SYSTÉM

Transkript

SYSTÉM
RAILING SYSTEMS
TECHNICKÁ PŘÍRUČKA
JEDNODUŠE A EFEKTIVNĚ
SYSTÉM ZÁBRADLÍ
BALARDO je kompletně novou koncepcí skleněného zábradlí, která umožnila podstatně snížit náklady na výrobu i montáž. Systém BALARDO byl ověřen ve zkušebnách a je založen na zcela nové systémové koncepci. Z těchto důvodů se tento
systém stal zajímavější a ekonomičtější než kterýkoliv systém předtím
Využijte naši pomoc při projektování
na internetové adrese:
www.balardo.cz
Příklady uplatnění
Texty veřejných soutěží
Přehledy dat
Data CAD
22
www.glassline.de
Obsah
Popis systému..................................................................................................................strana 4
Systémové příslušenství ......................................................................................... strana 5
Základní systém .................................................................................................... strana 6
Napojení ............................................................................................................... strana 7
Rozměry/použití systému, rovná plocha ................................................................. strana 8 – 9
Příslušenství
Systém
Rozměry/použití systému, schodiště ....................................................................... strana 10 – 11
Použití systému, francouzský balkon ..................................................................... strana 12 – 13
Tabulky použití a tabulky rozměrů ......................................................................... strana 14 – 15
Sklo ...................................................................................................................... strana 16 – 18
Madla .................................................................................................................... strana 19 – 23
Příslušenství ........................................................................................................... strana 24 – 25
Typově odzkoušené konstrukční prvky pro upevnění 1 – 9,
sada krycích lišt, příklady použití ............................................................................................strana 26 – 46
Konstrukční prvky pro upevnění dodané odběratelem jako součást stavby............ strana 47 – 49
Dotazník ................................................................................................................ strana 50
www.glassline.de
3
– SYSTÉM
Revoluce u celoskleněných zábradlí. Systémový profil pro celoskleněná
zábradlí s všeobecným osvědčením o bezpečnosti použitého systému (AbP).
P RU HL E DNÝ
B E ZP E C N Ý
Vysoká průhlednost
Flexibilní rozčlenění skla
100 – 2.400 mm
V jednotlivých případech (ZIE)
není potřebné
schválení.
Atest LGA
(Zkušební úřad
pro stavební
statiku). Odpadají zkoušky
stavebních dílů.
Atest VDE
(Zkušební a
certifikační
úřad). Bezpečnost při nárazu
míče pro školy
a sportoviště.
00
0
10
.4
–2
≤ 1.300 mm
Všeobecné
osvědčení o
bezpečnosti
použitého
systému (AbP).
mm
SYSTÉM
Ú SP ORN Ý
FL E XIBIL NÍ
Jednoduchá, rychlá montáž
Flexibilní možnosti vyrovnávání nerovností
Bez otvorů ve skleněné tabuli
Zkrácená doba montáže – zjednodušené plánování
YSTEM 2
Konstrukční upevnění
z čelní strany
YSTEM 2
YSTEM 4
www.glassline.de
YSTEM 3
YSTEM 4
4
YSTEM 3
Konstrukční upevnění
shora
– ACCESSOIRES
Typově odzkoušené příslušenství systému.
Pro maximální míru bezpečnosti a perfektní dokončení.
Madla
Strana 19 – 23
Sklo
Strana 16 – 18
od 2 x 6 mm
Filigránový tvar – max. bezpečnost
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Konstrukční upevnění
Strana 26 – 46
Krycí lišty
Strana 26 – 46
Konstrukční upevnění staticky
ověřené pro daný typ
Pro úplné dokončení
www.glassline.de
5
SYSTÉM
Základní systém – se všeobecným osvědčením o bezpečnosti použitého systému
100
Nosný profil · Upínací prvek · Klínový pás EPDM · Hliníkové klínové prvky
Nosný profil
Materiál:
48
13
6
pozinkovaná ocel
Délka k dodání: 2.400 mm
Upínací prvek
Materiál:
EPDM
Délka k dodání: 2.400 mm
4 popř. 5
4 popř. 5
Klínový pás
Materiál:
EPDM
Délka k dodání: 2.400 mm
Klínový pás EPDM
Hliníkové
klínové prvky
Hliníkové klínové prvky
Materiál:
hliník
Délka k dodání: 20 kusů à 120 mm
Montáž skla viz. strana 17
6
www.glassline.de
info
SYSTÉM
Napojení
6
130
270
130
270
130
270
130
270
335
130
c
100
23
30
335
a
100
83
c
b
400
400
400
400
400
400
2400
a
b
24
48
13 6
a:
M10
k našroubování, u napojení shora
b:
M10
k našroubování, u napojení ze strany
c:
M6
červík/zajištění dosedací plochy
Napojení ze strany
šroubované
Napojení shora
c
c
a
a
c
b
2 x M12
Úhelník 50 x 50 x 7
l = 76 mm
c
c
c
navařené
c
HY svar a ≥ 4
l ≥ 601
Vzdálenost ≤ 800* mm
HY svar a ≥ 4
l ≥ 601
Vzdálenost ≤ 800* mm
HY svar a ≥ 4
l ≥ 601
Vzdálenost ≤ 800* mm
info
Všechny šroubové spoje musí být trvale zajištěny tekutým lepidlem pro lepení šroubových spojů (např. Loctite).
Zbývající duté prostory/meziprostory v prvcích pro upevnění a uložení u šroubových spojů je třeba uzavřít
výplní (např. Hilti-Hit) s přenášením zatížení.
1
* U zvýšených statických požadavků vzdálenost 400mm, viz. strana 14-15.
U otočeného kotvícího prvku l ≥ 120.
www.glassline.de
7
SYSTÉM
Rozměry systému, rovná plocha
Sklo a profil
≤ 600
≤ 30
≤ 30
�
Šířka skla 100 - 2.400*
95-300
≤ 30
≤ 30
Sklo
95 - 400
≥ 190
≤ 40
800*
800*
Délka profilů ≤ 2.400
95 - 400
Koncový/
samostatný
prvek
≤ 30
≤ 40
Výška tabule ≤ 1.300*
Výška tabule ≤ 1.300*
Profil
Napojení shora
Napojení ze strany
* Tabulky použití a tabulky rozměrů, viz. strana 14-15.
8
www.glassline.de
info
SYSTÉM
Použití systému, rovná plocha
Napojení profilu/skla
Vnější rohy
Rovné
Stěna
Vnitřní rohy
Vnější rohy
Rovné
≤ 40
≤ 30
Vnitřní rohy
≤ 30
≤ 40
≤ 40
≤
40
≤ 30
≤ 30
≤ 40
≤
40
≤ 30
Flexibilní montáž skleněných tabulí
≤ 30
Sklo nezávisle
na profilu (přes
napojení profilů)
≤ 40
≤ 40
≤ 30
Sklo shodné s
profilem (mezera
skla v místě
napojení profilů)
≤ 40
≤ 40
info
Otevřené, přístupné skleněné hrany musí být konstrukčně chráněny, např. ochranným profilem skleněných hran, strana 25.
www.glassline.de
9
SYSTÉM
Rozměry systému, schodiště
Sklo a profil
≤
30
0*
40
a
řk
Ší
lo
Sk
≤
la
sk
0
10
.
-2
95
30
00
-4
0*
80
0*
80
95
ilů
of
pr
0
40
2.
Dé
00
-4
≤
≤ 40°
lka
≤
40
l
ofi
Pr
90
Výška tabule ≤ 1.300*
≥1
Napojení ze strany
* Tabulky použití a tabulky rozměrů, viz. strana 14-15.
10
www.glassline.de
info
SYSTÉM
Použití systému, schodiště
Napojení profilu
Schodiště ve směru nahoru
≤
0
0
.4
≤2
0
40
2.
≤ 30
≤ 30
≤ 30
00
≤4
≥ 1.200
≤ 40
0
.20
≥1
≤ 400
≤ 40
≤ 40
Schodiště ve směru dolů
≤ 2.400
≤ 30
≤ 30
≤
0
40
≤ 2.400
≤ 30
≥ 1.200
≥
≤ 40
≤ 40
≤ 400
0
20
1.
≤ 40
Flexibilní montáž skleněných tabulí
≤ 30
Sklo nezávisle
na profilu (přes
napojení profilů)
≤ 40
≤ 40
≤ 30
Sklo shodné s
profilem (mezera
skla v místech
napojení profilů)
≤ 40
≤ 40
info
Otevřené, přístupné skleněné hrany musí být konstrukčně chráněny, např. ochranným profilem skleněných hran, strana 25.
Provedení pro vrstvené/jednovrstvé bezpečnostní sklo 2 x 10 mm, jiné tloušťky skla a provedení dle poptávky.
www.glassline.de
11
SYSTÉM
Použití systému, francouzský balkon
Bez upevnění madla ke stavebnímu objektu
≤ 30
500 - 2.400*
≤ 30
500 - 2.400*
≤ 30
Výška tabule ≤ 1.300*
Výška tabule ≤ 1.300*
≤ 30
≤ 40
≤ 30
≤ 40
info
* Tabulky použití a tabulky rozměrů, viz strana 14-15.
Pro vrstvené/jednovrstvé bezpečnostní sklo 2 x 10 mm.
U vrstveného/jednovrstvého bezpečnostního skla 2 x 8 mm je nutné napojení madla ke stavebnímu objektu, dodané odběratelem jako součást stavby.
12
www.glassline.de
SYSTÉM
Použití systému, francouzský balkon
S upevněním madla ke stavebnímu objektu s přenášením zatížení
≤ 30
≤ 2.400*
≤ 30
Výška tabule ≤ 1.300*
Výška tabule ≤ 1.300*
≤ 30
≤ 40
info
Potřebné upevnění madla ke stavebnímu objektu s přenášením zatížení, dodané odběratelem jako součást stavby.
* Tabulky použití a tabulky rozměrů, viz. strana 14-15.
www.glassline.de
13
TABULKY POUŽITÍ A TABULKY ROZMĚRŮ
Rovná plocha
B
v
V
Výška skla
v
V
Výška skla
v
V
Výška skla
Šířka skla
AA
Napojení shora
Napojení ze strany
≥ 190 mm
Vzdálenost upevnění
Interiér (v budově)
Sklo
Zatížení madla
[kN/m]
Vzdálenost upevnění
[mm]
Šířka skla
[mm]
Výška skla
V [mm]
0,5
800
1.000 – 2.400
1.200
0,5
800
400 – 2.400 1
1.200
0,5
800
400 – 2.400
1.300
1,0
800
400 – 2.000 2
1.100
0,5
800
Vrstvené bezpečnostní sklo
float 2 x 10*
Vrstvené/jednovrstvé
bezpečnostní sklo 2 x 6*
Vrstvené/jednovrstvé
bezpečnostní sklo 2 x 8*
Vrstvené/jednovrstvé
bezpečnostní sklo 2 x 10*
1.300
100 – 2.400
1,0
800
1.300
Zatížení madla do 3,5 kN/m
dle poptávky
Exteriér (venku)
Sklo
Zatížení madla
[kN/m]
Vzdálenost upevnění
[mm]
Šířka skla
[mm]
0,5
400
0,5
800
Vrstvené bezpečnostní sklo
float 2 x 10*
Vrstvené/jednovrstvé
bezpečnostní sklo 2 x 8*
0,5
Vrstvené/jednovrstvé
bezpečnostní sklo 2 x 10*
1,0
Přípustné zatížení větrem [kN/m²]
u výšky skla
V
1.100
1.200
1.300
1.000 – 2.400
0,8
0,5
0,3
400 – 2.400
1,5
1,2
1,0
800
1,7
1,4
1,2
400
2,4
2,0
1,7
2,0
1,5
1,0
100 – 2.400
400
Zatížení madla do 3,5 kN/m
dle poptávky
Mezihodnoty lze interpolovat.
Poměr šířek sousedních tabulí skla
1
Vrstvené/jednovrstvé bezpečnostní sklo 2 x 6
= 1,5
2
Vrstvené/jednovrstvé bezpečnostní sklo 2 x 8
(při zatížení madla 1,0 kN/m)
= 1,5 u š až 1.600
= 1,25 u š 1.600 – 2.000
Š = šířka skla
* Polyvinylbutyralová fólie (PVB) 1,52 mm
Zatížení madla 0,5 kN/m, soukromý prostor
Zatížení madla 1,0 kN/m, veřejný prostor
14
www.glassline.de
Šmax
≤
Šmin x a
info
TABULKY POUŽITÍ A TABULKY ROZMĚRŮ
Schodiště
B
ka
Šíř
V
Výška skla
V
Výška skla
≤ 40°
a
skl
90
≥1
A
os
len
dá
Vz
ní
ně
ev
p
tu
mm
Napojení ze strany
Interiér (v budově)
Sklo
Zatížení madla
[kN/m]
Vzdálenost upevnění
[mm]
Šířka skla
[mm]
Výška skla
V [mm]
Vrstvené/jednovrstvé
bezpečnostní sklo 2 x 8*
0,5
800
400 – 1 600
1 300
0,5
800
Vrstvené/jednovrstvé
bezpečnostní sklo 2 x 10*
1 300
100 – 2 400
1,0
800
1 300
Zatížení madla do 3,5 kN/m
dle poptávky
Exteriér (venku)
Sklo
Zatížení madla
[kN/m]
Vzdálenost upevnění
[mm]
0,5
800
Vrstvené/jednovrstvé
bezpečnostní sklo 2 x 10*
Šířka skla
[mm]
Přípustné zatížení větrem
[kN/m²] u výšky skla
V
1.100
1.200
1.300
1,7
1,4
1,2
2,0
1,5
1,0
100 – 2.400
1,0
400
Zatížení madla do 3,5 kN/m
dle poptávky
Mezihodnoty lze interpolovat.
.
* Polyvinylbutyralová fólie (PVB) 1,52 mm
Zatížení madla 0,5 kN/m, soukromý prostor
Zatížení madla 1,0 kN/m, veřejný prostor
www.glassline.de
info
15
SKLO
Úvod
Sklo – volný prostor pro vaši výtvarnou
realizaci
Užívejte si s BALARDO volného prostoru také u skla. Vysoká
průhlednost a velký počet možností kombinace systému
BALARDO se shodují s každým dekorem.
Filigránový systém je vhodný pro každý individuální vzor
skla a svým účinkem harmonicky podporuje každý motiv a
vzor. Ať potištěná nebo barevná fólie PVB – vaší kreativitě
nejsou kladeny žádné meze.
BALARDO je typově odzkoušený systém celoskleněného
zábradlí pro zasklení odolné vůči pádu kategorie B. Pro
maximální bezpečnost se používá výhradně jen vrstvené
bezpečnostní sklo (VSG).
Tím jsou zaručeny všechny bezpečnostní
priority BALARDO a certifikace i zkoušky již
od tloušťky skla 12 mm (2 x 6 mm).
např. s fotografií*
např. se standardním vzorem*
* Fólie potištěná a zalaminovaná do vrstveného bezpečnostního skla.
16
www.glassline.de
např. s vaším firemním logem*
info
SKLO
Montáž skla/použití
Montáž skel
Vrstvené bezpečnostní
sklo Float1
2 x 10 mm
Vrstvené/jednovrstvé
bezpečnostní sklo 2
2 x 6 mm
2 x 8 mm
2 x 10 mm
Použití
4
2
3
1
Vsazení skla
2
3
Napojení skla
Přesah skla
≤ 40
~ 90 mm
≤ 30
4
Nejsou potřebné otvory
ve skle
Výřez skla3
≤ 200
≤ 500
1
Suchý způsob zasklívání
Optimalizace nákladů
Jednoduchá montáž
info
Vrstvené bezpečnostní sklo z 2 x sklo float, 1,52 mm fólie PVB (polyvinylbutyralová fólie).
Vrstvené bezpečnostní sklo z 2 x jednovrstvého bezpečnostního skla, 1,52 mm fólie PVB (polyvinylbutyralová fólie).
3
Realizace s vrstveným/jednovrstvým bezpečnostním sklem 2 x 10 mm.
Skleněné hrany obroušené nebo leštěné. Napojení skla je nutné chránit proti pronikájící vlhkosti. Rozměry skla viz strana 14-15.
1
2
www.glassline.de
17
Poznámky
18
www.glassline.de
MADLA
Funkce
Madla
Napojení madla
Napojení madla
Madla musí být vzájemně spojena
tak, aby přenášela zatížení.
Montáž madla
Madla musí být vzájemně spojena tak, aby přenášela zatížení.
Ohne Handlaufanschluss am Baukörper möglich.
* Bei erhöhten statischen Anforderungen Konsolenabstand 400 mm siehe Seite xy
www.glassline.de
info
19
MADLA
Madla z nerezové oceli
U profil s přenosem zatížení 30 x 27 mm, t = 3 mm
30
24
27
3
24
Ochrana hran:
U 30 x 27 x 3,0 mm
Rozměr drážky:
24 x 24 mm
Materiál:
nerezová ocel 1.4301
Třída pevnosti:
S235
vč. pryžového násuvného profilu
Povrch:
broušený, zrno 240
Délka k dodání 3,0 m
Kruhové Ø 42,4 mm, t = 1,5 mm
Ø 42.4
24
1.5
24
Profilová trubka pro sklo: Ø 42,4 x 1,5 mm
Rozměr drážky:
24 x 24 mm
Materiál:
nerezová ocel 1.4301
Třída pevnosti:
S235
vč. pryžového násuvného profilu
Povrch:
broušený, zrno 240
Délka k dodání 6,0 m
Kruhové Ø 48,3 mm, t = 1,5 mm
Ø 48.3
30
1.5
27
Profilová trubka pro sklo: Ø 48,3 x 1,5 mm
Rozměr drážky:
27 x 30 mm
Materiál:
nerezová ocel 1.4301
Třída pevnosti:
S235
vč. pryžového násuvného profilu
Povrch:
broušený, zrno 240
Délka k dodání 6,0 m
Madlo zajistit přilepením proti případnému nadzvednutí.
Respektovat snášenlivost s PVB.
20
www.glassline.de
info
MADLA
Dřevěná madla
U profil s přenosem zatížení 30 x 27 mm, t = 3,0 mm pro dřevěnná madla
30
Ochrana hran:
U 30 x 27 x 3,0 mm
Rozměr drážky:
24 x 24 mm
24
27
3
24
Materiál:
nerezová ocel 1.4301
Třída pevnosti:
S235
vč. pryžového násuvného profilu
Povrch:
broušený, zrno 240
Délka k dodání 3,0 m
Kruhové Ø 55mm s U profilem pro přenos zatížení
Ø 55
Ø 55 mm
Rozměr drážky:
31 x 30 mm
Materiál:
buk napařovaný
Třída pevnosti:
C35
Povrch:
broušený a lakovaný
30
Dřevěné madlo:
31
Délka k dodání 3,0 m
Oválné Ø 90/50 mm s U profilem pro přenos zatížení
Dřevěné madlo:
30
50
90
Ø 90/50 mm
Rozměr drážky:
31 x 30 mm
Materiál:
buk napařovaný
Třída pevnosti:
C35
Povrch:
broušený a lakovaný
31
Délka k dodání 3,0 m
Hranaté š/v 50/40 mm s U profilem pro přenos zatížení
Dřevěné madlo:
š/v 50/40 mm
Rozměr drážky:
31 x 30 mm
Materiál:
buk napařovaný
Třída pevnosti:
C35
Povrch:
broušený a lakovaný
30
40
50
31
Délka k dodání 3,0 m
Spoj dřevo/nerezové oceli vysoce elastickým lepidlem, např. Beko Tackcon.
U profil zajistit přilepením proti případnému nadzvednutí.
Respektovat snášenlivost s polyvinylbutyralem (PVB).
www.glassline.de
info
21
MADLA
Konstrukční doplňkové madlo
Mezera 21 - 26
≤ 500
* Madlo přenášející zatížení
Konstrukční doplňkové madlo
2
Ø5
Ø5
2
≤ 500
Mezera 21 - 26
* Madlo přenášející zatížení
Konstrukční doplňkové madlo
* U profil s přenosem zatížení je nezbytně nutné použít.
22
www.glassline.de
info
MADLA
Konstrukční doplňkové madlo
Ø4
2.4
Držák madla ohýbaný
80
Ø 52 mm
Materiál:
nerezová ocel 1.4301
Povrch:
jemně soustružený
Ø 21
Bodový držák:
Ø 52
80
Ø 16
Č. výrobku: BB-PH705-B
Držák madla rovný
Bodový držák:
Ø 52 mm
Materiál:
nerezová ocel 1.4301
Povrch:
jemně soustružený
2.4
Ø 16
Ø 21
Ø 52
55
Ø4
Č. výrobku: BB-PH705-G
Nerezová ocel kruhová Ø 42,4 mm, t = 2,0 mm
Ø 42.4
2.0
Profilová trubka pro sklo:
Ø 42,4 x 2,0 mm
Materiál:
nerezová ocel 1.4301
Třída pevnosti:
S235
Povrch:
broušený, zrno 240
Délka k dodání 6,0 m
Dřevo kruhové Ø 60 mm
Ø 60
Dřevěné madlo:
Ø 60 mm
Materiál:
buk napařovaný
Třída pevnosti:
C35
Povrch:
broušený a lakovaný
Délka k dodání 3,0 m
www.glassline.de
info
23
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Příslušenství madla
Příslušenství madla Ø 42,4
Spojovací prvek madla
Pro madlo Ø 42,4 x 1,5 mm
Materiál: ............. nerezová ocel 1.4301
Povrch: ................ broušený, zrno 240
Rohová spojka madla 90°
Pro madlo Ø 42,4 x 1,5 mm
Materiál: ............. nerezová ocel 1.4301
Povrch: ................ broušený, zrno 240
Záslepka madla
Pro madlo Ø 42,4 x 1,5 mm
Materiál: ............. nerezová ocel 1.4301
Povrch: ................ broušený, zrno 240
Příslušenství madla Ø 48,3
Spojovací prvek madla
Pro madlo Ø 48,3 x 1,5 mm
Materiál: ............. nerezová ocel 1.4301
Povrch: ................ broušený, zrno 240
Rohová spojka madla 90°
Pro madlo Ø 48,3 x 1,5 mm
Materiál: ............. nerezová ocel 1.4301
Povrch: ................ broušený, zrno 240
Záslepka madla
Pro madlo Ø 48,3 x 1,5 mm
Materiál: ............. nerezová ocel 1.4301
Povrch: ................ broušený, zrno 240
24
www.glassline.de
info
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Příslušenství
Ochranný profil skleněných hran
Ochranný profil skleněných hran
Pro sklo 2 x 6 mm
2 x 8 mm
2 x 10 mm
Materiál: ............. nerezová ocel 1.4301
Povrch: ................ broušený, zrno 240
Délka k dodání: ... 1,2 m
Montážní nářadí
Montážní nářadí
K instalaci hliníkových klínů
Vymezovací prvek skla
Jednostranně lepicí vymezovací prvek pro napojení skel
Šířka
10 mm
15 mm
20 mm
Balící jednotka 10 kusů
Čisticí/ošetřující prostředek
Prostředek k čištění nerezové oceli
kanystr 5,0 litrů
sprej 0,5 litru
Plnicí hmota
Hilti-HIT
Jištění šroubu
Jištění šroubových spojů
Objem 50ml
www.glassline.de
info
25
KONSTRUKČNÍ PRVKY PRO UPEVNĚNÍ
Úvod
Glas und Profil
– Typově odzkoušené konstrukční prvky pro upevnění
Ušetřete si statické dimenzování nosné konstrukce se staticky
odzkoušenými konstrukčními prvky BALARDO.
Perfektním doplněním systémového profilu BALARDO jsou typově odzkoušená konstrukční prvky!
Získejte výhody! Vždy se správným konstrukčním prvkem pro nejrůznější montážní
situace. Vždy bezpečný výběr pro stropní nebo boční prvek pro upevnění.
Pro dodržení všeobecného osvědčení o bezpečnosti (Abp) nejsou sice nezbytně nutné, ale mají velké výhody.
Níže zobrazené typy jsou jen ukázkou z velkého počtu
možností, kterými se můžete nechat inspirovat.
‹ ‹
KY
TIC E
A
T
S
ov
typ useno
ko
odz
– Sada krycích lišt
Pro perfektní dokončení jsou doporučeny systémové krycí lišty BALARDO.
Z upraveného nebo přírodního hliníku k uchycení nebo nalepení.
Jednoduchá montáž. Vysoký estetický dojem.
26
www.glassline.de
info
KONSTRUKČNÍ PRVKY PRO UPEVNĚNÍ
Příklady použití
Konstrukční prvek pro upevnění 1
Strana 28 – 29
Konstrukční prvek pro upevnění 2
Strana 30 – 31
Konstrukční prvek pro upevnění 3
Strana 32 – 33
Konstrukční prvek pro upevnění 4
Strana 34 – 35
Konstrukční prvek pro upevnění 5
Strana 36 – 37
Konstrukční prvek pro upevnění 6
Strana 38 – 39
Konstrukční prvek pro upevnění 7
Strana 40 – 41
Konstrukční prvek pro upevnění 8
Strana 42 – 43
Konstrukční prvek pro upevnění 9
Strana 44 – 45
www.glassline.de
27
Konstrukční prvek pro upevnění 1 a sada krycích lišt
30
Konstrukční prvek pro upevnění
95
Ø14
Ø14
200
Materiál:
ocel, S355
Povrch:
pozinkovaný
190
95
12
30
74
100
130
Ø30
130
d 200 x 100 x 12 · Délka: 190 mm
70
Ø 14: pro našroubování k nosnému profilu
Ø 30: pro upevnění ocelovou kotvou
C1
U provedení podlahy
končící pod úrovní vnitřní
krycí lišty.
C2
U konstrukce podlahy
v rovině s vnitřní krycí lištou
B
A
B Vnější krycí lišta, klipsprofil
C1 Vnitřní krycí lišta, klipsprofil
C2 Vnitřní krycí lišta, dokončovací L profil
33,5
34
36
Těsnění
107
Těsnění
32
Těsnění
51
Materiál:
hliník
Materiál:
hliník
Materiál:
hliník
Povrch:
přírodní nebo eloxovaný (E6 EV1)
Povrch:
přírodní nebo eloxovaný (E6 EV1)
Povrch:
přírodní nebo eloxovaný (E6 EV1)
Délka k dodání: 6,0 m
Délka k dodání: 6,0 m
Délka k dodání: 6,0 m
K vyrovnání krycích lišt a k zamezení stykové koroze musí být mezi spoje vloženy vhodné pásky (např. EPDM).
Alternativně lze těsnění nahradit těsnícím silikonem.
28
www.glassline.de
info
PŘÍKLADY POUŽITÍ
Konstrukční prvek pro upevnění 1
52
17
36
107
Výška systému ≤ 1.300
36
36
17
Příklad použití 2
107
Výška systému ≤ 1.300
Příklad použití 1
52
130
130
≥ 130
≥ 130
Příklad použití 4
Příklad použití 3
52
36
17
Sklon
Grille de
drainage
107
Výška systému ≤ 1.300
36
36
17
107
Výška systému ≤ 1.300
Okapní rýna není
součástí systému
52
130
≥ 130
130
≥ 130
Navaření nosného profilu na konstrukční prvek pro upevnění viz strana 7.
Vzdálenost upevnění 400 popř. 800 mm, viz tabulky na straně 14-15.
www.glassline.de
info
29
Konstrukční prvek pro upevnění 2 a sada krycích lišt
30
Konstrukční prvek pro upevnění
95
12
Ø14
200
Materiál:
ocel, S355
Povrch:
pozinkovaný
190
130
Ø30
30
150
74
95
Ø14
130
d 200 x 150 x 12 · Délka = 190 mm
70
Ø 14: pro našroubování k nosnému profilu
Ø 30: pro upevnění ocelovou kotvou
C1 U provedení podlahy končící
pod úrovní vnitřní krycí lišty
C2 U konstrukce podlahy
v rovině s vnitřní krycí lištou
B
A
B Vnější krycí lišta, klipsprofil
C1 Vnitřní krycí lišta, klipsprofil
C2 Vnitřní krycí lišta, dokončovací L profil
33,5
34
36
Těsnění
107
Těsnění
32
Těsnění
51
Materiál:
hliník
Materiál:
hliník
Materiál:
hliník
Povrch:
přírodní nebo eloxovaný (E6 EV1)
Povrch:
přírodní nebo eloxovaný (E6 EV1)
Povrch:
přírodní nebo eloxovaný (E6 EV1)
Délka k dodání: 6,0 m
Délka k dodání: 6,0 m
Délka k dodání: 6,0 m
K vyrovnání krycích lišt a k zamezení stykové koroze musí být mezi spoje vloženy vhodné pásky (např. EPDM).
Alternativně lze těsnění nahradit těsnícím silikonem.
30
www.glassline.de
info
PŘÍKLADY POUŽITÍ
Konstrukční prvek pro upevnění 2
Příklad použití 2
36
17
Výška systému ≤ 1.300
36
36
107
Výška systému ≤ 1.300
Příklad použití 1
52
130
130
≥ 130
≥ 130
Příklad použití 4
36
17
107
Výška systému ≤ 1.300
Výška systému ≤ 1.300
36
36
Příklad použití 3
52
48
≥ 130
Navaření nosného profilu na konstrukční prvek pro upevnění viz strana 7.
Vzdálenost upevnění 400 popř. 800 mm, viz tabulky na straně 14-15.
www.glassline.de
info
31
Konstrukční prvek pro upevnění 3 a sada krycích lišt
Konstrukční prvek pro upevnění
28
134
28
Ø50/25
Ø25
Ø50
140
25
12 8
80
M12
30
M8
75
75
40
190
10
10
25.5
M8
Materiál:
ocel, S355
Bl 140 x 30 · Délka = 190 mm
M 12:
pro přišroubování L profilu
Povrch:
pozinkovaný
Ø 50/25: pro upevnění kovovými kotvami
M 8:
pro upevnění krycích lišt
C
B
A
B Vnější krycí lišta, klipsprofil
C Vnitřní krycí lišta, T profil
Těsnění
Těsnění
28
162
40.5
80
Materiál:
hliník
Materiál:
hliník
Povrch:
přírodní nebo eloxovaný (E6 EV1)
Povrch:
přírodní nebo eloxovaný (E6 EV1)
Délka k dodání: 6,0 m
Délka k dodání: 6,0 m
K vyrovnání krycích lišt a k zamezení stykové koroze musí být mezi spoje vloženy vhodné pásky (např. EPDM).
Alternativně lze těsnění nahradit těsnícím silikonem.
32
www.glassline.de
info
PŘÍKLADY POUŽITÍ
Konstrukční prvek pro upevnění 3
Příklad použití 2
Výška systému ≤ 1.300
Výška systému ≤ 1.300
Příklad použití 1
44
162
162
44
80
80
Výška systému ≤ 1.300
Příklad použití 3
162
44
80
Navaření nosného profilu na konstrukční prvek pro upevnění viz strana 7.
Vzdálenost upevnění 400 popř. 800 mm, viz tabulky na straně 14-15.
www.glassline.de
info
33
Konstrukční prvek pro upevnění 4 a sada krycích lišt
Konstrukční prvek pro upevnění
75
12
75
40
130
30
73
30
Ø14
Ø14
Ø30
M8
95
95
28
10
28
125.5
Ø30
80
240
M12
190
Materiál:
ocel, S355
Povrch:
pozinkovaný
Bl 240 x 12 · Délka = 190 mm
M 12: pro přišroubování L profilu
Ø 14: pro našroubování k nosnému profilu
Ø 30: pro upevnění ocelovými kotvami
M 8: pro upevnění krycích lišt
C1 U provedení podlahy
C2 U provedení podlahy končící
končící pod úrovní vnitřní
krycí lišty.
na úrovni vnitřní krycí lišty.
B
A
C1 Vnitřní krycí lišta, klipsprofil
C2 Vnitřní krycí lišta, dokončovací L profil
Těsnění
262
Těsnění
32
33.5
34
Těsnění
36
B Vnější krycí lišta, klipsprofil
63
Materiál:
hliník
Materiál:
hliník
Materiál:
hliník
Povrch:
přírodní nebo eloxovaný (E6 EV1)
Povrch:
přírodní nebo eloxovaný (E6 EV1)
Povrch:
přírodní nebo eloxovaný (E6 EV1)
Délka k dodání: 6,0 m
Délka k dodání: 6,0 m
Délka k dodání: 6,0 m
K vyrovnání krycích lišt a k zamezení stykové koroze musí být mezi spoje vloženy vhodné pásky (např. EPDM).
Alternativně lze těsnění nahradit těsnícím silikonem.
34
www.glassline.de
info
PŘÍKLADY POUŽITÍ
Konstrukční prvek pro upevnění 4
Příklad použití 1
17
Příklad použití 2
36
17
36
262
262
Výška systému ≤ 1.300
Výška systému ≤ 1.300
36
63
63
Příklad použití 4
Příklad použití 3
36
17
36
262
262
Výška systému ≤ 1.300
Výška systému ≤ 1.300
17
63
63
Navaření nosného profilu na konstrukční prvek pro upevnění viz strana 7.
Vzdálenost upevnění 400 popř. 800 mm, viz tabulky na straně 14-15.
www.glassline.de
info
35
Konstrukční prvek pro upevnění 5 a sada krycích lišt
10
Konstrukční prvek pro upevnění
30
M8
Ø14
95
12
190
95
88
30
Ø14
M8
70
10
12
40
142
10
73
200
140
10
130
Ø30
Materiál:
ocel, S355
Povrch:
pozinkovaný
Bl 140 x 12 · Délka = 190 mm
Ø 14: pro našroubování k nosnému profilu
Bl 200 x 12 · Délka = 190 mm
Ø 30: pro upevnění kovovými kotvami
M 8: pro upevnění krycích lišt
C2
C1 U provedení podlahy
končící pod úrovní vnitřní
krycí lišty.
U konstrukce podlahy
předsazený na úrovni
vnitřní krycí lišty.
B
A
C1 Vnitřní krycí lišta, klipsprofil
C2 Vnitřní krycí lišta, dokončovací L profil
33.5
34
Těsnění
36
Těsnění
162
Těsnění
32
B Vnější krycí lišta, klipsprofil
63
Materiál:
hliník
Materiál:
hliník
Materiál:
hliník
Povrch:
přírodní nebo eloxovaný (E6 EV1)
Povrch:
přírodní nebo eloxovaný (E6 EV1)
Povrch:
přírodní nebo eloxovaný (E6 EV1)
Délka k dodání: 6,0 m
Délka k dodání: 6,0 m
Délka k dodání: 6,0 m
K vyrovnání krycích lišt a k zamezení stykové koroze musí být mezi spoje vloženy vhodné pásky (např. EPDM).
Alternativně lze těsnění nahradit těsnícím silikonem.
36
www.glassline.de
info
PŘÍKLADY POUŽITÍ
Konstrukční prvek pro upevnění 5
Příklad použití 2
63
36
~ 110
162
~ 110
36
162
Výška systému ≤ 1.300
Výška systému ≤ 1.300
Příklad použití 1
63
≥ 130
≥ 130
Výška systému ≤ 1.300
Příklad použití 3
162
~ 62
36
63
≥ 130
Navaření nosného profilu na konstrukční prvek pro upevnění viz strana 7.
Vzdálenost upevnění 400 popř. 800 mm, viz tabulky na straně 14-15.
www.glassline.de
info
37
Konstrukční prvek pro upevnění 6 a sada krycích lišt
(vzdálenost 50 mm od stavebního objektu)
10
Konstrukční prvek pro upevnění
28
12
12
ocel, S355
Povrch:
pozinkovaný
134
Ø30
28
10
10
Materiál:
M8
190
50
50
M12
80
25.5
M12
M8
M12
40
140
140
140
Ø11
Ø30
M8
50
Bl 140 x 12 · Délka = 190 mm
Ø 30: pro upevnění kovovými kotvami
Bl 140 x 12 · Délka = 140 mm
M 12: pro přišroubování L profilu
M 8: pro upevnění krycích lišt
C1
C2
B
U konstrukce podlahy
předsazený
A
C1 Vnitřní krycí lišta, klipsprofil
C2 Vnitřní krycí lišta, dokončovací L profil
33.5
34
Těsnění
36
Těsnění
162
Těsnění
32
B Vnější krycí lišta, klipsprofil
63
Materiál:
hliník
Materiál:
hliník
Materiál:
hliník
Povrch:
přírodní nebo eloxovaný (E6 EV1)
Povrch:
přírodní nebo eloxovaný (E6 EV1)
Povrch:
přírodní nebo eloxovaný (E6 EV1)
Délka k dodání: 6,0 m
Délka k dodání: 6,0 m
Délka k dodání: 6,0 m
K vyrovnání krycích lišt a k zamezení stykové koroze musí být mezi spoje vloženy vhodné pásky (např. EPDM).
Alternativně lze těsnění nahradit těsnícím silikonem.
38
www.glassline.de
info
PŘÍKLADY POUŽITÍ
Konstrukční prvek pro upevnění 6
Výška systému ≤ 1.300
Příklad použití 1
36
162
36
17
63
Příklad použití 2
Výška systému ≤ 1.300
L profil není součásti systému
36
162
36
17
63
např. boční náhled,
schodnice
Navaření nosného profilu na konstrukční prvek pro upevnění viz strana 7.
Vzdálenost upevnění 400 popř. 800 mm, viz tabulky na straně 14-15.
www.glassline.de
info
39
Konstrukční prvek pro upevnění 7 a sada krycích lišt
(vzdálenost 50 mm od stavebního objektu)
Konstrukční prvek pro upevnění
134
M12
75
M12
Ø30
Ø14
M8
30
M8
Ø30
190
190
80
10
140
167
125.5
Ø11
130
40
M12
28
M8
Ø14
28
12
75
240
Ø14
30
10
12
10
50
Bl 140 x 12 · Délka = 190 mm
M 12: pro přišroubování L profilu
Materiál:
ocel, S355
Bl 240 x 12 · Délka = 190 mm
Ø 30: pro upevnění ocelovými kotvami
Povrch:
pozinkovaný
Ø 14: pro našroubování k nosnému profilu
M 8: pro upevnění krycích lišt
C1
C2 U konstrukce podlahy
předsazený
B
A
C1 Vnitřní krycí lišta, klipsprofil
C2 Vnitřní krycí lišta, dokončovací L profil
Těsnění
262
Těsnění
32
33.5
34
Těsnění
36
B Vnější krycí lišta, klipsprofil
63
Materiál:
hliník
Materiál:
hliník
Materiál:
hliník
Povrch:
přírodní nebo eloxovaný (E6 EV1)
Povrch:
přírodní nebo eloxovaný (E6 EV1)
Povrch:
přírodní nebo eloxovaný (E6 EV1)
Délka k dodání: 6,0 m
Délka k dodání: 6,0 m
Délka k dodání: 6,0 m
K vyrovnání krycích lišt a k zamezení stykové koroze musí být mezi spoje vloženy vhodné pásky (např. EPDM).
Alternativně lze těsnění nahradit těsnícím silikonem.
40
www.glassline.de
info
PŘÍKLADY POUŽITÍ
Konstrukční prvek pro upevnění 7
Příklad použití 1
36
262
36
Výška systému ≤ 1.300
17
50
63
např. boční náhled,
schodnice
Příklad použití 2
Okapní rýna není
součásti systému
17
Sklon
Drenážní rošt
262
36
Výška systému ≤ 1.300
36
63
50
Navaření nosného profilu na konstrukční prvek pro upevnění viz strana 7.
Vzdálenost upevnění 400 popř. 800 mm, viz tabulky na straně 14-15.
www.glassline.de
info
41
Konstrukční prvek pro upevnění 8 a sada krycích lišt
(vzdálenost 90 mm od stavebního objektu)
Konstrukční prvek pro upevnění
240
12
28
Ø14
30
75
10
12
M8
Ø14
Ø30
M12
80
Ø30
30
75
Ø14
M8
28
10
M8
134
130
40
M12
140
167
125.5
190
Ø11
190
M12
10
90
Bl 140 x 12 · Délka = 190 mm
M 12: pro přišroubování L profilu
Materiál:
ocel, S355
Bl 240 x 12 · Délka = 190 mm
Ø 30: pro upevnění ocelovými kotvami
Povrch:
pozinkovaný
Ø 14: pro našroubování k nosnému profilu
M 8: pro upevnění krycích lišt
C1
C2 U konstrukce podlahy
předsazený
B
A
C1 Vnitřní krycí lišta, klipsprofil
C2 Vnitřní krycí lišta, dokončovací L profil
Těsnění
262
Těsnění
32
33.5
34
Těsnění
36
B Vnější krycí lišta, klipsprofil
63
Materiál:
hliník
Materiál:
hliník
Materiál:
hliník
Povrch:
přírodní nebo eloxovaný (E6 EV1)
Povrch:
přírodní nebo eloxovaný (E6 EV1)
Povrch:
přírodní nebo eloxovaný (E6 EV1)
Délka k dodání: 6,0 m
Délka k dodání: 6,0 m
Délka k dodání: 6,0 m
K vyrovnání krycích lišt a k zamezení stykové koroze musí být mezi spoje vloženy vhodné pásky (např. EPDM).
Alternativně lze těsnění nahradit těsnícím silikonem.
42
www.glassline.de
info
PŘÍKLADY POUŽITÍ
Konstrukční prvek pro upevnění 8
Příklad použití 1
Okapní rýna není
součásti systému
36
Sklon
36
Výška systému ≤ 1.300
17
262
Drenážní rošt
63
90
Příklad použití 2
36
Okenní
rám
Nadokenní
římsa
262
36
Výška systému ≤ 1.300
17
63
90
Navaření nosného profilu na konstrukční prvek pro upevnění viz strana 7.
Vzdálenost upevnění 400 popř. 800 mm, viz tabulky na straně 14-15.
www.glassline.de
info
43
Konstrukční prvek pro upevnění 9 a sada krycích lišt
(vzdálenost 90 mm od stavebního objektu)
10
Konstrukční prvek pro upevnění
28
12
12
134
M12
M8
190
50
40
140
Ø30
10
10
28
80
25.5
M12
M8
M12
50
140
140
Ø11
Ø30
M8
Materiál:
ocel, S355
Povrch:
pozinkovaný
90
Bl 140 x 12 · Délka = 190 mm
Ø 30: pro upevnění ocelovými kotvami
Bl 140 x 12 · Délka = 140 mm
M 12: pro přišroubování L profilu
M 8: pro upevnění krycích lišt
C2
C1
U konstrukce podlahy
předsazený
B
A
B Vnější krycí lišta, klipsprofil
C1 Vnitřní krycí lišta, klipsprofil
C2 Vnitřní krycí lišta, dokončovací L profil
33.5
34
Těsnění
36
Těsnění
32
162
Těsnění
63
Materiál:
hliník
Materiál:
hliník
Materiál:
hliník
Povrch:
přírodní nebo eloxovaný (E6 EV1)
Povrch:
přírodní nebo eloxovaný (E6 EV1)
Povrch:
přírodní nebo eloxovaný (E6 EV1)
Délka k dodání: 6,0 m
Délka k dodání: 6,0 m
Délka k dodání: 6,0 m
K vyrovnání krycích lišt a k zamezení stykové koroze musí být mezi spoje vloženy vhodné pásky (např. EPDM).
Alternativně lze těsnění nahradit těsnícím silikonem.
44
www.glassline.de
info
PŘÍKLADY POUŽITÍ
Konstrukční prvek pro upevnění 9
Příklad použití
Okenní
rám
Výška systému ≤ 1.300
Nadokenní
římsa
36
162
36
17
63
90
Navaření nosného profilu na konstrukční prvek pro upevnění viz strana 7.
Vzdálenost upevnění 400 popř. 800 mm, viz tabulky na straně 14-15.
www.glassline.de
info
45
PŘÍKLADY POUŽITÍ
Poznámky
46
www.glassline.de
PŘÍKLADY POUŽITÍ
Úvod
Návrhy řešení pro upevnění, které nejsou součásti systému.
Použití konstrukčních upevnění nabízených v systémovém příslušenství BALARDO 1 až 9 není
nutné pro dodržení všeobecného osvědčení o bezpečnosti (AbP) – toto se týká i individuálních
konstrukčních upevnění.
Proto mohou být podle typu objektu navržena jakákoliv konstrukční upevnění.
Projektanti a stavebníci si mohou libovolně navrhnout konstrukční upevnění, musí je však
staticky prověřit dle příslušných montážních situací s ohledem na zatížení.
Totéž platí také pro vnitřní a vnější krycí lišty: Tyto nejsou s ohledem na pevnost systému důležité!
Můžete si vybrat - hliník, nerezová ocel, sádrokarton, dřevo nebo jiné materiály. Neboť i obložení,
Obložení
připravené
odběratelem
Konstukční
prvek
připravený
stavebníkem
36
Sklon
Výška tabule ≤ 1.300
Výška tabule ≤ 1.300
které není součásti systému, nemá na všeobecné osvědčení o bezpečnosti (AbP) žádný vliv.
36
Sklon
Obložení
připravené
odběratelem
Konstukční
prvek
připravený
staveb
níkem
www.glassline.de
info
47
PŘÍKLADY POUŽITÍ
Výška tabule ≤ 1.300
Výška tabule ≤ 1.300
Návrhy řešení
Obložení
připravené
odběratelem
Plochá ocel d = 12 mm
nebo stavebníkem připravený
průběžný ocelový pás d = 12 mm
Obložení
připravené
odběratelem
schod
Konstukční
prvek připravený
stavebníkem
Konstukční
prvek
připravený
stavebníkem
Plochá ocel d = 12 mm, nebo stavebníkem
připravený průběžný ocelový plech d = 12 mm
Výška tabule ≤ 1.300
Obložení
připravené
odběratelem
Obložení
připravené
odběratelem
Výška tabule ≤ 1.300
Výška tabule ≤ 1.300
Výška tabule ≤ 1.300
např. boční
náhled, schodnice
Bobtnavá malta
Ocelový I profil
připravený
stavebníkem
48
www.glassline.de
info
POPTÁVKA
Výška tabule ≤ 1.300
Výška tabule ≤ 1.300
Návrhy řešení
Ocelový
U profil
připravený
stavebníkem
Výška tabule ≤ 1.300
Výška tabule ≤ 1.300
Ocelový
U profil
připravený
stavebníkem
Sklon
Obložení
připravené
odběratelem
Konstukční
prvek připravený
stavebníkem
www.glassline.de
info
49
POPTÁVKA
Dotazník
Jméno
Rychlá poptávka:
Kopírovat poptávku, strana 1
Vyplnit
Nafaxovat na
Firma
00420 / 556 741 421
Ulice/číslo domu
Vaše poptávka bude co nejrychleji zpracována.
PSČ/obec
Tel.
Fax
E-mail
Stavební záměr
Systémový profil (prosím, označte)
strana 6 – 7
Síla skla (prosím, označte)
2 x 6 mm
strana 14 – 18
2 x 8 mm
2 x 10 mm
7
8
bm
Konstrukční prvky pro připojení 1 – 9 (prosím, označte) strana 26 – 46
1
2
ks
3
ks
Madlo (prosím, označte)
4
ks
5
ks
6
ks
strana 20
ks
ks
ks
strana 21
Nerezová ocel
U 30 x 27 mm
ks
9
Dřevo
Ø 42,2 mm
Ø 48,3 mm
Ø 55 mm
Ø 90/50 mm
Ø 50/40 mm
Sada krycích lišt (prosím, označte) strana 26 – 46
Vnější krycí lišta
přírodní
eloxovaný,
E6EV1
Vnitřní krycí lišta
Klipsprofil
přírodní
eloxovaný,
E6EV1
Pro systém 1-9, mimo 3
50
www.glassline.de
Vnitřní krycí lišta
dokončovací L profil
Vnitřní krycí lišta
T profil
přírodní
eloxovaný,
E6EV1
přírodní
eloxovaný,
E6EV1
Pro systém 3
Poznámky
www.glassline.de
51
V budově, shora
v rovině s podlahou
– PŘÍKLADY POUŽITÍ
Glassline GmbH
Industriestrasse 7-8 · D - 74740 Adelsheim
Telefon +49 (0) 6291 6259-0
Fax
+49 (0) 6291 6259-11
E-Mail: [email protected]
Internet: www.glassline.de
160.0mm
Venku, ze strany
s odstupem
V budově, ze strany
v rovině s podlahou
Copyright © 2010 Glassline GmbH – Technická příručka BALARDO 1. vydání 09 / 2010 – Technické změny vyhrazeny
V budově, ze strany
předsazený
L 150x100x12 / 60mm lg
.
LS ING s.r.o.
Kujavy 125 · CZ - 74245 Fulnek
Telefon +420 / 556 741 420
Fax
+420 / 556 741 421
E-Mail: [email protected]
Internet: www.lsing.cz
y,
detail nete na
a
e
c
a
z
u nale
inform
Další e a podpor
c
.cz
aplika
lardo
www
.ba

Podobné dokumenty

Instruction for use (CS)

Instruction for use (CS) Foto- a videokolposkopy s integrovanou nebo externě připojenou kamerou je kromě toho možné použít také k dokumentaci nálezů. Kolposkopy Leisegang slouží výlučně k diagnostickým účelům. Společnost L...

Více

ambrotypie – mechanické poškození a přirozená degradace

ambrotypie – mechanické poškození a přirozená degradace tohoto materiálu je poškození nosné skleněné desky nejčastěji mechanického původu. Neopatrnou manipulací, případně vlivem nekompaktní či zcela chybějící adjustace, může dojít k vyklouznutí skla a k...

Více

Hutnění zeminy

Hutnění zeminy Nepřehlédněte prosím: Program produktů koncernu Wacker Neuson zahrnuje přes 300 různých skupin produktů v oblasti Light a Compact Equipment. V oblasti Light Equipment zahrnuje dodavatelský program ...

Více

Domovní elektroinstalační přístroje

Domovní elektroinstalační přístroje Při bližším pohledu zjistíte, že je každá stavba vlastně souborem menších či větších prvků, které do sebe zapadají a tvoří celkový obrázek, stejně jako mozaika. Jeden z rozhodujících detailů tvoří ...

Více

Montážní návod

Montážní návod Vložte upínací gumový profil.

Více

Atrakce a Tipy3.08 MB - Berchtesgadener Land

Atrakce a Tipy3.08 MB - Berchtesgadener Land Na tematické stezce okolo jezera se můžete informovat o romantických malířích 19. století. Hezká je i plavba lodičkou po jezeře, které sloužilo jako kulisa již k mnohým filmům o horách. Docela jiné...

Více

Vzduchové jističe ARION WL

Vzduchové jističe ARION WL Kroky pro správné sestavení Pro správné sestavení typového označení doporučujeme postupovat podle následujících kroků. Ty jsou dále popsány i graficky s příkladem. 1. Určení provedení jističe v obs...

Více