SVĚTOVÉ UDÁLOSTI V LISTOPADU

Transkript

SVĚTOVÉ UDÁLOSTI V LISTOPADU
SVĚTOVÉ UDÁLOSTI V LISTOPADU
7. listopadu 1512 – MACHIAVELLI VYHNANÝ Z FLORENCIE
Dne 7. listopadu roku 1512 skončila politická kariéra italského spisovatele a diplomata
Nicola Machiavelliho. Tajemník florentské republiky nadaný výraznou politickou prozíravostí
byl po návratu rodiny Medicejských do města zbaven veškerých hodností a vypovězen
z Florencie. Pád republiky tak pro něj znamenal nezvratné ukončení všech jeho politických
ambic. Machiavelli byl nejprve kvůli obvinění ze spiknutí zatčen a uvězněn. Po svém
propuštění se uchýlil do svého sídla v San Cassianu, kde po boku manželky Marietty prožil
několik let v naprostém ústraní. Izolace od světa politiky mu poskytla mnoho času k psaní
literatury a Machiavelli se prosadil jako významný italský literát. Jeho slavné dílo Vladař
vstoupilo do povědomí veřejnosti a nejeden panovník si vzal k srdci Machiavelliho zásady
cukru a biče. Machiavellismus se stal pojmem označujícím politiku, v níž je dovoleno lhát, porušovat sliby i
popravovat, pokud je to výhodné pro zájmy státu.
10. listopadu 1444 – PORÁŽKA KŘESŤANŮ KVŮLI NESCHOPNOSTI
10. listopadu roku 1444 se strhla bitva u Varny, v níž bojovala
spojenecká křesťanská armáda proti tureckým vojákům. Vyslané
oddíly z Polska, Uher, Čech a dalších zemí bojovaly pod velením
Vladislava III., jehož nezkušenost a minimální rozvaha dovedla
spojenecké voje do neodvratné záhuby. Osmanská armáda vedená
Muradem II. evropské vojsko rozprášila a v bitevní vřavě padl i sám
král Vladislav III. Dějinným paradoxem souvisejícím s bitvou navíc
bylo, že zde po boku kardinála Cesariniho, někdejšího vůdce
protihusitské křížové výpravy, stál český oddíl Jana Jiskry
z Brandýsa sestávající právě ze členů starého husitského hnutí. Jednoznačné vítězství uvolnilo osmanským Turkům
cestu do Evropy. Už o devět let později padla Konstantinopol a s ním i skomírající Byzantská říše. V následujících dvou
staletích se stali Turci pro východní i střední Evropu smrtelným nebezpečím.
20. listopadu 1945 – ZAHÁJENÍ NORIMBERSKÉHO PROCESU
Dne 20. listopadu roku 1945 byl zahájen norimberský proces, kde byli
před tribunálem souzeni nejdůležitější přeživší představitelé nacistické
Třetí říše. Norimberský Justiční palác se zaplnil horami dokumentů,
dosvědčujících, že předvedení pohlaváři páchali zločiny proti míru,
válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Tyto body se staly hlavní osou
žaloby. Proces se protáhl na více než deset měsíců, během kterých bylo
vyslýcháno na třicet osm tisíc svědků. Většina obžalovaných z řady
nejvyšších činitelů a věrných spolupracovníků Adolfa Hitlera zcela
popírala vlastní prohřešky a cítila se nevinná. Snad nejznámější kauzou
celého procesu se tak stalo klidné a emocionálně prázdné prohlášení
osvětimského velitele Rudolfa Hősse o vyhlazení dvou a půl miliónu Židů. Poslední zářijový den a v první den
říjnový byly vyneseny rozsudky. Justiční palác vyslechl hned dvanáct trestů smrti, vykonáno jich však bylo jen deset.
Herman Gőring totiž spáchal v předvečer vlastní popravy sebevraždu a u nepřítomného Martina Bormanna se
potvrdilo jeho úmrtí už v době dobývání Berlína. Přestože soudnímu tribunálu unikla celá řada nacistických zločinců,
kteří se stihli ukrýt pod novou identitou v Jižní Americe, norimberský proces se stal prvním krokem k vyrovnání se
německého národa se svou vlastní minulostí.
22. listopadu 1963 – ATENTÁT NA JFK
22. listopadu roku 1963 byl v americkém Dallasu
zastřelen nejmladší americký prezident John Fitzgerald
Kennedy. Nejasné okolnosti jeho smrti zůstávají i po
letech předmětem řady konspiračních teorií a
smyšlenek. V době studené války, kdy Spojené státy
stály před hrozbou jaderného konfliktu, mohlo být
motivů vraždy hned několik. V této souvislosti jsou
nejčastěji zmiňováni kubánští emigranti.
22. listopadu 1968 – BÍLÉ ALBUM
Dne 22. listopadu 1968 vyšlo Bílé album skupiny Beatles, které nadlouho
poznamenalo světovou hudební scénu. V pořadí již devátá deska sklidila
celou řadu ocenění a dlouho se držela na předních příčkách v prodejnosti.
Skladatelské a textařské umění spolu s nezaměnitelným projevem skupiny
zajistily „Broukům“ věčnou nesmrtelnost. Čtveřice liverpoolských mladíků
(John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr a Richard Harrison) se stala
hudebními legendami.
29. listopadu 561 – SMRT FRANSKÉHO KRÁLE CHLOTARA I.
29. listopadu roku 561 zemřel franský král Chlotar I. z merovejské dynastie. Po upálení
vlastního syna, který se pokusil o převrat proti stávajícímu panovníkovi franské říše, se Chlotar
odebral ke hrobu svatého Martina v Tours, aby zde pokáním odčinil hrůznou vraždu. Po
Chlotarově smrti nastoupil vládu další ze synů Charlbert.
29. listopadu 1864 – MASAKR U SAND CREEKU
29. listopadu roku 1864 došlo k masakru čejenských indiánů u Sand Creeku. Podle pověstí bylo
vojáky z Colorada pobito na čtyři sta Čejenů, mezi nimiž nechyběly ani ženy a děti. Tento
drastický útok byl odvetou za četná napadání amerických osadníků, která organizovalo hnutí
Psích vojáků. Pod tímto označením se ukrývala část čejenského obyvatelstva, která se přiklonila
k ozbrojenému odporu proti stále sílícímu tlaku nově příchozích bílých Američanů.

Podobné dokumenty

Dokumentace Obersalzberg

Dokumentace Obersalzberg »Haus Wachenfeld« (Dům Wachenfeld), který si dosud od roku 1928 pronajímal. Objekt pak nechal ve dvou stavebních fázích (do roku 1936) přebudovat na reprezentativní rezidenci nazvanou Berghof.

Více

Koncert Ringo Starra se nezadržitelně blíží - Chrudimka.cz

Koncert Ringo Starra se nezadržitelně blíží - Chrudimka.cz Ringo Starr, rodák z Liverpoolu, svou hudební kariéru začal již v sedmnácti letech. Talentovaný britský herec a hudebník, který se může pyšnit svou vlastní hvězdou na hollywoodském chodníku slávy, ...

Více

příloha 2 - Orlí hnízdo

příloha 2 - Orlí hnízdo Hitlerem a nacistickým totalitním reţimem, který způsobil ničivou válku a povraţdil milióny lidí. Zhruba od počátku roku 1923 Adolf Hitler pod pseudonymem "Herr Wolf" často navštěvoval Platterhof, ...

Více