Generální oprava klavíru Steinway

Transkript

Generální oprava klavíru Steinway
Věc: R o z h o d n u t í o výběru nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky malého
rozsahu dle zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
Veřejná zakázka: „Generální oprava klavíru Steinway, výr. č. 215804“
Oznamuji Vám, že na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek
podaných do výše uvedené soutěže na veřejnou zakázku malého rozsahu shora uvedenou
rozhodl
zadavatel při výběru nejvýhodnější nabídky takto:
Veřejná zakázka nebyla přidělena žádnému uchazeči. Vyhlašujeme druhé kolo se specifikací
rozsahu opravy:
„oprava klavíru Steinway, výr. č. 215804 pouze v rozsahu opravy mechaniky a
klaviatury s tím, že nepožadujeme použití originálních náhradní h dílů.
Současně netrváme na dodržení termínu 30.4.2009. Nový termín stanovujeme
na 31. 5. 2009.
Nabídky zašlete do 20. března 2009.
S pozdravem
Mgr. Pavel Trojan
ředitel konzervatoře

Podobné dokumenty

WITHIN TEMPTATION Tribute

WITHIN TEMPTATION Tribute WITHIN TEMPTATION Tribute - stage plan 5x 230V Monitor 2 4x 230V

Více

2. cena 3. cena 1. cena 1. cena 2. cena

2. cena 3. cena 1. cena 1. cena 2. cena IV. ročník klavírní soutěže

Více

ke stažení - Nová Ves Pod Pleší

ke stažení - Nová Ves Pod Pleší 2) Dopis firmě Galahad Investment, spol. s r.o. ze dne 1.9.2011. Už z tohoto dopisu plyne, že na výkonu předmětného usnesení obce netrváme, ale trváme na dodělání kompletní infrastruktury (tedy i v...

Více

potvrzení o lékařské prohlídce

potvrzení o lékařské prohlídce CentralWork s.r.o., Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha 10, Česká republika

Více

Milí přátelé,

Milí přátelé, Následovat může anamnestický sukus, přičemž je potřeba dbát na to, aby byla zajištěna anonymita klienta na straně jedné a uvedeny nezbytné pravdivé informace o jeho aktuální životní situaci, histor...

Více

CLP-430PE - Muzikant.cz

CLP-430PE - Muzikant.cz koncertního křídla. Najdete zde zvuk piana pro balady, který jemně rezonuje na začátku vzorku, zvuk klavíru pro jazz, který dodává celkovému zvuku hloubku a zvuk klavíru pro populární hudbu s jasný...

Více