ČLOVĚČE, NEZLOB SE

Transkript

ČLOVĚČE, NEZLOB SE
ČLOVĚČE, NEZLOB SE
Pravidla Hry:
Základní pozice a cíl hry
Člověče, nezlob se, je klasickou stíhací hrou, která se hraje se čtyřmi figurkami u každého
hráče a hrací kostkou. Člověče, nezlob se, je hra pro 2-6 hráčů. V našem případě si ukážeme
hrací plán pro 4 hráče a hru budou hrát dva hráči. Na obrázku vidíte startovní pozici pro dva
hráče (modrý a zelený hráč):
Cílem hry je dovést všechny čtyři figurky do cílové pozice, označené červeně.
Pohyb figurek
Oba hráči začínají hru se všemi figurkami v základní pozici (oblast je značena červeně).
Každému tahu předchází hod kostkou, následován přemístěním figurky o odpovídající počet
polí. Je-li hozena šestka, hráč háže kostkou znovu a obě čísla (maximálně však dvě) jsou
použity pro tah zvolenou figurkou. Tahy jsou prováděny okolo hrací plochy ve směru
hodinových ručiček.
Pro umístění figurky ze základní pozice na startovací pole (E1 pro zeleného a G11 pro
modrého) je nutno hodit šestku, jinak figurka musí zůstat v základní pozici. Následující
obrázek demonstruje hod 6-6 (u „zeleného hráče“), v jehož důsledku se figurka umístí na pole
E1 (první šestka), následována pohybem na C5 (druhá šestka):
Pro první umístění figurky v dané hře se provádí hod pro nasazení figurky třikrát místo
jednoho pokusu, aby se zvýšila pravděpodobnost hodu šestky a hra byla odstartována rychleji.
Jinými slovy, každý hráč háže kostkou třikrát v jednom tahu, dokud nehodí šestku a tím
umístí první figurku na hrací plochu. Poté, co je tohoto cíle dosaženo, všechny následující
hody jsou prováděny pouze jednou kostkou (i nová nasazení, pokud byli hráči, například
vyhozeny všechny figurky z hrací plochy).
Jak zajmout soupeřovy figurky
Pokud přemístění hráčovy figurky (nebo jeho část v případě hodu šestky a následujícího
hodu) končí na pozici, která je obsazena soupeřovou figurkou, je tato figurka „vyhozena“ a
vrácena na soupeřovu základní pozici. Vyhozená figurka může být soupeřem vrácena zpět na
hrací desku pouze po hodu šestky.
Další důležitá pravidla




Figurka nesmí být přemístěna na pozici obsazenou jinou figurkou téže barvy.
Není-li možno provést tah, hráč nahlásí "pass" a předá tah soupeři.
Je-li figurka dovedena do cíle, již nemůže být vyhozena soupeřem.
Hráč může za jedno kolo hodit maximální součet 12 (tedy dvě šestky), I nasazení
probíhá nasazením nové figurky a poté pouze jediným hodem (i v případě, že padne
šestka).