Doufání Ach Bože dobrý Mám děti drobný Núza veliká A

Transkript

Doufání Ach Bože dobrý Mám děti drobný Núza veliká A
Doufání
Ach Bože dobrý
Mám děti drobný
Núza veliká
A chléb nižádný
Copak mám dělat
Komu stěžovat
Děti chcú chleba
Copak si počat
Půjdu já k Otci
On je všemocný
On mně spomůže
V tejto úzkosti
Hope
Oh good Good
I have little children
Poverty is great
And bread nowhere
What should I do
To whom should I complain
Children want bread
Where should I start
I will go to the Lord
He is almighty
He will help me out
In this anguish