Vytisknout stránku

Transkript

Vytisknout stránku
ŠVÉDSKO - TREKING V NP SAREK
Poznávací s turistikou
Zveme Vás na náročný trek do srdce švédského Laponska. Národní park Sarek je nejstarší NP Evropy. Je považován za
poslední evropskou divočinu (250 km²), ale svou nedostupností, odlehlostí a rázem krajiny je unikátní i ve světovém
měřítku. Společně s parky Stora Sjöfallets, Padjelanta a Rago tvoří i největší evropský komplex národních parků. Oblast je
zapsána na seznamu UNESCO jako rezervace Laponia. V Sareku platí extrémně přísná pravidla ochrany přírody, která
mimo jiné zakazují vybudování jakýchkoli cest, značení, infrastruktury (budeme se několikrát brodit), a proto se sem dostane
jen minimum turistů.
Jednu z cest do/z NP Sarek uskutečníme vrtulníkem - let vrtulníkem je v ceně. Vydáme se do centrálního Sareku,
kde za příznivých podmínek vystoupíme na některé z atraktivních vrcholů, které jsou dostupné bez lezeckého a ledovcového
vybavení (obvykle po suti).
Výprava do Sareku je považována za to nejdivočejší, co lze v Evropě podniknout. Přirovnat jej lze spíše k Aljašce,
než k jakýmkoli jiným evropským pohořím. Charakteristická jsou zde údolí sevřená horskými masívy s velkými toky a
močály. Nejznámějším z nich je delta řeky Rapaätno ústící do jezera Laitajaure s komplikovaným systémem jezer a
ikonickým štítem Skierffe. Výhled ze Skierffe je považován za jeden z nejkrásnějších v Evropě. Přes jezero Laitajaure
budeme veslovat a na Skierffe vystoupíme. Údolí Rapadalen je domovem největších losů, žijí zde i medvědi, rosomáci, rysi,
polární lišky a samozřejmě všudypřítomní sobi (není součástí kratšího zájezdu od 18. 8.).
Zájezd je vhodný pro všechny, kdo jsou zvyklí na pohyb a treky v horách. Je nutné kvalitní vybavení (pohory, goretexové
kalhoty a bunda, kvalitní stan).
Termín
Dní
Cena (Kč)
Odjezdy a svozy
Poznámka
CENA OBSAHUJE:
letenky Praha - Stockholm - Kiruna a zpět vč. let. tax ve výši 10 000 Kč (12 500 Kč v termínu od 18. 8.)
místní dopravu osobními auty nebo autobusy
let vrtulníkem na hranice NP Sarek
dopravu proviantu na druhou část treku (není součástí kratšího zájezdu od 18. 8.).
1x nocleh v kempu s možností sprchy (před odletem)
úschovu nepotřebných věcí v Kiruně
přepravu přes jezero Akkajaure (v případě využití trajektu)
tísňový satelitní telefon
průvodce
cestovní pojištění Uniqa K7C
pojištění proti úpadku CK
CENA NEOBSAHUJE:
dopravu motorovým člunem přes jezera Laitajaure a Sitojaure (využijeme veslice)
služby horských chat
další výše neuvedené služby
PŘÍPLATKY:
POZNÁMKA:
Zájezd je možné prodloužit o samostaný trek (bez průvodce) po turistické magistrále Kungsleden (Královská cesta) až k
nejvyšší hoře Švédska Kebnekaise (2 110 m) včetně výstupu na vrchol. Trasa je velmi dobře značená, instrukce podáme
zájemcům předem. Nutno ohlásit již při rezervaci kvůli jiným datumům letů. Cestu včetně výstupu lze ujít za 4 dny. Návrat
linkovým autobusem do Kiruny, kde je možnost převzít odložené věci.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 7
PROGRAM:
1. den: Odlet z Prahy s přestupem ve Stockholmu do Kiruny. Město Kiruna je novodobým centrem švédského Laponska.
Uvidíme dřevěný kostel a dozvíme se zajímavosti o jedněch z největších a nejmodernějších rudných dolů světa a s tím
souvisejícím stěhováním města, které má plnou podporu místních obyvatel.
2. den: Přejezd do Kvikkjokku (cca 350 km), let vrtulníkem na hranici NP Sarek. Místo přistání, resp. začátku treku závisí
na aktuálním počasí a vodních stavech místních toků. (Podle aktuálních podmínek může být přesun vrtulníkem poslední
den.)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
3. den: Putování srdcem NP Sarek. Půjdeme divočinou zcela nezasaženou civilizací, mezi vysokými štíty a ledovci. Charakter
zdejší krajiny je v Evropě neopakovatelný, jsou zde široká údolí i alpínský charakter. Užijeme si snad všechny představitelné
typy terénu: bažiny, prodírání se hustou vegetací, suťoviska a morény, brody, sníh, ale i příjemné horské louky. Místy bude
doslova modro zralými borůvkami. Podle počasí uskutečníme výstupy „na lehko“ na některé z dostupných vrcholů včetně
zdolání „dvoutisícovky“. Místo vrcholových túr je možný i odpočinek a čas je zároveň rezervou pro případ nepříznivého
počasí.
Platí pouze pro termín od 26. 8. 2016: Zhruba v polovině trasy přespíme u chaty Aktse (možnost doplatit si na místě za
servis chaty). Proviant na druhou polovinu treku nám do tohoto místa nejspíše dopraví vrtulník, není však vyloučena pěší
cesta na parkoviště. Ve zkráceném treku v termínu od 18. 8. 2016 "zásobování" odpadá = veškerou výbavu si účastníci
nesou s sebou, celkem 7 dní.
4. den: Na treku.
5. den: Na treku.
6. den: Na treku.
7. den: Na treku.
8. den: Na treku.
9. den: Na treku. (V termínu od 18. 8. 2016: Trek ukončíme v osadě Kvikkjokk.)
10. den: Na treku. (V termínu od 18. 8.: Návrat do Kiruny (opět přejezd 350 km), čas na prohlídku města. Uvidíme dřevěný
kostel a dozvíme se zajímavosti o jedněch z největších a nejmodernějších rudných dolů světa a s tím souvisejícím
stěhováním města, které má plnou podporu místních obyvatel.)
11. den: Na treku. (V termínu od 18. 8.: Odlet s přestupem zpět do Prahy.)
12. den: Na treku.
13. den: Na treku.
14. den: Návrat do Kiruny, alternativní čas na prohlídku města.
15. den: Odlet s přestupem zpět do Prahy.
Pozn.: Změny v programu jsou v závislosti na letech, jízdních řádech trajektu a autobusů a meteorologických podmínkách
vyhrazeny.
VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY
Občan ČR nepotřebuje ke vstupu na území Švédska vízum ani pobytové povolení. K návštěvě Švédska postačí platný
občanský průkaz nebo platný cestovní pas.

Podobné dokumenty