LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ ENFACES

Transkript

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ ENFACES
LETNÍ TÁBOR VOLÁNÍ NADĚJE 2008
VŠEOBECNÉ INFORMACE
Letní tábor je určen pro dívky ve věku 12 – 17 let (dívky jiné věkové kategorie po dohodě).
Mimo odpočinek, sport a zábavu je tábor zaměřen na výuku následujících dovedností: líčení, péče
o vlasy, zdravá strava, zásady společenského chování, tanec, divadlo, herectví, modeling atd. Na
každý den je zajištěn odborný profesionální lektor, který povede příslušné odborné semináře.
Zúčastněné dívky si tak mohou rozšířit znalosti a dovednosti v nejrůznějších oblastech, týkajících se
nových trendů a pravidel (v kosmetice, péči o pleť, vlasy, nácviku pózování před fotografem, něco o
módních přehlídkách, pohybové dovednosti na podpatcích, herecká průprava, mimika obličeje,
práce s hlasem, zásady zdravé výživy, v aerobicu, disco tancích apod.)
Kdo se o účastníky tábora stará? Organizátor klade na výběr pracovníků velký důraz, pracovníci,
lektoři jsou vybírání na základě dlouhodobých zkušeností a referencí. Hlavní tým vedoucích na tuto
akci jezdí již několik let. Tábor je velmi úzce specializovaný, ale v jeho rámci je připraveno i mnoho
doprovodných programů a klasických táborových aktivit.
Besedy s preventivní tématikou jsou novým doplňkem našeho letního tábora. Na akci za námi
přijedou policisté, pracovníci záchranné služby a vedoucí preventista Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje. S těmito lidmi čekají děti besedy na nejrůznější zajímavá témata. Kromě
besed jsme připravili velký počet foto-seriálů, který v případě špatného počasí můžeme použít
k prohlédnutí a vzájemné diskuzi o jednotlivých tématech (rasismus, šikana, domácí násilí atd.)
Místo konání tábora jsme zajistili v Chatě Českých drah v Kunčicích pod Ondřejníkem. Středisko je
pro naše účely velmi dobře a kvalitně vybaveno. Ubytování pro děti je zajištěno ve dvou až čtyř
lůžkových pokojích s dostatečným společným sociálním vybavením na chodbě(koupelny a WC).
Ubytovací zařízení disponuje místností pro praktickou i teoretickou výuku, televizní místností,
společenskou místností, venkovním tábořištěm, hřištěm, bazénem, a to vše v oploceném areálu.
Počet míst na jednotlivých turnusech je omezen kapacitou 24 – 28 účastnic, tento počet je
smysluplný pro výuku s lektory.
1. turnus: 10.8.2008 (odjezd do Kunčic p. Ondř. v 15:00) – 17.8.2008 (výjezd domů v 14:00)
2. turnus: 17.8.2008 (odjezd do Kunčic p. Ondř. v 13:00) – 24.8.2008 (výjezd domů v 14:00)
3. turnus: 24.8.2008 (odjezd do Kunčic p. Ondř. v 13:00) – 31.8.2008 (výjezd domů v 10:00)
Odjezdy ve výše uvedených časech z parkoviště u Domu kultury Ostrava-Vítkovice. Návrat
tamtéž cca 45 minut po výjezdu z Kunčic p. Ondř. POZOR – dobře se podívejte na časy odjezdů!
Cena zahrnuje ubytování, dopravu na místo konání akce a zpět, pojištění, práci lektora a
realizačního týmu, ceny v soutěžích.
Speciální hosté a program - jedná se například o pracovníky HITRÁDIA ORION, reportéry TV NOVA,
také plánujeme návštěvu známých osobností z řad zpěváků a herců. Součástí každého turnusu je
táborák, diskotéka a KARAOKE SHOW.
Cena tábora je stanovena za týdenní pobyt jednoho účastníka ve výši Kč 2.900,- Kč, přičemž děti
z dětských domovů hradí za svou účast pouze sníženou částku ve výši 1.000,- Kč.
Případné dotazy před akcí i v průběhu akce můžete směřovat na organizátory:
Patrik Hujdus, předseda Rady sdružení
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VOLÁNÍ NADĚJE
Pražákova 1098/11, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
tel. 776271626, email: [email protected]
www.volaninadeje.cz

Podobné dokumenty