Informace o projektu NEPZ pro mateřské, základní a střední školy

Transkript

Informace o projektu NEPZ pro mateřské, základní a střední školy
GREEN LIFE EDUCATION
představuje
výchovně vzdělávací projekt
NEJBOHATŠÍ EKOSYSTÉMY
PLANETY ZEMĚ
( NEPZ )
2015
Výchovně vzdělávací projekt:
Nejbohatší Ekosystémy Planety Země ( NEPZ)
ÚVOD:
Projekt NEPZ vznikl na jaře 2012 na základě snahy o znovuobjevování cesty k přírodě u dětí
a mládeže. Současný stav trávení volného času u dětí a mládeže vede nastupující generaci k postupnému odtržení od přirozenosti, pokory a respektu k přírodě.
Na základě aktivní ochrany přírody, více než 5.000 ponorů v oceánu, díky mnoha letům života
na moři a v deštném pralese, jsme se rozhodli přinést dětem do mateřských školek, základních a středních škol, nový pohled na přírodu různých ekosystémů a na divoká zvířata.
Cílem projektu NEPZ je ukázat mladé generaci skutečný význam přírody, její reálné ohrožení
a možnost zapojení se do její aktivní ochrany.
RESPEKTOVAT, MILOVAT A CHRÁNIT DOKÁŽEME JEN TO, CO ZNÁME
A ČEMU ROZUMÍME!
Proč zapojit školu do NEPZ ?
Tento projekt se vyznačuje dlouhodobou spoluprací, netradičním vzdělávacím programem, hlubokou
etickou myšlenkou a slušností vůči přírodě, zvířatům a planetě Zemi. Výtěžek z projektu NEPZ navíc výrazně
podporuje česko-indonéský projekt Green Life na Sumatře v Indonésii, který se zabývá přímou ochranou tygrů
sumatránských, vzděláváním domorodých dětí a především záchranou deštného pralesa v česko-indonéské
soukromé rezervaci Green Life. Každá zapojená škola tak přímo podporuje všechny tyto aktivity, poněvadž
výrazná část vstupného za přednášky NEPZ financuje projekt Green Life.
Přednášky NEPZ se odehrávají na vaší škole, tedy nemusíte dojíždět za programem. Tím vám odpadne
odpovědnost za cestování s dětmi, žáky a studenty mimo školu. Disponujeme promítací technikou (ozvučení,
plátno, projektor, notebook) a veškeré vzdělávací materiály si tvoříme sami, včetně filmů. Běžně ve školách
využíváme interaktivní tabule, jsou li k dispozici.
Jak NEPZ probíhá?
Škola, která se 2x za školní rok (1. a 2. pololetí) zapojí do projektu NEPZ, se stává automaticky PARTNERSKOU ŠKOLOU. Naše výchovně vzdělávací společnost, na základě domluvy na termínu, dorazí na vaši
školu a absolvuje zde 45ti, 60ti až 90ti minutovou přednášku na předem dané téma konkrétního ekosystému
planety Země. Přednášky jsou placené za dítě / žáka / studenta - 45 minut = 35 Kč, 60 minut = 40 Kč, 90
minut = 45 Kč. Každá partnerská škola získá PARTNERSKÝ CERTIFIKÁT, svědčící o účasti na výchově a
vzdělávání dětí ve vztahu k přírodě a k ochraně deštných pralesů, jakožto jednoho z nejbohatšíh ekosystému
souše planety Země.
Přednášky jsou vhodné pro všechny věkové stupně dětí a mládeže od 3 do 18 let na mateřských, základních a středních školách. Vše je rozčleněno na základě věku dětí, žáků a studentů. U nejmenších jde o objevování přírody, u starších o její pochopení. Preferujeme skupiny posluchačů od 20ti do 60ti na jednu přednášku. Jsme schopni odpřednášet až 6 přednášek po sobě během dne. V případě zájmu školy jsme schopni udělat i
přednášku hromadnou v kinosále, aule, či tělocvičně. Minimální počet zapojených posluchačů za přednáškový
den je 100, ale uvítáme zapojení maximálního počtu dětí a celé školy na 1. i 2. stupni. U vesnických nebo soukromých škol s menším počtem dětí děláme výjimku, pokud zapojí celou školu. Přednáškové období probíhá
každoročně přibližně od konce září do poloviny prosince a od konce března do začátku června.
Osnova přednášky:
-Úvod
-
Výchovně vzdělávací film NEPZ max. 10 minut
-Beseda
-
Vědomostní kvíz
-
Novinky projektu Green Life
-
Etika a závěr
Témata přednášky NEPZ: (témata se neustále vyvíjí)
01.
Úvod – Projekt Green Life – Chráníme deštný prales = do čeho se škola zapojuje
02.
Tropický deštný prales
03.
Korálový útes
04.
Savana a monzunový les - Asie
05.
Mořská pobřeží – tropické moře
06.
Lesy mírného pásma – Evropa
07.Sopky
08.
Mořská pobřeží – studená moře
09.Tundra
10.
Tropické řeka
11.
Mokřady – Evropa
12.
Mediterán - pobřeží
13.
Hory a velehory
14.
Život v deltě řeky
15.
Mediterán - moře
16.
Savana a monzunový les - Afrika
17.
Boreální jehličnatý les
18.
Polární oblasti
19.
Pouště a polopouště
20.
Člověk a životní prostředí
O plánovaných přednáškách bude každá partnerská škola vyrozuměna vždy na konci srpna až v září pro 1.
pololetí a v prosinci až lednu pro 2. pololetí.
Jak se zapojit?
Škola, která má zájem o zapojení se do výchovně vzdělávacího projektu NEPZ a zároveň se ztotožňuje
s aktivní účastí na podpoře ochrany světového přírodního dědictví deštných pralesů, se může přihlásit na kontaktní adresu společnosti Green Life Education.
Kontaktní adresa:
Zuzana Koloušková
Hodějovice č.e. 14,
okres Pelhřimov, 393 01
Web:
www.nepz.cz
www.pralesdetem.cz
E-mail: Telefon: [email protected]
+420 732 227 248
S pozdravem a úctou
Green Life & Education
Zuzana Koloušková
Hodějovice E 14, okr. Pelhřimov
IČ: 76662756, DIČ: CZ8752224228
Bc. Zuzana Koloušková
Milan Jeglík
Ředitelka Green Life Education
místopředseda spolku Prales dětem
Lektor projektu NEPZ
předseda spolku Prales dětem

Podobné dokumenty

Výzva mateřským, základním a středním školám

Výzva mateřským, základním a středním školám Pokud nemáte promítací techniku, tak jsme zcela soběstační, takže stačí jen trochu zatemněná místnost plná dětí, žáků a studentů! Vše ostatní nechte na nás! Staňte se součástí nevšedního českého pr...

Více

prales dětem - děti pralesům 2015 - 2017

prales dětem - děti pralesům 2015 - 2017 Zapojte vaši školu 1-2x za školní rok do projektu NEPZ a získejte osobní zkušenost s projektem Green Life. Projekt NEPZ má 20 dílů (10ti letý program, který přímo podporuje provoz dětské pralesní r...

Více