické a plastome...

Více

DION WPS Waterproofing solutions Le Havre 78

DION WPS Waterproofing solutions Le Havre 78 Mineral (břidličný posyp v barvě šedé, červené, hnědé, zelené) Izolační pás s břidličným posypem je vhodný pro izolace střech jako finální vrstva Spodní vrstva: Netkaná polyesterová tkanina Aplikac...

Více

v našem ceníku - Fous Střechy sro

v našem ceníku - Fous Střechy sro *zároveň platí: Pálenou a betonovou skládanou krytinu nelze použít ani s doplňkovými opatřeními, pokud je sklon střechy menší než 10°. (2) Zateplení půdního prostoru a jeho využití k bydlení je vžd...

Více

IZOFOL (typ T) 2,0 mm

IZOFOL (typ T) 2,0 mm PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č.: _36_ dle nařízení EP a Rady EU č. 305/2011

Více

axtertop extra s5 mont blanc

axtertop extra s5 mont blanc Pás je možno bodově (min 40%) nebo plnoplošně natavit na připravený povrch.Podélné přesahy v šíři 80 mm a příčné 120 mm musí být pochopitelně plnoplošně svařeny

Více