plechové střešní krytiny

Transkript

plechové střešní krytiny
®
®
PROJECT CO-FINANCED BY THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND UNDER THE INNOVATIVE ECONOMY OPERATIONAL PROGRAMME
NATIONAL COHESION STRATEGY
EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL
DEVELOPMENT FUND
Seznam modulových tabulí
INNOVATIVE
ECONOMY
®
®
OMEGA , BETA
ALFA plus
GAMMA
Seznam modulových tabulí
Seznam modulových tabulí
Modul
350 mm
Počet
Modul
400 mm modulů
Modul
350 mm
Modul
400 mm
Počet
modulů
Modul
350 mm
Modul
400 mm
0,46 m
0,51 m
1
0,50 m
0,55 m
1
0,37 m
0,42 m
1
0,81 m
0,91 m
2
0,85 m
0,95 m
2
0,72 m
0,82 m
2
1,16 m
1,31 m
3
1,20 m
1,35 m
3
1,07 m
1,22 m
3
1,51 m
1,71 m
4
1,55 m
1,75 m
4
1,42 m
1,62 m
4
1,86 m
2,11 m
5
1,90 m
2,15 m
5
1,77 m
2,02 m
5
2,21 m
2,51 m
6
2,25 m
2,55 m
6
2,12 m
2,42 m
6
2,56 m
2,91 m
7
2,60 m
2,95 m
7
2,47 m
2,82 m
7
1 Organický povlak
2,91 m
3,31 m
8
2,95 m
3,35 m
8
2,82 m
3,22 m
8
2 Základová barva
3,26 m
3,71 m
9
3,30 m
3,75 m
9
3,17 m
3,62 m
9
3 Antikorozní barva
3,61 m
4,11 m
10
3,65 m
4,15 m
10
3,52 m
4,02 m
10
4 Metalický povlak
3,96 m
4,51 m
11
4,00 m
4,55 m
11
3,87 m
4,42 m
11
4,31 m
4,91 m
12
4,35 m
4,95 m
12
4,22 m
4,82 m
12
4,66 m
5,31 m
13
4,70 m
5,35 m
13
4,57 m
5,22 m
13
5,01 m
5,71 m
14
5,05 m
14
4,92 m
5,62 m
14
5,36 m
6,11 m
max
15
5,40 m
5,75 m
max
15
5,27 m
15
16
5,75 m
16
5,62 m
6,02 m
max
5,71 m
6,06 m
Počet
modulů
Při výběru plechových střešních krytin v jednom z našich více než 800
distribučních míst obdržíte:
Výrobek potažený více vrstvami, profilovaný podle evropské normy
EN 14782, včetně prohlášení o užitkových vlastnostech.
16
17
5,97 m
17
2 3 4
Střešní krytiny: dostupnost povlaků
Povlaky
5 Ocelové jádro
Tloušťka
povlaku
Kód
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
POLIESTER Standard
25 µm
RAL
ANO
ANO
ANO
MAT 35 Standard
35 µm
TK
ANO
ANO
ANO
ANO
MAT 35 ZM
35 µm
TKep
ANO
ANO
ANO
ANO
HERCULIT®
35 µm
HC
35 µm
ICep
ANO
ANO
ANO
ANO
ICE CRYSTAL ZM
ANO
ANO
ANO
ANO
Granite® Storm
50 µm
PUR
ANO
ANO
ANO*
ANO
HPS200 Ultra®
200 µm
HPS
Řezání na objednávku dle zadaných rozměrů, které
zkrátí dobu montáže, minimalizuje odpad (nebere
v úvahu sklon) i náklady na překrytí.
Vysoké prolisy, které přibližují profil tradičním
střešním taškám.
* Dostupnost od května 2016
Vlastnosti povlaků
Povlaky
Třída
STANDARD
Třída
PLUS
Kód
Lehkou a pevnou krytinu, díky níž ušetříte na nákladech
za konstrukci i za vynaloženou práci.
Třída PREMIUM
TKep
HC
Tloušťka
povlaku
Koroze
(odolnost)
ICep
35
PUR
HPS
50
Bezpečnost, čili kapilární drážku, písemnou záruku
až na 40 let, balení chránící proti odření.
UV záření
(odolnost)
Poškrábání
(odolnost)
BLACHPROFIL 2 Sp. z o.o.
Telefonickou poradu v centrále firmy nebo kontakt
na regionálního technického poradce.
Pružnost
Centrum produkcyjno-logistyczne
Manufacturing and Logistics Centre
Záruční doba
(v letech)*
32-566 Alwernia
Grojec, ul. Grojecka 39
15
25
do 30
35
40
do 40
* Podrobné záruční podmínky jsou popsány v záručním listě.
Produkcja
Manufacturing
41-303 Dąbrowa Górnicza
ul. Budowlanych 10
www.bp2.cz
Copyright © 2016 BLACHPROFIL 2®. Všechna práva vyhrazena.
Tento leták představuje výzvu k účasti v nabídkovém řízení ve smyslu čl. 14 bod 2 Úmluvy Organizace
spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
RAL
TK
HC
PUR
TKep
ICep
HPS
-
POLYESTER Standard
MAT 35 Standard
HERCULIT®
Granite® Storm
MAT 35 ZM
ICE CRYSTAL ZM
®
HPS200 Ultra
Plechy s povleky
MAT 35 ZM, ICE CRYSTAL ZM
®
a HPS200 Ultra nevyžadují
zabezpečení lakem řezaných hran
Pro všechny systémy střešních krytin z naší nabídky jsou dostupné
doplňkové prvky:
- těsnění pod hřebenáč a k okapu,
- ventilační prostup,
- komunikační systém.
PLECHOVÉ STŘEŠNÍ
KRYTINY
®
ALFA plus 20/350
®
ALFA plus 20/400
®
Plechové střešní tašky GAMMA®, to je moderní střešní krytina a jejich tvar vychází
z formy klasických keramických tašek. Mimořádnou vlastností plechových tašek
®
GAMMA je symetrický tvar, který přináší výrazné usnadnění při montáži a ve
spojení s vysokým prolisem poskytuje výjimečný estetický efekt.
Použití několika prvků - vysokého prolisu, zajímavého, symetrického tvaru a řezu
provedeného podle tvaru vlny - umožnilo dosáhnout výjimečného vizuálního
efektu. Tvary vln a prolisů byly navrženy tak, aby zajistily ideální slícování
spojovaných plátů.
Hřebenáče a klempířské výrobky jsou neoddělitelnou součástí každé řádně
provedené střešní krytiny. Chrání proti pronikání vody a vzduchu
a střecha díky nim současně získává na estetice. Klempířské doplňky se
vyrábějí z plechů, které mají stejnou paletu povlaků a barev jako plechové
střešní krytiny. Kromě standardních výrobků zobrazených níže můžeme vyrobit
doplněk nebo parapet na individuální objednávku. Můžeme zpracovávat až do
délky 6 metrů.
120
®
®
BETA 15/400 3D
20
80
183,3
15
15
38/43
ZÁVĚTRNÁ LIŠTA I
83
1100
celková šířka
1183
tloušťka plechu
0,50
350/400
délka tabule
min 460
max 6110
+ Výhodný poměr kvality k cen
hmotnost
~4,5 kg/m2
+ Výška prolisu: 15 / 20 mm
délka záložky při
dělení tabule
33,5
výška prolisu
OPLECHOVÁNÍ KE ZDI I
délka modulu
+ Ekonomicky nejvýhodnější krytina v nabídce.
15
2
~4,5 kg/m
85
Technické parametry [v mm]
2
efektivní šířka
1150
celková šířka
~1212
tloušťka plechu
150
+ vysoký prolis: 25 mm nebo 30 mm
+ tvar vycházející z klasických
keramických tašek
výška profilu
45 / 50
výška prolisu
25/30
délka modulu
délka tabule
®
+ symetrický profil - snížení množství odpadu
Plechová střešní krytina BETA má unikátní tvar vlny který je chráněným vzorem
®
firmy BLACHPROFIL 2 . Je charakterizován u konkurenčních výrobků nevídanou
symetrií, což dodává krytině eleganci. Pokrytí střechy tímto výrobkem se
vyznačuje vysokou estetickou hodnotou.
délka záložky při
dělení tabule
+ řez provedený podle tvaru vlny neviditelné spoje plátů
140
47 / 52
hmotnost
112
0,50
NADOKAPNÍ PÁS
PODOKAPNÍ PÁS
UKONČOVACÍ DÍL OBLÉHO HŘEBENÁČE
350/400
min 370
max 6020
2
~ 4,5 kg/m2
20
75
®
Nabízíme dvě verze řezů střešní krytiny BETA :
rovný řez nebo řez ve tvaru vlny profilu (3D).
95
Efektivní šířka 1085
efektivní šířka
1085
celková šířka
1180
tloušťka plechu
Stříhání standartní – po přímce
®
+ Výška prolisu: 15 / 20 mm
výška prolisu
15 / 20
délka modulu
350/400
délka tabule
min 500
max 5750
hmotnost
délka záložky při
dělení tabule
2
~ 4,5 kg/m
150
OBLÝ HŘEBENÁČ R 80
196
®
Tabule plechových střešních tašek GAMMA jsou navrženy tak, aby byla řezná
hrana méně viditelná a krytina tímto získala estetičtější vzhled. Délka přesahu
je jenom 20 mm, což přispívá k omezení materiálových ztrát.
®
Symetrický tvar střešních tašek GAMMA navíc umožňuje využít odříznuté části
plátu a tím lze dosáhnout vysokých úspor materiálu zejména na vícespádových
střechách.
300
PARAPET
70
62
100
10
Plechové střešní krytiny od společnosti BLACHPROFIL 2 jsou opatřeny
potiskem na spodní straně, který potvrzuje, že se jedná o originální výrobek.
+ U této střešní krytiny je možné volit
délku modulu: 350 mm nebo 400 mm
47 / 52
301
OBLÝ HŘEBENÁČ
0,50
výška profilu
10
10
+ Klasická řada podobná keramickým krytinám
175
230
40
+ Výrobek doporučujeme pro střechy
s velkou plochou.
82
35
Technické parametry [v mm]
Stříhání 3D podle tvaru vlny
150
15
délka záložky při
dělení tabule
+ Možnost výběru řezu:
rovný nebo 3D - ve tvaru vlny.
15/400
20/350
20/400
20
min 500
max 5750
hmotnost
ÚŽLABÍ
Efektivní šířka 1150
15/350
350/400
délka tabule
OPLECHOVÁNÍ KE ZDI II
109
+ U výrobku lze zvolit délku modulu:
350 mm nebo 400 mm.
175
130
110
20
0,50
výška profilu
230
25
17
5
85
90
1216
tloušťka plechu
25
180
celková šířka
®
Plechové střešní OMEGA
®
krytiny
OMEGA
®
OMEGA
®
OMEGA
37
85
délka modulu
100
1150
85
15 / 20
+ U výrobku je možné volit délku modulu:
350 mm nebo 400 mm
Technické parametry [v mm]
efektivní šířka
15
Efektivní šířka 1150
20
38 / 43
výška prolisu
PRODLUŽOVACÍ DÍL VĚTROZÁBRANY
15
15
efektivní šířka
výška profilu
230
ZÁVĚTRNÁ LIŠTA II
*k dispozici je také verze
bez podélného protlačení
Efektivní šířka 1100
Technické parametry [v mm]
33,5
180
BETA 15/350 3D
25/350
25/400
30/350
30/400
40
Plechové stře
šní krytiny GAMMA
střešní
GAMMA®
GAMMA®
GAMMA®
®
130
Plechové střešní BETA 15/350
®
krytiny
BETA 15/400
20
137
®
20
Plechové střešní ALFA®plus 15/350
®
krytiny
ALFA plus 15/400
45
Plechové střešní krytiny BETA®, ALFA® a OMEGA® jsou moderní a trvanlivé
výrobky, které v sobě dovedně spojují tradiční vzhled a pokročilou výrobní
technologii. Klasický tvar v mnoha atraktivních barvách umožňuje volně sobě
přizpůsobit všechny prvky, které vytvářejí konečný výsledek. Díky nim střecha
získává novou tvář. Díky nízké hmotnosti pod 5 kg/m2 a rychlé montáži se
krytiny dokonale osvědčují nejen na nových, ale také renovovaných střechách
– např. památkových domů. Každá objednávka je realizována s ohledem na
rozměry jednotlivých střešních ploch tak, aby se předešlo zbytečným ztrátám
materiálu.
SNĚHOVÝ ZACHYTAČ

Podobné dokumenty