praktický rádce

Transkript

praktický rádce
PRAKTICKÝ RÁDCE
Malé a střední soustavy
topení a chlazení
Expanzní nádoby pro topné soustavy
Expanzní nádoby pro pitnou vodu
Automatické doplňování topných soustav
Změkčování plnicí a doplňovací vody pro topné soustavy
Zásobníkové ohřívače
Odlučování vzduchu a kalu
REFLEX SK – Sídlo firmy a sklady
Riaditeľstvo, technický a obchodný úsek, sklady, expedícia
Rakovo pri Martine, 038 42 Príbovce, Telefón: 043 423 9154, Fax: 043 423 0983
konateľ firmy
Ing. Peter Páltik
tel.:
fax:
mobil:
e-mail:
043 423 9154
043 423 0983
0905 210 640
[email protected]flexsk.sk
technický úsek
Ing. Branislav Jelínek
tel.:
fax:
mobil:
e-mail:
043 423 9154
043 423 0983
0905 894 470
[email protected]flexsk.sk
technický úsek
Ing. Marián Vaňko
tel.:
fax:
mobil:
e-mail:
043 423 9154
043 423 0983
0907 385 392
[email protected]flexsk.sk
technický úsek
Ing. Jozef Markovič
tel.:
fax:
mobil:
e-mail:
043 423 9154
043 423 0983
0905 584 732
[email protected]flexsk.sk
tel.:
fax:
mobil:
e-mail:
043 423 9154
043 423 0983
0905 727 713
[email protected]flexsk.sk
REFLEX SK – Servisná služba
servisný pracovník
2
Ján Suchý
PRAKTICKÝ RÁDCE
Expanzní nádoby v topných soustavách
ODBORNÉ POJMY
EN-T
Tlaková expanzní nádoba s membránou
pro topné soustavy.
Expanzní potrubí
Propojovací potrubí mezi expanzní nádobou
a zdrojem tepla, příp. topnou soustavou.
Jmenovitý objem Vn
Celkový objem expanzní nádoby.
Užitečný objem Vo
Maximální objem expanzní nádoby využitelný
pro zvětšený vodní objem (např. objem vaku
v nádobě).
Expanzní objem Ve
Zvětšení objemu vody v soustavě z důvodu
ohřátí z nejnižší teploty (např. 10 ˚C) na
nejvyšší teplotu (např. 90 ˚C).
Vodní předloha Vv
Množství vody, natlačené do expanzní nádoby
za studeného stavu.
Přetlak plynu po
Přetlak plynu v expanzní nádobě při dodávce
z výrobního závodu. Jeho hodnota se musí
před instalací upravit podle konkrétních
podmínek soustavy.
Počáteční tlak pa
Tlak v expanzní nádobě při nejnižší teplotě
soustavy. V případě topných soustav se uvažuje
plnění vodou 10 ˚C, to je současně plnicí tlak pF.
Statický tlak pst
Přetlak, daný výškovým rozdílem mezi umístěním
expanzní nádoby a nejvyšším místem topné
soustavy.
Plnicí tlak pF
Tlak v expanzní nádobě, na který musí být
naplněna soustava na straně vody za studeného stavu.
Konečný tlak pe
Tlak, který je v expanzní nádobě po natlačení
vodní předlohy Vv a zahřátí soustavy
na nejvyšší dovolenou výstupní teplotu.
Otevírací přetlak
pojistného ventilu pSV
Nastavená hodnota otevírání pojistného ventilu
na zdroji tepla nebo soustavě.
3
PRAKTICKÝ RÁDCE
Odborné pojmy na příkladu topné soustavy s expanzní nádobou
Odborné pojmy na příkladu topné soustavy s expanzní nádobou
tVýstup
psv
DBmax
pst
Ve
VV
tZpátečka
DBmin
POUŽITÍ
Expanzní nádoba je nutnou součástí topných i chladicích soustav. Tlakové expanzní nádoby s membránou
reflex jsou nejjednodušším řešením, jsou funkčně spolehlivé, s nimi je soustava uzavřená, nedochází ke
ztrátám vody, pro svoji funkci nepotřebují další energii, jsou levné, jejich montáž a údržba je jednoduchá.
KONSTRUKCE
Tlakové expanzní nádoby s membránou reflex jsou ocelové tlakové nádoby, které
mají vnitřní prostor rozdělený pryžovou membránou na prostor pro jímání vody
a prostor, ve kterém je stlačený plyn. U některých typů nádob je membrána ve formě
vyměnitelného vaku.
4
PRAKTICKÝ RÁDCE
PAZ+
= DB
max
DBmax potřebný podle
DIN EN 12828 v případě
výkonu jednotlivých kotlů
> 300 kW
konečný tlak
počáteční tlak
pst
statický tlak
≥
PAZ
0,2 bar
+ pD
minimální provozní tlak
= tlak plynu v exp. nádobě
= DBmin omezovač minimálního
tlaku
≥
p0
Ve expanzní objem
pa
Provozní
tlakový
rozsah
= potřebné
hodnoty udržování
tlaku mezi pa a pe
Tlak v soustavě
při plnicí teplotě
Tlak v soustavě
při nejnižší teplotě
VV vodní
předloha
plnicí tlak
0,3 bar
pF
Tlak v soustavě
při nejvyšší teplotě
Potřebné hodnoty
udržování tlaku
= hladiny tlaků
pe
omezovač tlaku
Dovolený provozní tlak nesmí být
překročen v žádném místě soustavy.
0,2
bar
otevírací tlak pojistného ventilu
Uzavírací diference
dle TRD 721 = ASV
pSV
Vodní předloha VV
slouží k pokrytí drobných
úniků vody ze soustavy
Minimální tlak v soustavě pro zamezení
– vzniku podtlaku
DBmin podle DIN EN
– odpařování
12828 pro zajištění p0
– kavitace
v horkovodních soustavách je doporučeno
Tlak vodního sloupce
automatické doplňovací
odpovídající statické výšce
zařízení, optimálně
použití omezovače
minimálního tlaku.
FUNKCE
– Udržování tlaku mezi minimálním a maximálně možným provozním tlakem:
Při ohřátí vody v uzavřené soustavě se zvětší její objem, a protože voda je nestlačitelná, dojde k nárůstu
tlaku. Voda je ze soustavy vytlačována do vodního prostoru nádoby. Dusík v plynovém prostoru nádoby
se stlačuje. Při chladnutí soustavy tlak klesá, plyn se rozpíná a potřebné množství vody vytlačí zpátky do
soustavy.
– Zásoba vody: do nádoby se za studeného stavu natlačí určité množství vody a slouží při provozu pro
kompenzaci případných drobných úniků ze soustavy.
5
PRAKTICKÝ RÁDCE
Návrh expanzní nádoby pro topení
Potřebná velikost se určí výpočtem podle příslušné normy ČSN nebo zjednodušeně podle tabulky.
psv
p0
VA
pF
Pojistný ventil na zdroji
Přetlak plynu v nádobě
Maximální objem v soustavě
Minimální plnicí tlak studené
odplyněné soustavy
pSV bary
p0 bary
VA
pF
VA
pF
VA
pF
VA
pF
VA
pF
VA
pF
VA
pF
VA
pF
VA
pF
VA
pF
VA
pF
VA
pF
litry
bary
litry
bary
litry
bary
litry
bary
litry
bary
litry
bary
litry
bary
litry
bary
litry
bary
litry
bary
litry
bary
litry
bary
0,5
2,5
1,0
65
1,0
100
1,0
130
1,0
170
0,9
270
0,9
380
0,8
400
0,8
610
0,8
980
0,8
1230
0,8
1720
0,8
2450
0,8
30
1,6
45
1,6
55
1,6
85
1,5
150
1,4
220
1,3
240
1,3
380
1,3
610
1,3
760
1,3
1070
1,3
1530
1,3
V
1,5 litry 0,5
n
---
85
8
--1,1
--120
12
--1,1
--160
15
--1,1
--200
18
--1,0
33
320
25
1,9
0,9
70
440
33
1,8
0,8
80
470
35
1,8
0,8
130
700
50
1,8
0,8
210
1120
80
1,8
0,8
260
1400
100
1,8
0,8
360
1960
140
1,8
0,8
520
2800
200
1,8
0,8
3,0
1,0 1,5
50
1,6
75
1,6
95
1,6
130
1,5
220
1,4
310
1,4
340
1,4
510
1,3
840
1,3
1050
1,3
1470
1,3
2100
1,3
19
2,2
29
2,2
36
2,2
60
2,1
120
1,9
180
1,9
200
1,9
320
1,8
540
1,8
670
1,8
940
1,8
1340
1,8
1,8
------------17
2,4
55
2,2
100
2,2
110
2,1
200
2,1
320
2,1
410
2,1
570
2,1
810
2,1
STANDARDNÍ ZAPOJENÍ
Doporučení pro pojistný ventil
pSV ≥ p0 + 1,5 bar
Nastavení tlaku plynu v nádobě
t 100 °C:
Výpočet plnicího tlaku podle
zkušeností Reflex:
pF ≥ p0 + 0,3 bar
H [m]
p0 ≥
+ 0,2 bar
10
Přibližné určení vodního objemu:
Radiátory
VA = Q [kW] x 13,5 l/kW
Desková tělesa
VA = Q [kW] x 8,5 l/kW
Doporučujeme: p0 1 bar
PŘÍKLAD NÁVRHU
pSV = 3,0 baru, H = 12 m, Q = 45 kW,
teplota 90/70 °C, radiátory
6
VA
p0
= 45 kW x 13,5 l/kW = 607,5 litrů
= (12/10 + 0,2 bar) = 1,4 baru
Z tabulky:
pro pSV = 3,0 baru, p0 = 1,4 baru, VA = 607,5 litru
Vn = 100 litrů (pro objem soustavy max. 670 litrů)
PRAKTICKÝ RÁDCE
Údaje pro objednání
Typ
3 bary / 120 °C
NG 8
NG 12
NG 18
NG 25
NG 35
6 barů / 120 °C
NG 50
NG 80
NG 100
NG 140
N 200
Nastavení tlaku plynu
Obj. číslo
červená
bílá
7202805
7202505
7203306
7203505
7204305
7204405
7206305
7206405
7208405
7208505
Kulový kohout mk
Typ
Obj. č.
mk ¾
7613000
mk ¾
7613000
mk ¾
7613000
mk ¾
7613000
mk ¾
7613000
7001000
7001200
7001400
7001600
7001100
7001300
7001500
7001700
mk ¾
mk 1
mk 1
mk 1
7613000
7613100
7613100
7613100
7213300
---
mk 1
7613100
Vn celkový objem nádoby/litry
POZOR – správný tlak plynu v nádobě se musí nastavit před připojením nádoby na soustavu a vystavení tlaku z vodní strany!
DŮLEŽITÉ – Nastavený tlak plynu p0 poznamenat na typový štítek nádoby!
2 Plnění soustavy
3 Zahřátí soustavy
Potřebný pracovní
rozsah expanzní pF
p0
nádoby
Dusík
p0
tlak
plynu
Dusík
Dusík
plnicí
tlak
konečný
tlak
Tlak plynu
p0 ≥ statický tlak
+ 0,2 bar
+ odpařovací tlak
(při t > 100 °C)
p0 ≥ 1 bar (doporučení)
Vodní předloha VV je objem vody,
který se natlačí do nádoby po
naplnění soustavy za studeného
stavu. Dojde tak ke zvýšení tlaku
plynu na hodnotu plnicího tlaku pF.
Plnicí tlak pF se kontroluje za studena tlakoměrem na vodní straně po
odvzdušnění a odplynění soustavy.
Plnicí tlak
pF ≥ p0 + 0,3 bar
pSV
Ve + VV
pe
pF
Plnicí voda
Tlak plynu p0 je třeba nastavit
podle statické výšky soustavy
a zaznamenat tuto hodnotu na
typový štítek.
pe
Kotel
1 Nastavení tlaku plynu
Plnicí voda
Při zahřátí soustavy na maximální
teplotu dojde k termickému
odplynění. V této fázi je nutné
zastavit oběhová čerpadla a soustavu odvzdušnit. Potom je třeba do
soustavy doplnit vodu na hodnotu
konečného tlaku pe.
Konečný tlak
pe ≤ pSV – 0,5 bar,
pe ≤ 0,9 x pSV,
pro pSV ≤ 5 bar
pro pSV > 5 bar
7
PRAKTICKÝ RÁDCE
Instalace
Doporučujeme dodržovat tyto zásady:
– Expanzní nádoba na vratném potrubí, oběhové čerpadlo na výstupním potrubí.
– Použít kulový kohout se zajištěním v otevřené poloze na oddělení expanzní nádoby od soustavy. Velmi se
tím zjednoduší kontrola a případná úprava tlaku plynu, která se má provést minimálně jednou za rok.
– Membránu (vak) expanzní nádoby nevystavovat teplotám nad 70 °C.
– Expanzní nádoba na sací straně čerpadla, eliminuje se tak nebezpečí překročení maximálního provozního
tlaku.
– V solárním okruhu použít výhradně expanzní nádobu reflex S, s maximálním provozním tlakem 10 barů
a membránou odolávající koncentracím nemrznoucích látek do 50 %.
Q/kW
VA/Iitry
psv
pst
po
pF
8
PRAKTICKÝ RÁDCE
Údržba
Doporučujeme pravidelnou roční prohlídku a seřízení.
– Vizuální kontrola vnější nepoškozenosti (např. korozí):
Pokud jsou na nádobě známky deformace nebo nadměrné koroze, nádobu vyměňte.
– Kontrola membrány:
krátce odpustit dusík z prostoru plynu. Pokud vytryskne voda, vyměňte nádobu (nádoby se zalisovanou
membránou) nebo objednejte servis na výměnu membrány (u nádob s vyměnitelným vakem)
– Kontrola kvality vody
Dodržujte požadavky výrobce kotlů a ostatních částí na topnou (chladicí soustavu). Jestliže zjistíte korozi,
případně zanesené teplosměnné plochy vápennými usazeninami, zjistěte příčiny a odstraňte je.
– Kontrola tlaku plynu
Udržujte konstantní teplotu soustavy, uzavřete kulový kohout se zajištěním u expanzní nádoby a vypusťte
vodu z nádoby vypouštěním, které je součástí této armatury.
Nastavte správný tlak plynu podle instrukcí v kapitole Nastavení tlaku plynu. Zkontrolujte, zda nedochází
k úniku plynu ventilkem nebo kolem tělesa ventilku.
Při opravách na straně plynu musí být nádoba oddělena uzavírací armaturou od tlaku soustavy a vypuštěna.
Upravte tlak vody na plnicí tlak pF.
Nastavte konečný pracovní tlak pe.
Expanzní nádoba je nyní opět připravena k použití.
Pozor! Pokud je potřeba vypustit plyn z nádoby, je nutné
nejdříve vypustit vodu. Nikdy nepostupujte obráceně!
Před opětovným plněním vodou je potřeba tlak plynu
zkontrolovat a upravit.
9
PRAKTICKÝ RÁDCE
Expanzní nádoby v soustavách ohřevu vody
ODBORNÉ POJMY
10
EN-V
Tlaková expanzní nádoba s membránou
pro pitnou vodu.
Expanzní potrubí
Propojovací potrubí mezi expanzní nádobou
a zdrojem pitné vody.
Jmenovitý objem Vn
Celkový objem expanzní nádoby.
Užitečný objem V0
Maximální objem expanzní nádoby využitelný
pro zvětšený vodní objem (např. objem vaku
v nádobě).
Expanzní objem Ve
Zvětšení objemu vody v soustavě z důvodu
ohřátí z nejnižší teploty (např. 10 ˚C) na
nejvyšší teplotu (např. 55 ˚C).
Vodní předloha Vv
Množství vody, natlačené do expanzní nádoby
vlivem rozdílu tlaků mezi rozvodnou sítí pa a přetlakem plynu po
(cca 0,2 bar).
Přetlak plynu po
Přetlak plynu v expanzní nádobě při dodávce
z výrobního závodu. Jeho hodnota se musí
před instalací upravit minimálně o 0,2 bar pod nastavenou
hodnotu redukč. ventilu.
Tlak zdroje pa
Hodnota nastavená na redukčním ventilu zásobovací sítě.
Konečný tlak pe
Tlak v expanzní nádobě po dosažení maximální teploty ohřívané
pitné vody.
Otevírací přetlak
pojistného ventilu pSV
Nastavená hodnota otevírání pojistného ventilu
na akumulační nádobě.
PRAKTICKÝ RÁDCE
POUŽITÍ
Membránové tlakové expanzní nádoby refix jsou určeny pro použití v soustavách pitné a užitkové vody. Rozsah
jejich použití sahá od řešení expanze při ohřevu vody v zásobníkových ohřívačích přes akumulaci a redukci
počtu sepnutí v tlakových stanicích až po ochranu vodovodních sítí před rázy. Jsou funkčně spolehlivé,
nepotřebují další provozní energii, jejich montáž a údržba je jednoduchá.
KONSTRUKCE
Expanzní nádoby refix jsou ocelové tlakové nádoby, plynový a vodní prostor jsou od sebe navzájem odděleny
membránou, většinou ve formě vyměnitelného vaku. Všechny části nádoby přicházející do styku s vodou,
jsou chráněny proti korozi. Membrány nádob, určených pro pitnou vodu (nádoby jsou zelené) mají hygienický
atest. Expanzní nádoba použitá na soustavě pitné vody musí být průtočná, vybavená armaturou flowjet nebo
dvojitým připojením, stálý průtok vody expanzní nádobou zamezí tvorbě bakterií.
Flowjet – úsporná armatura
se 4 funkcemi:
zajištění průtočnosti nádoby
uzavírání
vypouštění
bypass při uzavření
refixu DD
T-kus Rp ¾ (součástí dodávky
nádoby refix DD)
FUNKCE
– Udržování tlaku v soustavě ohřevu vody
Při ohřátí vody v uzavřené soustavě se zásobníkovým ohřívačem se zvětší její objem, a protože voda je
nestlačitelná, dojde k nárůstu tlaku. Voda je ze soustavy vytlačována do vodního prostoru nádoby. Dusík
v plynovém prostoru nádoby se stlačuje. Zamezí se odkapávání pojišťovacího ventilu a nadměrnému namáhání
nádoby zásobníku, které vede ke vzniku mikrotrhlinek ve smaltu a tím ke zkrácení životnosti zařízení.
– Snížení tlakových rázů a počtu startů čerpadel
V rozvodech vody pružný „polštář“ plynu podstatně sníží tlakové rázy při startu a vypnutí čerpadel, akumulovaný
objem vody v nádobě omezí počet startů tlakové stanice.
11
PRAKTICKÝ RÁDCE
Návrh expanzní nádoby podle velikosti zásobníkového ohřívače
psv [bar]
Vsp [litry]
90
100
120
130
150
180
200
250
300
400
500
600
700
800
900
1000
1500
2000
3000
6
8
10
Celkový objem refix / litry
8
12
12
12
18
18
18
25
25
33
60
60
60
80
80
100
200
200
300
8
8
8
8
8
8
12
12
18
18
25
25
33
60
60
60
80
100
200
8
8
8
8
8
8
8
12
12
18
18
25
25
25
33
60
60
80
100
10 °C
Teplota vstupní studené vody
60 °C
Teplota v zásobníku
Přetlak plynu v nádobě
p0 = 4,0 baru = standard
Tlak za redukčním ventilem pa 4,2 baru
pa
pSV
V
VS
Vn
p0
Údaje pro objednání
Vn
litry
DD 8
DD 12
DD 18
DD 25
DD 33
Objednací číslo
zelená
bílá
7308000
7307700
7308200
7307800
7308300
7307900
7308400
7380400
7380700
7380800
Průtočná armatura
Typ
Obj. číslo
flowjet ¾
9116799
flowjet ¾
9116799
flowjet ¾
9116799
flowjet ¾
9116799
flowjet ¾
9116799
PŘÍKLAD NÁVRHU
Zásobník 200 litrů, pSV = 8 barů, po = 4 bary (pro tlak za redukčním ventilem max. 4,2 baru)
12
VN = 12 litrů
refix DD 12 + flowjet
VSp
PRAKTICKÝ RÁDCE
Nastavení tlaku plynu
POZOR – správný tlak plynu v nádobě se musí nastavit před připojením nádoby na soustavu a vystavení tlaku z vodní strany!
DŮLEŽITÉ – Nastavený tlak plynu p0 poznamenat na typový štítek nádoby!
p0
pa
pe
Pitná
voda
Přelak plynu p0 Počáteční tlak pa Konečný tlak pe
pa
PŘIPOJOVACÍ
SESTAVA
NASTAVENÍ
Z VÝROBY
UVEDENÍ
DO PROVOZU
NAHŘÁTÍ
ZÁSOBNÍKOVÝ
OHŘÍVAČ
Pro zajištění
konstantního tlaku
na vstupu je třeba
instalovat redukční
ventil.
Tlak plynu p0
upravte při uvedení
do provozu o
0,2...1 bar pod
nastavený přetlak pa
redukčního
ventilu.
Již ve studeném
stavu protéká voda
nádobou. Zásoba
vody v nádobě
zabezpečuje
menší provozní
změny.
Nádoba refix musí
pojmout expanzní
objem Ve. Dusík
v nádobě je stlačen
na konečný tlak
systému pe.
Přednostně by měly
být instalovány
ohřívače s provozním
přetlakem do
10 barů. Díky
možnosti osadit
zařízení pojistným
ventilem s vyšším
otevíracím
přetlakem vychází
menší expanzní nádoba.
pa = tlak nastavený na redukčním ventilu
p0 = pa – 0,2 až 1 bar *
* 1 bar při velké vzdálenosti mezi redukčním ventilem a refixem.
13
PRAKTICKÝ RÁDCE
Instalace
– Udržování tlaku v soustavě ohřevu vody
Expanzní nádoba refix se připojí na přívodním
potrubí studené vody, nezapomenout na průtočnou armaturu flowjet, která slouží zároveň
jako servisní armatura pro kontrolu a úpravu
tlaku plynu v nádobě.
– Snížení tlakových rázů a počtu startů čerpadel
Na sací straně tlakové stanice zamezí
tlakovým rázům a prudkým poklesům tlaku
v přívodním potrubí, na výtlačné straně tlakové
stanice sníží počet startů a utlumí tlakové rázy.
Údržba
Doporučujeme pravidelnou roční prohlídku s kontrolou a nastavením správného tlaku plynu.
– Vizuální kontrola vnější nepoškozenosti (např. korozí):
Pokud jsou na nádobě známky deformace nebo nadměrné koroze, nádobu vyměňte.
– Kontrola membrány:
krátce odpustit dusík z prostoru plynu. Pokud vytryskne voda, vyměňte nádobu (nádoby se zalisovanou
membránou) nebo objednejte servis na výměnu membrány (u nádob s vyměnitelným vakem)
– Kontrola tlaku plynu p0
Uzavřít servisní armaturu na vstupu vody do nádoby a vypustit vodu z nádoby. Změřit tlak, a pokud je to
nutné, upravit na potřebnou hodnotu. Zkontrolovat, zda nedochází k úniku plynu ventilkem nebo kolem
tělesa ventilku.
– Uzavřít vypouštění z nádoby, opatrně a zvolna otevřít servisní armaturu. Jestliže je správně nastaven tlak
plynu p0 v nádobě, je minimální tlak vody pa vyšší a voda zaplní část nádoby.
Pozor! Pokud je potřeba vypustit plyn z nádoby, je nutné nejdříve vypustit vodu. Nikdy nepostupujte
obráceně! Před opětovným plněním vodou je potřeba tlak plynu zkontrolovat a upravit.
14
PRAKTICKÝ RÁDCE
V dalších částech si představíme základní zařízení pro automatické doplňování
menších a středních topných a chladicích soustav a změkčování plnicí a doplňovací vody.
V případě zájmu si vyžádejte podklady od zařízení pro udržování tlaku, odplyňování
a automatické doplňování pro soustavy velké.
15
PRAKTICKÝ RÁDCE
Automatické doplňování topných a chladicích soustav
ODBORNÉ POJMY
Doplňovací tlak p
Minimální tlak na zdroji doplňovací vody.
Otevírací přetlak pojistného ventilu pSV
Nastavená hodnota otevírání pojistného ventilu v soustavě (na
zdroji tepla). Maximální provozní tlak, který nesmí být překročen
v žádném místě soustavy.
Maximální tlak pmax
Maximální tlak v soustavě, při kterém automatika signalizuje
problém, ale nevede ještě k otevření pojistného ventilu.
Konečný tlak pe
Tlak v soustavě při maximální teplotě, horní hranice pásma, ve
kterém je tlak v soustavě udržován.
Počáteční tlak pa
Dolní hranice udržování tlaku, tlak v soustavě při nejnižší teplotě
(v případě expanzní nádoby v topné soustavě se rovná plnicímu
tlaku pF).
Minimální provozní tlak p0
Tlak plynu v expanzní nádobě, minimální tlak v soustavě pro
zamezení vzniku podtlaku, kavitace a odpařování. Při poklesu tlaku
pod tuto hodnotu, signalizuje automatika problém.
Statický tlak pst
Přetlak, daný výškovým rozdílem mezi umístěním expanzní nádoby
a nejvyšším místem topné soustavy.
POUŽITÍ
Doplňovací zařízení control firmy Reflex zajistí optimální funkci tlakové expanzní nádoby. Každý topenář ví, že
i v uzavřených topných nebo chladících soustavách bez zřetelných netěsností dochází k únikům vody. Příčinou
je zejména difuse vodních par a malé netěsnosti v těsněních rozebíratelných spojů.
Pokud úniky nejsou včas a v potřebném objemu nahrazovány, není zaručena správná funkce expanzního
systému. Důsledkem je pronikání vzduchu do soustavy a následné problémy se zavzdušňováním. Doplňovací
zařízení Reflex zajistí vždy dostatečnou zásobu vody v expanzní nádobě a tím i optimální tlak v soustavě.
KONSTRUKCE
16
– Provedení pro doplňování z rozvodu vody s dostatečným tlakem:
Fillcontrol, automatické doplňování pro rodinné domy složené z uzavírací armatury, tlakového čidla, kulového
kohoutu s motorovým pohonem, systémového oddělovače BA, filtru, redukčního ventilu, manometru
a automatiky pro řízení doplňování.
Magcontrol, automatické doplňování pro střední a větší soustavy složené z elektromagnetického ventilu,
tlakového čidla, kulového kohoutu a řídící skříňky s ovládací částí a displejem se zobrazováním tlaku.
– Provedení s čerpadlem pro doplňování z rozvodu vody s nedostatečným tlakem:
Control P je doplňovací zařízení s čerpadlem, vestavěnou otevřenou sběrnou (oddělovací) nádobou jako
systémovým oddělovačem a rozvaděčem s ovládací elektronikou.
PRAKTICKÝ RÁDCE
Fillcontrol
FUNKCE
Fillcontrol, je plněautomatické doplňovací zařízení, které při poklesu tlaku v topné soustavě kontrolovaně
doplní, zpravidla ze soustavy pitné vody. Na rozdíl od jiných běžných plnicích armatur odpovídá fillcontrol nové
normě DIN EN 1717 a DIN 1988 a může trvale propojovat topnou nebo chladicí soustavu se soustavou pitné
vody, ze které se doplňuje. Jedinečná v této cenové třídě je automatická kontrola doby a cyklů doplňování.
Zařízení díky moderní regulaci bezpečně rozezná úbytky vody (například větší netěsnost), doplňování pomocí
kulového kohoutu s motorovým pohonem uzavře a uživateli signalizuje poruchu.
Doplňovací voda musí mít tlak p minimálně o 1,3 baru vyšší než je p0, tlak plynu v expanzní nádobě.
Tlak
plynu
pO
p
304 mm
240 mm
VÝHODY
– kontrola tlaku soustavy a doplnění v případě poklesu pod minimální provozní tlak
– topná soustava má vždy dostatečné množství vody
– první plnění soustavy se může provádět automaticky, pracovník montážní firmy může současně provádět
odvzdušňování
– při výpadku elektrického proudu se doplňovací armatura automaticky uzavře
– předejde se problémům se zavzdušňováním
– automatické přerušení doplňování při event. větší netěsnosti soustavy (při překročení doby doplňování nebo
počtu cyklů doplňování)
– systémový oddělovač, typ BA podle DIN EN 12729 zabrání zpětnému toku mezi topnou soustavou
a soustavou pitné vody
– hlášení jsou signalizována opticky na displeji, akusticky prostřednictvím bzučáku a pro přenos souhrnné
poruchy je k dispozici beznapěťový výstup
– zabudovaný redukční ventil jako doplňková ochrana topné soustavy
17
PRAKTICKÝ RÁDCE
INSTALACE
Poznámky pro praxi
fillcontrol
v soustavě s expanzní nádobou
Napojení do soustavy musí být
v bezprostřední blízkosti expanzního potrubí tlakové nádoby, aby
údaje o tlaku sbírané PIS byly
garantovány
reflex
Fillcontrol má systémový
oddělovač se zkouškami DVGW
pro přímé napojení na rozvody
pitné vody
Napojení
do soustavy v blízkosti expanzní
nádoby
*
Pitná voda
Dodávka
stavby
fillcontrol
* DN 15 do 2 m délky připojovacího
potrubí
DN 20 do 10 m délky
připojovacího potrubí
DN 25 > 10 m délky
připojovacího potrubí
Údaje pro objednání
Obj. č.
Počet
Poznámky pro objednání
reflex fillcontrol
fillcontrol
s integrovaným systémovým
oddělovačem typ BA
18
6811500
Tlak nastavený v expanzní nádobě
Konečný tlak soustavy udržovaný EN
Otevírací přetlak poj. ventilu na zdroji tepla
... bar
... bar
... bar
PRAKTICKÝ RÁDCE
Magcontrol
FUNKCE
Magcontrol slouží pro kontrolu soustavy s tlakovou expanzní nádobou a k automatickému doplňování při
poklesu tlaku v soustavě pod hodnotu počátečního tlaku pa.
Má automatickou kontrolu doby a cyklů doplňování. Zařízení díky moderní regulaci bezpečně rozezná úbytky
vody (například větší netěsnost), doplňování pomocí elektromagnetického ventilu uzavře a hlásí poruchu.
Doplňovací voda musí mít tlak p minimálně o 1,3 baru vyšší než je p0, tlak plynu v expanzní nádobě.
Tlak plynu
p0
p
360 mm
205 mm
VÝHODY
– trvalé zobrazování tlaku v soustavě na displeji
– signalizace překročení nastaveného max. tlaku. a pokles pod min. tlak
– kontrola počátečního tlaku udržovaného expanzní nádobou a doplnění v případě poklesu pod tuto hodnotu
– kontrolované plnění a doplňování: Při překročení nastaveného času pro plnění nebo doplňování nebo
nastaveného počtu cyklů doplňování za hodinu, je doplňování přerušeno a zařízení hlásí poruchu
– možnost vyhodnocení signálu kontaktního vodoměru (viz fillset): kontrola doplňovaného množství v každém
doplňovacím cyklu, nebo množství plnicí vody, při překročení zadané hodnoty zařízení hlásí odpovídající
poruchu
– vstup 230 V pro vyhodnocení signálu doplňování, například od externího expanzního automatu
19
PRAKTICKÝ RÁDCE
INSTALACE
Poznámky pro praxi
magcontrol s oddělovacím členem fillset
v soustavě s expanzní nádobou
Napojení do soustavy musí být
v bezprostřední blízkosti expanzního potrubí tlakové nádoby, aby
údaje o tlaku sbírané PIS byly
garantovány
Fillset se systémovým
oddělovačem se zkouškami
DVGW pro přímé napojení
na rozvody pitné vody se
zařazuje před magcontrol
reflex
Napojení
do soustavy
v blízkosti
expanzní
nádoby
PIS
*
Pitná voda
Dodávka stavby
magcontrol
fillset
* DN 15 do 2 m délky připojovacího
potrubí
DN 20 do 10 m délky
připojovacího potrubí
DN 25 > 10 m délky
připojovacího potrubí
Montáž přizpůsobit místním podmínkám.
Údaje pro objednání
Obj. č.
Počet
Poznámky pro objednání
magcontrol
magcontrol
20
6812100
Tlak nastavený v expanzní nádobě
Konečný tlak soustavy udržovaný EN
Otevírací přetlak poj. ventilu na zdroji tepla
... bar
... bar
... bar
PRAKTICKÝ RÁDCE
Doporučené příslušenství pro Magcontrol
Fillset
230 mm
293 mm
Příklad: fillset před doplňovacím zařízením magcontrol
Příslušenství pro přímé propojení topné soustavy s rozvodem pitné vody. Jeho součástí je systémový oddělovač
přezkoušený a schválený DVGW, vodoměr, filtr, uzávěr a konzola pro uchycení na zeď. Fillset je dodáván ve
variantách se standardním vodoměrem nebo s kontaktním vodoměrem.
21
PRAKTICKÝ RÁDCE
Nastavení tlaku pro Fillcontrol a Magcontrol
p [bar] = min. tlak na zdroji doplňovací vody = p0 + 1,3 bar
pSV = nastavená hodnota v řízení
pSV [bar] = otevírací přetlak pojišťovacího ventilu
≥ 1,3 bar
pmax [bar]
0,3
bar
pe [bar] = konečný tlak soustavy
0,5
bar
*
pa [bar] = počáteční tlak udržování tlaku, příp. plnicí tlak
u expanzní nádoby
p0 [bar] = pstatický + podpařovací + 0,2 bar (doporučení)
*
pst [bar] = statický tlak (= statická výška [m ]/10)
*
Nastavení řízení
Ve výrobě se standardně
nastaví hodnota p0 = 1,5 baru
a pSV = 3,0 baru. Při uvádění
do provozu se musí nastavené
hodnoty přizpůsobit místním
podmínkám.
p0 = nastavená hodnota v řízení
= nastavovaný tlak plynu
v expanzní nádobě
Poruchové hlášení při odchylce od nastaveného rozmezí tlaků
Uvedení do provozu a údržba
Provádějte podle příslušného Návodu pro montáž, provoz a údržbu, případně svěřte smluvnímu servisu
Reflex.
22
PRAKTICKÝ RÁDCE
Změkčování plnicí a doplňovací vody pro topné soustavy
ÚVOD
Změkčovat topnou vodu? Nutnější než se zdá!
Stále kompaktnější kotle s malými teplosměnnými plochami a vysokými teplotami vyžadují věnovat stále více
pozornosti kvalitě plnicí a doplňovací vody. Předávací plochy v moderních tepelných kotlích jsou dimenzovány
na velké tepelné jednotkové průtoky a musí vždy fungovat optimálně. Jestliže dojde např. kvůli vápenným
usazeninám k poruchám při předávání tepla, dojde ke zvýšenému tepelnému a mechanickému namáhání
tělesa kotle. Funkce a životnost kotle je tím výrazně omezena, protože důsledek je vznik trhlin na stěnách kotle,
zarůstající topné potrubí a omezování funkčnosti termostatických a dalších regulačních armatur, způsobené
následným odlupováním vápenných usazenin z teplosměnných ploch kotle. Výsledkem jsou tedy způsobené
masivní škody a je tedy velmi důležité jim předcházet.
POUŽITÍ
Fillsoft je armatura firmy Reflex určená pro změkčování plnicí a doplňovací vody topné soustavy. Zakládá
se na lety prověřeném principu výměny iontů mezi pryskyřicí, která je obohacená sodíkem a vodou, ze
které jsou odebírány ionty v mnohých vodách způsobující tvrdost, ionty vápníku a hořčíku. V kombinaci
s praktickým pouzdrem máme k dispozici flexibilní systém, s jednoduchou instalací a údržbou. Fillsoft lze
použít i samostatně, ale hodí se ideálně k dalším zařízením control firmy Reflex a kompletuje řadu výrobků,
používaných pro doplňování a plnění topných a chladicích soustav.
KONSTRUKCE
V pouzdře z plastické hmoty je patrona s pryskyřicí ve formě drobných
kuliček. Jednoduchá armatura připomínající filtr je doplněna uzavíracím
kulovým kohoutem s kontrolním ventilem a omezovačem průtoku.
Změkčovací armatura fillsoft I je vhodná svojí kapacitou pro plnění
a doplňování změkčené vody do malých soustav. Změkčovací armatura
fillsoft II je vhodná svojí dvojnásobnou kapacitou pro soustavy střední.
Ale můžeme ji použít i v malé soustavě v případě, že v daném regionu je
příliš vysoká tvrdost vody.
FUNKCE
fillsoft I
fillsoft II
Plnicí a doplňovací voda je vedena přes patronu naplněnou umělou pryskyřicí-sodíkovým měničem iontů.
Vápník, který voda obsahuje ve formě známého „kotelního kamene“ a hořčík se vyměňují se sodíkem, kterým
je obohacena pryskyřice. Sodík zaujímá místo hořčíku a vápníku ve vodě a naopak. Vzniká tzv. bezvápenná
„měkká voda“. Proces nemá žádný negativní vliv na kvalitu vody. Tato metoda je známá a osvědčila se.
VÝHODY
– jednoduchá a kompaktní montáž
– splňuje požadavky předpisu VDI 2035 Bl. 1 – Zamezení škodám působeným usazováním vodního kamene
v topných soustavách a soustavách ohřevu vody
– jednoduchá výměna patron
– šetří kotel a snižuje náklady na vytápění
– kyselost/zásaditost akumulovaného objemu v soustavě zůstává zachována (hodnota pH, elektrická vodivost)
– pryskyřice je nejedovatá, po vyčerpání se může likvidovat s domovním odpadem
23
PRAKTICKÝ RÁDCE
NÁVRH
Tvrdost
V závislosti na původu použité plnicí a doplňovací
vody existuje v přírodě rozdílný obsah alkalické usazeniny tvořícího vápníku a hořčíku, nazývaný tvrdost vody. Hovoří se o celkové tvrdosti.
Obvykle se udává a měří v °dH (stupeň německé tvrdosti), nebo správněji v mol/m³.
Hodnotu celkové tvrdosti vody v daném regionu zjistíte
u místního distributora vody, nebo se nechá jednoduše
stanovit sadou pro určení celkové tvrdosti, kterou
firma Reflex dodává (obj. číslo 6811900).
TVRDOST VODY
Měkká voda
Středně tvrdá voda
Tvrdá voda
méně než 10 °dH
10 až 20 °dH
více než 20 °dH
Přehled požadavků na celkovou tvrdost stanovený VDI 2035 T1 podle výkonu soustavy
Celková tvrdost [°dH]
Celkový
Skupina
tepelný výkon
v závislosti na specifickém objemu soustavy vA (objem soustavy/nejmenší tepelný výkon jednotlivého zdroje)
< 20 l/kW
≥ 20 l/kW a < 50 l/kW
≥ 50 l/kW
≤ 16,8 °dH
≤ 11,2 °dH
< 0,11 °dH
≤ 8,4 °dH
< 0,11 °dH
1
< 50 kW
2
50 – 200 kW
3
200 – 600 kW
≤ 8,4 °dH
≤ 0,11 °dH
< 0,11 °dH
4
> 600 kW
< 0,11 °dH
< 0,11 °dH
< 0,11 °dH
při cirkulaci s elektroohřevem*
≤ 11,2 °dH
Tabulka 1: Mezní hodnoty celkové tvrdosti (jestliže jsou hodnoty překročeny, je třeba změkčovat).
* odpovídá VK < 0,3 l/kW
24
PRAKTICKÝ RÁDCE
Dosažitelné množství plnicí, popř. doplňovací vody [litry]
Celková tvrdost
vody v regionu
[° dH]
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
Typ
Požadovaná tvrdost vody podle VDI 2035 T1 (stanovení podle tabulky 1)
≤ 16,8 °dH
•
•
•
•
•
•
5000
1875
1154
833
652
536
455
395
349
313
283
259
•
•
•
•
•
•
10000
3750
2308
1667
1304
1071
909
789
698
625
566
517
≤ 11,2 °dH
•
•
•
7500
2143
1250
882
682
556
469
405
357
319
288
263
242
224
208
•
•
•
15000
4286
2500
1765
1364
1111
938
811
714
638
577
526
484
448
417
≤ 8,4 °dH
•
•
3750
1667
1071
789
625
517
441
385
341
306
278
254
234
217
203
190
•
•
7500
3333
2143
1579
1250
1034
882
769
682
612
556
508
469
435
405
380
8 °dH*
•
•
3000
1500
1000
750
600
500
429
375
333
300
273
250
231
214
200
188
•
•
6000
3000
2000
1500
1200
1000
857
750
667
600
545
500
462
429
400
379
≤ 0,11 °dH
(Měkká voda)
1019
760
607
505
432
378
335
302
274
251
232
215
201
188
177
167
158
150
2037
1521
1213
1009
864
755
671
603
548
502
463
430
401
376
354
334
317
301
fillsoft I fillsoft II fillsoft I fillsoft II fillsoft I fillsoft II fillsoft I fillsoft II fillsoft I fillsoft II
Při částečném změkčení pomocí směšování, např. se softmixem
Při úplném změkčení
Tabulka 2: Dosažitelné množství plnicí a doplňovací vody
pomocí fillsoft I a II
Kapacita změkčení vody = KW = 6000 l °dH příp. 12000 l °dH
* Časté požadavky výrobců při použití materiálů Al-Si v kotlích
• Není třeba změkčovat
25
PRAKTICKÝ RÁDCE
Možné příslušenství
FS softmix
Volně instalovatelné směšovací zařízení pro zajištění
požadované tvrdosti vody na výstupu
Vhodné pro dodatečnou montáž na fillsoft I nebo II
FE externí tlakové čidlo
Externí tlakové čidlo pro kombinaci fillsoftu
s doplňovacím zařízením fillcontrol
Včetně T-kusu, tlakového čidla, 1 m dlouhého
připojovacího kabelu a zpětného ventilu
GH sada na měření celkové tvrdosti
Měřící sada pro stanovení celkové tvrdosti vody
v daném regionu. Pro cca 20 měření
fillmeter
Digitální vodoměr pro kombinaci s fillsoftem
Kontrola kapacity změkčování
Akustická a optická signalizace, a také sepnutí
beznapěťového výstupu (24 V)
Kontrola doby provozu patrony
Zobrazování na displeji: kapacita změkčování, průtok
a kumulované množství vody
fillset compact
Příslušenství pro přímé propojení
topné soustavy s rozvodem pitné vody.
Jeho součástí je systémový oddělovač
přezkoušený a schválený DVGW, filtr
a uzávěr. Používá se při kombinaci
změkčování s elektronickým vodoměrem.
214 mm
175 mm
Příklad: fillset compact před změkčovacím filtrem fillsoft
26
PRAKTICKÝ RÁDCE
INSTALACE
Varianty kombinací
V závislosti na provedené volbě ( str. 9) může být fillsoft I a II doplněn vhodným příslušenstvím. Ve spojení
s požadovanou kvalitou funkce zařízení umožňuje v soustavě s tlakovými expanzními nádobami nebo
s expanzními automaty následující varianty kombinací:
Alternativa
Příslušenství
Tlakové expanzní nádoby s membránou
1)
fillset compact
reflex
4)
fillsoft I
5)
fillmeter
2)
fillcontrol
FE externí
6)
tlakové čidlo
softmix
7)
rmagcontrol
Expanzní automaty Reflex
3)
fillset
4)
fillsoft II
8)
reflexomat
Údaje pro objednání
Obj. č.
Počet
Poznámky pro objednání
Změkčovací armatura a příslušenství
fillsoft I
fillsoft II
fillmeter
FS softmix
FE externí tlakové čidlo
fillsoft FP náhradní patrona
GH sada na měření celkové tvrdosti
6811600
6811700
9119193
9119219
9112004
6811800
6811900
Doplňovací zařízení
fillcontrol
s integrovaným oddělovačem systémů
magcontrol
control P
fillset compact
Údržba
Po vyčerpání kapacity vyměnit patronu.
6811500
6812100
7688500
6811305
27
PRAKTICKÝ RÁDCE
Smaltované zásobníkové ohřívače a akumulační zásobníky
POPIS
Ochranná anoda
– optimální ochrana vašeho
zásobníku před korozí
– bezúdržbová „obětovaná“
napájená anoda, dodávaná
jako možné příslušenství
Připojení pro cirkulaci
– pro samostatné
připojení cirkulačního
potrubí
Teploměrná jímka
– pro umístění teplotního čidla
– měření teploty vody v zásobníku, ne stěny nádoby
– u solárního zásobníku
má každá spirála jednu
teploměrnou jímku
Plechová zarážka
– zabrání víření v celém
objemu při nátoku
studené vody
– nezbytné pro optimální
plnění zásobníku
a stabilní rozvrstvení
28
Smaltování
– pro hygienicky nezávadnou
a chutnou vodu
– nedá rzi žádnou šanci
– hladká vrchní vrstva omezuje
na minimum tvorbu povlaku
a usazování „vodního
kamene“
Tepelná izolace
– vysoce kvalitní PUR
tvrdá pěna
– plechová, nebo tvrdá
plastová vrchní folie ve volitelných čtyřech barvách
– od 750 litrů s bílou, odnímatelnou izolací
Výhřevná plocha
– pro rychlý ohřev pitné
vody
– díky speciálnímu
provedení je možné
optimální využití
objemu zásobníku
Revizní otvor
– od 150 litrů
– usnadní čištění a údržbu
– umožní instalaci
přídavného elektrického
tělesa nebo přídavné
výhřevné plochy ze
žebrované trubky (přírubu
pro tyto účely je třeba
uvést v objednávce
PRAKTICKÝ RÁDCE
POUŽITÍ
Zásobníky Reflex slouží pro ohřev a akumulaci pitné a užitkové vody. Díky široké rozmanitosti typů a rozsáhlému
programu příslušenství se otevírá velké množství aplikací jak v oblasti domácí techniky, ve veřejných budovách
i v podnikání.
KONSTRUKCE
– Nádoba zásobníku z kvalitní ocele RSt 37-2
– Velmi kvalitní smaltování povrchu na skelné bázi podle DIN 4753 (vypalovací teplota 840 – 860 °C) chrání
spolehlivě povrch stěny zásobníku a zachovává kvalitu pitné vody!
– Vysoká výkonnost výhřevné plochy zaručuje stejnoměrné, rychlé zahřátí objemu se stabilním rozvrstvením
– Dodatečnou bezpečnost poskytuje také katodická protikorozní ochrana hořčíkovou anodou, kterou jsou
vybaveny všechny zásobníkové ohřívače Reflex. Méně ušlechtilý, fyziologicky nezávadný hořčík reaguje
místo ocele (princip obětované anody) a brání tak účinně uvolňování železných částic.
– 5 let záruka
– Provozní parametry
dovolený provozní přetlak
topná voda (výhřevná plocha)
:
16 barů
solární okruh (výhřevná plocha) :
16 barů
pitná voda (nádoba)
:
10 barů
D
Typ S/SF
WW
D
HV, HR
B
WW, KW
Z
Z
H
HV
H
h7
h1
h2
h3
h4
h5
h6
h1
Jímka
h2
h3
h4
B
HR
h7
h5
KW
h6
29
120 litrů
100, 150 – 1000 litrů
PRAKTICKÝ RÁDCE
S 100 SF 120 S 150 S 200
S 300
S 400
S 500 SF 750 1)
litrů
100
120
150
200
300
400
500
750
ø D mm
512
560
540
540
700
700
700
910 2)
H mm
849
800
1222
1473
1334
1631
1961
2000 2)
kg
68
42
80
91
130
160
190
273
0,61
0,71
0,75
0,95
1,45
1,8
1,9
3,7
m2
mm
960
980
1290
1530
1472
1738
2044
2072
mm
30
30
45
45
50
50
50
80
3/4
3/4
3/4
3/4
1
1
1
1 1/4
R
h1 mm
740
835
1106
1366
1226
1523
1853
1886
3/4
3/4
3/4
3/4
1
1
1
1 1/4
Studená voda KW
R
h6 mm
55
835
55
55
55
55
55
99
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
Cirkulace Z
R
h2 mm
605
835
732
899
918
1111
1264
1417
3/4
1
1
1
1
1
1 1/4
Výstup topení HV
R
1
h3 mm
523
835
596
686
720
908
965
1314
3/4
1
1
1
1
1
1 1/4
Zpátečka topení HR
R
1
h5 mm
193
835
191
191
220
220
220
288
248
800
246
246
275
275
275
378
Zaslepovací příruba
h7 mm
Rozteč. kruž. B mm Rp 11/2
125
150
150
150
150
150
225
Jímka
vnitřní x délka mm 16 x 200 11 x 450 16 x 200 16 x 200 16 x 200 16 x 200 16 x 200 16 x 200
h4 mm
428
800
461
506
548
683
695
1079
Trvalý výkon
kW
19
22
25
31
48
57
65
99
tKW = 10 °C, tWW = 45 °C, tHV = 80 °C l/h
480
540
615
760
1170
1395
1590
2440
1,3
1,4
2,4
4,2
8,4
15,2
19,1
30,5
Výkonový faktor NL
Typ zásobníku
Jmenovitý objem
Průměr
Výška
Hmotnost
Výhřevná plocha
Překlápěcí rozměr
Tloušťka izolace
Teplá voda WW
SF 1000 1)
1000
1010 3)
2025 3)
337
4,5
2135
80
1 1/4
1900
1 1/4
103
3/4
1489
1 1/4
1324
1 1/4
296
387
225
16 x 200
1087
110
2715
38,8
tKW = 10°C, tWW = 45°C, tSp = 60°C
Obj. číslo Barva
1)
modrá
oranžová
stříbrná
bílá
3034100
--3034200
--3034500
--3034400 3623200
3620000
3620100
3620200
3620300
3620400
3620500
3620600
3620700
3620800
3620900
3621000
3621100
3621200
3621300
3621400
3621500
3621600
----3621700
----3621800
----3621900 3006900 3007000
„SF 750 a 1000“ jsou dodávány se dvěma zabudovanými anodami a samostatně přiloženou izolací z měkké pěny
s bílou plastovou krycí vrstvou
2)
Bez izolace ∅ D = 750 mm, H = 1932 mm
3)
Bez izolace ∅ D = 850 mm, H = 1959 mm
30
PRAKTICKÝ RÁDCE
Tabulka výkonů zásobníků S a SF
Zásobník
Výhřevná
Topná voda
Ohřev vody
plocha
teploty
teploty
Typ Objem dole nahoře výstup zpátečka t(KW) t(WW)
l
m2
m2
S 100
0,61 –
SF 120
0,72 –
S 150
0,75
S 200
0,95 –
S 300
1,45 –
S 400
1,8
S 500
1,9
SF 750
3,7
SF1000
4,5
–
–
–
–
–
Trvalý výkon
výkon
výkon
V (litry/hod)
výkon
Výkonový faktor Pohotovostní
výkon
V (litry/hod)
t (SP) = 60°C
NL
°C
°C
°C
°C
l/h-dole kW-dole l/h-nahoře kW-nahoře nahoře dole
60
70
80
90
60
70
80
90
60
70
80
90
60
70
80
90
60
70
80
90
60
70
80
90
60
70
80
90
60
70
80
90
60
70
80
90
50
50
60
70
50
50
60
70
50
50
60
70
50
50
60
70
50
50
60
70
50
50
60
70
50
50
60
70
50
50
60
70
50
50
60
70
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
215,0
9,0
366,0 15,0
480,0 19,0
590,0 24,0
294,0 12,0
441,0 18,0
540,0 22,0
661,0 27,0
323,0 13,2
467,0 19,0
615,0 25,0
763,0 31,0
399,0 16,3
576,0 23,4
757,0 31,0
943,0 38,3
617,0 25,1
888,0 36,1
1170,0 48,0
1451,0 59,0
738,0 29,9
990,0 43,2
1395,0 57,0
1733,0 70,4
842,0 34,2
1210,0 49,2
1590,0 65,0
1965,0 79,9
1279,0 52,0
1828,0 74,0
2440,0 99,0
3046,0 124,0
1424,0 58,0
2034,0 83,0
2715,0 110,0
3390,0 138,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
ztráta
NL
–
1,3
1,3
1,3
–
1,4
1,4
1,4
–
2,4
2,4
2,4
–
4,2
4,2
4,2
–
8,4
8,4
8,4
–
12,8
15,2
15,2
–
15,8
19,1
19,1
–
25,6
30,5
35,0
–
32,8
38,8
45,0
kWh/24h
1,25
1,60
1,15
1,29
1,68
2,00
2,30
3,60
3,90
31
PRAKTICKÝ RÁDCE
Typ US
Typ zásobníku
Jmenovitý objem
Výška
Šířka
Hmotnost
Výhřevná plocha
Teplá voda WW
Studená voda KW
Cirkulace Z
Výstup topení HV
Zpátečka topení HR
Jímka
Trvalý výkon
tKW = 10°C, tWW = 45°C, tHV = 80°C
litrů
H mm
B mm
kg
m2
R
h1 mm
R
h6 mm
R
h2 mm
R
h3 mm
R
h5 mm
∅ vnitřní x délka mm
h4 mm
kW
l/h
US 150
150
590
995
90
0,9
1
485
1
95
3/4
290
3/4
380
3/4
380
16 x 250
265
30
740
2,2
90
16 x 200
280
30
755
5,7
modrá
oranžová
bílá
3627200
3627300
3627500
3627600
3627700
3627900
Výkonový faktor NL
US 250
250
644
1095
130
0,9
1
580
1
60
3/4
320
3/4
552
1
tKW = 10°C, tWW = 45°C, tSp = 60°C
Obj. číslo Barva
32
PRAKTICKÝ RÁDCE
Tabulka výkonů zásobníků US
Zásobník Výhřevná plocha
Typ Objem dole nahoře
l
m2 m2
US 150
0,88
–
US 250
0,86
–
Topná voda
Ohřev vody
Trvalý výkon
teploty
teploty
výkon
výkon
výkon
výkon
výstup zpátečka t(KW) t(WW) V (litry/hod)
V (litry/hod)
°C
°C
°C
°C l/h-dole kW-dole l/h-nahoře kW-nahoře
60
70
80
90
60
70
80
90
50
50
60
70
50
50
60
70
10
10
10
10
10
10
10
10
45
45
45
45
45
45
45
45
390,0
563,0
740,0
921,0
381,0
550,0
755,0
900,0
15,6
22,8
30,0
37,4
15,5
22,3
30,0
36,6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Výkonový faktor
t (SP) = 60°C
NL
NL
nahoře dole
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2,2
2,2
2,2
–
5,7
5,7
5,7
Pohotovostní
ztráta
kWh/24h
1,15
1,40
Zásobníkový ohřívač S a SF
v topné soustavě
Cirkulace
Horká voda
reflex
Studená voda
refix
TS±
Zásobníkový
ohřívač S/SF
Dodávkou stavby je čidlo, které v závislosti na spínací hysterezi
kotlové strany, zapíná a vypíná „nabíjení“ zásobníku.
33
PRAKTICKÝ RÁDCE
Paralelní provoz
Je-li nutný větší objem, je možné spojit více zásobníků dohromady. Obvykle se zapojují paralelně, týká se to
jak pitné vody, tak topného media. Připojení je třeba provést podle „Tichelmanna“, aby se shodovaly průtokové odpory jednotlivých zásobníků.
Pokud je použito pouze jedno čerpadlo, je vhodné opatřit oba okruhy (pitná voda, medium) armaturami, které
umožňují dodatečnou regulaci.
Nejlepší je připojit ke každému zásobníku vlastní čerpadlo, tím je zajištěno naprosto rovnoměrné plnění všech
jednotek. Mimoto jsou při výpadku jednoho čerpadla k dispozici ostatní zásobníky a mohou být použita malá,
cenově výhodná, běžně dostupná čerpadla.
Typ S/SF-2
D
WW
HV
Jímka
Z
HR
SV
H
h1
h2
h3
h4
h5
h11
h6
Jímka
B
SR
h7
h10
34
h8
KW
h9
PRAKTICKÝ RÁDCE
Typ zásobníku
Jmenovitý objem
Průměr
Výška
Hmotnost
Výhřevná plocha
Překlápěcí rozměr
Teplá voda WW
Studená voda KW
Cirkulace Z
Výstup topení HV
Zpátečka topení HR
Výstup solárního
okruhu SV
Zpátečka solárního
okruhu SR
Jímka
Zaslepovací příruba
Nátrubek pro el. patronu
Trvalý výkon
tKW = 10°C, tWW = 45°C, tHV = 80°C
Výkonový faktor NL
tKW = 10°C, tWW = 45°C, tSp = 60°C
Obj. číslo Barva
litrů
D mm
H mm
kg
horní / m2
dolní / m2
mm
R
h1 mm
R
h9 mm
R
h4 mm
R
h2 mm
R
h5 mm
R
h6 mm
R
h8 mm
vnitřní x délka mm
h3 mm Topení
h7 mm Solár
h10 mm
Rozteč. kruž. B mm
h11 mm / Rp 11/2
Topení kW 26
l/h
Solár kW 48
l/h
Topení
Solár
modrá
oranžová
stříbrná
bílá
šedobílá
SF 300-2 SF 300-2*
295
298
600
700
1834
1334
106
106
0,80
0,85
1,55
1,45
1892
1472
1
1
1725
1226
1
1
90
55
3/4
3/4
1179
625
1
1
1424
1048
1
1
1064
790
1
1
964
715
1
1
254
220
16 x 200 16 x 200
1289
920
403
306
324
275
150
150
1013
755
26
31
630
630
48
57
1170
1170
2,5
2,5
8,4
8,4
3622000
--3622100
--3622200
--3622300
----3628800
* Zvláštní model
1) Bez izolace D = 750 mm, H = 1932 mm
2) Bez izolace D = 850 mm, H = 1959 mm
SF 400-2 SF 500-2 SF 750-2 SF 1000-2
380
470
750
995
700
700
910 1)
1010 2)
1631
1961
2000 1)
2025 2)
130
160
217
275
1,05
1,30
1,17
1,12
1,80
1,90
1,93
2,45
1738
2044
2072
2135
1
1
1 1/4
1 1/4
1523
1853
1887
1905
1
1
1 1/4
1 1/4
55
55
99
103
3/4
3/4
3/4
3/4
1111
1264
1242
1243
1
1
1
1
1354
1604
1467
1423
1
1
1
1
1006
1114
1151
1153
1
1
1
1
909
965
830
884
1
1
1
1
220
220
288
297
16 x 200 16 x 200 16 x 200 16 x 200
1223
1409
1332
1333
369
380
402
411
275
275
378
387
150
150
225
225
957
1040
1005
1025
40
33
32
740
970
815
780
65
60
76
1395
1590
1460
1870
5,7
8,9
6,2
7,1
15,2
19,1
21,0
26,0
3622400 3622800
----3622500 3622900
----3622600 3623000
----3622700 3623100
3010600
3007000
---------
3) Možnost zabudovat přídavnou výhřevnou plochu RTW
4) Možnost zabudovat závitové topné těleso EEHR
(je nutné objednat s prodlužovacím nátrubkem)
35
PRAKTICKÝ RÁDCE
Tabulka výkonů zásobníků SF-2
Zásobník
Topná voda
teploty
Typ Objem dole nahoře výstup zpátečka
l
m2
m2
°C
°C
50
–
60 50
SF 300-2 1,55 0,8
70 50
80 60
90 70
50
–
60 50
SF 400-2
1,8
1,05 70
80 60
90 70
50
–
60 50
SF 500-2
1,9
1,3 70
80 60
90 70
50
–
60 50
SF 750-2 1,93 1,17
70 50
80 60
90 70
50
–
60 50
SF 1000-2 2,45 1,12
70 50
80 60
90 70
36
Výhřevná plocha
Ohřev vody
teploty
t(KW) t(WW)
°C °C
10
45
10
45
10
45
10
45
10
45
10
45
10
45
50
10
10
45
10
45
–
–
10
45
50
10
10
45
10
45
–
–
10
45
10
45
10
45
10
45
–
–
10
45
10
45
10
45
10
45
Trvalý výkon
Výkonový faktor Pohotovostní
výkon výkon
výkon
výkon
t (SP) =60 °C
ztráta
NL
V (litry/hod)
V (litry/hod)
NL
l/h-dole kW-dole l/h-nahoře kW-nahoře nahoře nahoře kWh/24h
451,0 17,9
259,0
10,4
–
–
617,0 25,1
348,0
14,1
–
–
888,0 36,1
468,0
19,1
8,4
2,0
1170,0 48,0
630,0
26,0
8,4
2,5
1,68
1451,0 59,0
757,0
30,6
8,4
3,2
538,0 21,4
305,0
12,2
–
–
738,0 29,9
410,0
16,6
–
–
45
990,0
43,2
551,0
22,5
12,8
5,0
1395,0 57,0
740,0
31,0
15,2
5,7
2,00
1733,0 70,4
891,0
26,0
15,2
7,0
622,0 25,1
395,0
15,9
–
–
842,0 34,2
531,0
21,5
–
–
45
1210,0
49,2
715,0
29,2
15,8
7,1
1590,0 65,0
970,0
40,0
19,1
8,9
2,30
1965,0 79,9
1157,0
46,8
19,1
10,8
563,0 23,0
368,0
15,0
–
–
784,0 32,0
466,0
19,0
–
–
1152,0 47,0
613,0
25,0
17,5
4,1
1460,0 60,0
815,0
33,0
21,0
6,2
3,60
1911,0 78,0
931,0
38,0
21,0
6,2
833,0 34,0
318,0
13,0
–
–
1103,0 45,0
441,0
18,0
–
–
1470,0 60,0
588,0
24,0
22,0
5,2
1870,0 76,0
780,0
32,0
26,0
7,1
3,90
2156,0 88,0
907,0
37,0
26,0
7,1
PRAKTICKÝ RÁDCE
INSTALACE
Zásobníkový ohřívač SF-2
v topné soustavě se solárním ohřevem pitné vody
Cirkulace
Odběr
t > 60°C
Teplá
voda
reflex S
Studená
voda
reflex
Studená voda
refix
Zásobníkový ohřívač
SF–2
Poznámky pro praxi
Při výstupní teplotě ohřívané pitné
vody > 60 °C se před první odběrné
místo zařadí centrální směšování pro
ochranu před opařením.
Přívodní potrubí k vstupnímu šroubení
výhřevné plochy solárního okruhu je
nutné přivést spodem a teprve potom
pomocí oblouků 90° zvednout na
potřebnou úroveň a napojit („termická gravitační brzda“). Jinak existuje
nebezpečí cirkulace „samotíží“.
Membránová expanzní nádoba pro
pitnou vodu (refix) před každým
zásobníkem chrání systém před
tlakovými „špičkami“ a zabrání
opakovaným úkapům přes pojistný
ventil.
37
PRAKTICKÝ RÁDCE
Akumulační zásobník LS
∅ D
∅ D
H
H
**
’LS 300 – 500’
Typ
LS
LS
LS
LS
LS
LS
300
500
750*
1000*
1500*
2000*
Obj. číslo
bílý
3800300
3800400
3010000
3010300
6500300
6500400
’LS 750 – 2000’
průměr D
mm
600
700
9101
10102
12003
14004
* Tepelná izolace je přibalena, montáž na stavbě
** od ’LS 1500’ se 2 přírubami
1)
2)
3)
4)
38
bez tepelné izolace Ø D = 750 mm, H = 1932 mm
bez tepelné izolace Ø D = 850 mm, H = 1959 mm
bez tepelné izolace Ø D = 1000 mm, H = 2122 mm
bez tepelné izolace Ø D = 1200 mm, H = 2033 mm
Výška H
mm
1834
1961
20001
20252
22203
21304
PRAKTICKÝ RÁDCE
Akumulační zásobník LS
v systému akumulace ohřáté vody
INSTALACE
Cirkulace
Teplá voda
Akumulační
zásobník LS
Studená voda
Poznámky pro praxi
Výstupní teplotu pitné vody, pokud je
to možné, volit ≤ 60 °C aby se minimalizovalo riziko tvorby vápenných
usazenin (teplota topné vody ≤ 70 °C).
Pro zamezení „taktování“ systému
akumulace je bezpodmínečně nutné
umístění „rychlého“ vnořeného čidla
TIC regulace teploty bezprostředně
k výměníku tepla a nepředimenzovat
regulační ventil.
39
PRAKTICKÝ RÁDCE
Možné příslušenství
Elektrické topné těleso pro našroubovámí Tj
G 11/2, ploché těsnění
122
Typ
Tj 6/4 – 2,0
Tj 6/4 – 2,5
Tj 6/4 – 3,3
Tj 6/4 – 4,5
Tj 6/4 – 6,0
Tj 6/4 – 7,5
Stavební délka
127
Obj. číslo
7755150
7755250
7755350
7755450
7755550
7755650
Objem zásobníku
od 150 litrů
od 300 litrů
od 300 litrů
od 300 litrů
od 300 litrů
od 750 litrů
Zaslepovací příruba s úpravou pro Tj
Obj. číslo
7760000
7760100
40
Objem zásobníku
S 150– 500
SF 750–1000
Rozt. kruž. B
150 mm
225 mm
Výkon
2,0 kW
2,5 kW
3,3 kW
4,5 kW
6,0 kW
7,5 kW
Napětí
230 V
400 V
400 V
400 V
400 V
400 V
Stavební délka
350 mm
360 mm
330 mm
350 mm
400 mm
510 mm
PRAKTICKÝ RÁDCE
Elektrické topné těleso přírubové TP
Stavební délka
Typ
Obj. číslo
TP 4,0
TP 6,0
TP 7,5
TP 15
TP 18
TP 24
9990400
9990600
9990750
9991500
9991800
9992400
Objem
zásobníku
150 – 500 litrů
300 – 500 litrů
300* – 500 litrů
750* – 1000 litrů
1000 litrů
1000 litrů
Výkon
4,0 kW
6,0 kW
7,5 kW
15 kW
18 kW
24 kW
Napětí Stavební
délka
400 V 295 mm
400 V 395 mm
400 V 495 mm
400 V 610 mm
400 V 740 mm
400 V 740 mm
B
H
D
150 mm
150 mm
150 mm
225 mm
225 mm
225 mm
110 mm
110 mm
110 mm
140 mm
140 mm
140 mm
185 mm
185 mm
185 mm
280 mm
280 mm
280 mm
Přídavná výhřevná plocha ze žebrované trubky RWT
G 3/4
D1
B
Stavební délka
Typ
Obj. číslo Objem zásobníku
RWT 1 7755900 300 – 500 litrů
RWT 2 7756300 750 – 1000 litrů
D1
Staveb. délka
B
110 mm
420 mm
150 mm
170 mm
540 mm
225 mm
Výkon* Výhř. plocha
9–11 kW
1,1 m2
31–39 kW
2,3 m2
* Výkon pro topnou vodu 70 – 80 °C, 0,65 m3/hod, ohřev pitné vody z 10 °C na 45 °C
41
PRAKTICKÝ RÁDCE
Zásobníkový ohřívač S a SF-2 s el. topným tělesem
v topné soustavě se solárním ohřevem pitné vody s vypuštěním samostatného zdroje pro topení.
Odběr
Cirkulace
t > 60°C
reflex S
Teplá voda
Studená
voda
230V/
400V
reflex
Studená voda
refix
Solární zásobníkový
ohřívač S/SF-2
s el. topným tělesem
Poznámky pro praxi
Elektrické topné těleso je užitečný doplněk solárního
zařízení, jestliže není k dispozici olejové nebo plynové
topení.
V oblastech bohatých na sluneční svit je možné v případě nízkoteplotního vytápění (např. podlahové vytápění) pomocí hoření spirály tepelnou energii akumulovat
a případně úplně vypustit kotel.
Pro instalaci elektrického topného tělesa EEHR využijte
nátrubek Rp 11/4 solárního zásobníkového ohřívače
S/SF-2 s prodlužovacím nátrubkem. Tak dojde k elektrickému nahřívání pohotovostní zásoby teplé vody jen
v hoření části zásobníku. Při zabudování elektrického
topného tělesa do příruby revizního otvoru by se snižoval přínos solárního ohřevu.
42
Řazení a uspořádání je nutné přizpůsobit
místním podmínkám.
TS±
Dodávkou stavby je čidlo, které
v závislosti na spínací hysterezi kotlové strany,
zapíná a vypíná „nabíjení‘ zásobníku.
TC
Regulátor teploty měří a reguluje výstupní teplotu pro topení.
TDS
Nabíjení zásobníkového ohřívače S/SF-2
solárním zařízením je prováděno v závislosti
na minimální teplotní diferenci TDS mezi
teplotními čidly TI1 a TI2 (čidla jsou dodávkou stavby). Po dosažení požadované teploty
v zásobníku S/SF-2 odstaví čidlo TI2 oběhové čerpadlo solárního okruhu.
PRAKTICKÝ RÁDCE
Zásobníkový ohřívač S a SF s el. topným tělesem
v topné soustavě
Cirkulace
Teplá voda
230V/
400V
reflex
Studená voda
refix
Zásobníkový
ohřívač S/SF
s el. topným tělesem
Poznámky pro praxi
Při nepatrné potřebě topení (např. letní
provoz) může
převzít elektrické topné těleso jako
dodatkový zdroj přípravu teplé vody na
místo složitého roztápění kotle na tuhé
palivo.
Při vysoké tvrdosti vody
existuje zvýšené nebezpečí tvoření
vápenných usazenin. Zkrácení vyhřívacích intervalů zvyšuje životnost elektrického topného tělesa.
Dobu nahřívání el. topným
tělesem lze zkrátit při použití typu EHFR
43
PRAKTICKÝ RÁDCE
Zásobníkový ohřívač S a SF
s přídavnou výhřevnou plochou RWT a regulačním termostatem v topné soustavě s krbovými kamny.
Cirkulace
Teplá voda
Krbová kamna
reflex
reflex
Zásobníkový ohřívač S/SF
s přídavnou výhřevnou
plochou RWT a regulačním
termostatem
Studená voda
refix
TS±
Není-li u kotle k dispozici zvláštní regulace
pro teplotu pitné vody, může být „nabíjecí“
čerpadlo spínáno regulačním termostatem.
TC
Regulátor teploty měří
a reguluje výstupní
teplotu topného media.
Poznámky pro praxi
44
Pro případné využití krbových kamen nebo solárního zařízení nabízíme přídavnou výhřevnou
plochu RWT ze žebrované trubky
U malých systémů s krátkým potrubím teplé
vody je možné z důvodů úspor energie upustit
od cirkulačního potrubí.
Kvůli snížení nebezpečí tvoření vápenných
usazenin doporučujeme maximální teplotu topného média v této výhřevné ploše do 70 °C.
Membránová expanzní nádoba pro pitnou vodu
(refix) před každým zásobníkem chrání systém
před tlakovými „špičkami“ a zabrání opakovaným úkapům přes pojistný ventil.
Řazení a uspořádání je nutné přispůsobit místním podmínkám.
PRAKTICKÝ RÁDCE
ÚDRŽBA
– 1 x za měsíc zkontrolovat průchodnost pojistného ventilu na přívodním potrubí studené vody
– 1 x za rok vyčistit ohřívač zevnitř, k tomu slouží zaslepovací příruba v dolní části. Pokud je instalováno
el. topné těleso, vyčistit a zkontrolovat
– 1 x za dva roky demontovat a zkontrolovat stav magnéziové ochranné anody. Zkontrolovat vzhled a průměr
anody. Průměr nové anody je 26 mm nebo 33 mm u objemu zásobníku 750 a víc. Pokud naměříte průměr
16 mm a méně, je nutné anodu vyměnit. Funkční anoda má matový a drsný povrch, pokud je její povrch
lesklý a hladký, je nutné ji vyměnit. Životnost anody závisí na kvalitě vody a je 2 až 10 let.
Náhradní anody
Typ
Tyčová anoda
Tyčová anoda
Tyčová anoda
Tyčová anoda
Tyčová anoda
Tyčová anoda
Tyčová anoda
Tyčová anoda
Tyčová anoda
Tyčová anoda
Tyčová anoda
Tyčová anoda
Tyčová anoda
Tyčová anoda
Tyčová anoda
Článková anoda
Napájecí anoda
Obj. číslo
7751580
7757400
7751400
7751500
7751510
7751520
7751530
7751540
7751610
7751570
7751590
7751400
7751560
7751620
7751630
7751600
7751300
Typ zásobníku
S 100
SF 120
S 150
S 200
S 300, SF 300-2
S 400, SF 400-2
S 500, SF 500-2
SF 750
SF 1000
SF 750-2
SF 1000-2
US 150
US 250
LS 750
LS 1000
univerzální
univerzální
G1
M8
G1
G1
G1
G1
G1
G 1 /4
G 1 /4
G 1 /4
G 1 /4
G1
G /4
G 1 /4
G 1 /4
G1
G 3 /4
1
1
1
1
3
1
1
1
Rozměry
x 26 x 400
x 26 x 420
x 26 x 480
x 26 x 600
x 26 x 800
x 26 x 900
x 26 x 1100
x 33 x 530
x 33 x 625
x 33 x 1060
x 33 x 1250
x 26 x 480
x 22 x 790
x 33 x 590
x 33 x 690
x 22 x 1600
x 590
Poznámka
jsou potřebné 2 kusy
jsou potřebné 2 kusy
ne pro SF 750 ÷ 1000
ne pro SF 120, redukce
G1-G 3/4 je dodávka stavby
45
PRAKTICKÝ RÁDCE
ODLUČOVÁNÍ VZDUCHU A KALU
Automatické průmyslové odvzdušňovače
ÚVOD
Aby teplonosné médium obsažené v oběhových soustavách naplněných kapalinou mohlo cirkulovat, je nutné odvést
plynové bubliny. To se provádí buď pomocí ručně obsluhovaných zařízení, nebo lepším způsobem automaticky.
U automatické varianty je důležitým požadavkem na příslušnou armaturu, aby pracovala trvale spolehlivě a především
nevykazovala netěsnosti. Podle této zásady bylo zařízení reflex ‚extop‘ vyvinuto. Zajišťuje automatické odvádění vzduchu
a jiných plynů ze soustavy do okolní atmosféry. Procesy plnění a vypouštění u prvního či opakovaného plnění např. vytápěcích, solárních nebo chladicích soustav lze uskutečňovat bez obtíží. Pomocí zařízení reflex ‚extop‘ je vzduch nashromážděný v nejvyšších bodech nebo k tomu zvlášť uzpůsobených sběrných místech rychle a bezpečně odváděn do atmosféry.
POUŽITÍ
Automatický odvzdušňovací ventil reflex ‚extop‘ se používá pro odvzdušňování při procesech plnění soustavy, pro provozní odvzdušňování armatur, nejvýše položených bodů a míst, kde se shromažďuje vzduch.
Opačnou službu nám prokáže pro automatické zavzdušňování při vypouštění soustavy.
KONSTRUKCE
– těleso z mosazi
– pro svislou montáž
– připojení na soustavu Rp ½“ a připojovacím závitem na odvzdušňovacím ventilu G ½“
– použití do 110 resp. 180 °C a 10 barů přetlaku
FUNKCE
V prostoru pro shromažďování vzduchu odvzdušňovače reflex extop je umístěn plovákem
řízený odvzdušňovací ventil. Ztratí-li volně se vznášející plovák v důsledku nahromaděného vzduchu svůj vztlak, poklesne a otevře přitom odvzdušňovací ventil. Plovák má
dostatečné místo k volnému pohybu i tehdy, usadí-li se v prostoru pro shromažďování vzduchu nečistoty.
Specifická konstrukce odvzdušňovacího ventilu zajišťuje bezporuchovou funkci i za
obtížných podmínek.
VÝHODY
– vysoká odvzdušňovací kapacita
– stabilní mosazná konstrukce
– navrženo pro zavzdušňování a odvzdušňování systému s konstantně vysokou spolehlivostí
– bezpečná funkce i při znečištění média
– sortiment pro různé teploty resp. oblasti použití.
46
NÁVRH
viz Dimenzování na str. 53
PRAKTICKÝ RÁDCE
INSTALACE
extop
LA odvzdušňovací nádoba
extop
LA odvzdušňovací nádoba
extop
PI
reflex
extop a odvzdušňovací nádoba pro odvzdušnění soustavy po procesu plnění
extop
extop
extop
extop
extop
reflex
reflex
extop pro odvzdušnění soustavy po procesu plnění
47
PRAKTICKÝ RÁDCE
ÚDAJE PRO OBJEDNÁNÍ
reflex extop
H
mosaz, 110 °C, 10 bar
Typ
T 1/2
Obj.
číslo
9250000
Připojení
Ø
mm
H
mm
Rp ½
65
112
Ø
reflex extop solar
H
mosaz, 180 °C, 10 bar
Typ
Obj.
číslo
T 1/2 S
9250600
Připojení
Ø
mm
H
mm
Rp ½
65
112
Ø
Odlučovače mikrobublin
ÚVOD
Volné plynové bublinky při oběhu zapříčiňují hluk, brání cirkulaci teplonosného média, rozrušují usazeniny
v potrubí a narušují tak bezvadnou funkci soustav, které jsou naplněny vodou či směsí vody s glykolem. Aby
bylo možné tyto plynové bubliny shromáždit a cíleně je přivést na určité místo, ze kterého mohou být odvedeny, je většinou zapotřebí speciálních zařízení. Pokud by se tak nestalo, byly by unášeny prouděním a usazovaly by se na nežádoucích místech (otopná tělesa, vodorovné úseky potrubí atd.). Za účelem spolehlivého
odlučování plynových bublin, a to i mikrobublin, nacházejících se v oběhové vodě, byl vyvinut odlučovač reflex
‚exair‘. Zvlášť účinný je tento odlučovač v soustavách s malými statickými výškami (půdní uspořádání kotelen)
zejména v místech, v nichž mohou v důsledku termického odplyňování vznikat volné plynové bubliny.
POUŽITÍ
Armatury reflex ‚exair‘ se používají pro topné a solární soustavy s malými nebo žádnými statickými výškovými
rozdíly nad odlučovačem (např. půdní uspořádání kotelen), s omezením systémy chladicí vody. Slouží pro
odvzdušnění po procesech plnění po vypouštění nebo nové montáži a pro provozní odvzdušnění v nejvyšších
bodech, místech shromažďování vzduchu a úsecích s termickým odplyňováním.
KONSTRUKCE
48
– rozměrově závislá provedení
– s integrovaným průmyslovým odvzdušňovačem reflex ‚extop‘
– těleso z mosazi, oceli
– montážní poloha vodorovná, svislá
– varianty připojení: závit, svěrný kroužek, příruba, navařovací hrdlo
– max. provozní tlak: 10 bar
– provozní teplota: 110 °C / 180 °C
PRAKTICKÝ RÁDCE
FUNKCE
Oproti připojovacím rozměrům je průřez v armatuře reflex ‚exair‘ zvětšen. Tím se významně sníží průtoková
rychlost teplonosného média (voda, směs vody s glykolem). Speciální drátěné pletivo současně slouží díky
zvláštnímu vedení proudění k zachycování nejmenších volných plynových bublin. Ty se zvětšují a stoupají do
výše položeného sběrného prostoru. Odtud jsou integrovaným průmyslovým odvzdušňovačem reflex ‚extop‘
automaticky a bezpečně odstraněny a odvedeny do okolního prostředí.
VÝHODY
– odstraňuje cirkulující volné
vzduchové a plynové bubliny
– možnost výrazně rychlejšího
hydraulického vyvážení po
procesech plnění
– minimální, konstantní úbytek tlaku
– připojovací průměr Rp ¾ až DN
300
– kompletní sortiment ve vztahu k provozním tlakům, teplotám a materiálům
– k dispozici solární varianta provedení
NÁVRH
viz Dimenzování na str. 53
INSTALACE
exair
Půdní uspořádání kotelny
s malým statickým výškovým
rozdílem nad odlučovačem
exair
reflex
reflex
Nástěnný kotel ve zvýšené
kotelně, odlučování vzduchu
v nejvyšším bodě s termickým
odplyňovacím efektem
49
PRAKTICKÝ RÁDCE
ÚDAJE PRO OBJEDNÁNÍ
H
Ø
reflex exair
L
mosaz, 110 °C, 10 bar
Typ
Obj.
číslo
Připojení
Vmax
m3/h
L
mm
Ø
mm
H
mm
A 22
9251000
*22 mm
1.25
106
65
153
A 3/4
9251010
Rp ¾
1.25
85
65
153
A1
9251020
Rp 1
2.00
88
65
180
A 1 1/4
9251030
Rp 1 ¼
3.70
88
65
200
A 1 1/2
9251040
Rp 1 ½
5.00
88
65
234
Rp 2
7.50
132
65
275
A2
9251050
*svěrný kroužek
L
H
Ø
reflex exair solar
mosaz, svislý, 180 °C, 10 bar
Typ
Obj.
číslo
Připojení
Vmax
m3/h
L
mm
Ø
mm
H
mm
A 22 SV
9251700
*22 mm
1.25
104
65
220
A 3/4 SV
9251710
Rp ¾
1.25
84
65
210
A 1 SV
9251720
*svěrný kroužek
Rp 1
1.25
84
65
210
Další provedení a dimenze viz Ceník D, je k dispozici na www.reflexcz.cz, nebo jej na vyžádání zašleme.
50
PRAKTICKÝ RÁDCE
Odlučovače kalů
ÚVOD
V soustavách, které jsou za účelem přepravy tepla plněny vodou nebo směsí vody s glykolem, narušují
v oběhu přítomné volné suspendované látky, jako jsou korozní produkty, částečky nečistot z montážních prací
a oprav nebo uvolňující se usazeniny vápníku, často bezvadnou funkci zdrojů tepla, termostatických ventilů
nebo podobně citlivých dílů. Nezřídka takové nečistoty zapříčiňují i závady těchto dílů. Za účelem minimalizace rizika uvolňování usazenin nečistot je nutné kaly a nečistoty shromažďovat a cíleně je přivádět na místo,
z něhož pak mohou být ze soustavy odvedeny. V tomto ohledu dosahuje zařízení reflex ‚exdirt‘ vynikajících
výsledků. Zabraňuje tomu, aby nečistoty byly strhávány proudem a usazovaly se v nežádoucích místech
(otopná tělesa, vodorovné úseky potrubí, zdroje tepla, armatury atd.).
POUŽITÍ
Armatury reflex ‚exdirt‘ se používají ve zpátečce před zdroji tepla a tepelnými výměníky a před armaturami
a úseky potrubí citlivými na nečistoty
KONSTRUKCE
– rozměrově závislá provedení
– těleso z mosazi, oceli
– montážní poloha vodorovná, svislá
– varianty připojení: závit, svěrný kroužek,
příruba, navařené hrdlo
– max. provozní tlak: 10 barů
– provozní teplota: 110 °C
– revizní otvor
FUNKCE
Kalové odlučovače reflex ‚exdirt‘ se od klasických
filtrů odlišují. Mají stejný princip funkce jako odlučovače mikrobublin reflex ‚exair‘. Rovněž odlučování kalů se uskutečňuje ve dvou fázích. V té první
jsou částečky kalů strhávány proudem a ve druhé fázi jsou díky unikátnímu účinku trubice z drátěného pletiva
ve spojení se snížením rychlosti odlučovány a shromažďovány v zachycovacím úseku. Tento zachycovací
úsek lze jednoduchým způsobem pravidelně prostřednictvím vypouštěcího kohoutu vyprazdňovat, zatímco
zařízení zůstává v provozu. Frekvence vypouštění je navíc díky velkoryse dimenzované zachycovací kapacitě
minimální. Alternativně lze shromažďovací a odlučovací prostor za účelem revize kompletně otevřít.
VÝHODY
– plně automatický trvalý provoz
– údržba za pouhých 5 sekund
– vhodné pro velká i malá zařízení
– připojovací průměr Rp ¾“ až DN 300
– trvale volný plný průřez pro průtok vody
– odstraňuje i velmi malé částečky kalů od 5 μm
(= 0,005 mm)
NÁVRH
viz Dimenzování na str. 53
– možnost odkalování během provozu zařízení
– nejsou nutné uzavírací ventily, ani obtoková
potrubí
– minimální, konstantní pokles tlaku
– kompletní sortiment ve vztahu k provozním
tlakům a materiálům
51
PRAKTICKÝ RÁDCE
INSTALACE
Ochrana citlivých spotřebičů
(konvektory s ventilátorem,
jemné regulační ventily atd.)
exdirt
exdirt
exdirt
Ochrana pomocí zařízení
reflex exdirt před zanesením
zdrojů tepla kalem v soustavě
několika kotlů
reflex
L
ÚDAJE PRO OBJEDNÁNÍ
reflex exdirt
Typ
D 22
Obj.
číslo
9252000
Připojení
*22 mm
Vmax
m3/h
1.25
L
mm
106
Ø
mm
65
H
mm
116
D 3/4
9252010
Rp ¾
1.25
85
65
116
D1
9252020
Rp 1
2.00
88
65
143
D 1 1/4
9252030
Rp 1 ¼
3.70
88
65
161
D 1 1/2
9252040
Rp 1 ½
5.00
88
65
197
Rp 2
7.50
132
65
238
D2
9252050
*svěrný kroužek
52
H
mosaz, 110 °C, 10 bar
Ø
PRAKTICKÝ RÁDCE
Dimenzování
Dimenzování zařízení Reflex
exair, exdirt a extwin
Systémově řešená konstrukce odlučovačů vzduchu a kalů značky Reflex velmi usnadňuje i dimenzování. Je
zcela lhostejné, pro jakou variantu se rozhodnete, protože rozměr závisí na rychlosti proudění kapaliny.
Objemový proud, který je maximálně možný pro určitou velikost, lze odečíst z grafu nebo z tabulky.
Graf tlakových strát
Tabulka hodnot kvs:
Rozměr
Rp ¾
Rp 1
Rp 1 ¼
Rp 1½
Rp 2
DN 50
DN 65
kvs v m³/h
10.7
17.2
31.8
40.0
56.1
72.2
121.7
Vmax m3/h
1.25
2.00
3.70
5.00
7.50
12.50
20.00
Rozměr
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
kvs v m³/h
158.5
244.3
351.3
487.9
780.6
1,185.7
1,696.4
Vmax m3/h
27.00
47.00
72.00
108.00
180.00
288.00
405.00
Výpočet tlakové ztráty
pro všechny objemové proudy:
Δp=
pro
V ≤ Vmax
Otopná soustava 70/55 °C – výkon zdroje tepla 40 kW
2
( )
V
kVS
100 kPa
V=
40 kW
3600
4,2 kJ / (kg K) (70-55) K
s
h
1 m³
1000 kg
m³
= 2,3 h varianta Rp 1¼
Δp =
(
2,3 m³ / h
31,8 m³ / h
2
)
100 kPa
53
Reflex SK s.r.o.
Rakovo pri Martine, 038 42 Príbovce, Telefón: 043 423 9154, Fax: 043 423 0983, http: www.reflexsk.sk, e-mail: refl[email protected]flexsk.sk

Podobné dokumenty

TEPELNÁ TECHNIKA CENÍK REFLEX 2011

TEPELNÁ TECHNIKA CENÍK REFLEX 2011 pro topné soustavy a soustavy chladicí vody se závitovým připojením do 1000 litrů (Ø 740 mm) s přírubovým připojením PN 6 u 6 barů, PN 16 u 10 barů vyměnitelný vak podle DIN 4807 T3, dovolená provo...

Více

TEPELNÁ TECHNIKA CENÍK REFLEX 2012

TEPELNÁ TECHNIKA CENÍK REFLEX 2012 MK kulový kohout se zajištěním

Více

„A”

„A” (s ohledem na kotel a ostatní součásti soustavy) volte: psv ≥ p0 + 1,5 bar - s ohledem na životnost oběhových čerpadel a na případné hlídání min. přetlaku vody volte: p0 ≥ 1 bar - plnicí přetlak vo...

Více

Zásobníkové ohřívače pitné vody, výměníky tepla

Zásobníkové ohřívače pitné vody, výměníky tepla Akumulační zásobníky Storatherm Heat variabilně pokrývají velmi rozsáhlou oblast využití. Těžištěm jejich využití je skladování tepelné energie pro následné dodávky do topných soustav. V závislosti...

Více

Návod Mira Comfort 24 CF_CZ

Návod Mira Comfort 24 CF_CZ Nastavení času a funkce Comfort pro teplou vodu : Při prvém uvedení do provozu na displeji bliká hodnota času ve formátu HH : MM . Stiskněte tlačítko klíč na více než 5 sec. Rozblikají se hodiny. T...

Více

Uživatelský manuá k programu FormOffice

Uživatelský manuá k programu FormOffice přistupuje pouze tento jeden program a pokud je v databázi uloženo více uživatelů, mohou se pouze střídat u počítače. Typickým příkladem využití této instalace je u jednoho člověka popřípadě v rodi...

Více