Řídící jednotka LED lišt

Transkript

Řídící jednotka LED lišt
Řídící jednotka LED lišt
Konstrukční manuál pro HW1.0
(© Martin Pantůček 28.9.2010, poslední revize 28.9.2010)
Tato jednoduchá "krabička" je určena pro spínání LED diodových lišt a doplňkového osvětlení v automobilu.
Jinými slovy jde o časové relé, které po otevření dveří sepne a po jejich uzavření ještě 1 minutu zůstane sepnuté.
Po tuto dobu svítí interiérové osvětlení. Relé je rovněž sepnuté po dobu rozsvícených světel automobilu.
Výstupní napětí pro LED lišty je stabilizované na rovných 12.0V použitím nízkoúbytkového stabilizátoru LM294012. Jeho výhodou je úbytek napětí max. 0,5V, takže výstupní napětí je konstantní i v případě, že napětí palubní sítě
je pouze 12,5V.
Technické parametry
Napájecí napětí jednotky
Klidový odběr proudu
Maximální spínaný proud
Výstupní napětí
Čas sepnutí
8-20 V
0 mA
0,7A
12,0V (stabilizované)
60 vteřin
Schéma zapojení
Viz samostatná příloha (schema.pdf)
Popis zapojení
Trvalé napájecí napětí 12V (svorka 30) je přivedeno na svorku X2-1 a na svorku X1-3 je přivedena kostra
(GND). V klidovém stavu je kondenzátor C4 plně nabitý, tranzistor Q1 je vypnutý a relé není sepnuté. Přivedením
kostry na vstup DVSP (dveřní spínač, svorka X1-1) se kondenzátor C4 vybije asi na 0,7V (vlivem úbytku na diodě D1)
a tranzistor Q1 sepne. Dokud je DVSP ukostřený (jsou otevřené dveře), je relé sepnuto. Ve chvíli kdy DVSP
odkostříme (zavřeme dveře), začíná se C4 pomalu nabíjet přes přechod E-B a rezistor R4. Asi po 60s se nabije
natolik, že Ube tranzistoru poklesne a tranzistor se uzavře, relé rozepne.
Relé je rovněž sepnuté po dobu kladného napětí na svorce +SVPA (+12V při rozsvícených parkovačkách),
tak aby LED lišty svítily i po dobu jízdy. Přes kontakty relé je spínané napětí vedeno na nízkoúbytkový stabilizátor,
který udržuje výstupní napětí +LIST na konstantní úrovni 12V. Úbytek na stabilizátoru je pouhých 0,5V při odběru 1A.
Deska plošných spojů (DPS)
DPS osadíme nejprve SMD součástkami ze strany spojů (viz osazovacka_b.pdf) a potom vývodovými
součástkami ze strany součástek (osazovacka_t.pdf). Po osazení desku ze strany spojů nalakujeme a zajistíme relé
a elektrolytické kondenzátory silikonem.
Seznam použitých součástek
Reference
R4
R5
Q1
D1, D2, D3
C1
C2
C4
IC1
X1
X2
RE1
Ostatní
Hodnota
1k
100k
BC327
1N4007
22u/16V
100u/25V
470u/25V
LM2940-12
2 dílná
3 dílná
Relé 12V
Krabička
Popis
Rezistor SMD 0805
Rezistor klasický 0207
TO-92
Dioda SMD 1A
Elektrolytický kondenzátor
Elektrolytický kondenzátor
Elektrolytický kondenzátor
Stabilizátor TO-220
Svorkovnice do DPS
Svorkovnice do DPS
JQX-14FC1 CS10 DC12V
Plastová krabička U-KP
Ks
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
Popis připojení
Zkratka
+12V
GND
+SVPA
+LIST
DVSP
Svorka/pin
X2.1
X1.3
X2.2
X1.2
X1.1
Popis
Přívod trvalého napětí 12V
Kostra
+12V při rozsvícených parkovačkách
Výstup 12.0V pro LED lišty
Dveřní kontakt, vstup, spíná kostru
Poznámky
•
•
•
•
Použitá krabička (viz foto) není běžně dostupná, ale lze nahradit vhodnou přístrojovou krabičkou řady U-KP
Relé vyhoví jakékoli 12V relé s danými konstrukčními rozměry
Rezistor R4 je vhodnější použít 100R, zajistí se tak rychlejší vybití C4 při otevření dveří
Úprava spínacího času je možná změnou C4 (lze zvýšit nebo snížit) nebo R4 (pouze snížit, avšak ne méně
než na 1k)
Přílohy
Součástí tohoto konstrukčního návodu jsou přílohy:
• Schéma zapojení
• Osazovací plán TOP
• Osazovací plán BOTTOM
• Motiv plošného spoje

Podobné dokumenty

BRIDGE20

BRIDGE20 Všechny otvory pro součástky jsou na předloze zmenšeny na průměr 0,5 mm, což je výhodné pro přesné za-

Více

Ronja 10M Metropolis Transmitter

Ronja 10M Metropolis Transmitter P4 C B E Match gains of both transistors to get better performance

Více

Dokumentace k robotovy RX1

Dokumentace k robotovy RX1 přizpůsoben resetující obvod složený z hradla NAND obvod IC2B. Rezistor R6 a C3 sloužící pro reset po připojení napájení, R5 definuje logickou hodnotu „H“, tlačítko S1 pro manuální reset. K resetov...

Více

Zde - Martin Uhlík

Zde - Martin Uhlík Komunikace je vždy zahájena tzv. Reset pulzem, na který všechna zařízení Slave zareagují tzv. Presence pulzem a nastaví pozici komunikačního protokolu na začátek. Protokol komunikace je rozdělen na...

Více

(120419-moduly 006 až 010)

(120419-moduly 006 až 010) zobrazovat pomocí LED diod polohu vlaku. Jedná se pouze o tvarovač signálu, koncový tranzistor a konektor pro LED diody. Modul neřeší žádné pokrokové funkce. Pouze pokud je souprava v daném úseku, ...

Více

blikající poutač SMAJLÍK

blikající poutač SMAJLÍK 2.1 Technické parametry Rozměry Hmotnost Typ baterie Spotřeba

Více

Vodárna

Vodárna vysokým odpor vody. Rezistory R4, R5, R10 a R11 chrání vstupy IC1 a IC2. Časovač IC1 sepne relé K3, pokud uběhne čas minimálního času mezi sepnutím čerpadla, což je dáno RC článkem C4 a R1+R6, poku...

Více