E-mailový klient

Transkript

E-mailový klient
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712
Škola – adresa:
Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
www.zstgmivancice.cz
[email protected]
Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov
Šablona: III/2 č. 3
Ověření ve výuce (dne): 16. 4. 2013
Třída: 7. A, 7. B
Pořadové číslo hodiny: 5
Předmět: Práce s Internetem
Název:
E-mailový klient
Anotace: Materiál rozšiřuje znalosti žáků o elektronické poště. Seznamuje je s možností
využití své stávající schránky přes e-mailového klienta. Materiál je součástí
výuky o elektronické komunikaci a zpracování informací.
Autor: Mgr. Otmar Němec
Jazyk: čeština
Očekávaný výstup: Rozumí rozdílu mezi svojí e-mailovou schránkou přístupnou přes webové
rozhraní a e-mailu dostupného z poštovního klienta.
Klíčová slova: e-mailový klient, poštovní klient, e-mail, Internet
Rozvíjené klíčové kompetence: KU, KŘP
Druh učebního materiálu: prezentace
Druh interaktivity: kombinované
Cílová skupina: žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý
Ročník: sedmý
Celková velikost: 892 kB
E-mailový klient
Rychlá cesta ke komunikaci
E-mailový klient
nazývaný též jako poštovní klient
jde o program sloužící k přijímání a odesílání elektronické pošty
program, který je nutné instalovat
nahrazuje přístup k elektronické poště z webového rozhraní (webmail),
přes který v České republice přistupuje nejvíce lidí na Seznam.cz
umožňuje spravovat poštovní zprávy (doručené, odeslané, rozepsané,
nevyžádané, smazané...) a kontakty
Samostatná práce v hodině: slyšel jsi někdy pojem e-mailový klient?
Používáš klienta? Pokud ano, jaký je jeho název?
E-mailový klient
Rychlá cesta ke komunikaci
E-mailový klient
data zobrazovaná v e-mailovém klientu se nachází na pevném disku
počítače, ve kterém je klient instalovaný (elektronická pošta webového
rozhraní využívá prostor serveru), což umožňuje práci s daty i v pozici
offline (např. v době, kdy nemáme připojení k internetu, je možné se ke
všem datům vracet)
nastavení klientů (tj. propojení klienta s e-mailovou schránkou
webového rozhraní) není zcela jednoduché a je nutné je provádět vždy
přesně podle manuálu poskytovatele e-mailu
programy pro práci s e-maily jsou jak z kategorie placených (MS
Outlook), tak i bezplatných (Mozilla Thunderbird)
Samostatná práce v hodině: dokážeš vyzdvihnout výhody e-mailového
klienta? Jaké má podle tebe nevýhody?
E-mailový klient
Výhody x nevýhody
E-mailový klient versus webmail
hlavní nevýhodou webmailu je to, že poskytovatel služby udržuje
kontrolu nad elektronickou poštou uživatelů, protože data ukládá na
svých serverech (uživatel tak data nevlastní, ale pouze má k nim
umožněn přístup)
hlavní výhodou webmailu je, že ke svým datům může uživatel
přistupovat z jakéhokoliv místa, kde je připojení k internetu (nemusíte
tak mít k dispozici svůj PC s instalovaným poštovním klientem)
další výhodou webmailu je fakt, že data jsou zálohována a většinou je
k dispozici velmi účinný antispamový filtr
Samostatná práce v hodině: zkus pomocí serverů jako je Stahuj.cz nebo
Slunečnice.cz zjistit názvy e-mailových klientů.
E-mailový klient
Bezplatný e-mailový klient
Mozilla Thunderbird
název programu nese jméno ptáka, který je podle indiánských tradicí
nositelem dobrých zpráv
důraz je kladen na bezpečnost (uživatel se nemusí bát počítačových
virů či podvodných e-mailů)
jednoduše ovladatelný pro příjem, odesílání a správu elektronické
pošty
snadno rozšiřitelný o různé moduly a přizpůsobivý v rámci
nástrojového panelu
přehledně seskupuje e-maily podle kritérií jako jsou datum, odesílatel,
či vlastní nálepka
Samostatná práce v hodině: stáhni si z internetu nejnovější verzi
e-mailového klienta Mozilla Thunderbird.
E-mailový klient
Ukázka programu
Mozilla Thunderbird
E-mailový klient
Úkoly na závěr
Praktické cvičení
Samostatná práce v hodině:
1. Spusť si svoji e-mailovou schránku přes webmail.
2. Porovnej okno programu Mozilla Thunderbird se svým webmailem.
3. Najdi rozdíly mezi e-mailovým klientem spuštěným přes dataprojektor
učitele a svým webmailem.
4. Zopakuj výhody e-mailového klienta, které sis zapamatoval z výkladu.
5. Zopakuj výhody webmailu, které sis zapamatoval z výkladu.
E-mailový klient
Zdroj
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: E-mailový klient [online].
c2013 [citováno 12. 04. 2013]. Dostupný z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=E-mailov%C3%BD_klient&oldid=10125315>
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Mozilla Thunderbird [online].
c2013 [citováno 12. 04. 2013]. Dostupný z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mozilla_Thunderbird&oldid=10078291>
Použitý obrázek okna programu je vlastní tvorbou autora.
Další použité obrázky jsou dostupné pod licencí Microsoft Office verze
2010 na http://office.microsoft.com.

Podobné dokumenty

Prezentace

Prezentace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola – adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace www.zstgmivancice.cz [email protected]

Více

VEGETAČNÍ PÁSMA

VEGETAČNÍ PÁSMA globálnímu oteplování však souvislé ledové plochy pomalu tají a zmenšují se. Protože tyto oblasti leží za polárním kruhem, projevuje se zde polární noc a polární den. Žije zde velmi málo organismů,...

Více

Unit 1 - Základní škola Sv. Čecha, Choceň

Unit 1 - Základní škola Sv. Čecha, Choceň Reedukační materiál slouží k upevnění základních cílových dovedností pro žáky se specifickými poruchami učení - dyslexie, dysortografie, poruchy komunikace, poruchy pozornosti. Materiál je určen pr...

Více

Unit 3 - Základní škola Sv. Čecha, Choceň

Unit 3 - Základní škola Sv. Čecha, Choceň Metodický materiál je věnován žákům s obtížemi ve výuce angličtiny. Je vhodný i pro žáky s problémem komunikace a žáky sociálně znevýhodněné. Klade si za cíl docvičit základní kompetence žáků a upe...

Více

PSK3-20 Malý poštovní server I - Hroch

PSK3-20 Malý poštovní server I - Hroch Malý poštovní server I Instalace Programů, které fungují jako tzv. Mail Transfer Agent je celá řada. Jeden s nejlepších a nejvíce nasazovaných je Postfix. # aptitude install postfix bsd-mailx Postf...

Více

Informace o poštovním provozu

Informace o poštovním provozu Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu 1. Obecné informace Příchozí zprávy se ukládají do vaší schránky na serveru mail.ktkadan.cz. Tuto sc...

Více

Návod pro přístup na e-mail přes webové rozhraní (webmail) Pro

Návod pro přístup na e-mail přes webové rozhraní (webmail) Pro Návod pro přístup na e-mail přes webové rozhraní (webmail) Pro přístup do mailu využívejte internetovou adresu: https://mailX.cheops.cz/ Písmeno X nahraďte číslicí, kterou Vám sdělí náš IT konzulta...

Více