Kreditní systém plateb - Koleje a menzy VUT v Brně

Transkript

Kreditní systém plateb - Koleje a menzy VUT v Brně
Kreditní systém plateb
bez peněz klidně do menzy běž
NOVINKA 2009
Co to je?
Jíš jako dřív, ale bez placení na místě
nebo dobíjení předem. Platí se zpětně
inkasem podle skutečné spotřeby.
Na kredit lze nejen jíst, ale i kopírovat.
Přehled všech operací najdeš na webu.
Pravidelně ti bude chodit mailem výpis.
ZATÍM JEN PRO
STUDENTY VUT
NA KOLEJÍCH
Jíš bez placení – co během měsíce projíš, zaplatíš až na konci.
Proč?
Hotovostní platby zdržují a to nechceme.
Co si o kreditním
systému myslí studenti?
Kolik?
Kreditní systém jsme testovali
Přidělený kredit je 1500,- Kč na měsíc.
ve spolupráci se studenty. Po
(od 15. dne měsíce do 14. dne následujícího měsíce)
Co za to?
zda považují kreditní systém za
Nic tě to stát nebude (žádné poplatky či úroky).
Pro koho?
Kredit mohou zatím využívat jen studenti
ubytovaní na kolejích, které kryje jistina.
Hledáme však způsob, jak tuto službu
poskytnout všem.
Jak?
čtvrt roce jsme se jich zeptali,
přínosný. Odpověděli takto:
rozhodně ano 76%
spíše ano
24%
spíše ne
0%
rozhodně ne
0%
100% pokusných studentů kreditní systém doporučuje.
Na webu elektronicky podepiš smlouvu.
Pokud ti služba nebude vyhovovat, můžeš
ji bez jakýchkoliv sankcí kdykoliv zrušit.
Aktuální informace na webu:
www.kam.vutbr.cz/kredit
Koleje a menzy VUT v Brně, 2009
Podmínky pro vstup do kreditního systému
;
;
;
;
;
studujete na VUT v Brně,
jste ubytován(a) na kolejích,
máte složenu jistinu na ubytování,
kolejné se inkasuje z účtu,
nemáte záporný stav konta.
Kompletní informace na webu:
www.kam.vutbr.cz/kredit
Tyto podmínky splňují prakticky všichni studenti VUT v Brně ubytovaní na kolejích,
kteří standardně platí za ubytování.
Splnění podmínek lze zkontrolovat v ISKaMu (vstup přes Portál VUT v Brně); záložka
vlevo "Ubytování a stravování" a zde záložka "Kreditní systém".
Jsou-li podmínky splněny, je možné na webu rovnou podepsat smlouvu.
Podrobný popis a nastavení
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
princip dobrovolnosti – každý se může svobodně rozhodnout, zda službu bude nebo
nebude využívat; pokud bude chtít, uzavře smlouvu, pokud ne, bude dál jako doposud dobíjet kartu (konto),
kreditní karta je totožná se současnou kartou studenta, s tím, že u ní byl aktivován
kreditní systém; tedy žádná nová karta,
na kredit lze nejen jíst, ale i kopírovat a přibývat budou další služby,
vlastní kreditní systém – platba za služby poskytnuté v určitém období probíhá zpětně
dle skutečné výše; zákazník nehradí nic předem ani na pokladně, ale na konci období dostane přehled odebraných služeb k uhrazení,
částka je zákazníkovi stržena z účtu inkasem společně s poplatky za ubytování a další
služby; jde o stejné inkaso jako za ubytování (jedno společné inkaso),
limit kreditu – 1500,-; po překročení limitu si zákazník dobíjí konto (kartu) obvyklým
způsobem; kredit se automaticky snižuje o všechny závazky u KaM po splatnosti; nestržení inkasa proto znamená zablokování kreditního systému,
smlouva o stravování podepsaná přes web.
interval období – od 15. dne jednoho měsíce do 14. dne následujícího měsíce (tedy
ne od prvního do posledního dne v měsíci); důvodem je zkrácení času mezi kreditním
obdobím a termínem inkasa, aby KaM neúvěrovaly své zákazníky více než je nutné.
termín inkasa (kdy bude inkasováno) – ve stávajícím termínu inkasa za ubytování (tedy mezi 17. a 25. dnem měsíce),
informační služby – přehledný výpis o odebraných službách na webu a zasílaný
emailem, informace o zůstatku na displeji pokladen a další,
možnost blokování karty přes web – každý student i zaměstnanec VUT v Brně (tedy
nejen účastník kreditního systému) má možnost zablokovat VUT kartu v menzách VUT
v Brně. Zablokování karty pro případ ztráty a v případě ztráty snižuje rizika zneužití
karty. Příznak odblokování/blokování karty lze kdykoliv změnit na Informačním portálu VUT v záložce „Ubytování a stravování“ a zde v záložce „Karty klienta“.

Podobné dokumenty

Pes dobrý spoluobčan

Pes dobrý spoluobčan Od roku 1992 je v Anglii udělován titul „Pes dobrý spoluobčan“ psovi, který se svým pánem úspěšně absolvoval příslušný test. Systém je otevřen pro všechny psy bez ohledu na věk nebo plemeno. Cílem ...

Více

Žádost o ubytování na kolejích VŠCHT Praha v roce 2016/2017

Žádost o ubytování na kolejích VŠCHT Praha v roce 2016/2017  Vyhodnocení žádostí a přidělování lůžek se řídí podle „Pravidel pro ubytování studentů VŠ na kolejích VŠCHT Praha v akademickém roce 2016/2017“ (www.vscht.cz/suz),  V případě žádosti o tzv. “par...

Více

Pes dobrý spoluobčan - Cavalier King Charles Spaniel klub Čech

Pes dobrý spoluobčan - Cavalier King Charles Spaniel klub Čech a odeslání psa do pelechu, tedy cvičení na důležité situace každodenního života. Zlaté ocenění má za cíl poskytnout majiteli psa hlubší znalosti a pochopení jejich psího společníka. Psi kterým je u...

Více

S M L O U V A O U B Y T O V Á N Í

S M L O U V A   O   U B Y T O V Á N Í Smlouvu lze měnit nebo doplňovat výlučně písemně formou oboustranně potvrzených dodatků, vyjma cenové doloţky podle čl. V., odst. 1., první a druhá odráţka Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, ţe zá...

Více

SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ

SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ 3) Krátkodobé omezení poskytovaných služeb z důvodu havárie či provádění nezbytných oprav a údržby není důvodem k snížení ceny. Krátkodobým omezením se přitom rozumí doba nezbytně nutná na proveden...

Více

Jak připojit počítač k místní síti ( pro studenty VŠCHT )

Jak připojit počítač k místní síti ( pro studenty VŠCHT ) Výměna ložního prádla – prádlo si můžeš vyměnit 1x týdně v kanceláři hospodářek ve stanovený čas  Závada na pokoji – veškeré závady se zapisují do Knihy závad na vrátnici, pokud je to něco opravdu ...

Více