Free time - ZŠ Masarova

Komentáře

Transkript

Free time - ZŠ Masarova
Milí spolužáci, vážení učitelé!
V pátek 11.11. nepřijel na naši školu Martin na bílém koni, ale, jak jistě všichni dobře
víte, konal se zde první společný projektový den mezinárodního programu Comenius
na téma VOLNÝ ČAS neboli FREE TIME
Třída 9.B v akci
Doufáme, že na naší škole není nikdo, kdo by o projektu nic nevěděl, přesto si ale pojďme pro
jistotu připomenout pár základních údajů, které se projektu Comenius týkají.
Comenius je mezinárodní multilaterální projekt spojující více než dva státy EU (proto
multi). Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých
evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich
osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských
záležitostech. Do projektu se mohou zapojit všechny MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ zemí Evropské
unie, jejich žáci a studenti, ale také učitelé.
Budeme se i nadále držet hesla „Opakování je matka moudrosti“ a pro pořádek uvedeme
členské státy EU a rok jejich vstupu do unie.
Rakousko (1995)
Lotyšsko (2004)
Litva (2004)
Malta (2004)
Nizozemsko (1952)
Polsko (2004)
Portugalsko (1986)
Rumunsko (2007)
Slovensko (2004)
Slovinsko (2004)
Španělsko (1986)
Švédsko (1995)
Spojené království (1973)
Belgie (1952)
Bulharsko (2007)
Kypr (2004)
Česká republika (2004)
Dánsko (1973)
Estonsko (2004)
Finsko (1995)
Francie (1952)
Německo (1952)
Řecko (1981)
Irsko (1973)
Itálie (1952)
Lucembursko (1952)
Maďarsko (2004)
Náš první projekt skončil v loňském školním roce a probíhal pod názvem „Together in
traditions – Together in the future“. Účastnily se ho státy Česká republika, Polsko a
Lotyšsko. Ti pozornější z vás si jistě všimli, že všechny 3 státy se staly členy EU ve stejném
roce. Vítězné logo, které zastupovalo náš projekt, pochází z Polska.
Naše skupina v polském Krakowě v květnu 2010
Náš současný projekt se jmenuje:
„We are the world – We are the children“ !!!
We are the world
We are the children
We are the ones who make a brighter day
So let’s start giving
There’s a choice we’re making
We’re saving our own lives
It’s true we’ll make a better day
Just you and me
Projekt bude trvat dva roky, tzn. od roku 2011 do roku 2013, a naše škola do něj
vstupuje jako koordinátor. K naší lítosti jsme se museli rozloučit s Lotyšskem, jsme ale
rádi, že se i nadále můžeme setkávat s našimi přáteli z Polska a těšíme se na spolupráci
s Velkou Británií a s Bulharskem:
1. ZŠ Masarova, Brno, ČR
2. Valley View Community Primary School, Leeds, UK
3. Szkoła Podstawowa w Dobranowicach, Poland
4. 'St. Constantine Cyril Phylosopher' , Pernik, Bulgaria
Cílem našeho projektu je seznámit všechny žáky s životem v uvedených zemích,
přispět k jejich multikulturnímu myšlení, dozvědět se zajímavé informace o historii,
reáliích a kultuře našich partnerských států a v neposlední řadě podpořit motivaci k
aktivnímu studiu cizích jazyků a zdokonalit žáky v používání moderních
informačních technologií.
Během dvou let budeme společně zpracovávat dílčí projekty např. na téma
komunikace, vzdělávání, parlament, volnočasové aktivity, generační problémy,
svátky atd. Uskutečníme také setkání ve všech partnerských státech, což, jak pevně
doufáme, tvoří velmi důležitou motivaci pro žáky samotné.
Volba loga našeho projektu
Na začátku října proběhla důležitá akce, při které mohli žáci naší školy navrhovat loga, která
by zastupovala náš projekt po následující dva roky. Z obdržených návrhů jsme vybrali 4
nejpovedenější, ze kterých si sami žáci hlasováním zvolili to, které bude soutěžit s logy
z Polska, Bulharska a Velké Británie. Vítězné logo je čtyřlístek pod číslem jedna a jejími
autorkami jsou Nikola Štouračová z 8.B a Pavla Kotlárová z 9.B
1
2
3
4
A nyní se pojďme seznámit s průběhem celého pátečního
projektového dne.
Co bylo cílem projektu?
Zamyslet se nad způsoby trávení volného času dětí v České republice a konkrétně na ZŠ
Masarova, srovnat nabídku volnočasových aktivit u nás a v našich partnerských státech,
porovnat možnosti dnešních dětí a srovnat je s generacemi našich rodičů a prarodičů, zaměřit
se na úlohu rodiny a přátel a aktivní způsoby využívání volného času.
Co bylo výstupem?
Plakáty na téma Náš svět, slohové práce na téma Mít tak den jen pro sebe, fotopříběhy z
oblíbených činností žáků, komiksy, výtvarné práce i překlad článku o současné generaci
mladých Angličanů.
Jak se nám dařilo?
K.Pokorná, A.Kútna, 9.B
Míša Rolencová, 6.B
Martin Lenert, Michal Hubený, Adam Jarolím, Olin Sedláček, 9.B
Martina Svobodová, Eliška Vejrostová, Pavla Kotlárová, Anička Dinhová, 9.B
E.Miková, 6.B
Lukáš Macek, 6.B
Pavel Větříšek, 6.A
K čemu byla anketa?
Důležitou součástí celého dne bylo vyhodnocení ankety, ve které žáci odpovídali na 18 otázek
týkajících se způsobu trávení volného času. Ty nejdůležitější odpovědi zpracovali žáci nejstarších
ročníků do přehledných grafů, ze kterých je patrno, jak aktivní či pasivní naši žáci jsou. Výsledky
ankety můžete porovnat tady:
Anketa na téma volný čas
4.- 6. třídy
B)
C)
D)
E)
1. Kolik času trávíš na počítači?
A)
B)
C)
D)
na počítač denně nechodím
zhruba hodinu
více než tři hodiny
jakmile přijdu ze školy,
zapínám počítač a jsem na něm,
dokud nejdu spát
nepravidelně, ale často
bydlí v místě, takže se vídáme
prarodiče už nemám
jen několikrát do roka
5. Co je pro tebe na prvním místě?
A) kamarádi
B) rodina
C) zdraví
6. Hraješ na nějaký hudební nástroj
2. Sportu věnuješ týdně?
A) maximálně hodinu
B) sportuji zhruba třikrát týdně
C) sport je každodenní součástí mého
života
D) sport nenávidím, je to pro mě ztráta
času
3. Jak často si čteš?
A) ano
B) ne
C) hrál jsem, ale už nehraji
7. Chováš nějaké domácí mazlíčky?
A) ano
B) ne
C) rád bych, ale nemůžu
8. Jak často se díváš na televizi?
A) každý den
B) několikrát týdně
C) několikrát za měsíc
D) několikrát za rok
E) nečtu vůbec, nebaví mě to
4. Své prarodiče navštěvuji:
A)
B)
C)
D)
asi hodinku denně
více než hodinu denně
několikrát týdně
na televizi se téměř nedívám
A) každý víkend
Anketa
90%
80%
70%
60%
A
B
C
D
E
50%
Výsledky
40%
30%
20%
10%
7. – 9. třídy
0%
1
A
2
B
3
C
4
D
5
E
Otázky
7. – 9.třídy
6
7
8
Za povšimnutí stojí výsledky, které se týkají doby trávené na počítači, které ukazují, že více
než 3 hodiny denně tráví na počítači necelých 20% mladších žáků, ale už více než 40% starších
žáků. Zajímavé také je, že sport je každodenní součástí života pro téměř polovinu
dotazovaných žáků na 2.stupni, ale pouze pro 25% mladších žáků. Naopak polovina žáků na
1.stupni si čte každý den, na 2.stupni už je to pouze čtvrtina dotazovaných. Společně se naši
žáci shodli na tom, že na 1.místě v žebříčku hodnot je pro ně rodina.
Co bychom udělali, mít tak den jen pro sebe?
…Mít tak den pro sebe…
Kdybych měla den jen pro sebe, tak bych ho nejspíš strávila ve stáji s koňmi. Ale ne ve stáji v Brně,
kde občas jezdím, ale na farmě u Boskovic, kde moc ráda trávím čas na táborech. Mám tady svého
nejoblíbenějšího koně, který se jmenuje Akácie. Přemluvila bych rodiče, aby mi ji na celý den
pronajali a byla by jenom moje. Tak jako na táboře bych ji musela ráno nakrmit a doplnit žlab s
vodou, vykydat jí box a pak ji vyhřebelcovat. Po důkladné očistě se může vyrazit na projížďku do lesa.
Jana Uřičářová, 8.A
Kdybych měla den jen pro sebe, prožila bych ho jako jeden den
z letošních prázdnin. Miluji zvířata a mohla bych s nimi být od rána do
večera. Každé prázdniny jezdím k tetě na venkov. Teta je chovatelka psů,
proto jsem u ní, jak nejvíc to jde.
Lucie Štětinová, 8.B
Mít tak den jen pro sebe, odstěhoval bych se do USA. Zabydlel bych se
v Minnesotě. Koupil bych si Audi A5. Koupil bych si Buggati super sport.
Podíval bych se do New Yorku na Sochu svobody. Projel bych se v metru.
Navštívil bych Empire State Building. Koupil bych si společnosti Piranha Bytes a
Jowood. Chtěl bych se seznámit s Jardou Jágrem. Zazpíval bych si s mrtvým
Elvisem Presleym. Koupil bych si hokejový klub Philadelphia Flyars. Přidal bych
si na facebooku Jonnyho Deppa. Zboural bych školy světa. Letěl bych do Afriky.
Zúčastnil bych se soutěže, kdo přežije.
M. Sochor, 6.A
Kdybych měla jeden den pro sebe, bylo by to žůžo. Jela bych do Aqua
Palace Praha. Pak třeba do Pražské Zoo. No prostě to, co mě baví. Např:
hrát stolní hry a malovat, něco vytvářet. Ale nejlepší je to, že bych mohla
být se svou sestřenicí Lenkou. Je super. Máme se obě rády, to je vlastně
tajemství. Jinak je to nejlepší člověk v celém vesmíru. Pak bych šla do
knihkupectví a pak do kina. Ale nejraději bych hledala odpovědi na mé
otázky o přírodě. Také bych šla s mamkou a bráškou do Bonga.
AnnaLuongová, 5.C
Svůj dokonalý den bych si představoval tak, že bych šel do školy a z každého
předmětu bych dostal jedničku. Po škole bych šel domů a napíšu všem SMS,
že pojedeme k moři. Pak bysme se šli najíst a dali bychom si třeba Mojito.
Domů se vrátíme přesně ve 23:45 a po té se budu 14 minut chystat na spaní,
které začnu ve 23:59 a 50 sekund. Ulehnu a usnu do nového normálního dne.
Ale můj den stále nekončil, pokračoval v mém snu. Byl jsem v New Yorku, kde
jsem založil celosvětovou firmu Kudláč a spol. s.r.o. Úspěšně jsem kupoval
další známé podniky jako třeba Adidas, Nike, Swarovski a tak dále. Vydělával
jsem miliony, miliardy, biliardy a vše nebo část těchto peněz jsem dával na
charitu, nemocným dětem do Afriky a podobně. Později jsem viděl svůj hrob a
viděl jsem, jak nad ním stojí snad celý New York. Vzbudilo mě to a byl další
normální den.
M.Kudláč, 7.A
Jak si představuji den jen pro sebe? Jde-li o obyčejný všední den, tzn. nejedná
se o státní svátky, víkend nebo prázdniny, začal a skončil bych jej tak, jako
vždycky. Začal bych pravděpodobně vzbuzením a ranní hygienou. Pokud by to
šlo, nasnídal bych se (přesně nevím, co bych si dal). Pak bych šel do školy,
která by zabrala značnou část dne. Zahrnuje učení, zkoušení, diktáty, ale i
oběd. Po návratu ze školy bych si nejprve udělal úkoly a cvičení (pokud bychom
měli zadané). Poté bych si kreslil nebo chvíli četl, třeba až do večera. Pro
pobavení bych se mohl podívat na nějakou DVD komedii. Večer bych se díval
chvíli na televizi, na zprávy, okolo desáté bych šel spát.
Arnošt
Fridrich, 7.B
Posledním úkolem byl překlad článku o dnešní generaci mladých
Angličanů. Protože se všichni žáci anglicky na naší škole učí, překlad už
sem vkládat nebudeme ☺
A generation of couch potatoes
Lots of teenagers have posters of their sports hero on their bedroom wall. But do they follow these healthy
examples ? British parents are worried that young people are not as fit and healthy as in the past. Why is
this?
According to the organization „British Heart Foundation“, 13 to 15 years old tenagers are spending too much
time doing activities such as watching TV, chatting or playing computer games. A special report describes a
generation of couch potatoes, young people sitting at home, growing up in their bedrooms, travelling by car.
They all are in serious danger of heart disease as they get older. Is this their fault ? Are young people lazy?
Many parents don’t allow their children to play outside or walk to school by themselves. “ I ring my Dad on
my mobile and he picks me up from the station. It’s 10 minutes walk from home but he thinks it is
dangerous”, says 14 years old Carrie. It is certainly becoming more difficult to encourage young people to
have an active life and protect their hearts. In these years schools spend less time on sports. “My Mum did
lots of hockey and netball at school but we didn’t have time for that this year because we had so many
exams and tests”, says Ben 16.
John, 13, doesn´t walk to school, his mother takes him there and back by car, too. When he gets home, he
switches his TV on and he doesn´t switch it off until he goes to bed – six hours later. He doesn´t read books
and he doesn´t go out. If he wants to talk to his friends, he uses the telephone.
A co my? Jsme také generací gaučových brambor?
Free time from Brno
Dear friends, in our first issue of the school newspaper about Free time we introduced our
partner schools to all of our pupils and teachers.
2.
ZŠ Masarova, Brno, ČR
2. ValleyViewCommunityPrimarySchool, Leeds, UK
5.
Szkoła Podstawowa w Dobranowicach, Poland
6. 'St. Constantine Cyril Phylosopher' , Pernik, Bulgaria
Then we reminded our peers of our first international project and its logo:
During October our pupils tried to do their own suggestions of the logo for our project We are the
world –We are the children and from our 4 best ideas we chose this one, that could be our
representative logo in the international logo competition. Here it is:
We also prepared posters about our free time. You can see, what our pupils like
to do in their free time. We mean, that everywhere it will be all the same: music,
nice food, sport, games, movies etc.
We answer the questions about our free time activities, too.
Here are some of them and the answers:
1. How much time do you spend on computers a day?
A) I don´t use computer every day
B) 1 hour
C) More than 3 hours
D) As I come from school, I switch on the computer and stay till the night
2. How much time do you spend on playing sport?
A)
B)
C)
D)
1 hour a day
I do sport three times a week
Sport is the most important part od my life, I do some sport every day
I hate sport
2. How often do you read?
A)
B)
C)
D)
E)
every day
many times a week
several times a month
several times a year
I don´t like reading
3. How often do you visit your grandparents?
A)
B)
C)
D)
E)
every weekend
not regularly, but often
They live with us
I don´t have my grandparents.
Several times a year
4. What is the most important for you?
A) My friends
B) my family
C) health
5. Do you play any musical instrument?
A) Yes, I do
B) No, I don´t
C) I played, but now I don´t
6. Do you have any pets at home?
A) Yes I have
B) No, I haven´t
C) I would like to, but I can´t
7. How often do you watch TV?
A)
B)
C)
D)
about an hour a day
more than an hour
several times a week
I don´t almost watch TV
Anketa
90%
80%
70%
60%
A
B
C
D
E
50%
Výsledky
40%
30%
20%
10%
0%
1
2
3
4
5
Otázky
6
7
8
Free time from Bulgaria
Free time from Bulgaria
My time after school! Since a few months ago there is a game room in my school. It is
entrusted to me to care of this room. I open it and lock it. I keep the games in order, arrange
and clean the room. When the other children come to me I let them play. Teachers are very
happy and this makes me very responsible. Mrs Stoyanova often asks me to open the
playroom for the younger students and I help when they are inside with her. The room has a
football game, chess, puzzles, entertaining books, table tennis. It is sunny and warm. I am
very happy that I am responsible for the games room. Simeon 7b class
I study at the most new and beautiful school in our town. It is spacious, sunny, warm, with
wide corridors, large gymnasium and a huge yard. I love plants and trees. My dream is to
turn the school yard into a park. I and my friends take care of the trees in the yard because
they are still young. We keep the grass clean of paper, leaves and other garbage. Several
times during the year we plant new trees and flowers. This is very good, because we imagine
how it will look after a few years, when our children will study there. Working outdoors is very
nice, especially when the weather is good. Dimitar 8 class
Hallo I'm Roxy. I love to sing. I sing constantly. Sing during breaks, I sing at home, I sing
even when I sleep. My favorite styles in music are pop and dance. On various occasions Mr.
Harizanov – the head of school and Mr. Kutev – pedagogical assistant rely on me and I am
very glad for that. Preparing the script, rehearsals, choreography is my responsibility. When I
sing, all my friends and teachers from school applaud a lot. Celebrations in my school are
always very nice, with high spirits and songs. I and all my friends look forward to them.
Roxana VII b class
In my free time I do a lot of things. First, I learn the lessons for the next day and do my
homework. Then I go to the to the folk dances course. Bulgarian folk dances are very
beautiful, very rhythmic and quite difficult. They are very exiting for foreigners. Next year our
trainer is planning some concerts in Istanbul – the capitol of Turkey. I really like to dance
Bulgarian folk dances. Rehearsals are very tiring, but they are a great pleasure to me. I hope
I will dance in this group, called “Art masters” for a long time
Izabela 6a class
Valley View News
FREE TIME
In England we have free time where we are free to do what we like. Most of our free time is in
school holidays, but we have spare time at weekends and after school. This is what I do in my
free time.
AFTER SCHOOL
After school I like to spend my time watching T.V. My favourite show is THE GADGET SHOW.
This show is about four people who show the latest scientific
gadgets.
I also enjoy playing on my gaming console and I normally play FIFA 11 which is a football game.
Reading is another hobby I do in spare time. I am currently reading about the English Civil War.
My family is busy but every now and again, we sit down and
have a meal.
WEEKENDS
On weekends I enjoy playing out with my friends on the park or on my street. I also enjoy
bouncing extremely high on my trampoline. Board games I enjoy when I am
a skateboard. I love playing any sport but I love football the most. Another sport I enjoy is
swimming.
SCHOOL HOLIDAYS
During my school holidays I like to spend my free time going abroad to places like Florida.
I also enjoy playing with my pets. I have a dog, a cat, 2 fish and 2 guinea pigs.
In addition, every week my
family and I have a family night where we either watch a film, or play a game such as TWISTER.
Reporter: Robbie Hawley, Year 6
My Free Time
In England we lots of holidays, such as half terms, Christmas Holidays and the big summer six
week holidays, so that means we have lots of free time. In these paragraphs you will find out
what I do in my free time.
SCHOOL HOLIDAYS.
In the school holidays I usually go to Spain (Murcia) with my mum, my dad, and my brother for
two weeks. Or if we can’t afford to go there we go to Blue Dolphin or Butlins on the east coast
of England. Also I go to my grandmother and granddad’s house for a week and we have lots of
fun because they take us everywhere!
MY FAMILY DINNERS
Sometimes in my free time I make a really nice dinner for all my family. Or sometimes we all go
out to a restaurant although sometimes we just have
a takeaway like a pizza or a Chinese.
WHAT I DO ON WEEKENDS
At the weekend I sometimes go shopping with my Mum to the White Rose shopping centre which
is on the outskirts of Leeds. Shopping is one of my favourite things to do in my free time! Also,
I love going to my cousin’s house to have sleepovers.
AFTER SCHOOL
I usually go to After School Club and play games there with my friends.
When I get home I often play on my IPod and listen to pop music, or I play with my friends at
their home.
Also I participate in after-school
activates such as Gymnastics and Athletics.
Reporter: Chloe Fisher, Year 6
My Free Time
In England we have free time in many ways, such as: playing after school, playing computer
games, having movie nights in, plus having meals with family. We also have a lot of school
holidays in England so we can also spend our time abroad. This is what I do in my free time.
HOBBIES
I have a lot of hobbies such as majorettes, tennis, swimming, drawing and going to Zumba.
My main Hobby is majorettes. I go there on Mondays and Wednesdays. Also, one of my
hobbies is clothes shopping. I love buying clothes and bags.
WHAT I DO AFTER SCHOOL?
After school I sometimes go see my grandma and stay for a cup of tea.
When I get home I am either on my IPad or doing hard homework.
Sometimes I just like listening to pop music and doodling on a piece of paper.
Occasionally I take my dog for a walk down the street with
my mum. My dad doesn’t get home till 6 o’clock so I don’t get to see him lots but he will always
make it up to me.
I like playing with my friends as well and I sometimes talk to them over the phone and Internet.
WHAT DO I DO AT THE WEEKEND?
On weekends I go to the pub with my family, or go swimming with my auntie and
uncle.
Saturdays are cosy day and nights in or I may go to my friend’s house. Sundays
are sometimes party nights!
WHAT I DO IN THE SCHOOL HOLIDAYS?
When it is the school holidays I always go abroad to my grandma’s caravan in Benidorm (Spain).
It is fantastic! I love it there! However, when we go in August it is red hot - about 40 degrees!
We only go for 1 to 2 weeks but next year we hope to go for 3 weeks.
Sometimes I go to my aunt’s to see my new baby cousin. I treat him like a nephew.
I also go on bike rides and sometimes have snuggles with my mum and dad and have duvet days.
HOW I CELEBRATE SPECIAL OCCASIONS.
When it is my birthday I go to restaurants with family and friends. Sometimes we even have
little parties afterwards … but not till late when it is school next day!
When its Christmas one part of the family makes a Christmas dinner, or occasionally we go to a
restaurant.
Traditional Christmas Dinner
WHAT I DO WHEN I HAVE FREE TIME WITH FAMILY?
When I have family nights in we like going to the cinema and have meals at places such as:
Red Hot Buffet, Pizza Hut, Nando's and KFC.
Sometimes if there is a Fair on in Leeds we will go there for a few hours.
Reporter: Holly Murgatroyd, Year 6.
POLAND
COMENIUS 2011-2013
‘WE ARE THE WORLD
WE ARE THE CHILDREN’
Czech Republic
Poland
Bulgaria
Great Britain
COMENIUS NEWSPAPER
1/2011
Welcome friends!
This is the first issue of our newspaper. Here we are going to tell you what
we’ve done so far in Comenius project.
First we informed all students and parents and staff about out partner
countries and the cities where our partner schools are: Leeds, Pernik and
Brno.
Then we talked about our hobbies and the ways we spend free time. Here
you can read some reports written by our pupils.
Hi, we are students of Year 6 Primary School in Dobranowice. We’d like to
tell you something about us and then we are going to present how we
spend our free time. Enjoy reading ☺
ABOUT US
Hello, I'm Daria. I'm 12 years old. I'm from Poland. I live in Dobranowice.
It's a small village near Crakow.
I go to primary school in Dobranowice. There are 65 pupils in aur school.
I live in house with my mum, dad, brother, grandmother and grandfather.
I like riding a bike, listening to music, playing volleyball with my friends. I don't
like playing football. My favourite singer is Shakira. My best friend is Dominika.
I've got pets. They are a cat and two dogs. Their names are Kitka, Brutus and
Perła.
Hello. I’m Karolina. I’m 12 years old. I’m from Poland.
I’m live Rudno Górne. It’s small village near Kraków.
I go to primary school in Dobranowice.
There are 65 pupils in our school. I live in house with my:
mom ,dad ,brother ,grandmother and grandfather.
I like listen to music and taking photogtaphs.
My best friend is Angelika. My favorite animals are dogs.
I’ve got two pet dogs. Their names are Sonia and Dżeki.
Hi, My name is Patrycja Rojek. I'm 12.
I'm from Poland. I live in Dobranowice. It's a small
village near Kraków. I go to primary school in Dobranowice.
There are 65 pupils in aur school.
I live in house with my dad, mum, brothers, grandmother and grandfather.
I like meet friends. Mu favourite sports is hand ball. My favourite singer is Ewa
Farna.
I've got pets. They are a cat and two dogs. Their names are Pusia, Saba and
Misiek.
Free Time
Hi, I'm Iza. In my free time I like listening to music. I love riding a bike. I also like
watching TV. I don't like washing a car. After school I often do homework. My
favorite music is pop. My parents are farmers. We grow vegatables: cabbage
and leek. I help them is the garden after school. Parents sell vegatables at the
market. I don't like working in the garden. I my free time at the weekend I play
computer games and meet friends. I help my sister in doing homework. I tidy my
room at the weekend. I empty rubbish bins.
Hi, I'm Angelika. Im my free time. I like listening to music.
I love playing handball. I abo like watching TV. I don't like tidying my room.
My favorite sport is handball. My parents are farmers. We grow vegetables:
cauliflowers,cabbage,cucnbers,broccoli and pepers.
I help then in the garden after school parents sell vegetable at the markrt.
I hate working in the garden. At the week I watch Grand prix with my dad.
I have to wash a car.
Hi. I ’m Dominika.
In my free time I like riding a bike. I love rollerblading and listen to music.
I also like meeting my friends. I don’t like playing football. After school often do
my homework, watch TV, listen to music, play computer, sometimes ride a bike
and meet my friends. My favourite singer is Miley Cyrus and Selena Gomez.
My parents are farmers. We grow vegetables: lettuce and cabbage. I help them
in the garden after school.
Parents sell vegetables at the market. I don’t like working in the garden.
In our farm we have: chicken, duck and two dogs. I sometimes empty rubbish
bin.
I tidy my room and sometimes tidy my house. My dad is carpenter. My mum
doesn’t work nowhere. She works in the garden. My brother loves playing
football and plays computer games.
These are my chickens;-)))
Our youngest pupils drew pictures to show you what they do in free time.
Have a look.
As you can see, most of their time they play outside. We live in the rural area so
it is green everywhere. It’s nicer to be outside than sit in front of computers or
TV.

Podobné dokumenty