Ceník – teplovzdušné solární kolektory

Transkript

Ceník – teplovzdušné solární kolektory
Ce ík
Plat ý od
aloo hod í e a
. .
Teplo duš é solár í kolektory
Economik 505x1005 mm (25m2)
Classic VH10K 1005x1005 mm (40 m2)
bez DPH
9777
s DPH 15%
11244
s DPH 21%
11830
13504
15530
16340
2
18372
21128
22230
2
Classic VH15K 1005x1505 mm (60 m )
Classic VH20K 1005x2005 mm (80 m )
23579
27116
28531
2
16116
18533
19500
2
19256
22144
23300
Extra VH10E 1005x1005 mm (40 m )
Extra VH15E 1005x1505 mm (60 m )
2
Extra VH20E 1005x2005 mm (80 m )
23636
27181
28600
2
18595
21384
22500
2
21653
24901
26200
2
26033
29938
31500
/h, kabel 5 m)
26840
32828
28240
34541
19332
20340
24930
26230
26885
30918
32531
O ládá í kolektoru, regula e
Ter ostati ká regula e
V pí ač s USB
V pí ač s USB a síť. adaptére
V
V pí ač s regula í otáček, adaptér V
V pí ač s USB a síť. adaptére
V
V pí ač s regula í otáček, adaptér V
2550
620
1066
1231
1100
1300
2933
713
1226
1416
1265
1495
3086
750
1290
1490
1331
1573
Od ětrá a í sady
Nasává í vzdu hu z i teriéru
Nasává í vzdu hu z e teriéru
5600
5600
6440
6440
6776
6776
0
0
0
1500
1725
1815
1500
7500
1725
8625
1815
9075
Comfort VH10C 1005x1005 mm (40 m )
Comfort VH15C 1005x1505 mm (60 m )
Comfort VH20C 1005x2005 mm (80 m )
Prů yslo é kolektory solár í člá ek
Prů slový kolektor
Prů slový kolektor
Wp, ve tilátor
, W,
23339
28546
Sklep í kolektory sadě s odtaho ou od ětrá a í jed otkou
2
Sklep í kolektor VH S
)
16810
2
Sklep í kolektor VH S
)
21678
Sklep í kolektor VH
2
S
)
Výro a kolektorů a íru
Posu utí solár ího člá ku v kolektoru
Posu utí hrdla kolektoru e o filtrač í jed otk ,
příplatek za at p
Výro a kolektoru vodorov ě
Druhé v ústě í z kolektoru
3
*Ce a kolektoru ji ého roz ěru ež t pizova á řada je shod á s e ou kolektoru ej ližšího v ššího roz ěru.
Doplňky, filtry
Uhlíkový filtr sada ks
Solár í uňka W
Solár í uňka W
Solár í uňka W
Ve tilátor Su o
, W
Kabel 1 m
3
/h)
.solarstore. z - distri u e pro ČR a Slo e sko
Jan Filip, tel: +420 725 632 460
e-mail: [email protected]
400
2000
2827
3653
460
2300
3251
4201
484
2420
3421
4420
1116
25
1283
29
1350
30
Prodej a Plzeň, Alej S o ody 9,
Ote íra í do a:
úterý, čt rtek : - : , pátek
Plzeň
:
-
:

Podobné dokumenty

Teplovzdušné

Teplovzdušné Modelová řada EXTRA CENA bez DPH 21 % CENA vč. DPH 21 %

Více

Montážní návod - modelová řada CLASSIC

Montážní návod - modelová řada CLASSIC 8. Nasadí se objímka, která se stáhne sponou. Po straně vyvedeme kabel a umístíme vypínač (viz. schéma zapojení vypínače).

Více

stanovy ATOM_uprav_1.docx

stanovy ATOM_uprav_1.docx Ne í-li v kraji v tvoře a KR dle odstav ů . . . – 2.2.9. tě hto sta ov, ůže předsed i tvo spolku založit KR us ese í a zároveň j e ovat krajá ka. KR pak vz iká zápise do veřej ého rejstříku a ávrh ...

Více

konstrukce, materiály

konstrukce, materiály • vodivé / polovodivé těsnění • fosfor-bronz, Cu, Al, ocelové pružiny • průchodky – plast x kov • pěnové hmoty – plnění vodivým mater.

Více

Tyristorové spínací moduly

Tyristorové spínací moduly J e d n á s e o k o m p a k tn í s p ín a c í m o d u ly , k te ré s e v s o u č a s n o s ti v y rá b ě jí v e č ty ře c h p ro v e d e n íc h . • Ka tk a 2 0 -D – m o d u l s p řiro z e n ý m c h...

Více

katalog rozvodnic, krabic a svorkovnic ELCON 2013

katalog rozvodnic, krabic a svorkovnic ELCON 2013 • spodní díl, kryt i dví ka jsou vyrobeny z vysoce tepeln odolného materiálu • pro sestavování rozvodnic pod omítku P6M, P9M, P16M a P32M sou ur eny pr chodky PR20 Ø20 mm obj. .1188 a PR30 Ø30 mm o...

Více