Ekonomická rovnováha (Economic Equilibrium

Transkript

Ekonomická rovnováha (Economic Equilibrium
Ekonomická rovnováha (Economic Equilibrium)
Ekonomická rovnováha (economic equilibrium, tržní rovnováha, někdy zkráceně jen equilibrium) je stav při kterém jsou
nabídka a poptávka ve vyrovnaném stavu. Jinými slovy je equilibrium stav, při kterém se množství konkrétního zboží nebo služby,
které lidé chtějí koupit (poptávka) rovná na konkrétní ceně množství, které podniky chtějí dodávat (nabídka). Konkrétní cena v
equilibriu se nazývá jako rovnovážná cena.
Ekonomická rovnáha (equilibrium) v praxi: Jedná se především o pojem ekonomické teorie, která jej popisuje jako bod, při
kterém existuje rovnováha užitku zákazníků a příjmů dodavatelů. V praxi ekonomická rovnováha prakticky nastat nemůže, neboť
je neustále vychylována měnícími se podmínkami reálného trhu a okolí.

Podobné dokumenty

EXKURZE DO NANOSVĚTA aneb Výlet za EM a SPM

EXKURZE DO NANOSVĚTA aneb Výlet za EM a SPM V klasické fyzice platí, že částice může překonat určitou bariéru pouze tehdy, pokud k tomu má dostatečnou energii. V mikrosvětě je však podle zákonů kvantové fyziky všechno otázkou pravděpodobnost...

Více

EXKURZE DO NANOSVĚTA aneb Výlet za EM a SPM

EXKURZE DO NANOSVĚTA aneb Výlet za EM a SPM V klasické fyzice platí, že částice může překonat určitou bariéru pouze tehdy, pokud k tomu má dostatečnou energii. V mikrosvětě je však podle zákonů kvantové fyziky všechno otázkou pravděpodobnost...

Více

Tuhé těleso - Efektivní Učení Reformou Oblastí gymnaziálního

Tuhé těleso - Efektivní Učení Reformou Oblastí gymnaziálního Tuhé těleso je v rovnovážné poloze, je-li roven nule vektorový součet všech sil i vektorový součet všech momentů sil, které na těleso působí. Těleso se může nacházet v rovnovážné poloze stálé (stab...

Více

1- p

1- p Neexistence závislého výběru partnera je dalším nezbytným předpokladem, který eliminuje nenáhodné změny frekvencí alel Jednotlivé alely samy o sobě nesmějí být předmětem pohlavního výběru Pokud sam...

Více

Základní škola Pomezí , okres Svitavy Pomezí 349 569 71 ŠKOLNÍ

Základní škola Pomezí , okres Svitavy Pomezí 349 569 71 ŠKOLNÍ školních projektů nebo je získat pro vedení mimoškolních aktivit. Při škole pracuje „Sdruţení rodičů a přátel školy“, které finančně podporuje některé aktivity pořádané pro ţáky a Rodičovský parlam...

Více