POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO ČÍNY – PEKING A OKOLÍ

Transkript

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO ČÍNY – PEKING A OKOLÍ
POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO ČÍNY – PEKING A OKOLÍ
Poznáte centrum nejrychleji se rozvíjející země světa. Tisíc let stará kultura s nesčetnými historickými památkami
i dozvuky letních Olympijských her. Lahůdky hlavního čínského města a okolí.
Rádi vypracujeme nabídku i dle vašich požadavků.
DÉLKA ZÁJEZDU I TERMÍN JE VOLITELNÝ! Jsme tu pro vás!
Příklad možného programu:
1.DEN Odlet z Prahy do Pekingu.
2.DEN Přílet do Pekingu, setkání s místním průvodcem a transfer do hotelu. První seznámení s Pekingem.
Procházka starou čtvrtí ulicí Liulichang a Qianmen. Večeře v tradiční čínské restauraci a návrat na hotel.
3.DEN Snídaně na hotelu. Návštěva starobylé pekingské Bubnové věže, která byla postavena v době dynastie
Ming. Jízda na tradičních rykšách nejstarší městkou čtvrtí Hutongy. Návštěva u lokální rodiny žijící ve starobylé
čtvrti, včetně pozvání na oběd od místní rodiny. Rozsáhlý trh s hedvábím s možnostmi nákupu. Večeře v tradiční
čínské restauraci a návrat na hotel.
4.DEN Snídaně na hotelu. Prohlídka města začne na Náměstí nebeského klidu - Tiananmen. Svoji rozlohou je to
největší náměstí světa. Jeho ohromná rozloha (440 000 m2) a monumentální stavby, které jej obklopují, udělají
nezapomenutelný dojem na každého, který do Pekingu přijel poprvé. Za větrného počasí je obloha nad náměstím
zdobena desítkami papírových draků, jež připomínají pestrobarevné letící ptáky. Pouštění draků je považováno
za čínský „národní sport“.
Dále budeme pokračovat do Zakázaného města. Zimní císařský palác byl postaven v roce 1420 během vlády třetí
dynastie Ming. Plocha 720 000 m2 je obklopena deseti- metrovou zdí s elegantními strážnými věžemi v každém
svém rohu. Během 500 let zde panovalo24 císařů z dynastií Ming a Qing. Vytvořili nádherné luxusní sídlo, kde žily
i tisíce eunuchů a konkubín. Monumentální dřevěné pavilony, dlouhé chodby, mramorové terasy, půvabné vnitřní
dvory a schodiště tak vytváří jeden z nejkrásnějších architektonických komplexů na světě.
Park Jingshan nabízí spektakulární výhled na Zakázané město z vyhlídkového místa zvaného Coal Hill. Po obědě
v místní restauraci navštívíme park Beihai s tradičními čínskými pavilony. Dominuje mu Bílá pagoda v tibetském
stylu a plátno devíti draků. Absolvujeme společně i vyjížďku na jezeru, nazývaném Severní moře, které pokrývá
přes polovinu rozlohy parku.
Po podrobném prozkoumání čínské historie nastane čas zavítat i do moderní části města, v níž dominuje vysoká
televizní věž, majestátní budova Státní opery a moderní komerční čtvrť. Večeře v místní restauraci.
Večer: Fakultativní návštěva Pekingské opery: 22 USD / osoba (platba na místě)
5.DEN Snídaně na hotelu. Přejezd autobusem k Letnímu císařskému paláci s nejkrásnější zahradou v Číně. První
verzi paláce nechal vystavět císař Qianlong jako dárek pro svoji 60-ti letou matku v roce 1750. O sto let později
byla budova poškozena anglickými a francouzskými vojáky. Následně byl palác opraven a jeho podoba se
zachovala až do současnosti. Sloužil jako letní císařské sídlo pro panovníky z dynastie Qing. Nejznámějším vládcem
je bezpochyby krutá Dowager Cixi…
Tradiční čínské pavilony jsou obklopeny nádhernou přírodou, dlouhými koridory lemovanými sochami‚
a obrovským jezerem Kunming. Připravena je i krátká projížďka po jezeře s nejpůsobivějšími výhledy na celý park.
Livingstone, s.r.o. I Dominikánské nám. 5 I 602 00 Brno I www.livingstone.cz
I 1 I
Po obědě v místní restauraci navštívíme dílnu na zpracování perel s možností nákupu šperků a kosmetiky.
Navštívíme i Olympijskou vesničku vystavenou v roce 2008 se známým stadionem „Ptačí hnízdo“. Večeře
v restauraci. Návštěva tradiční akrobatické show.
6.DEN Snídaně na hotelu. Celodenní výlet k hrobkám dynastie Ming. Jedná se o nevětší nekropole světa
s hrobkami 13-ti vládců dynastie Ming. Dvě hrobky jsou v současnosti otevřeny pro veřejnost. Nejzajímavější je
právě návštěva té největší a nejzachovalejší zvané Changling. Uvnitř byla vybudována i rozsáhlá výstava
představující artefakty, které byly císařům do hrobek vkládány na jejich cestu do jiného světa. Oběd v místní
restauraci.
Procházka po slavné posvátné cestě, známé také pod názvem Alej soch. Odpoledne pokračování k nejznámější
památce celé země Velké čínské zdi. Putování k části zvané Badaling, která patří k těm nejlépe zachovalým.
Stavba této unikátní 6000 kilometrů dlouhé zdi začala za vlády prvního čínského císaře, sjednotitele země Qin
Shihuanga, již ve 3.století před Kristem. Následující generace v ní pokračovaly. Návrat do Pekingu a večeře v místní
restauraci.
Večer: Fakultativní návštěva Kung-Fu show: 23 USD / osoba (platba na místě) tradiční čínské masáže chodidel
za 28 USD/osoba (platba na místě)
7.DEN Snídaně na hotelu. Návštěva Chrámu nebes – největšího posvátného místa císařské Číny. Vystaven byl v 15.
století a byl využíván císaři a jejich rodinami jako místo k motlitbám za dobrou úrodu. V půdorysu stavby se odráží
tehdejší představa o tvaru země (čtverec) s kulatou oblohou. To vysvětluje také, proč mají hlavní sály kulatý
půdorys, jenž je unikátní právě pro starou čínskou architekturu.
Dále navštívíme Chrám harmonie a míru (také známý pod názvem Lamaistický chrám). Jedná se o nejkrásnější
chrám v Pekingu a také centrum pro vyznavače tibetského buddhismu. Jedinečná atmosféra klidu je umocněna
neustálým přeříkáváním motliteb a vůní vonných tyčinek. Na tomto místě je možné zřetelně vnímat atmosféru
Tibetu. Navštívíme i chrám Konfucia, velkého čínského filosofa. Oběd v místní restauraci.
Odpoledne strávíme nákupy a návštěvou tradičního čínského bazaru např. Ya Xiou. Volno si dopřejeme také
na rušné obchodní třídě Wangfujing. Vrátíme se na hotel pro zavazadla a k večeři na rozloučení budete moci
ochutnat tradiční čínskou kachnu. Po večeři transfer na letiště a odlet domů.
8.DEN Přílet do Prahy.
Termín: volitelný
Cena: kalkulaci upřesníme dle programu a počtu cestujících.
Zajišťované služby:
-
Letecká doprava z Prahy do Pekingu a zpět
včetně letištních tax
Ubytování ve 4* hotelu
Stravování: plná penze
Vstupy do památek dle programu
Veškerá doprava autobusem s klimatizací
Místní anglicky a čínsky mluvící průvodce
-
Česky a čínsky mluvící průvodce
Akrobatické show
Vstupní vízum do Číny
Cestovní pojištění léčebných výloh včetně
pojištění proti stornu (1 600 Kč / osoba)
Spropitné pro místní průvodce
Livingstone, s.r.o. I Dominikánské nám. 5 I 602 00 Brno I www.livingstone.cz
I 2 I