Dlouhodobá dostupnost mědi

Transkript

Dlouhodobá dostupnost mědi
Dlouhodobá dostupnost mědi
1. GEOLOGICKÁ PERSPEKTIVA
2. REZERVY VŮČI VÝROBĚ
Budoucí dostupnost minerálů je typicky založena na
konceptu rezerv a zdrojů. Rezervy jsou ložiska, která
byla objevena, vyhodnocena a posouzena jako
zisková.Zdroje jsou mnohem větší a zahrnují rezervy,
objevená ložiska, které jsou potenciálně zisková, a
neobjevená ložiska, predikovaná na základě
předběžných geologických průzkumů.
Od roku 2000 bylo vytěženo 210 milionů tun mědi.
Ve stejném období však známé rezervy vzrostly o
350 miliónů tun. V důsledku toho se poměr
rezervy/produkce zvýšil o 50%, z 26 na 39. Podle
údajů USGS bylo rezerv mědi od roku 1950 vždy v
průměru na 40 let a zdrojů na více než 200 let. To
reflektuje časové rámce, technologický pokrok a
vyvíjející se ekonomiku těžby.
Podle nejnovějšího výzkumu Geologického průzkumu
Spojených států (USGS), činí rezervy mědi 690 milionů tun
a zdroje se v současné době odhadují na více než 5 000
1
milionů tun (USGS, 2014) . Tyto zdroje neberou v úvahu
obrovské množství měděných usazenin v hlubokomořských
konkrecích a podmořské sulfidové masivy. Průzkum
současných a budoucích příležitostí povede k růstu jak
rezerv, tak i známých zdrojů; z asi tisíce projektů
zaměřených na budoucí těžbu mědi se téměř 100 již buduje
(Intierra, 2011).
800 38 50 39
42 47 61 49
43 35 35 26
32 34 39 40
39
700
600
500
400
300
200
Je také důležité připomenout, že měď se přirozeně
vyskytuje v zemské kůře, v koncentraci asi 67 částic na
milion (ppm). Celkové množství mědi v ložiscích do
hloubky 3,3 km, pravděpodobného limitu budoucí těžby,
se odhaduje na 300 000 milionů tun (Kesler, 2008).
100
0
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013
Rezervy (milionů tun)
Produkce (milionů tun)
Poměr rezervy/produkce (roky)
OBR. 2 Historické rezervy mědi vs. roční produkce v milionech tun
(USGS, 2014)
OBR. 1 Světové rezervy a
zdroje mědi v milionech
tun (USGS, Kesler)
Zdrojová základna: 300 000
(Kesler, 2008)
Rezervy: 690
(USGS, 2014)
Zdroje : 5 000
(USGS, 2014)
1
Celkové množství zdrojů mědi je definováno jako suma neobjevených
zdrojů (3 500 milionu tun) a identifikované zdroje (2 100 milionu tun) mínus
550 milionů tun mědi, vytěžené od roku 1900.
3. VYUŽITÍ MĚDI
Na základě modelu celosvětových zásob a toků mědi, který
nedávno vyvinul Fraunhofer Institute, se odhaduje, že dvě
třetiny z 550 milionů tun mědi, vyrobené od roku 1900, jsou
stále ještě v produktivním použití (Glöser, 2013). Z tohoto
množství:
•
•
Přibližně 70% se používá pro elektrické aplikace a
30% pro neelektrické aplikace.
Přibližně 55% je použito ve stavbách budov, 15% v
infrastruktuře,10% v průmyslu, 10% v dopravě a
10% při technické výrobě.
OBR. 3 Využití mědi
Infrastruktura, 15%
(globální zásoby)
(Glöser, 2013)
zainteresované strany, jako jsou tvůrci politik, sběrny
šrotu výrobní a recyklační firmy by se měly snažit zajistit
recyklaci a znovupoužití tohoto včerejšího kovu. I když
tak lze zajistit postupný posun směrem k udržitelnější
ekonomice, smyčka nemůže být zcela uzavřená, a to ze
dvou důvodů. Za prvé, poptávka se bude i nadále
zvyšovat v důsledku růstu počtu obyvatel, vývoje
produktů a hospodářského rozvoje. Za druhé, měď
zůstává ve většině aplikací v provozu po celá desetiletí.
V důsledku toho bude naplnění budoucí poptávky po
tomto kovu i nadále vyžadovat kombinaci primárního
materiálu, pocházejícího z dolů, stejně jako
recyklovaného materiálu. Inovační politiky a technologie
by přitom měly i nadále přispívat ke zlepšení výkonnosti
recyklace a účinného využívání zdrojů.
5. ZÁVĚR
Průmysl, 10%
Doprava, 10%
Stavebnictví, 55%
Výroba zařízení, 10%
4. INVESTICE DO BUDOUCNOSTI:
INOVACE V OBLASTI TĚŽBY A RECYKLACE
Při řešení mnoha problémů, kterým čelíme při výrobě
nové mědi, hraje klíčovou roli technologie.
Inovace, významné pro měděný průmysl, budou:
•
zvýšení úspěšnosti při hluboké těžbě a dalších
náročnějších oblastech;
•
vytvoření bezpečnějších podmínek provozu
v extrémních podmínkách;
•
snížení spotřeby energie i vody;
•
zvýšení výtěžnosti při zpracování, umožňující
producentům zpracovat složitější rudy.
Tyto a další, dosud neznámé inovace zajistí nové
možnosti těžby, poskytující i v budoucnu životně důležité
dodávky mědi.
Kromě toho hraje v dodávkách mědi důležitou roli její
recyklace. Dnešní primární měď je materiálem recyklace
zítřka neboli sekundární mědí. V současné době více
než 9 miliónů tun mědi pochází z recyklace „starého“
šrotu (měď, obsažená v produktech s ukončenou
životností) a „nového“ šrotu (šrot, vznikající při výrobě a
výrobních procesech). To znamená, že zhruba 35%
roční spotřeby mědi pochází z recyklovaných zdrojů.
Na rozdíl od jiných komodit, jako je energie nebo jídlo, měď
se „nespotřebovává“. Měď je jednou z mála surovin, které
lze recyklovat opakovaně, bez ztráty vlastností; a klíčové,
Měď je nejstarším kovem lidstva, jeho historie sahá více
než 10 000 let zpět. A stále hraje důležitou roli při řešení
důležitých společenských otázek. Stejně tak přispívá k
naší stravě a lidskému zdraví. Měď je také zásadní pro
zajištění přístupu k energii v rozvojových zemích,
protože umožňuje významná zlepšení v oblasti
energetické účinnosti a růstu obnovitelných zdrojů
energie, s výsledným významným snížením emisí CO2.
Na základě nejnovějších poznatků o geologické
dostupnosti a neustálých inovacích v průmyslu máme
dobré důvody věřit, že měď bude i nadále zásadním a
pozitivním přispěvatelem ke společnosti i do
budoucna.
6. ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI
Tento dokument byl vypracován z veřejně dostupných
informací s cílem poskytnout informace, týkající se
dlouhodobé dostupnosti mědi. Jeho účelem je
poskytnout čtenářům informace pro nezávislá obchodní
rozhodnutí. Obsahuje predikce, založené na aktuálně
dostupných údajích. Tyto predikce jsou bez záruky a
podléhají rizikům, nejistotám a dalším faktorům.
7. PŘÍLOHA: ODKAZY
Glöser, Simon; Soulier, Marcel; Tercero Espinoza, Luis A.
(2013): Dynamic analysis of global copper flows. Global stocks,
postconsumer material flows, recycling indicators & uncertainty
evaluation. Environ. Sci. Technol., 2013, 47 (12), pp 6564–6572
DOI: 10.1021/es400069b. http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/
es400069b
Copper statistics and information (USGS, 2014)
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/copper/
http://pubs.usgs.gov/fs/2014/3004/pdf/fs2014-3004.pdf
Kesler, S.E. and B. Wilkinson. Earth’s copper resources
estimated from tectonic diffusion of porphyry copper deposits.
Geology 36(3): 255-258 (2008)
Tilton, J. and G. Lagos. Assessing the long-run
availability of copper. Resources Policy 32: 19-23 (2007)
World Copper Factbook (ICSG, 2014)
http://www.icsg.org/index.php/component/jdownloads/
finish/170/1997
260 Madison Avenue, New York, NY 10016 USA
Phone: (212) 251-7240, Fax: (212) 251-7245
copperalliance.org, [email protected]
Červenec 2014 © Copyright nternational Copper Association, Ltd. | Copper Alliance™ je ochranná známka společnosti International Copper Association, Ltd. Všechna práva vyhrazena. | 4/25/14-ICA-BR-GL-HE-02-EN

Podobné dokumenty

Průvodce rychlým nastavením bezdrátového routeru Linksys WRP400

Průvodce rychlým nastavením bezdrátového routeru Linksys WRP400 trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respec...

Více

Experimentální studie zjistila, že měď snižuje nozokomiální infekce o

Experimentální studie zjistila, že měď snižuje nozokomiální infekce o neměděnými během aktivní péče o pacienty, s běžným čištěním a dezinfekcí. Ukázala také, že dva významné patogeny, odolné vůči antibiotikům – MRSA a VRE – se na měděných površích nachází s mnohem me...

Více

česky - Copper Concept

česky - Copper Concept příkladem v německém Norimberku (stránky 24 - 27). Pečlivě propracovaný a vertikálně strukturovaný měděný box je prosklením oddělen od své pískovcové základny. Tento přístup „měď nahoře“ byl také p...

Více