Kino BIO Luž - program na únor 2005

Transkript

Kino BIO Luž - program na únor 2005
!!! "
" #$ %$
Biograf je vybaven originálním systémem pro prostorovou reprodukci zvuku
od firmy Dolby Laboratories Incorporated U.S.A.
a DVD videoprojekcí se špi kovou technologií Texas Instruments
==================================================
Pátek 4.2. v 19 hodin
projekt 100 - 2005
P LNO NÍ KOVBOJ
Americké drama Johna Schlesingera z roku 1969 - Pohled na New York jako místo zklamaných sn a nad jí - Ml. p ístupno - Vstupné 58 K , lenové FK 45 K - 110 minut
==================================================
Sobota 5.2. v 18 hodin
VYBÍJENÁ:
B ž do toho na plný koule
Americká širokoúhlá komedie pro mládež - Ml. p ístupno -Vstupné dosp lí 60 K , d ti 45 K
- 90 minut
==================================================
Pátek 11.2. v 19 hodin
projekt 100 - 2005
TAKING OFF
Americký film v eské režii Miloše Formana z roku 1971 - Vlídný pohled na pomatenou generaci 70. let minulého století - Ml. p ístupno - Vstupné 58 K , lenové FK 45 K - 90 minut
==================================================
Sobota 12.2. v 18 hodin
BRIDGET JONESOVÁ :
S rozumem v koncích
Americká širokoúhlá romantická komedie - Dokonalý p ítel. Dokonalý život. Co by se mohlo
pod lat! - Ml. p ístupno - Vstupné 60 K - 120 minut
==================================================
==================================================
Pátek 18.2. v 19 hodin
projekt 100 - 2005
MODERNÍ DOBA
Americký film Charlese Chaplina z roku 1936 - Charles Chaplin a jeho souboj se stroji v
dob , která není p íliš naklon ná lidem - Vstupné 58 K , lenové FK 45 K - 85 minut
==================================================
Pátek 18.2. v 17 hodin !!!
Sobota 19.2. v 18 hodin
POLÁRNÍ EXPRES
Americký širokoúhlý film kreslený pro celou rodinu v eském zn ní - Takové vánoce jste
ješt nezažili - Ml. p ístupno - Vstupné dosp lí 60 K , d ti 40 K - 100 minut
==================================================
Sobota 19.2. ve 20 hodin
MILENCI A VRAZI
Nový eský film - Vraždí, protože milují. Milují, až by vraždili - Mládeži nep ístupno
- Vstupné 60 K - 105 minut
==================================================
Pátek 25.2. v 19 hodin
projekt 100 - 2005
VOJT CH, E ENÝ
SIROTEK
eský film režiséra Zde ka Tyce z roku 1989 - O základních hodnotách a pravdách lidské
existence - Ml. p ístupno - Vstupné 58 K , lenové FK 45 K - 80 minut
==================================================
Sobota 26.2. v 16.30 hodin
&
'
( ) * + ) '
&
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Pásmo nezapomenutelných eských animovaných pohádek pro všechny d ti - Vstupné 20 K
- 60 minut
==================================================
Sobota 26.2. v 18 hodin
BOURN V MÝTUS
Americký širokoúhlý thriller - M li ho nechat na pokoji ... - Ml. p ístupno - Vstupné 60 K 110 minut
==================================================

Podobné dokumenty