Ing. Bc. Robert Zeman Stránka č. 1 z 1 Webmail | Kerio Connect 8.1

Transkript

Ing. Bc. Robert Zeman Stránka č. 1 z 1 Webmail | Kerio Connect 8.1
Webmail | Kerio Connect 8.1.1
Stránka č. 1 z 1
Odesílatel: Robert Zeman <[email protected]>
Komu: 'Ilona Horálková' <[email protected]>, 'Bc. Andrea Tajanovská, DiS.' <[email protected]>, 'Ing. Bc. Robert Zeman'
<[email protected]>, 'Ing. Jan Bauer' <[email protected]>, 'Ing. Jan Toncar' <[email protected]>, ... více
Datum: 01/23/2014 01:49 odp.
Předmět: Vyjádření k navrhované rozpočtové změně č. 5/2014
Vážené kolegyně zastupitelky a kolegové zastupitelé,
po přečtení návrhu na rozpočtové opatření, kterým se navrhuje navýšit prostředky na rekonstrukci
Kasárenské ulice, si dovolím sdělit důvody, které jsem předkládal v diskusi při přípravě rozpočtu ve
vedení města a na základě kterých v rozpočtu byla schválena jen částečná rekonstrukce. Dovolím si
doplnit i o nové podpůrné argumenty stanovisko, proč společně s kolegy zastupiteli za PRO Prachatice
nepodpoříme tuto rozpočtovou změnu.
- projekt je morálně zastaralý, nemusí se dělat v stávajícím rozsahu (zbytečně pokácí se vzrostlé lipy, je
zbytečně drahý)
- mělo by dojít k jeho revizi v návaznosti na celkové propojení na ulici Na Sadech - vybudování křižovatky
u Tribase - napojení na buducí mětské ZTV u Kůtů - viz architektonická studie proběhlá v letošním roce
- není akutní nutnost úprav této komunikace - půjde o samoúčelnou akci, kdy jinde jsou stavby nové
infrastruktury nebo opravy stávající objektivně potřebnější
- v optice dalšího rozpočtového opatření na výstavbu odpadového dvora (a zateplení škol, které sníží
nároky na čerpání veřejných financí - projekty nám bya schváleny) je v rozporu s logikou normálního
hospodaření financovat nepotřebnou investici a nevyužít přebytku roku 2013 na snížení čerpání finanční
rezervy, resp. objemu půjčky - platby úroků!
Závěrem - rekonstruovat něco, co bez zásadních problémů slouží (proto jsme se dohodli, že se udělají
povrchy stávajících chodníků a kus nového před zámečnictvím), považuji za plýtvání veřejnými
prostředky, zvláště když to nevyřeší komunikační zpřístupnění oblasti Na Cvrčkově, kam by bylo nutné
finance přednostně alokovat, resp. se na tyto výdaje připravovat. Tedy pokud peníze nyní nepoužijeme
na snížení úvěrového krytí výstavby odpadového dvora a kompostárny, resp. na zateplení základních
škol.
Hezký den přeje R. Zeman
Ing. Bc. Robert Zeman
místostarosta města
Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
www.mupt.cz, www.prachatice.eu
tel.: +420 388607534
fax: +420 388313567
file:///C:/Users/Robert/AppData/Local/Temp/Low/S81H86K7.htm
2.2.2014

Podobné dokumenty

Webmail | Kerio Connect 7.4.3

Webmail | Kerio Connect 7.4.3 prosím o urychlené písemné potvrzení, že překlady, které jsi pro nás zpracoval – viz obj. č. 79 z 1.6.2010 odboru kultury, která byla uhrazena oproti Tvé faktuře č . 402010 z roku 2010 na začátku z...

Více

OnLineInfo TBE 4_2014 - Tribase electric sro

OnLineInfo TBE 4_2014 - Tribase electric sro E-shop a katalogy! www.TRIBASEelectric.cz! Prodej na Slovensku! amper PEHA s.r.o.
 nám. Dr. A. Schweitzera 194 (areál  Chirany), 916 01 Stará Turá! [email protected]!

Více

KPSS PT_Prachatický deník_říjen 2011_Senioři

KPSS PT_Prachatický deník_říjen 2011_Senioři pracující se seniory v poradním sboru, který se schází kažých 6 neděl na prachatické radnici. V letošním roce Město Prachatice získalo ocenění Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě, práv...

Více

M stský ú ad Prachatice - Strunkovice nad Blanicí

M stský ú ad Prachatice - Strunkovice nad Blanicí 96, 98/2, 168/12, 1341/1, 1341/6, 1341/7 a pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci parcela původ Pozemkový katastr (PK) 1341/1 v katastrálním území Strunkovice nad Blanicí, jedná se o prostorové ř...

Více

LEO news

LEO news >> Kralupy nad Vltavou: Petr Krejčiřík – PERITUS, Palackého nám.19, 278 01 Kralupy nad Vltavou www.peritus.cz, tel.: 315 723 003, [email protected]

Více

ZTV pro RD Chroboly

ZTV pro RD Chroboly a) Z důvodu zimní údržby bude komunikace v celé šíři provedena s asfaltovým povrchem. 5. Z hlediska účastníka řízení, společnosti E.ON Česká republika, s. r. o. (dále jen "ECZR"): Upozorňuje se, že...

Více